Informatika e biznesit java11(1)

644 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
644
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informatika e biznesit java11(1)

 1. 1. Informatika e Biznesit Besart Hashani
 2. 2. Pyetje nga java paraprake?
 3. 3. Rrjetat kompjuterike
 4. 4. • Çka nënkuptojmë me rrjeta kompjuterike? kompjuterike? • Lidhjet e dy apo më shumë kompjuterëve për të mundësuar komunikimin dhe shkëmbimin e të dhënave ndërmjet sistemeve, aplikacioneve softverike, dhe përdoruesve.
 5. 5. Çfarë të mira ka ndërlidhja e kompjuterëve në rrjeta kompjuterike? kompjuterike? • Lidhje ndërmjet kompjuterëve në lokacione të ndryshme • Komunikim më i lehtë dhe shpërndarje më e lehtë e informacioneve • Përdorim i përbashkët i pajisjeve hardverike • Përdorim i përbashkët i aplikacioneve softverike • Rritja e sigurisë së të dhënave
 6. 6. Fazat e zhvillimit te rrjeteve kompjuterike • Faza e zhvillimit të përpunimit të kufizuar të të dhënave në distancë • Faza e zhvillimit të përpunimit jo të kufizuar të të dhënave në distancë • Fazat e rrjetave të multimediave
 7. 7. Rrjetat e multimediave • Çka është multimedia? • Multimedia, është lloj i medias që përdorë forma të shumëta të informimit dhe procesimit të informatave, si tekst, zë, grafikë, video, animacion, interaktivitet, për të informuar ose kënaqur shfrytëzuesin, audiencën.
 8. 8. Shembuj… • ISDN (Integrated Services Digital Network) – Standarde për transmetim digjital të të dhënave multimediale duke shfrytëzuar linjat telefonike – Dial-up lidhje • ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – Lidhje e përhershme • SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) – Lidhje e përhershme
 9. 9. Mediumet e transmetimit te te dhenave • Transmetimi i drejtuar i te dhenave (me tela) • Transmetimi i te dhenave pa tela (wireless)
 10. 10. Konfiguracionet e rrjetave kompjuterike • Në kuptim të gjerë ekzistojnë dy lloje të konfiguracioneve të rrjeteve kompjuterike: – Rrjetet peer-to-peer – Rrjetet klient/server
 11. 11. Sistemet peer-to-peer
 12. 12. Sistemi klient/server
 13. 13. Topologjitë e rrjetave kompjuterike • Rrjetat kompjuterike magjistrale (bus) • Rrjetat kompjuterike yll • Rrjetat kompjuterike hierarkike (pemë) – yll i zgjeruar • Rrjetat kompjuterike unazore • Rrjetat kompjuterike të lidhura plotësisht • Rrjetat kompjuterike të përziera
 14. 14. Rrjeta kompjuterike magjistrale (bus) • Ka një magjistrale në të cilën lidhen të gjithë kompjuterët • Sinjali nga burimi udhëton në të dy drejtimet • Makina që do të komunikojë me tjetrën mbrenda rrjetit dërgon një mesazh në bus • Vetëm makina të cilës i përket sinjali e pranon atë • Instalohen lehtë • Të thjeshta dhe të lira • Nëse një kompjuter dvshton, nuk I afekton tjerat • Nëse kablli kryesorë bie e merr me vete tërë rrjetin • Vështirë të gjenden problemet dhe të sanohen • Numër i limituar i lidhjeve • Siguri më e vogël • Ndeshje të paketave
 15. 15. Rrjetat kompjuterike yll • Te gjitha pajisjet janë të lidhura në një pikë. • Nuk është e thënë t’i ngjajë yllit për t’u quajtur topologji e tillë. • I gjithë trafiku kalon përmes Hub-it. • Është fare e thjeshtë të shtohen anëtarë të rinjë në rrjetë • Parandalon kalimin e trafikut nëpër të gjitha pajisjet (më së shumti tri pajisje dhe dy lidhje) • Lehtë për të gjetur problemet dhe për ti zgjidhur ato • Nuk pengohet rrjeti kur shtohen ose heqen pajisje • Më shumë kabllim • Varësi e lartë në hub-in qendrorë. – Dështimi i saj sjellë dështimin e rrjetit – Rritje e kufizuar e kapacitetit
 16. 16. Rrjetat kompjuterike hierarkike (pemë) – yll i zgjeruar • Paraqet përzierje të formës magjistrale dhe yll të rrjeteve • Përdorë njërën ose tjetrën formë varësisht prej nevojës • Implementim i lehtë • Organizim për një menaxhim më të mirë • Varësisht se ku dëmtohet segmenti varet edhe shëndeti i rrjetit
 17. 17. Rrjetat kompjuterike unazore • Secila nodë lidhet me saktësisht dy noda tjera • Kur ka ngarkesë të madhe performon më mirë se bus-i • Ska nevojë për nodë qendrore • Një lidhje problematike mund të shkëputë gjithë rrjetin • Shtimi ose largimi i pajisjeve shkakton ndryshime të tërë rrjetit • Vonesa në komunikim është direkt proporcionale me numrin e nodeve • I gjithë brezi ndahet nga të gjitha pajisjet
 18. 18. Rrjetat kompjuterike të lidhura plotësisht • Çdo nodë lidhet me çdo nodë tjetër • Nëse një linjë dështon, e dhëna transmetohet në rrugë tjera • E dhëna mund të transmetohet te disa pajisje në të njejtën kohë • Shtimi ose largimi i pajisjeve nuk e pengon rrjetin • Më shumë kablla • Më e shtrenjtë
 19. 19. Rrjetat kompjuterike të përziera
 20. 20. Klasifikimi i rrjetave kompjuterike sipas hapësirës gjeografike
 21. 21. PAN = Personal Area Network
 22. 22. LAN = Local Area Network
 23. 23. MAN = Metropolitan Area Network
 24. 24. WAN = Wide Area Network
 25. 25. Rrjeta globale - Interneti • Origjina në ARPANET – zhvilluar në vitin 1969 • U zhvillua nga ARPA = Advanced Research Project Agency – Departamenti Amerikan i Mbrojtjes • Internet = International Network • Interneti ka rritje të vazhdueshme të përdoruesve edhe për shkak të ndikimit që ka në biznes.
 26. 26. Arkitektura e Internetit
 27. 27. Shërbimet e Internetit • Cilat janë disa nga shërbimet kryesore të Internetit? Internetit? • • • • • WWW = World Wide Web Email Video konferencat Video and audio streaming VoIP
 28. 28. WWW = World Wide Web Interneti nuk është i njejtë me Web-in. Interneti – rrjet global kompjuterik Web-i është një servis i internetit Koleksion i dokumenteve tekstuale dhe resurseve tjera të ndërlidhura me anë të hiperlinqeve ose URL-ve. • Protokoli themelorë i WWW është HTTP (Hypertext Transfer Protocol) • HTTP – protokol për transmetim efikas të të dhënave • • • •
 29. 29. WWW = World Wide Web (2) • HTML (HyperText Markup Language) – gjuhë që përshkruan se si duhet të formatizohen dokumentet • HTML – mundëson përdorimin e grafikave, tekstit, videove, audiove, ndërlidhjeve me faqe tjera, etj., në Web. • Qasja në WWW bëhet përmes Web Browsers – Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer…
 30. 30. WWW = World Wide Web (3) • DNS (Domain Name System) – në esencë një skemë hierarkike për emërimin e domenëve • DNS gjenë ekuivalentin e URL-ve në IP adresa • Psh. Nëse shkruajmë http://example.iana.org/ atëherë i qasemi DNS, që gjenë që IP adresa përkatëse është 192.0.43.10 • Ndarja e Internetit në mbi 250 domenë të nivelit të lartë.
 31. 31. Ndarja hierarkike e domenëve
 32. 32. Posta elektronike • E-mail ka tri dekada që po përdorët për publikun e gjerë • Mjet shumë i rëndësishëm i komunikimit • 9/10 e e-mailave janë spam/junk mail (McAfee, 2010) • E-mail i ofron mundësi komunikimi secilit. • Dikush që ka ide të mirë mund të ketë efekt të madh • Përdoret edhe zhargoni • Përdoren edhe simbolet e tilla si  • Përdoren të ashtuquajturat lista të kontakteve
 33. 33. Intraneti • Intranet – rrjete kompjuterike që përdorin protokolet të internetit për të shpërndarë informacionet, sistemet softverike ose hardverike mbrenda kompanisë. • Protokolet si HTTP, SMTP, FTP mund të gjenden në intranet • Shumë organizata e bëjnë ndalimin e kyçjes së paautorizuar në rrjetet e tyre të intranetit – Përdorin Firewalls • Intranetet private që lejojnë qasje të shfrytëzuesve të jashtëm quhen extranete
 34. 34. Aplikime tjera te informatikes ne biznes
 35. 35. Zyra e Informatizuar
 36. 36. Fabrika e informatizuar • CAD (Computer Aided Design) – Dizajn i mbështetur në kompjuter • CAM (Computer Aided Manufacturing) – Prodhim i mbështetur në kompjuter • CAE (Computer Aided Engineering) – Inxhiniering i mbështetur në kompjuter • CAP (Computer Aided Planning) – Planifikim i mbështetur në kompjuter • CAQ (Computer Aided Quality Control/Assurance) – Kontrol/Siguri i qualitetit i mbështetur në kompjuter • CIM (Computer Integrated Manufacturing) – Prodhim i integruar kompjuterik
 37. 37. Përparësitë e përdorimit të CIM • Zvogëlon shpenzimet e prodhimit të produktit • Shkurtohet koha e daljes në treg • Mundësia për të intervenuar më shpejtë në dizajn në rast se nevojitet një gjë e tillë
 38. 38. Robotika
 39. 39. Fabrikat e vete organizuara • http://www.siemens.com/innovation/apps/pof_micr osite/_pof-spring-2013/_html_en/industry-40.html
 40. 40. Biznesi Elektronik • E-Biznesi – përdorimi i ICT-së për të mbështetur të gjitha aktivitetet biznesore. • Termi e-business ka origjinën nga IBM (1996) • E-biznesi përfshinë: – – – – – – Tregun elektronik Marketingun elektronik Bursat elektronike Transaksionet elektronike bankare Distribuimin elektronik të njohurive dhe shërbimeve Industrinë elektronike
 41. 41. • Aplikacione kryesore që mundësojnë biznesit elektronik janë: – Posta elektronike (e-mail) – Posta me zë (Voice mail) – Faksi (Fax) – VoIP – Telekonferencat – Shkëmbim elektronik i të dhënave (EDI = Electronic Data Interchange) – kompanitë e mëdha përdorin kompjuterë për të bërë transmetmin e dokumenteve të formatuara – Rrjetet sociale • Facebook, Twitter, LinkedIn, Solaborate…
 42. 42. Teknologjia e biznesit elektronik 49
 43. 43. Fazat e zhvillimit të e-biznesit

×