Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Bahan pemantapan sarana_ibu_bapa_dan_sekolah
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

21

Share

Download to read offline

Tatacara pengurusan aset alih kerajaan

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Tatacara pengurusan aset alih kerajaan

 1. 1. PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset Kementerian Pelajaran Malaysia
 2. 2. TUJUAN PP BIL. 5 TAHUN 2007 Memperkemas dan memantapkanPeraturan Pengurusan Aset Alih KerajaanBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 3. 3. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL Bagi memastikan pengurusan Aset Alih Kerajaan dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan di Kementerian/ Jabatan, peranan dan tanggungjawabPegawai Pengawal dalam pengurusan Aset Alih Kerajaan diberi penekanan. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 4. 4. sambungan…(a) Mewujudkan Unit Pengurusan Aset.(b) Melantik: (i) Pegawai Aset di peringkat Kementerian/ Jabatan/ Pusat Tanggungjawab (PTJ); (ii) Pegawai-pegawai menjalankan pemeriksaan ke atas aset; (iii) Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan pelupusan aset; dan (iv) Jawatankuasa Penyiasat bagi kes kehilangan aset.(c) Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 5. 5. sambungan…(d) Mengemukakan laporan tahunan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya: (i) Laporan Harta Modal dan Inventori (KEW. PA-8); (ii) Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW. PA-12; (iii) Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan; (KEW. PA-20); dan (iv) Laporan Tindakan Surcaj dan Tatatertib (KEW. PA-32).(e) Memastikan aset alih Kerajaan diuruskan mengikut tatacara yang telah ditetapkan. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 6. 6. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT PENGURUSAN ASET(a) Menguruskan semua aset alih Kerajaan di Kementerian/ Jabatan meliputi: • Penerimaan • Pendaftaran • Penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan • Penyelenggaraan • Pelupusan • Kehilangan dan Hapus Kira Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 7. 7. sambungan…enguruskan perlantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa dan Jawatankuasa Penyiasat. Menjadi Urus Setia kepada JKPAK. Mengurus pelupusan aset alih Kerajaan. Mengurus Kehilangan dan Hapus Kira. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 8. 8. sambungan…(f) Menyelaras penyediaan laporan berikut: • Harta Modal dan Inventori • Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori • Pelupusan Aset Alih Kerajaan • Tindakan Surcaj/ Tatatertib Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 9. 9. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK)Pengerusi : Timbalan Ketua Setiausaha (peringkat Kementerian) Timbalan Ketua Pengarah (peringkat Ibu Pejabat) Pengarah (Jabatan Persekutuan di Negeri)Setiausaha : Pegawai Aset Kementerian/ JabatanAhli : Semua Ketua Bahagian/ Unit Ketua Unit Audit Dalam Pegawai-pegawai lain yang sesuai Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 10. 10. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK) PENGERUSI TKSU/ PENGARAH/ PEGAWAI PELAJARAN DAERAH/ PENGETUA/ GURU BESAR SETIAUSAHA PEGAWAI ASET AHLI AHLI AHLI SEMUA KETUA KETUA UNIT AUDIT PEGAWAI – PEGAWAI BAHAGIAN/ UNIT DALAM LAIN YANG SESUAIBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 11. 11. sambungan…AGENDA MESYUARAT:• Kedudukan semasa Aset Alih Kementerian/ Jabatan• Laporan Hasil Pemeriksaan Aset Alih Kerajaan• Laporan Tindakan Pelupusan• Laporan Tindakan Surcaj/ Tatatertib• Masalah-masalah berkaitan dengan pengurusan aset alih Kerajaan. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 12. 12. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK)BIDANG TUGAS JKPAKMerancang, memantau, mengawasi dan menyelia semuaaspek pengurusan aset alih Kerajaan.TEMPOH MESYUARATSekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga (3) bulan.Hasil mesyuarat dilaporkan kepada JawatankuasaPengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA). Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 13. 13. PENGUATKUASAANPeraturan hendaklah dilaksanakan oleh Kementerian/Jabatan berkuatkuasa mulaiSemua Pegawai Pengawal hendaklah memastikan setiapKementerian/ Jabatan di bawah kawalannya menguruskanaset alih mengikut TPA melainkan jika terdapat arahanlain yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 14. 14. PELAKSANAAN Semua aset yang dimiliki oleh Kementerian/ Jabatan sebelum tahun 2007, hendaklah disenaraikan dalam Senarai Daftar Harta Modal KEW. PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW. PA-5.Maklumat dalam Daftar Stok Bekalan Pejabat (KEW.314)hendaklah dipindahkan ke Kad Kawalan Stok (KEW. 300-J3)dan Kad Petak (KEW. 300-J4) mengikut PanduanPerbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor (PP-TPS). Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 15. 15. PEMBATALANPeraturan berkaitan pengurusan aset yang terkandungdalam AP, PP-TPS, PP dan SPP berikut dibatalkan:(a) AP Bab II – Kehilangan dan Hapus kira, hanya peraturan berkaitan barang-barang awam sahaja;(b) PP Bil. 3 Tahun 1990, hanya berkaitan barang-barang awam sahaja;(c) PP Bil 2 Tahun 1991;(d) SPP Bil. 7 Tahun 1995;(e) SPP Bil. 2 Tahun 1997;(f) SPP Bil. 3 Tahun 2002;(g) PP Bil. 8 Tahun 2004 hanya para 8 Pengurusan Stor dan Aset sahaja; Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 16. 16. sambungan…(h) Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor hanya Bab XIV dan XV sahaja;(i) Surat Perbendaharaan S(K&B)(8.09)735/3/1-335 (SJ.1) JD.4 bertarikh 19 Jun 1995; dan(j) Surat Perbendaharaan K.KEW/BKP/PA/535/457 (10) bertarikh 7 Januari 2002. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 17. 17. PEMAKAIANTertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, Pekeliling ini dipanjangkan kepada Semua Perkhidmatan Negeri, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 18. 18. TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset Kementerian Pelajaran MalaysiaBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 19. 19. PENDAHULUAN BAB F – BAB A –KEHILANGAN & PENERIMAAN HAPUS KIRA BAB E – BAB B –PELUPUSAN PENDAFTARAN BAB D – BAB C – PENGGUNAAN, PENYELENGGARAAN PENYIMPANAN & PEMERIKSAAN Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 20. 20. PENDAHULUANBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset Kementerian Pelajaran Malaysia
 21. 21. DEFINISI ASET Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah bidang kawalan Kerajaan yang dibeli atau disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundanganBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 22. 22. DEFINISI ASET ALIH Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan.Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 23. 23. KUMPULAN ASET ALIHBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 24. 24. HARTA MODAL(a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 dan ke atas setiap satu; atau(b) Aset alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. (Penyelenggaraan berjadual = penyelenggaraan seperti yang disyaratkan di dalam manual/ buku panduan pengguna) Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 25. 25. CONTOH HARTA MODALBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 26. 26. KATEGORI HARTA MODALTiga (3) kategori Harta Modal iaitu:(i) Loji/ Jentera Berat(ii) Kenderaan(iii) Peralatan/ Kelengkapan ICT/ Telekomunikasi/ Penyiaran/ Perubatan/ Pejabat/ Makmal/ Bengkel/ Dapur/ Sukan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 27. 27. INVENTORI(a) kurang Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan(b) Perabot, hamparan, hiasan, langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 28. 28. CONTOH INVENTORIBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 29. 29. KATEGORI INVENTORIEmpat (4) kategori Inventori iaitu:a) Nilai perolehan asal kurang daripada RM1,000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan secara berjadual: (i) Peralatan/ Kelengkapan ICT/ Telekomunikasi/ Penyiaran/ Perubatan/ Pejabat/ Makmal/ Bengkel/ Dapur/ Sukan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 30. 30. sambungan…(b) Tanpa mengira nilai perolehan asal: (ii) Perabot (iii) Hamparan, hiasan dan langsir (iv) Pinggan mangkuk Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 31. 31. sambungan… Kod Klasifikasi Aset http://spa.treasury.gov.my/knowledgebase Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 32. 32. BAB A: PENERIMAANBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset Kementerian Pelajaran Malaysia
 33. 33. BAB A - PENERIMAAN“Pegawai Penerima” ialah pegawai yang diberitanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan asetyang diperolehi.“Pegawai Bertauliah” ialah pegawai yang memilikikepakaran dalam bidang tertentu. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 34. 34. sambungan…Objektif Penerimaan:(a) Memastikan setiap aset diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan.(b) Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan.(c) Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik, sempurna dan selamat untuk digunakan. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 35. 35. PERATURAN PENERIMAAN (a) Pemeriksaan teliti bagi memastikan aset diterima menepati spesifikasi. (b) Pemeriksaan teknikal pegawai yang bertauliah bila perlu.Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 36. 36. sambungan…(c) Langkah-langkah yang perlu dipatuhi semasa menerima aset: • Semak butiran dalam dokumen. • Periksa, kira, ukur, timbang atau uji serta merta sebelum sahkan penerimaan. Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan serta merta maka dokumen dicatat “ Diterima dengan syarat ianya diperiksa, dikira, diukur, ditimbang dan diuji”. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 37. 37. sambungan…(d) Sediakan Borang Laporan Penerimaan KEW. PA-1 jika terdapat kerosakan/ perselisihan.(e) Borang KEW.PA-1 yang ditandatangani oleh Ketua Jabatan dihantar kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal.(f) Pegawai Penerima pastikan aset diterima beserta Surat Jaminan daripada pembekal.(g) Pegawai Penerima pastikan aset diterima bersama manual penggunaan dan penyelenggaraan. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 38. 38. BAB B: PENDAFTARANBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset Kementerian Pelajaran Malaysia
 39. 39. BAB B - PENDAFTARAN OBJEKTIF CARTA ALIRANDAN PROSESKERJA TEMPOHLAPORAN TAHUNAN MENDAFTARHARTA MODAL &INVENTORI PENDAFTARAN ASET PENDAFTARAN HADIAH PENGESAHAN PENDAFTARAN ASET PENDAFTARAN LUCUTHAKURUSAN PENDAFTARAN PUNCA MAKLUMATASET ALIH DOKUMEN PENDAFTARAN BUTIRAN MAKLUMAT Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 40. 40. OBJEKTIF PENDAFTARAN Mewujudkan pangkalan data yang lengkap, tepat dan kemaskini  Memudahkan pengesanan dan pemantauan Membolehkan keadaan aset diketahui  Memudahkan penyelenggaraan, pelupusan dan penggantian aset Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 41. 41. TEMPOH MENDAFTAR dari tarikh pengesahan penerimaan.Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 42. 42. Aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pembelajaran dan pameran tidak perlu didaftarkan. Satu senarai daftar aset berkenaan diwujudkan bagi tujuan rekod.Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 43. 43. PENDAFTARAN ASET LUCUT HAK• Didaftarkan jika Kementerian/ Jabatan bercadang menggunakannya.• Aset lucuthak yang dikategorikan di bawah akta tertentu menjadi tanggungjawab Pegawai Pengawal untuk menentukan tindakan yang diambil ke atas aset berkenaan mengikut maksud tersebut sahaja. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 44. 44. PUNCA MAKLUMATAset Yang Dibeli: (a) Pesanan Rasmi Kerajaan (b) Nota Serahan (c) Invois (d) Dokumen Kontrak (e) Kad Jaminan (f) Manual Pengguna (g) Dokumen-dokumen lain yang berkaitan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 45. 45. PUNCA MAKLUMAT Aset yang disewa beli: (a) Surat Ikatan Perjanjian (b) Dokumen lain yang berkaitanBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 46. 46. PUNCA MAKLUMATAset Yang Diterima Daripada Sumber Lain (a) Salinan Daftar jika diterima secara pindahan (b) Salinan surat kelulusan menerima hadiah (c) Salinan Sijil Lucuthak oleh Mahkamah Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 47. 47. PUNCA MAKLUMAT Aset Yang Belum Berdaftar: Sekiranya tiada punca maklumat, pendaftaran berasaskan maklumat di fizikal aset atau sumber-sumber lain yang berkaitan.Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 48. 48. DOKUMEN PENDAFTARAN (a) Daftar Harta Modal (KEW. PA-2) (b) Daftar Inventori (KEW. PA-3) Pendaftaran melalui sistem berkomputer: (a) Format yang sama diguna pakai. (b) Daftar hendaklah dicetak. (c) Ditandatangani oleh Ketua Jabatan.Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 49. 49. Kementerian/Jabatan: Perbendaharaan DAFTAR HARTA MODAL KEW. PA-2Bahagian: Kawalan dan Pemantauan (No. Siri Pendafataran: KK/BKP10/H/07/1 BAHAGIAN A Kod Nasional Kategori Peralatan ICT Sub Kategori Komputer Jenis/Jenama/Model DELL/L1506 Buatan Malaysia Jenis dan No. Enjin Harga Perolehan Asal RM8,500 No. Casis/Siri Pembuat DP/NO7N22 Tarikh Diterima 13 April 2007 No. Pendaftaran (Bagi kenderaan) No. Pesanan Rasmi Kerajaan LO A5624 KOMPONEN/AKSESORI Tempoh Jaminan 1 Tahun CPU Papan Kekunci Nama Pembekal Dan Alamat Monitor Tetikus Computer System Sdn. Bhd Tandatangan Ketua Jabatan: Ń Speaker No. 15, Plaza Low Yatt, Jalan Embi Nama: Norrizan bt. Shafie KUALA LUMPUR Jawatan Setiausaha Bahagian Cop PENEMPATAN Tarikh 17 April 2007 Lokasi PKP(P) Tarikh 17 April 2007 Nama Pegawai Ahmad Hishamuddin Tandatangan ƒ PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan Tandatangan
 50. 50. KEW. PA-2 DAFTAR HARTA MODAL BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN, PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF BAHAGIAN BBil. Tarikh Butiran Tempoh Kos (RM) Nama dan jaminan Tandatangan1. 21.6.2007 Penggantian CPU 1 tahun 1,000
 51. 51. Kementerian/Jabatan: Perbendahraan DAFTAR INVENTORI KEW. PA-3 Bahagian: Kawalan dan Pemantauan (No. Siri Pendafataran KK/BKP10/I/07/1-5 )Kod NasionalKategori PerabotSub Kategori AlmariJenis Almari Buku BercerminKuantiti 5 Harga Perolehan Asal RM350.00 sebuahUnit Pengukuran buah Tarikh Diterima 17 Mei 2007Tempoh Jaminan 1 Tahun No. Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh LO CT3456Nama Pembekal dan Alamat Tandatangan Ketua Jabatan: ŃSyarikat Sri Kenanga Sdn. Bhd. Nama: Nooorizan bt. ShafieLot 50, Jalan Tuanku Abdul Rahman Jawatan; Setiausaha BahagianKuala Lumpur Tarikh: 22 Mei 2007 Cop PENEMPATANKuantiti 1 1 1 1 1No. Siri Pendaftaran KK/BKP10/1//07/1 KK/BKP10/1//07/2 KK/BKP10/1//07/3 KK/BKP10/1//07/4 KK/BKP10/1//07/5Lokasi SBKP TSBKP(A&p) TSBKP(S) Pkp(p) PPT(P)Tarikh 22 Mei 2007 22 Mei 2007 22 Mei 2007 22 Mei 2007 22 Mei 2007Nama Pegawai Noorrizan bt. Shafiie Tajol Azhar Nik Hassan Ahmad Hishamuddin Henry ChongTandatangan Ñ Ť H A H PEMERIKSAANTarikh 22.6.2007 22.6.2007 22.6.2007 22.6.2007 22.6.2007Status Aset Sedang digunakan Sedang digunakan Sedang digunakan Sedang digunakan RosakNama Hisham & Ahmad Hisham & Ahmad Hisham & Ahmad Hisham & Ahmad Hisham & AhmadPemeriksaTandatangan & ¥ & ¥ & ¥ & ¥ & ¥ PELUPUSAN/HAPUS KIRATarikh Rujukan Kaedah Pelupusan Kuantiti Lokasi Tandatangan3.7.2007 KK/BDSWP 10/767/2(81) Buang 1 PPT(P) §
 52. 52. PENGESAHAN PENDAFTARANPengesahan pendaftaran dibuat dan dicoppada dokumen punca maklumat yangberkaitan seperti contoh berikut:“Telah direkodkan pada ………..(tarikh). No. siripendaftaran aset ………….. seperti nombor padadaftar.Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 53. 53. URUSAN PENDAFTARAN(a) Didaftarkan oleh Pegawai Aset di Kementerian/ Jabatan/PTJ menggunakan KEW. PA-2 & KEW. PA-3.(b) Satu Senarai Daftar Harta Modal KEW. PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW. PA-5 disediakan. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 54. 54. KEW.PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL TAHUN 2007BIL NOMBOR SIRI NAMA ASET TARIKH HARGA PENDAFTARAN PEROLEHAN PEROLEHAN ASAL (RM) 1. KK/BKP10/H/07/1 Komputer Riba 13 April 2007 RM8,500 Dell/L1506 2. KK/BKP10/H/07/2 Kamera Digital Sony 17 April 2007 RM2,500 Model DSC-W1 3. KK/BKP10/H/07/3 Kamera Digital Sony 17 April 2007 RM2,500 Model DSC-W1 4. KK/BKP10/H/07/4 Kamera Digital Sony 17 April 2007 RM2,500 Model DSC-W1 5. KK/BKP10/H/07/5 Komputer Riba 24 Mei 2007 RM8,500 Dell/L1506 JUMLAH RM24,500 Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 55. 55. KEW.PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SEBELUM TAHUN 2007BIL NOMBOR SIRI NAMA ASET TARIKH HARGA PENDAFTARAN PEROLEHAN PEROLEHAN ASAL (RM) 1. KK/BKP 2004-KD/3 Kamera Digital Sony 21/12/2004 RM2,500 Model DSC-W1 2. KK/BKP 2004-KD/4 Kamera Digital Sony 21/12/2004 RM2,500 Model DSC-W1 3. KK/BKP 2004-FAX/1 Mesin Fax Canon 17 /4/ 2005 RM2,500 L250 4. KK/BKP 2005-MT/1 Mesin Taip 15 /4/2006 RM1,900 Elektronik 5. KK/BKP 2006-TV/1 Televisyen Sony 21’ 15 /4/ 2006 RM1,350 Model F229 JUMLAH RM10,750 Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 56. 56. KEW.PA-5 SENARAI DAFTAR INVENTORI TAHUN 2007BI NOMBOR SIRI NAMA ASET TARIKH HARGAL PENDAFTARAN PEROLEHA PEROLEHA N N ASAL (RM)1. KK/BKP10/I/07/1-5 Almari Buku 2 Mei 2007 RM1,750 Bercermin2. KK/BKP10/1/07/6- Meja Pegawai 2 Mei 2007 RM1,200 103. KK/BKP10/1/07/11- Kerusi Pegawai 2 Mei 2007 RM750 15 JUMLAH RM3,700 Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 57. 57. KEW.PA-5 SENARAI DAFTAR INVENTORI SEBELUM TAHUN 2007BIL NOMBOR SIRI NAMA ASET TARIKH HARGA PENDAFTARAN PEROLEHAN PEROLEHAN ASAL (RM)1. KK/BKP 2004- Almari Buku 02 Mei 2004 RM1,750 AB/1-3 Bercermin2. KK/BKP Meja Pegawai 15 April 2005 RM1,200 2005/MP/1-53. KK/BKP Kerusi Pegawai 15 Jun 2006 RM750 2006/KP/1-5 JUMLAH RM3,700 Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 58. 58. URUSAN PENDAFTARAN(c) Salinan KEW. PA-4 dan KEW. PA-5 dikemukakan secara tahunan seperti berikut: (i) Pendaftaran di peringkat PTJ Kemuka kepada Jabatan atau Ibu Pejabat (ii) Pendaftaran Peringkat Jabatan Kumpulkan senarai daftar PTJ beserta senarai daftar Jabatan dan kemukakan kepada Kementerian. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 59. 59. URUSAN PENDAFTARAN(iii) Pendaftaran di peringkat Kementerian Kumpul senarai daftar PTJ, Jabatan dan Kementerian bagi membolehkan Kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset di bawah kawalannya. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 60. 60. CARA MENGEMUKAKAN SENARAI DAFTAR HARTA MODAL (KEW. PA-4) SENARAI DAFTAR INVENTORI (KEW. PA-5) PERBENDAHARAAN KEW. PA-8 KEMENTERIAN Bahagian-bahagian IBU PEJABAT Jabatan Jabatan Jabatan JabatanPTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ PTJ KEW. PA-4 DAN KEW. PA-5
 61. 61. URUSAN PENDAFTARAN(d) Daftar aset dikemaskini bila berlaku: (i) Penambahan/ penggantian/ penaiktarafan (ii) Pemeriksaan aset (iii) Pelupusan (iv) Hapus kira Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 62. 62. PELABELAN ASET Semua aset diberi tanda pengenalan dengan cara melabel, mengecat, emboss bagi menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia (HKM). Aset tujuan samaran/ risikan ditanda di tempat yang tidak mudah dilihat. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 63. 63. PELABELAN ASETPENETAPAN FORMAT KOD NO. SIRI ASET  Setiap aset ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran seperti panduan berikut: KPM/BPPA12/J-JB-01-01/H/08/1234 Kod Kementerian (Singkatan Kementerian) Kod Jabatan (Singkatan Jabatan/Bahagian) dan Kod Fail (MAMPU) Kod Tambahan (Jika Perlu) Kod Pengkelasan Aset Tahun No. Siri Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 64. 64. PELABELAN ASET KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA HAK KERAJAAN MALAYSIA1. Saiz Label 6 x 4 cm2. Maklumat terkandung pada label:  Barcod  No. Siri Pendaftaran  Jenis Aset  Kod Klasifikasi AsetBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 65. 65. PELABELAN ASET3. Contoh Label Aset KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KPM/BPPA12/H/07/123 KOMPUTER PERIBADI 001001002 HAK KERAJAAN MALAYSIA Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 66. 66. PELABELAN ASET 4. Deskripsi pada label KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA2. No. Siri pendaftaran KPM/BPPA12/H/07/123 3. Jenis Aset KOMPUTER PERIBADI 0010010024. Kod Klasifikasi Aset HAK KERAJAAN MALAYSIA 1. Barkod Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 67. 67. PELABELAN ASET4. Deskripsi pada label (Samb. ) 2. KOD JABATAN 3. KOD KUMPULAN KPM /BPPA12 /H /07 /123 KOMPUTER PERIBADI 001001002 5. NOMBOR SIRI 4. TAHUN PEMBELIAN 1. KOD KEMENTERIAN Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 68. 68. URUSAN PENDAFTARANPergerakan AsetPinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkodpada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal dan InventoriKEW. PA-6.Penyimpanan Daftar• KEW. PA-2 dan KEW. PA-3 disimpan dalam fail kulit keras dalam kabinet berkunci.• Buku KEW. PA-6 disimpan dalam kabinet berkunci.• Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan simpan di lokasi. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 69. 69. SENARAI ASET DI LOKASI Senarai aset mengikut lokasi aset ditempatkan hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset menggunakan KEW. PA-7 dalam 2 salinan.• 1 salinan disimpan oleh Pegawai Aset manakala 1 salinan oleh pegawai yang bertanggungjawab.• Dikemaskini dari masa ke semasa bila terdapat perubahan kuantiti, lokasi atau pegawai bertanggungjawab. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 70. 70. KEW. PA-7 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN : KAWALAN DAN PEMANTAUAN LOKASI :BILIK MESYUARAT UTAMA BIL KETERANGAN ASET KUANTITI 1. Kerusi Mesyuarat (Pengerusi) 1 2. Kerusi Mesyuarat 60 3. White Board 1 4. Skrin Putih 1 (b) Disahkan oleh:(a) Disediakan oleh: Tandatangan Tandatangan: Nama : Henry ChongNama: Ahmad Hishamuddin. Jawatan:PPT(P)Jawatan: PKP(P)Tarikh: 15 Mac 2007 Tarikh :15 Mac 2007Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 71. 71. LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORIKEW. PA-8 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaansebelum 15 Mac tahun berikutnya. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 72. 72. KEW.PA-8BI KEMENTERIAN/ BILANGAN JUMLAH NILAI BILANGAN JUMLAHL JABATAN KEW. PA-2 HARTA MODAL KEW. PA-3 NILAI DIBAWAHNYA (RM) INVENTORI (RM)1. PERBENDAHARAAN 227 1,099,506.29 268 2,402,402.582. KDRM 994 7,089,691.85 736 1,446,015.383. JANM 170 3,047,961.98 144 462,594.804. JPPH 567 1,110,061.71 1,557 559,851.475. PM SABAH 5 23,211.70 84 17,810.906. PM SARAWAK 14 566,760.00 169 40,988.22 JUMLAH 1977 12,937,193.53 2,958 4,929,663.35 Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 73. 73. BAB C:PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset Kementerian Pelajaran Malaysia
 74. 74. OBJEKTIF PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAANAset Kerajaan hendaklah dikendali dengan cekap,mahir dan teratur bagi tujuan:(a) Mengurangkan pembaziran(b) Menjimatkan kos(c) Mencapai jangkahayat(d) Mencegah penyalahgunaan(e) Mengelakkan kehilanganBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 75. 75. PENGGUNAAN(a) Bagi tujuan rasmi sahaja.(b) Mengikut fungsi sebenar dalam manual.(c) Dikendali oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan.(d) Perlu direkodkan.(e) Melapor kerosakan dalam Borang Aduan Kerosakan KEW. PA-9.Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 76. 76. BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN KEW. PA-9Bahagian 1 (Untuk diisi oleh Pgawai Aset) 1. Jenis Aset : 2. Keterangan Aset : 3. Nombor Siri Pendaftaran : 4. Kos Penyelenggaraan : (terdahulu (jika ada) 5. Pengguna Terakhir : 6. Tarikh kerosakan : 7. Perihal kerosakan : …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. 8. Syor Pegawai Aset ………………………………………………………………………………………. Nama :……………………………………………………………………………………. Jawatan:………………………………………………………………………………… Tarikh :…………………………………………………………. Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan) Diluluskan/Tidak Diluluskan ……………………………………………………………. Tandatangan Nama: Jawatan: Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 77. 77. PENGGUNAAN Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. Aset dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan mana lebih awal.Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 78. 78. PENGGUNAAN Peraturan mengenai Penggunaan, Pengurusan dan Penyelenggaraan Kenderaan adalah mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa.(PP Bil.2 Tahun 1980 dan PP Bil. 7 Tahun 1985)Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 79. 79. PENYIMPANAN• Aset hendaklah sentiasa disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai bertanggungjawab. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi.• Setiap pegawai adalah bertanggungjawab terhadap apa-apa kekurangan, kerosakan atau kehilangan aset di bawah tanggungjawabnya.• Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi hendaklah sentiasa di bawah kawalan maksima.• Pegawai yang gagal mematuhi peraturan boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 80. 80. PEMERIKSAAN Pemeriksaan aset dilaksanakan ke atas: (a) Fizikal (b) Rekod (c) PenempatanBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 81. 81. PEMERIKSAANTujuan pemeriksaan adalah untuk:(a) Mengetahui keadaan dan prestasi aset;(b) Memastikan setiap aset mempunyai daftar/ rekod yang lengkap, tepat dan kemaskini;(c) Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar.Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 82. 82. PEMERIKSAAN• Pegawai Pengawal melantik sekurang-kurangnya 2 orang Pegawai Pemeriksa.• Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang- kurangnya sekali setahun.• Pegawai Pemeriksa mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW. PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW. PA-11 kepada Ketua Jabatan. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 83. 83. KEW. PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODALKementerian/Jabatan: Kementerian Kewangan MalaysiaBahagian: Ibu Pejabat Jabatan Kastam Diraja Malayia Bil No. Siri Jenis Harta Lokasi Daftar Kew. PA-2 Keadaaan Catatan Pendaftaran Modal Harta Modal Mengikut Sebenar Lengkap Kemaskini Rekod Ya Tidak Ya Tidak 1. KK/KDRM Komputer Sharifa Sharifa   Sedang 115/H/07/1 Riba Dell h Azlina h digunaka N520 Azlina n . KK/KDRM1 Set PC Hashim Hashi   Sedang 2 15/07/2 HP Ahmad m digunaka Pavillion Ahmad n DC 345 Tandatangan : Tandatangan: Nama Pegawai Pemeriksa 1:Noor Azian bt. Said Nama Pegawai Pemeriksa 2: Mazlan bin Salleh Jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Jawatan: Penolong Pengarah (PSM) Tarikh Pemeriksaan; 11 Disember 2007 Tarikh Pemeriksaan: 11 Disember 2007 Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 84. 84. KEW. PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI Kementerian/Jabatan: Kementerian Kewangan Malaysia Bahagian : Jabatan Kastam Diraja MalaysiaBil Jenis Daftar Lokasi Kuantiti Keadaan Catatan Inventori Inventori Lengkap Kemaskini Mengikut Sebenar Mengikut Sebenar Rekod Rekod Ya Tidak Ya Tidak1. Kerusi   Bilik Bilik 40 38 Digunak 2 di Mesyuara Mesyuar Mesyuar an Bilik t at Utama at Utama Bincan g Tandatangan: Tandatangan: Nama Pegawai Pemeriksa 1: Amalina bt. Ahmad Nama Pegawai Pemeriksa 2: Jamaluddin bin Hussen Jawatan: Penolong Pengarah (Kewangan) Jawatan: Penolong Pengarah (Kewangan) Tarikh Pemeriksaan: 12 Disember 2007 Tarikh Pemeriksaan: 12 Disember 2007 Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 85. 85. PEMERIKSAAN• Ketua Jabatan kemuka KEW. PA-10 dan KEW. PA-11 bersama-sama Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW. PA-12 kepada Pegawai Pengawal.• Pegawai Pengawal dikehendaki mengemukakan KEW. PA-12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.• Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan dari masa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 86. 86. KEW. PA-12 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI TAHUN 2007 KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di Kementerian Kewangan Malaysia telah diperiksa sepertiBil berikut: Jab/Bhgn/PTJ Tarikh1 Perbendaharaan 27.9.2007-29.11.20072. KDRM 12.2.2007-8.1.20083. JPPH 29.1.20084. PM Sarawak 31.12.2007Tandatangan : ……………………….Nama Pegawai Pengawal : Tan Sri Dr Wan Abdul Aziz bin Wan AbdullahTarikh : 13 Mac 2008Cop Kem/Jab Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 87. 87. BAB D:PENYELENGGARAAN Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset Kementerian Pelajaran Malaysia
 88. 88. OBJEKTIF PENYELENGGARAAN• Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan.• Memelihara dan memanjangkan jangkahayat• Meningkatkan keupayaan• Mengurangkan kerosakan• Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan• Menjamin keselamatan pengguna• Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif• Memelihara imej Kerajaan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 89. 89. PENYELENGGARAAN IS PENYELENGGARANPenyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance)Tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untukmemeriksa, menservis, membaiki atau mengganti komponen tau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi denganancar secara berterusan.Penyelenggaraan Pemulihan(Corrective Maintenance)Tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber zikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 90. 90. PENYELENGGARAAN MANUAL PENYELENGGARAAN Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan aset hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk tindakan penyelenggaraan.Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 91. 91. PANDUAN PENYELENGGARAANLangkah-langkah yang perlu dilaksana oleh Kementerian/Jabatan:(a) Menyedia senarai aset yang memerlukan penyelenggaraan KEW. PA-13.(b) Merancang penyelenggaraan(c) Melaksana program penyelenggaraan(d) Merekod penyelenggaraan dalam KEW. PA-14(e) Menilai program penyelenggaraan(f) Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh pihak swasta. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 92. 92. KEW. PA-13 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN (Diisi oleh Pegawai Aset) KEMENTERIAN : KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA Jabatan/Bahagian :IBU PEJABAT JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIABil No. Siri Pendaftaran Jenis/Jenama/ Lokasi Aset Catatan Model1. KK/KDRM 115 /H/07/6 Split Air Conditioner Bilik Mesyuarat 1 6 bulan sekali Philip2. KK/KDRM 115/H/07/7 Split Air Conditioner Bilik Mesyuarat 2 6 bulan sekali Philip3. KK/KDRM 115/H/07/8 Pacuan 4 Roda Pentadbiran 3 bulan sekali Perodua Kembara Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 93. 93. KEW. PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL (Diisi oleh Pegawai Aset) Sub Kategori: Kereta No. Siri Pendaftaran :KK/PDRM 115/H/07/8 Jenis : Perodua Kembara Lokasi : Pentadbiran(a) (b) (c) (d) (e) (f)Tarik (Butir-butir Kerja) No. Nama Kos Nama danh Kontrak/ Syarikat/Jabata Tandatangan Pesanan n Yang Kerajaan Menyelenggara dan Tarikh16 Jun Pembaikan/Penyelengg AA 982615 MS Cooling Sdn. RM1,150.00 Masri bin Jamil2007 araan hawa dingin dan Bhd. compress air clucth booster. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 94. 94. BAB E: PELUPUSANBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset Kementerian Pelajaran Malaysia
 95. 95. DEFINISI PELUPUSAN Pelupusan ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan, kawalan,simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 96. 96. OBJEKTIF PELUPUSAN  Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak diguna atau tidak diperlukan;  Menjimatkan ruang simpanan/ pejabat;  Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik; dan  Membolehkan aset milik Kementerian/ Jabatan dipindahkan ke Kementerian/ Jabatan lain atas sebab-sebab tertentuBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 97. 97. JUSTIFIKASI PELUPUSAN Tidak Ekonomi Dibaiki  Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan Usang/Obselete  Disyor selepas pemeriksaan aset Rosak dan tidak boleh  Tiada alat ganti digunakan Luput tempoh penggunaan  Perubahan Teknologi Keupayaan aset tidak lagi  Melebihi keperluan di peringkat optimum  Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 98. 98. KUASA MELULUSBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 99. 99. KUASA MELULUS PERBENDAHARAAN Nilai Perolehan Asal (NPA) satu aset lebihRM200,000 atau jumlah keseluruhannya lebihRM1,000,000 bagi semua kaedah pelupusanBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 100. 100. KUASA MELULUS KEMENTERIAN/ JABATANKementerianNilai Perolehan Asal (NPA) satu aset kurangRM200,000 atau jumlah keseluruhannya kurangRM1,000,000 bagi semua kaedah pelupusanKuasa Melulus:Ketua Setiausaha/ Timbalan KSU/ Setiausaha Bahagian(Pengurusan Aset) Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 101. 101. JabatanPeringkat Negeri:Nilai Perolehan Asal (NPA) satu aset kurangRM10,000 atau jumlah keseluruhannya kurangRM100,000 bagi semua kaedah pelupusanKuasa Melulus:Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 102. 102. URUSETIA PELUPUSAN Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan bertanggungjawab sebagai Urusetia PelupusanBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 103. 103. TUGAS-TUGAS URUSETIA PELUPUSAN(a) Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut KEW.PA-15;(b) Mendapatkan Perakuan Pelupusan (KEW.PA16);(c) Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-17);(d) Menyemak dan pastikan permohonan lengkap dan teratur; Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 104. 104. TUGAS-TUGAS URUSETIA PELUPUSAN(e) Mengemukakan permohonan pelupusan kepada Kuasa Melulus;(f) Memaklumkan kelulusan kepada Jabatan untuk tindakan;(g) Memohon pelanjutan tempoh pelupusan;(h) Memohon kelulusan pinda kaedah pelupusan;(i) Melantik dua (2) orang saksi bagi pelupusan melalui kaedah pemusnahan; Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 105. 105. TUGAS-TUGAS URUSETIA PELUPUSAN(j) Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan (KEW.PA-18);(k) Memperoleh Sijil Pelupusan Aset (KEW.PA-19) bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan;(l) Menghantar KEW.PA-19 kepada Kuasa Melulus; dan(m) Kemuka Laporan Tahunan Pelupusan Aset (KEW.PA-20) ke Perbendaharaan. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 106. 106. SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN (KEW.PA-18) KEW.PA-18 KEMENTERIAN/JABATAN: _____________________________________________ SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan. Kelulusan Pelupusan : ..................................................... Secara : (Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)* Tarikh :…………………………….……. Tempat :……..…………………………… …………….…………………. ……………………………… Tandatangan Tandatangan Nama: ……………………. Nama: ………………………. Jawatan: …………………… Jawatan: …………………….. Cop: Cop: * Pilih mana yang berkenaan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 107. 107. SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (KEW.PA-19) KEMENTERIAN/ JABATAN: ____________________________________________________ SIJIL PELUPUSAN ASET ALIHMerujuk surat kelulusan No. Rujukan ………………………………………………..……. bertarikh ………….…………, saya mengesahkan tindakan pelupusan telah dilaksanakan seperti berikut :-1. Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah. Bilangan item………….…………………………………………dipindahkan/hadiahkepada…………………..………………………………………………… (Surat Akuan Terima disertakan)2. Aset berikut telah dilupuskan secara dijual. Bilangan item ….………………………… No.Resit ……..……………………….. (salinan resit disertakan)3. Aset berikut telah dilupuskan secara musnah. Bilangan item: ……………………………………………….. Cara dimusnahkan: ………………………………………………………………….. (Sijil Menyaksikan Pemusnahan disertakan) Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 108. 108. sambungan…4. Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain. Bilangan item: ………………………………... Kaedah pelupusan: ……………………………... (Dokumen berkaitan disertakan)5. Aset berikut telah dimasukkan ke dalam stok. Bilangan item .………………………………………………………….. (Salinan Kad Kawalan Stok Disertakan)Tandatangan Ketua Jabatan : ……………………………………Nama : …………………………..……….Jawatan : ……………………………………Tarikh : ……………………………………Cop Jabatan/Bahagian : Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 109. 109. LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (KEW.PA-20) KEMENTERIAN/ JABATAN: ............................................................................... JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET SECARA JUMLAH NILAI (RM) BIL PUSAT PEROLEHAN HASIL PELUPUSAN TANGGUNGJAWAB ASAL (RM) (RM) JUALAN PINDAHAN MUSNAH KAEDAH LAIN Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 110. 110. sambungan…Nota : Laporan ini hendaklah dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahunberikutnyaTandatangan Pegawai Pengawal : .......................................................Cop Jabatan:Nama : ………………………………………Jawatan : ………………………………………Tarikh : ........................................................ Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 111. 111. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW.PA-16 PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal, Teknikal, Elektrikal dan Elektronik, dan perkakasan komputer Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada Jabatan Kerja Raya (JKR) atau Jabatan yang mempunyai worksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar khusus dalam peralatan-peralatan tertentu untuk mendapatkan PEP Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 112. 112. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW.PA-16 PEP perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat Kementerian/ Jabatan Setiap PEP hendaklah disahkan oleh dua (2) pegawai yang mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan tidak terlibat dengan pengurusan aset tersebut Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 113. 113. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW.PA-16 Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh satu (1) tahun. Sekiranya melebihi tempoh, perlu mendapatkan pengesahan nilai semasa yang baru di PEP Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 114. 114. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW.PA-16 KEW.PA-16 KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAANKementerian/Jabatan : SMK MERBAU MIRIAlamat :No. Siri Pendaftaran Aset :(KEW.PA-2/PA-3)No. Kodifikasi Nasional : Jumlah jarak perjalanan(km)/ : Tempoh penggunaan(jam) Tahap PenyampaianJenis, Jenama dan Model : Perkhidmatan(%) : Jumlah Kos PenyelenggaraanNo. Chassis/Siri Pembuat : Terdahulu : Anggaran Kos PenyelenggaraanNo. Enjin : Semasa :No. Pendaftaran(kenderaan) : Nilai Semasa :Tarikh dibeli : Anggaran Nilai Selepas Diperbaiki :Harga Perolehan Asal : RM Anggaran Tahan Selepas Diperbaiki : Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 115. 115. sambungan…LAPORAN PEMERIKSAANButir-butir penambahbaikan yang perlu :-1. ………………………………………………………………………...……………2. …..…………………….………………………………………...………………….3. ….………………………………………………………..………………………….Disahkan bahawa aset tersebut telah diperiksa dan diperakukan untuk pelupusan atas sebab - sebabberikut :-1. ……………………………………………………………..………………………2. ………………………………………………………….………………………….3. …………………………………………………………………...……………….……………………………………………… ……………………………………………… (Tandatangan) (Tandatangan)Nama : Nama :Jawatan : Jawatan :Tarikh : Tarikh :Cop : Cop :Ruangan ini hendaklah diisi jika PEP melebih tempoh satu (1) tahun.Aset telah dibuat penilaian semula dengan nilai semasa RM …………………………………….……………………………………………… Cop : (Tandatangan)Nama :Jawatan :Tarikh : Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 116. 116. LEMBAGA PEMERIKSAPelantikan Lembaga Pemeriksa Dilantik oleh Pegawai Pengawal Kementerian/ Jabatan Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan dan tempoh pelantikan tidak lebih dua (2) tahun Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 117. 117. LEMBAGA PEMERIKSA Keanggotaan Lembaga Pemeriksa terdiri daripada:i. Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset;ii. Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa aset;iii. Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan I atau yang setaraf; daniv. Pegawai dari Kementerian/ Jabatan lain boleh dilantik, jika perlu. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 118. 118. TUGAS-TUGAS LEMBAGA PEMERIKSA Sedia dan kemuka jadual pemeriksaan kepada Urusetia Pelupusan Jabatan Periksa aset dan rekod berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh diarahkan oleh Jabatan Pastikan maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan telah dikeluarkan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 119. 119. TUGAS-TUGAS LEMBAGA PEMERIKSA Sediakan Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.PA-17) Syorkan kaedah pelupusan yang sesuai Tandatangani KEW.PA-17 dan kemuka kepada Urusetia Pelupusan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 120. 120. LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA ASET ALIH KERAJAAN (KEW.PA-17) HARGA PEROLEHAN NILAI SEMASA ASAL SYOR JABATAN SEUNI JUMLA SEUNI NYATAKAN JUMLAH KEADAAN KAEDAH / TARIKH TEMPOH T H T KETERANGAN KUANTIT PELUPUSABIL UNIT PEMBELIA DIGUNAKAN ASET ASET I N DAN BAHAGIA N / SIMPANAN DENGAN JUSTIFIKA N JELAS (RM) (RM) (RM) (RM) SI JUMLAH KESELURUHAN Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 121. 121. sambungan…Tarikh pelantikan Lembaga Pemeriksa……………………………Tarikh pemeriksaan ……………………... Tandatangan…………………………. ………………………………..(Pengerusi)Tempat pemeriksaan Nama……………………………………………….. ……………………………………………… Jawatan …………... ……………………………….. Tandatangan ………………………………………(Ahli) Nama ……………………………………………… Jawatan ……………………………………………... *(jika lebih daripada 2 orang ahli Lembaga Pemeriksa ruangan boleh ditambah) Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 122. 122. TEMPOH TINDAKAN PELUPUSANTindakan pelupusan mengikut kaedah yangdiluluskan hendaklah dilaksanakan dalamtempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 123. 123. PELANJUTAN TEMPOH PELUPUSAN(a) Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dua (2) minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 124. 124. PELANJUTAN TEMPOH PELUPUSAN(b) Jika tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh pelanjutan, kelulusan terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 125. 125. PINDA KAEDAH PELUPUSANPermohonan hendaklah dikemukakan kepadaKuasa Melulus sebelum tamat tempoh kelulusan.Jika tempoh pelupusan tamat, kelulusan terbataldan permohonan baru hendaklah dikemukakan. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 126. 126. KAEDAH PELUPUSAN Jualan Tender Tukar Beli (Trade In) Jualan Sebutharga Tukar Ganti (Cannibalize) Jualan Lelong Pindahan Jualan Sisa Hadiah Tukar Barang Musnah (tanam/ bakar/ (Barter Trade) buang/ tenggelam) Kaedah lain yang difikirkan sesuaiBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 127. 127. PERLAKSANAAN KAEDAH PELUPUSAN TENDER • Gunakan KEW.PA-21 • Disertai oleh syarikat/orang perseorangan (KEW.PA-22) • Maklumat seperti dalam KEW.PA-21 diiklankan melalui sekurang-kurangnya 1 akhbar utama • Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di KEW.PA-17 • Deposit tender 10% daripada harga tawaran tertakluk maksima RM10,000 Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 128. 128. TENDER• Tawaran dibuat guna sampul berlakri dan dimasukkan dalam peti tender Jabatan pada atau sebelum tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan• Jawatankuasa Pembuka Tender dilantik oleh Pegawai Pengawal untuk membuka dan menjadual tender• Tender dibuka pada tarikh dan waktu yang ditetapkan• Tawaran disenaraikan dalam KEW.PA-23• Jadual Tender dan dokumen dikemuka kepada Ketua Jabatan.Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 129. 129. TENDER• Ketua Jabatan membuat penilaian dan perakuan tender. Perakuan hendaklah disertakan bersama dengan salinan iklan tender, jadual pembukaan tender dan dokumen lain• Tawaran tertinggi yang dipilih tidak kurang 70% harga simpanan. Jika kurang, rujuk Perbendahraan• Dalam memproses tender, Pegawai Pengawal hendaklah memastikan bahawa beliau atau pegawai-pegawai yang mengurus tender tidak mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau terletakhakBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 130. 130. TENDER• Pegawai dari Kementerian/ Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai tender• Sekiranya petender yang berjaya menolak tawaran, deposit tender tidak akan dikembalikan• Lembaga Perolehan dimaklumkan mengenai penolakan untuk membolehkannya menimbang tawaran lain• Jika tawaran lain terlalu rendah, tender boleh dipelawa semula atau rujuk ke Perbendaharan bagi mendapatkan kelulusan• Jika tiada sebarang tawaran diterima, tender boleh dipelawa semula atau mohon pinda kaedah pelupusan dari Kuasa MelulusBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 131. 131. SEBUT HARGA• Dipelawa sekurang-kurangnya 10 syarikat/ orang perseorangan• Kenyataan Tawaran Sebut Harga menggunakan KEW.PA-24• Tawaran sebut harga menggunakan KEW.PA-25• Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di KEW.PA-17• Deposit tender 10% daripada harga tawaran tertakluk maksima RM5,000Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 132. 132. SEBUT HARGA• Tawaran dikemuka dalam sampul berlakri dan masukkan dalam peti sebut harga Jabatan sebelum tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan• Sebut harga dibuka pada tarikh dan waktu yang ditetapkan• Jawatankuasa Sebut Harga dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal• Jawatankuasa Pembuka Sebutharga menyenaraikan tawaran menggunakan Borang KEW.PA-26Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 133. 133. SEBUT HARGA• Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga mengemukakan Jadual Sebut harga kepada Urusetia untuk menilai dan membuat perakuan kepada Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan untuk pertimbangan dan keputusan• Dalam memproses sebut harga Ketua Jabatan hendaklah memastikan beliau dan pegawai-pegawai tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau terletakhakBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 134. 134. SEBUT HARGA• Penyebutharga yang berjaya diberitahu dengan serta merta.Sekiranya penyebutharga terpilih menolak tawaran, deposit tidak akan dikembalikan. Jawatankuasa Sebut Harga menimbang tawaran lain atau memutuskan pelawaan sebut harga semula.• Pegawai Kementerian/ Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenar menyertai sebut hargaBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 135. 135. LELONG• Dilaksanakan ke atas aset berikut:  Mempunyai nilai pasaran  Kuantiti yang banyak  Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinyaBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 136. 136. LELONG• Kenyataan Lelong mengandungi maklumat mengenai tarikh, waktu dan tempat. Contoh kenyataan lelong di KEW.PA-27• Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di KEW.PA-17 dinyatakan dalam senarai aset yang akan dilelong• Urusan lelong diadakan di ruang terbuka atau di dewanBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 137. 137. LELONG• Pembida yang berminat untuk sertai lelongan, perlu mendaftar. Bayaran deposit 5% dari harga simpanan atau maksima RM1,000• Pembida yang berjaya jelaskan bayaran dalam tempoh 7 hari dan aset diambil dalam tempoh 14 hari dari tarikh lelongan• Jika harga tawaran tertinggi kurang 70% daripada harga simpanan, rujuk kepada PerbendaharaanBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 138. 138. JUALAN SISA• Dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam (besi, tembaga, dll), getah, kayu, plastik dan sebagainya yang mempunyai nilai jualan• Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara: - Tender - Sebut harga - Syarikat Bumiputera berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (perlu permit)• Kenderaan yang telah dilupus secara jualan sisa tidak boleh didaftar semulaBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 139. 139. TUKAR BARANG (BARTER TRADE)• Aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad• Kaedah tukar barang dilaksanakan berasaskan: (a) Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang pakar dalam bidang berkenaan (b) Aset yang mempunyai unsur keselamatan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 140. 140. TUKAR BARANG (BARTER TRADE)• Kaedah tukar barang dilaksanakan berasaskan: (c) Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik (d) Pertukaran aset berasaskan keperluan sebenar (e) Syarikat dihadkan kepada 5-10 sahaja dan mempunyai lesen dan kemahiran (f) Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat lepas jualan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 141. 141. TUKAR BELI (TRADE-IN) • Dilaksanakan bagi aset yang masih boleh diguna dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/ Jabatan dan tiada Kementerian/ Jabatan yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekal yang berniaga dalam bidang berkaitanBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 142. 142. TUKAR BELI (TRADE-IN) • Dilaksanakan berasaskan: (a) Aset yang sama jenis (b) Aset perlu dikeluarkan sebelum pengganti dipasang (c) Penggantian aset disahkan oleh Jabatan Teknikal (d) Harga jualan dirunding antara Kementerian/ Jabatan dengan pembekalBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 143. 143. TUKAR BELI (TRADE-IN)• Dilaksanakan berasaskan: (e) Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal. (f) Peruntukan mencukupi bagi membiayai harga penuh aset yang akan diganti (g) Harga jualan aset dikreditkan sebagai hasil Kerajaan dan tidak boleh ditolak dengan harga sebenar aset yang dibeli (h) Cadangan jualan tukar beli dimasukkan sebagai syarat dalam dokumen pelawaan tender/ sebutharga dan juga dalam perjanjian perolehan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 144. 144. TUKAR GANTI (CANNIBALIZE) • Dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian- bahagian tertentu seperti bahagian-bahagian jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer dikeluarkan dan dipasang sebagai alat/ komponen ganti bagi kenderaan/ perkakasan komputer yang lainBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 145. 145. TUKAR GANTI (CANNIBALIZE) • Dilaksanakan berasaskan: - Aset yang sama jenis dan kegunaannya; - Diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh Pegawai Teknikal; dan - Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih dan penjimatan. • Alat/ komponen tukar ganti yang dipasang kepada aset penerima perlu direkodkan dalam Bahagian B KEW.PA-2Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 146. 146. PINDAHAN • Dilaksanakan antara Kementerian/ Jabatan bagi aset yang boleh digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan kerana: - Melebihi keperluan - Tidak diperlukan selepas projek siap - Obsolete/ obsolescentBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 147. 147. PINDAHAN• Kaedah pelupusan dilaksanakan berasaskan: - Permohonan atau keperluan Kementerian/ Jabatan - Tidak dikenakan apa-apa bayaran - Kos pengendalian ditanggung oleh penerimaBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 148. 148. PINDAHAN• Kaedah pelupusan dilaksanakan berasaskan: - Daftar aset diserah kepada Kementerian/ Jabatan penerima - Aset yang diterima secara pindahan hendaklah dilupus oleh Kementerian/ Jabatan - Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa MelulusBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 149. 149. HADIAHCiri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah:• Aset boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asal tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/ Jabatan; atau• Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai bahan latihan atau pameranBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 150. 150. HADIAHPelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan:• Antara Kementerian/ Jabatan Kerajaan bagi tujuan latihan atau pemeran• Dari Kementerian/ Jabatan Kerajaan kepada mana- mana organisasi, pertubuhan sukarela atau badan- badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh KerajaanBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 151. 151. HADIAHKaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan:• Permohonan atau keperluan penerima• Kos pengendalian dan pengangkutan ditanggung oleh penerima• Cadangan pelupusan secara hadiah disokong dengan surat permohonan Kementerian/ Jabatan, organisasi, pertubuhan sukarela atau badan-badan lainBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 152. 152. HADIAHKaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakanberasaskan:• Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan bersama Sijil Pelupusan Aset (KEW.PA-19)• Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan atau pameran diguna bagi tujuan tersebut sahajaBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 153. 153. MUSNAHKaedah pelupusan secara musnah dilaksanakan bagiaset yang tiada nilai jualan/ nilai sisa atau aset yangberunsur keselamatan dengan cara:• Ditanam• Dibakar• Dibuang• DitenggelamBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 154. 154. MUSNAHLangkah-langkah yang perlu diambil:• Mendapat kelulusan PBT, JAS, Jabatan Laut, dll.• Mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa berkenaan• Bahan-bahan yang boleh diguna sebagai alat ganti hendaklah ditanggal/ dikeluarkan terlebih dahulu• Tindakan bersesuaian seperti diketuk, dipotong, digelek dan sebagainya• Sijil Penyaksian Pemusnahan (KEW.PA-18) hendaklah disediakanBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 155. 155. KAEDAH-KAEDAH LAIN PELUPUSANKaedah lain yang tidak dinyatakan perlumendapat kelulusan Perbendaharaan tanpamengira nilai perolehan asal.Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 156. 156. PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSAT Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat, Kementerian/ Jabatan hendaklah menggunakan peraturan berkenaan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 157. 157. TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN•Label Hak Kerajaan Malaysia dan nama Kementerian/Jabatan pada aset dipadamkan•JPJ diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supayapendaftaran kenderaan dibatalkan•Kad Pendaftaran kenderaan diserahkan kepada pembelikecuali pelupusan secara jualan sisa•Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupusdikecualikan daripada semua jenis cukaiBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 158. 158. BAB F:KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset Kementerian Pelajaran Malaysia
 159. 159. TAFSIRAN OBJEKTIF KUASA MELULUS E) TINDAKAN URUSETIA SELEPAS KEHILANGAN & KELULUSAN HAPUSKIRA HAPUSKIRA D) LAPORAN AKHIR PROSES HAPUSKIRA C)JAWATANKUASA A) MELAPORKAN PENYIASAT KEHILANGAN B) LAPORAN AWAL Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 160. 160. TAFSIRAN KEHILANGANKehilangan bermaksud aset yang tiada lagidalam simpanan disebabkan oleh kecurian, kemalangan, kebakaran, bencana alam,kesusutan, penipuan atau kecuaian pegawai awam. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 161. 161. TAFSIRAN HAPUSKIRAHapus kira ialah proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 162. 162. TAFSIRAN PEGAWAI PENGAWAL Pegawai Pengawal ialah: Ketua Setiausaha KementerianBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 163. 163. TAFSIRAN KETUA JABATAN Ketua Jabatan termasuk: Ketua sesuatu cawangan, daerah, daerah kecil, pejabat atau pejabat wilayah.Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 164. 164. KUASA MELULUSBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 165. 165. KUASA MELULUS PERBENDAHARAANNilai Perolehan Asal (NPA) satu aset lebihRM200,000 atau jumlah keseluruhannya lebihRM1,000,000 bagi semua kaedah hapuskira untuk semua jenis aset kecuali kehilanganyang melibatkan kecurian, penipuan dankecuaian pegawai awam Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 166. 166. KUASA MELULUS KEMENTERIAN/ JABATANKementerianNilai Perolehan Asal (NPA) satu aset kurangRM200,000 atau jumlah keseluruhannya kurangRM1,000,000 bagi semua kaedah hapus kirauntuk semua jenis aset kecuali kehilangan yangmelibatkan kecurian, penipuan dan kecuaianpegawai awamKuasa Melulus: Ketua Setiausaha (KSU) Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 167. 167. JabatanPeringkat Negeri:Nilai Perolehan Asal (NPA) satu aset kurang RM10,000atau jumlah keseluruhannya kurang RM100,000 bagisemua kaedah hapus kira untuk semua jenis aset kecualikehilangan yang melibatkan kecurian, penipuan dankecuaian pegawai awamKuasa Melulus: Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 168. 168. SURAT ARAHAN PERBENDAHARAAN KAEDAH ALTERNATIF KEPADATINDAKAN SURCAJ BAGI MENDAPATKANNILAI HARTA MUDAH ALIH (ELEKTRONIK) YANG HILANG 5 FEBRUARI 2009 Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 169. 169. • Kehilangan peralatan elektronik, telekomunikasi dan ICT yang nilai semasanya tidak melebihi RM5,000 diberi pengecualian daripada tindakan surcaj tetapi dibenarkan membayar balik mengikut nilai semasa tertakluk kepada syarat-syarat berikut:- (i) Bayaran balik ini terhad untuk walkie talkie, kamera digital, kamera video, komputer riba, palmtop/pocket PC, personel digital assistant (PDA), pemain CD/DVD dan smartphone; (ii) Kuasa Melulus bayaran balik ialah Ketua Pengarah Jabatan atau Ketua Setiausaha Kementerian; Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 170. 170. (iii)Nilai semasa bagi bayaran balik adalah berdasarkan kepada nilai semasa berlaku kehilangan aset. Penentuan nilai ini adalah berdasarkan anggaran susut nilai yang dibuat oleh pegawai yang mahir dalam nilaian aset tersebut dandiperakukan oleh Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan di peringkat Jabatan atau Kementerian;(iv) Pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilanganhendaklah melaporkan kepada polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui;(v) Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal (KEW. PA-28) seperti mana yang ditetapkan dalam PekelilingPerbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 - Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan; Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 171. 171. (vi) Laporan Polis dan Laporan Awal hendaklah dikemukakan kepada Ketua Pengarah Jabatan atau Ketua Setiausaha Kementerian untuk pertimbangan dan kelulusanbayaran balik dan hapus kira. Sebelum meluluskan apa-apabayaran balik dan hapus kira pegawai yang diberikuasa hendaklah berpuas hati dengan Laporan Awal yangdisediakan oleh Ketua Jabatan;(vii) Bayaran balik yang diterima hendaklah dikreditkandalam Kod Hasil76106 (Denda Pegawai Awam);Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 172. 172. (viii) Bayaran balik hendaklah direkod dalam BukuPerkhidmatan pegawai berkenaan;(ix) Tindakan hapus kira hendaklah direkodkan dalam Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) atau Daftar lnventori (KEW.PA- 3); dan(x) Selepas tindakan bayaran balik dan hapus kira selesai, satu laporan hendaklah dikemukakan kepadaPerbendaharaan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 173. 173. SURAT ARAHAN PERBENDAHARAAN PENAMBAHBAIKAN KAEDAH ALTERNATIF KEPADA TINDAKANSURCAJ BAGI MENDAPATKAN NILAIHARTA MUDAH ALIH (ELEKTRONIK) YANG HILANG 31 JULAI 2009Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 174. 174. • Sebagai memudahkan dan menambah baik lagi sistem penyampaian, Perbendaharaan bersetuju supaya dilaksanakan perkara-perkara berikut: (i) Semua kes kehilangan peralatan elektronik, telekomunikasi dan ICT dengan nilai semasanya tidak melebihi RM5,000 yang belum diputuskan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib termasuk kes-kes sebelum Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 5 Februari 2009 dikeluarkan adalah dibenarkan mengguna pakai kaedah bayaran balik; (ii) tindakan bayaran balik akan dikenakan terhadap seorang pegawai atau beberapa orang pegawai yang bertanggungjawabatas kehilangan itu sekiranya terdapat unsur-unsur kecurian,penipuan atau kecuaian; dan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 175. 175. (iii)skop pemakaian kaedah bayaran balik diperluaskan untuk meliputi semua aset alih lain dengan nilai semasa tidak melebihi RM5,000 kecuali aset-aset yang melibatkan peralatan keselamatan seperti senjata api atau aset yang sukar diperoleh, peralatan komponen strategik atau aset yang digunakan atas maksud kepentingan negara. Kehilangan aset-aset tersebut perlu disiasat dengan teliti dan kecuaian berkaitan dengannya boleh dikenakan kedua-dua tindakan surcaj dan tatatertib. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 176. 176. URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRAUnit Pengurusan Aset di Kementerian/ Jabatan bertanggungjawab sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus kira. (a) Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang T Melalui Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) dan Daftar Inventori KEW. PA-3. U (b) Mendapatkan Laporan Awal (KEW.PA-28) daripada G Ketua Jabatan. A (c) Mengemuka Laporan Awal dan salinan Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal. S (d) Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat menggunakan contoh format KEW.PA-29. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 177. 177. URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA (e) Mendapatkan hasil siasatan polis.T (f) Mendapatkan Laporan Akhir (KEW.PA-30) daripada Jawatankuasa Penyiasat.U (g) Mengemuka Laporan Akhir bagi mendapat ulasan dan syor daripada Pegawai Pengawal.GA (h) Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan hapus kira lengkap dan teratur.S (i) Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa Melulus dalam tempoh 4 bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan walaupun hasil penyiasatan polis belum diperolehi. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 178. 178. PROSES HAPUS KIRA 1. MELAPORKAN KEHILANGAN(a) Pegawai mengetahui kehilangan melaporkan kepada Ketua Jabatan dengan serta merta. (b) Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang mengetahui kehilangan berlaku hendaklah melaporkan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 179. 179. 2. LAPORAN AWAL (KEW.PA-28)(a) Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal. Bagi kehilangan yang melibatkan seorang Ketua Jabatan, Laporan Awal hendaklah disediakan oleh pegawai atasannya di peringkat Kementerian/ Ibu Pejabat. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 180. 180. LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN (KEW.PA-28) Nyatakan:1. Keterangan Aset Yang Hilang (a) Jenis Aset : (b) Jenama dan Model: (c) Kuantiti: (d) Tarikh Perolehan: (e) Harga Perolehan Asal :2. Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku3. Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui4. Cara bagaimana kehilangan berlakuBahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 181. 181. sambungan…5. Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/ mengguna aset yang hilang6. Sama ada seorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Jika ya, nama dan jawatannya.7. Sama ada seorang pegawai telah ditahan kerja8. No. Rujukan dan Laporan Polis Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 182. 182. sambungan…. Langkah-langkah sedia ada untuk mengelak kehilangan berlaku0. Langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini.1. Catatan: Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: Cop Jabatan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 183. 183. 2. LAPORAN AWAL (KEW.PA-28)(b) Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku hendaklah dengan segera dalam tempoh 2 hari bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan Laporan Polis terus kepada: (i) Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana kehilangan aset berlaku; dan (ii) Ketua Setiausaha Perbendaharaan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 184. 184. 2. LAPORAN AWAL (KEW.PA-28) (c) Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar kepada Ketua Setiausaha Kementerian, Akauntan Negara, Ketua Audit Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara.Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 185. 185. 3. JAWATANKUASA PENYIASAT(a) Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal menggunakan KEW.PA-29 dengan segera dalam tempoh 2 minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani. (b) Keanggotaan: - Pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan bukan daripada bahagian/unit yang sama; - Pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat; - Sekurang-kurangnya 2 orang ahli di mana pegawai lebih kanan sebagai Pengerusi.Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 186. 186. 3. JAWATANKUASA PENYIASAT (c)Bagi kehilangan yang berlaku di luar Malaysia, Pegawai Pengawal dibenarkan melantik pegawai dari Jabatan Kerajaan Malaysia yang tidak terlibat dengan kehilangan itu di negara berkenaan sebagai Jawatankuasa Penyiasat.Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 187. 187. KEW. PA-29Kepada: No. Rujukan Fail:)(Nama dan Jawatan Pegawai Yang Dilantik) Tarikh:PERLANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAANSaya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik tuan sebagai Pengerusi/Ahli Jawatankuasa Penyiasatuntuk menyiasat kehilangan……………………………………….(nama aset) di……………………………….Kementerian/Jabatan /PTJ mulai dari tarikh surat ini. (No. Rujukan Laporan Awal …………………………………………….)2. Tuan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan. Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai Panduan.3. Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (Kew. PA-30) seperti yang dilampirkan. Laporan ini mestilah dikembalikan sebelum …………………………..(tarikh).Tandatangan :…………………………………….Nama Pegawai Pengawal:…………………………………….Kementerian/Jabatan :……………………………………..s.k. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 188. 188. 4.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PENYIASAT 1. Menjalankan siasatan dengan segera selepas perlantikan2. Memeriksa sendiri tempat kejadian.3. Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan4. Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 189. 189. 4.Tugas Dan Tanggungjawab Jawatankuasa Penyiasat 5.Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih (TPA) dan Arahan Keselamatan dipatuhi.6. Mengenalpasti kelemahan yang wujud.7. Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulangnya kejadian kehilangan. 8. Menyedia dan menandatangani Laporan Akhir. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 190. 190. 5. LAPORAN AKHIR (KEW.PA-30)(a) Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan Laporan Akhir dan kemuka kepada Urus Setia Kehilangan dan Hapus kira dalam tempoh 2 bulan dari tarikh pelantikan. Keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh dilampirkan kepada Laporan Akhir, jika ada.(b) Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemukakan Laporan Akhir untuk syor dan ulasan Pegawai Pengawal. Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 191. 191. LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN (KEW.PA-30) Nyatakan: 1. Keterangan Aset Yang Hilang (a) Jenis Aset : (b) Jenama dan Model: (c) Kuantiti: (d) Tarikh Perolehan: (e) Anggaran Nilai Semasa: 2. Perihal Kehilangan (a) Tarikh diketahui (b) Tarikh Sebenar berlaku (c) Tempat Kejadian (d) Bagaimana kehilangan diketahui (e) Bagaimana kehilangan berlaku Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
 • MohdSumari1

  Apr. 3, 2021
 • NikLuqmanNooraimanMo

  Jan. 16, 2020
 • aref91

  Feb. 11, 2019
 • lailyshaari81

  Nov. 13, 2017
 • sktpjba1059

  May. 15, 2017
 • soomat1

  Mar. 26, 2017
 • WanRedzuan1

  Jan. 16, 2016
 • AnitaSeman

  Oct. 9, 2015
 • queenrossas

  May. 28, 2015
 • toharudin

  May. 14, 2015
 • mdmsn

  Apr. 29, 2015
 • yobjay

  Apr. 19, 2015
 • abezfazly

  Mar. 9, 2015
 • cdanieda

  Feb. 11, 2015
 • choongsoomei

  Jan. 21, 2015
 • AidaAremeer

  Nov. 30, 2014
 • akmalbush

  Nov. 18, 2014
 • muhammadhasifi

  Nov. 11, 2014
 • edylanur

  Sep. 16, 2014
 • surayamegatza

  Sep. 12, 2013

Views

Total views

45,156

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3,663

Actions

Downloads

1,384

Shares

0

Comments

0

Likes

21

×