Informatika e bzinesit java 13

482 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
482
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informatika e bzinesit java 13

 1. 1. 5/21/2013 Informatika e Biznesit Besart Hashani 1
 2. 2. 5/21/2013 Përsëritje për kollokfiumin e dytë 2
 3. 3. 5/21/2013 Microsoft Access 3
 4. 4. 5/21/2013 Elementet kryesore • • • • • • Tabelat (Tables) Dritarja per krijimin e nderlidhjeve Pyetesoret (Queries) Format (Froms) Raportet (Reports) Makrot (Macros) 4
 5. 5. 5/21/2013 Tabelat • Design View perdoret per te dizajnuar tabelat • Datasheet View perdoret per te futur te dhenat • Te dhenat mund te importohen nga programe tjera (psh MS-Excel) • Secila kolone paraqet fushe (field) • Secili rresht paraqet rekorde (records) 5
 6. 6. 5/21/2013 Tabela e videove (rikujto shembullin e videotekes) • • • • • ID e videos (celesi primar) Titulli Cmimi Sasia Kategoria 6
 7. 7. 5/21/2013 7
 8. 8. 5/21/2013 8
 9. 9. 5/21/2013 Tabela e videove (rikujto shembullin e videotekes) ID e Videos Titulli Cmimi Sasia Kategoria 3445 Rumble in the Bronx €1 20 Aksion 6246 Halloween €3 10 Horror 1245 The Matrix €4 6 Aksion 6546 Toy Story €4 4 Drame 3420 The Holy Grail €2 9 Komedi 1201 My Best Friends Wedding €3 15 Drame 9
 10. 10. 5/21/2013 Pyetesoret (Queries) • Pyetesoret perdoren per te manipulu ose zgjedhe te dhena nga nje ose me shume tabela – Grupimi i te dhenave te caktuara – Filtrimi i te dhenave te caktuara – Rifreskimi automatik i fushave te caktuara – Fshirja e rekordeve te caktuara –… 10
 11. 11. 5/21/2013 11
 12. 12. 5/21/2013 Format (Forms) • Paraqesin nje Interface per perdorim me te lehte dhe me efikas. • Nderlidhe disa tabela te ndryshme • Mund te paraqitet si forme me fusha te ndryshme • Mund te paraqitet me butona me komande 12
 13. 13. 5/21/2013 13
 14. 14. 5/21/2013 Raportet 14
 15. 15. 5/21/2013 Makrot (Macros) • Veprim ose grupe te veprimesh qe mund te kryhen me nje komande te caktuar • Makrot mund te perfshijne disa makro tjera • Mund te kushtezohen 15
 16. 16. 5/21/2013 • Vlera • Rrjedhja e vleres • Marreveshjet per nivel te sherbimeve 16
 17. 17. 5/21/2013 Marreveshjet per nivel te sherbimeve • Service Level Agreements (SLA) – jane marreveshjet qe behen ndermjet klientit dhe kompanise qe ofron sherbimin. • Psh. Kompanite providere te internetit i ofrojne klientit SLA. • Ne shume raste vlera e sherbimeve matet me: – kohen e reagimit (response time) ose – sasine e transmetimit (throughput) • Shpesh keto madhesi jane te kufizuara nga SLA 17
 18. 18. 5/21/2013 • Ekzistojne biznese te orientuara ne – Kohen e reagimit – Throughput • Koha e reagimit eshte e dhene sipas formules se mesiperme 18
 19. 19. 5/21/2013 Telekomunikacioni 19
 20. 20. 5/21/2013 • • • • ITU = International Telecommunication Union Definicione te ndryshme gjate historise Tani ITU definon telekomunikacionin: ‘‘çfaredo transmetimi, emetimi, apo pranimi” te shenjave, sinjaleve, shkrimeve, imazheve apo zerave; ose informatave te cfaredo natyre me ane telave, sistemeve radiodifuzive, vizuale ose cfaredo sistemi tjeter elektromagnetik’’ • A dallon koncepti transmetim me emetim emetim? 20
 21. 21. 5/21/2013 • Sistemet telekomunikuese – koleksion i: – Hardverit dhe – Softverit • Pjeset kryesore te sistemeve telekomunikuese: – Kompjuteret (perpunues te informatave) – Terminalet (pikat fundore) – Kanalet komunikuese – Softveret – Funksione tjera ndihmese (psh modemi) 21
 22. 22. 5/21/2013 Trendet me te reja… 22
 23. 23. 5/21/2013 Mediumet e transmetimit te te dhenave • Transmetimi i drejtuar i te dhenave (me tela) • Transmetimi i te dhenave pa tela (wireless) • A ka dallim ndermjet konceptit wireless dhe konceptit mobil? 23
 24. 24. 5/21/2013 24
 25. 25. 5/21/2013 Transmetimi i drejtuar i te dhenave (me tela) • • • • Kablloja me çiftore të përdredhur Kablloja koaksiale Linjat e fuqise Kablloja optike 25
 26. 26. 5/21/2013 Transmetimet pa tela • • • • • • • Transmetimet radio difuzive Komunikimet satelitore Komunikimet mobile Komunikimet mikrovalore Komunikimet laserike Komunikimet me drite infrared … 26
 27. 27. 5/21/2013 Pasqyra e tregut te telekomunikacionit ne Republiken e Kosoves 27
 28. 28. 5/21/2013 • Operatorët kombëtar të internetit • Operatorët kombëtar të telefonisë mobile • Operatorët kombëtar të telefonisë fikse 28
 29. 29. 5/21/2013 Rrjetat kompjuterike 29
 30. 30. 5/21/2013 • Çka nënkuptojmë me rrjeta kompjuterike? kompjuterike? • Lidhjet e dy apo më shumë kompjuterëve për të mundësuar komunikimin dhe shkëmbimin e të dhënave ndërmjet sistemeve, aplikacioneve softverike, dhe përdoruesve. 30
 31. 31. 5/21/2013 Çfarë të mira ka ndërlidhja e kompjuterëve në rrjeta kompjuterike? kompjuterike? • Lidhje ndërmjet kompjuterëve në lokacione të ndryshme • Komunikim më i lehtë dhe shpërndarje më e lehtë e informacioneve • Përdorim i përbashkët i pajisjeve hardverike • Përdorim i përbashkët i aplikacioneve softverike • Rritja e sigurisë së të dhënave 31
 32. 32. 5/21/2013 Fazat e zhvillimit te rrjeteve kompjuterike • Faza e zhvillimit të përpunimit të kufizuar të të dhënave në distancë • Faza e zvhillimit të përpunimit jo të kufizuar të të dhënave në distancë • Fazat e rrjetave të multimediave 32
 33. 33. 5/21/2013 Rrjetat e multimediave • Çka është multimedia? • Multimedia, është lloj i medias që përdorë forma të shumëta të informimit dhe procesimit të informatave, si tekst, zë, grafikë, video, animacion, interaktivitet, për të informuar ose kënaqur shfrytëzuesin, audiencën. 33
 34. 34. 5/21/2013 Konfiguracionet e rrjetave kompjuterike • Në kuptim të gjerë ekzistojnë dy lloje të konfiguracioneve të rrjeteve kompjuterike: – Rrjetet peer-to-peer – Rrjetet klient/server 34
 35. 35. 5/21/2013 Topologjitë e rrjetave kompjuterike • Rrjetat kompjuterike magjistrale (bus) • Rrjetat kompjuterike yll • Rrjetat kompjuterike hierarkike (pemë) – yll i zgjeruar • Rrjetat kompjuterike unazore • Rrjetat kompjuterike të lidhura plotësisht • Rrjetat kompjuterike të përziera 35
 36. 36. 5/21/2013 Klasifikimi i rrjetave kompjuterike sipas hapësirës gjeografike 36
 37. 37. 5/21/2013 Shërbimet e Internetit • Cilat janë disa nga shërbimet kryesore të Internetit? Internetit? • • • • • WWW = World Wide Web Email Video konferencat Video and audio streaming VoIP 37
 38. 38. 5/21/2013 Intraneti • Intranet – rrjete kompjuterike që përdorin protokolet të internetit për të shpërndarë informacionet, sistemet softverike ose hardverike mbrenda kompanisë. • Protokolet si HTTP, SMTP, FTP mund të gjenden në intranet • Shumë organizata e bëjnë ndalimin e kyçjes së paautorizuar në rrjetet e tyre të intranetit – Përdorin Firewalls • Intranetet private që lejojnë qasje të shfrytëzuesve të jashtëm quhen extranete 38
 39. 39. 5/21/2013 39
 40. 40. 5/21/2013 Zyra e Informatizuar 40
 41. 41. 5/21/2013 Fabrika e informatizuar • CAD (Computer Aided Design) – Dizajn i mbështetur në kompjuter • CAM (Computer Aided Manufacturing) – Prodhim i mbështetur në kompjuter • CAE (Computer Aided Engineering) – Inxhiniering i mbështetur në kompjuter • CAP (Computer Aided Planning) – Planifikim i mbështetur në kompjuter • CAQ (Computer Aided Quality Control/Assurance) – Kontrol/Siguri i qualitetit i mbështetur në kompjuter • CIM (Computer Integrated Manufacturing) – Prodhim i integruar kompjuterik 41
 42. 42. 5/21/2013 Përparësitë e përdorimit të CIM • Zvogëlon shpenzimet e prodhimit të produktit • Shkurtohet koha e daljes në treg • Mundësia për të intervenuar më shpejtë në dizajn në rast se nevojitet një gjë e tillë 42
 43. 43. 5/21/2013 Robotika 43
 44. 44. 5/21/2013 Biznesi Elektronik • E-Biznesi – përdorimi i ICT-së për të mbështetur të gjitha aktivitetet biznesore. • Termi e-business ka origjinën nga IBM (1996) • E-biznesi përfshinë: – – – – – – – – Tregun elektronik Marketingun elektronik Bursat elektronike Transaksionet elektronike bankare Distribuimin elektronik të njohurive dhe shërbimeve Industrinë elektronike Rezervimet elektronike E-rekrutimin 44
 45. 45. 5/21/2013 • Aplikacione kryesore që mundësojnë biznesin elektronik janë: – Posta elektronike (e-mail) – Posta me zë (Voice mail) – Faksi (Fax) – VoIP – Telekonferencat – Shkëmbim elektronik i të dhënave (EDI = Electronic Data Interchange) – kompanitë e mëdha përdorin kompjuterë për të bërë transmetmin e dokumenteve të formatuara – Rrjetet sociale • Facebook, Twitter, LinkedIn, Solaborate… 45
 46. 46. 5/21/2013 Fazat e zhvillimit të e-biznesit 46
 47. 47. 5/21/2013 47

×