Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

02 rumusan perancangan strategik

356 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

02 rumusan perancangan strategik

  1. 1. RUMUSAN PERANCANGAN STRATEGIK 2012 – 2015 UNIT PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN, PPD KOTA TINGGI Matlamat Strategik Objektif Strategi Aktiviti/ NKRA Operasi Matlamat 2 Mempunyai sumber manusia yang berkualiti dari segi keilmuan, kemahiran dan sahsiah. 1. Meningkatkan penguasaan ilmu dan kemahiran pengurusan serta sahsiah pihak yang terlibat dalm HEM, Kokurikulum dan Sukan 1. Mengadakan Kursus Pengurusan HEM 1. Kursus Pengurusan HEM 1. Penyediaan Kertas Cadangan “Kursus Pengurusan HEM” 2. Permohonan kelulusan dari Ketua Jabatan 3. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 4. Melaksanakan Program 5. Menjalankan Penilaian ( Post Mortem) 6. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 2. Mengadakan Kursus Pengurusan Sukan 2. Kursus Pengurusan Sukan 1. Penyediaan Kertas Cadangan “Kursus Pengurusan Sukan” 2. Permohonan kelulusan LO dari Ketua Jabatan 3. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 4. Melaksanakan Program 5. Menjalankan Penilaian ( Post Mortem) 6. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 3. Mengadakan Kursus Pengurusan Kokurikulum 3. Kursus Pengurusan Kokurikulum 1. Penyediaan Kertas kerja program/ MODUL 2. Permohonan kelulusan dari Ketua Jabatan 3. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 4. Melaksanakan Program 5. Menjalankan Penilaian ( Post Mortem) 6. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 1
  2. 2. Matlamat Strategik Objektif Strategi Aktiviti/ NKRA Operasi 4. Mengadakan Kursus Pengurusan Guru Penasihat 4. Kursus Peng. Kelab Persatuan / Badan Beruniform 1. Penyediaan Kertas kerja program/ MODUL 2. Permohonan kelulusan dari Ketua Jabatan 3. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 4. Melaksanakan Program 5. Menjalankan Penilaian ( Post Mortem) 6. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 5. Mengadakan Kursus Guru Penasihat Berasaskan Sukan 5. Kursus Peng. Guru Penasihat Kelab Sukan 1. Penyediaan Kertas kerja program/ MODUL 2. Permohonan kelulusan dari Ketua Jabatan 3. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 4. Melaksanakan Program 5. Menjalankan Penilaian ( Post Mortem) 6. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) Matlamat 2 Mempunyai sumber manusia yang berkualiti dari segi keilmuan, kemahiran dan sahsiah 2. Meningkatkan tahap pengurusan pengendalian makanan dan minuman di sekolah mengikut pematuhan prosedur yang ditetapkan 1. Menganjurkan kursus pengendalian kantin dan makanan 1. Kursus pengendalian/ kantin dan makanan 1. Penyediaan Kertas Kerja Kursus Pengendalian Kantin Sekolah 2. Menyediakan / Melantik AJK Kerja 3. Mesyuarat Jawatankuasa Induk 4. Menjalankan Pengurusan Prapelaksanaan Program 5. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 6. Melaksanakan Program 7. Menguruskan Pasca Program 8. Menjalankan Penilaian ( Post Mortem) 9. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 2
  3. 3. Matlamat Strategik Objektif Strategi Aktiviti/ NKRA Operasi Matlamat 2 Mempunyai sumber manusia yang berkualiti dari segi keilmuan, kemahiran dan sahsiah 3. Mempertingkat pengetahuan dan kemahiran guru dalam mengurus pinjaman buku teks dengan berkesan 1. Menganjurkan kursus pengendalian SPBT 1. Kursus pengurusan kepada guru penyelaras SPBT sekolah 1. Penyediaan Kertas Kerja Kursus Pengurusan Guru SPBT 2. Menyediakan LO Program 3. Mesyuarat Jawatankuasa Induk 4. Menjalankan Pengurusan Prapelaksanaan Program 5. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 6. Melaksanakan Program 7. Menguruskan Pasca Program 8. Menjalankan Penilaian ( Post Mortem) 9. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 4. Sekolah-sekolah SPTS / PLD dapat diuruskan dengan cemerlang 1. Taklimat Dan Bengkel Pengurusan SPTS / PLD yang berkesan 1. Taklimat dan bengkel pengurusan SPTS/PLD yang berkesan 1. Penyediaan Kertas Cadangan Program Taklimat 2. Menyediakan LO Taklimat 3. Menjalankan Pengurusan Prapelaksanaan Taklimat 4. Melaksanakan Taklimat 5. Menyediakan laporan Taklimat 5. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan GBK dalam menjalankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah rendah 1.Kursus Profesionalisme GBK (SR) 1. Kursus Profesionalisme Guru Kaunseling Sekolah Rendah 1. Menyediakan kertas kerja program dan anggaran perbelanjaan program. 2. Mesyuarat jawatankuasa pengelola/program. 3. Persediaan pelaksanaan program. 4. Pelaksanaan Program. 5. Post Mortem Program 6. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 3
  4. 4. Matlamat Strategik Objektif Strategi Aktiviti/ NKRA Operasi Matlamat 3 Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global 6. Meningkatkan pelaksanaan program-program berkonsepkan 1 Malaysia di sekolah. 1. Melaksanakan penerapan nilai-nilai 1 Malaysia (Perpaduan / RIMUP) 1. Program penerapan nilai-nilai 1 Malaysia (Perpaduan /RIMUP) 1. Penyediaan Kertas kerja program / Penyesuaian MODUL 2. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 3. Menjalankan Pengurusan Prapelaksanaan Program 4. Melaksanakan Program 1 – D2/T5 5. Melaksanakan Program 2 – D6/T1 6. Penyediakan Laporan Program 7. Penilaian 7. Mengurangkan kadar ponteng di kalangan pelajar 1. Melaksanakan program menangani gejala ponteng 1. Program / ”roadshow” antiponteng ke sekolah-sekolah yang menunjukkan peratus ponteng tertinggi 1. Penyediaan Kertas kerja program / Penyesuaian MODUL 2. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 3. Menjalankan Pengurusan Prapelaksanaan Program 4. Melaksanakan Program 5. Penyediakan Laporan Program 6. Penilaian 8. Membina keyakinan dan kepercayaan kepada murid bahawa mereka boleh menjadi individu pelajar yang cemerlang sahsiah. 1. Melaksanakan Program Permata Hati 1. Program Permata Hati 1. Maklum balas pelaksanaan program tahun 2011 dari sekolah 2. Mesyuarat “Post Morterm” Jawatankuasa Permata Hati 3. Penambahbaikan modul 4. Pelaksanaan program 5. Pemantauan berterusan oleh GBK sekolah yang mengikuti program 6. Serahan tinjauan keberkesanan program 7. Mesyuarat “Post Morterm” Jawatankuasa Permata Hati 8. Laporan program 4
  5. 5. Matlamat Strategik Objektif Strategi Aktiviti/ NKRA Operasi Matlamat 3 Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global 9. Meningkatkan tahap penguasaan ilmu dan kemahiran Pendidikan Pencegahan Dadah serta membentuk sahsiah murid yang terlibat 1. Program ”RAHSIA” untuk murid Tingkatan 4 Sekolah-sekolah Menengah 1. Program ”RAHSIA” untuk murid Tingkatan 4 Sekolah-sekolah Menengah 1. Penyediaan Kertas Cadangan Program “Ceramah RAHSIA” 2. Mesyuarat Jawatankuasa Induk 3. Menjalankan Pengurusan Prapelaksanaan Program 4. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 5. Melaksanakan Program 6. Menguruskan Pasca Program 7. Menjalankan Penilaian (Post Mortem) 8. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 10. Meningkatkan tahap pemahaman dan kemahiran Pendidikan Pencegahan Dadah serta membentuk sahsiah murid 1. Pemantauan Pelaksanaan ”PROSIDAR” untuk murid Sekolah Rendah 1. Pemantauan Pelaksanaan ”PROSIDAR” untuk murid Sekolah Rendah 1. Penyerahan Modul “PROSIDAR” dari KPM 2. Menjalankan Pemantauan Pelaksanaan “PROSIDAR” 3. Menjalankan Penilaian (Post Mortem) 4. Menyediakan Laporan Pemantauan (Dokumentasi) 11. Meningkatkan Keberkesanaan Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1Sukan Di Sekolah 1. Melahirkan Insan Berkualiti Yang Dapat Memenuhi Keperluan Sekolah dan PPD 1. Kem Kepimpinan Sukan Di Kalangan Murid Sekolah / Kem 1Murid 1Sukan 1. Penyediaan Kertas kerja program 2. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 3. Menyediakan LO program 4. Melaksanakan Program 5. Penilaian 6. Penyediakan Laporan Program 5
  6. 6. Matlamat Strategik Objektif Strategi Aktiviti/ NKRA Operasi Matlamat 3 Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global 12. Penambahan pungutan pingat EMAS dalam Kejohanan Balapan dan Padang di Peringkat MSS Johor 1. Pemilihan atlet yang benar-benar menepati KPI dan standard MSS Johor 1. Pemilihan atlet yang benar-benar menepati KPI dan standard MSS Johor 1. Menyediakan kertas instrumen & aras pemilihan 2. Pembentangan instrumen & aras pemilihan 3. Membuat Jadual Pemilihan 4. Pelaksanaan program Balapan & Padang MSSD Kota Tinggi 5. Membuat pemilihan Atlet 6. Mesyuarat hasil pemilihan & hebahan 7. Latihan pusat dan pemantauan 13. Penambahan Kutipan Pingat EMAS dalam Kejohanan Permainan di Peringkat MSS Johor 1. Pemilihan pemain dan latihan pusat yang lebih terancang dan mantap 1. Pemilihan pemain dan latihan pusat yang lebih terancang dan mantap 1. Menyediakan kertas cadangan permainan sasaran – Ragbi, Bola Sepak, Bola Tampar, Bola Jaring, Bola Baling & Sofbol 2. Pembentangan instrumen permainan sasaran 3. Membuat Jadual Pemilihan & Latihan pusat 4. Pelaksanaan program di sekolah / MSSD 5. Membuat pemilihan & Latihan pusat 14. Memberikan pendedahan dan maklumat secukupnya tentang hala tuju pelajar selepas alam persekolahan 1. Karnival Pendidikan Kerjaya 1. Karnival Pendidikan Kerjaya 1. Menyediakan kertas kerja program dan anggaran perbelanjaan program. 2. Mesyuarat jawatankuasa pengelola 3. Persediaan pelaksanaan program. 4. Pelaksanaan Program. 5. Post Mortem Program. 6. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 6
  7. 7. Matlamat Strategik Objektif Strategi Aktiviti/ NKRA Operasi Matlamat 4 Mencapai prestasi cemerlang dalam pentaksiran dan penilaian 1. Melahirkan penghuni asrama yang berkualiti dalam bidang akademik 1. Mengadakan program kemahiran belajar kepada pelajar-pelajar kelas peperiksaan 1. Mengadakan program kemahiran belajar kepada pelajar-pelajar kelas peperiksaan 1. Menyediakan kertas konsep pelaksanaan program 2. Pembentangan dalam mesyuarat jawatankuasa asrama 3. Menetapkan tarikh pelaksanaan program 4. Pelaksanaan program 5. Penilaian program 6. Pemantauan berterusan 2. Calon-Calon SPM memperolehi sekurang-kurangnya gred ’C’ dalam penilaian markah 10% Kokurikulum ke IPTA 1. Taklimat Dan Bengkel Penilaian Permarkahan 10% Kokurikulum 1. Taklimat Dan Bengkel Penilaian Permarkahan 10% Kokurikulum 1. Penyediaan Kertas Kerja Program/ MODUL 2. Permohonan kelulusan dari Ketua Jabatan 3. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 4. Melaksanakan Program 5. Menjalankan Penilaian (Post Mortem) 6. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 7

×