Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informatika e biznesit java 10 (1)

808 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informatika e biznesit java 10 (1)

 1. 1. Informatika e Biznesit Besart Hashani
 2. 2. Pyetje nga java paraprake?
 3. 3. Telekomunikacioni
 4. 4. • Cka eshte telekomunikacioni? telekomunikacioni?
 5. 5. • • • • ITU = International Telecommunication Union Definicione te ndryshme gjate historise Tani ITU definon telekomunikacionin: ‘‘çfaredo transmetimi, emetimi, apo pranimi” te shenjave, sinjaleve, shkrimeve, imazheve apo zerave; ose informatave te cfaredo natyre me ane telave, sistemeve radiodifuzive, vizuale ose cfaredo sistemi tjeter elektromagnetik’’ • A dallon koncepti transmetim me emetim emetim?
 6. 6. • Sistemet telekomunikuese – koleksion i: – Hardverit dhe – Softverit • Pjeset kryesore te sistemeve telekomunikuese: – Kompjuteret (perpunues te informatave) – Terminalet (pikat fundore) – Kanalet komunikuese – Softveret – Funksione tjera ndihmese (psh modemi)
 7. 7. Trungu perfaqeson prirekuzitat tekonlogjike per krijimin e degeve te ndryshme te telekomunikacionit Fletet e degeve perfaqesojne evolucionin brenda degece te ndryshme te telekomunikacionit Pema e telekomunikimeve
 8. 8. Trendet me te reja…
 9. 9. Telematika • Perdorim i integruar i telekomunikacionit dhe infromatikes. • Telematika perfshin: – Rrjetat kompjuterike (computer networks) – Rrjetat e te dhenave (data networks) – Rrjetat per komunikimin e te dhenave (Data Communication networks) – Rrjetat informative (Information networks)
 10. 10. Llojet e ndryshme te komunikimeve
 11. 11. Circuit switching vs Packet switching
 12. 12. Komunikimet me ze vs komunikimet me te dhena • Komunikimet me ze – Me nderrim te gjendjes ne qark (circuit switched) • Brez fiks i alokuar per thirrje(300 Hz – 3400 Hz) • Faturim ne baze te kohezgjatjes se thirrjes – Fikse: DECT, POTS – Mobile: GSM • Komunikimet me te dhena – Me nderrim te gjendjes se paketave (packet switched) • Brezi alokohet varesisht prej kerkeses • Faturimi ne baze te sasise se te dhenave te transmetuara – LAN, WAN…
 13. 13. • A ka komunikime audio te bazuara ne komunikim te te dhenave (me paketa)? paketa)?
 14. 14. Mediumet e transmetimit te te dhenave • Transmetimi i drejtuar i te dhenave (me tela) • Transmetimi i te dhenave pa tela (wireless) • A ka dallim ndermjet konceptit wireless dhe konceptit mobil?
 15. 15. Transmetimi i drejtuar i te dhenave (me tela) • • • • Kablloja me çiftore të përdredhur Kablloja koaksiale Linjat e fuqise Kablloja optike
 16. 16. Kablloja me çiftore të përdredhur (me ose pa mburoje) • Pa mburoje (Unshielded Twisted Pair) • Me mburoje (Shielded Twisted Pair)
 17. 17. Kablloja me çiftore të përdredhur (me ose pa mburoje) • Perdoren ne: – Rrjetet telefonik – Rrjetet LAN (Java e ardhshme) • Distanca te shkurtra (< 1 km) – Shpejtesi te ulte (100 Mbps @ 100 m; 2 Mbps @ 4 km); por edhe ne gigabit ethernet • Pse behet perdredhja? perdredhja?
 18. 18. Kablli koaksial
 19. 19. Kablli koaksial LAN Televizion kabllor Internet permes kabllit distance mesatare (1 km) – shpejtesi mesatare (140 Mbps @ 2 km) • Eshte perdore shume per telefoni ne distanca me te medha – zevendesuar nga kabllot optike • Kabllot moderne – brez deri ne disa GHz. • • • •
 20. 20. Linjat e fuqise
 21. 21. Kabllot optike
 22. 22. Kabllot optike • Shpejtesi te larte • Rrjetet kompjuterike me kapacitet te larte (backbone netowrks) • Distanca te medha (> 10 km) – Brez te larte 50 Gbps @ 100 km) • 1000 cifte te perdredhura me gjatesi 1 km peshojne 8000 kg. Dy fibra optike ofrojne kapacitet me te madh dhe peshojne me pak se 100 kg
 23. 23. Rrjeti tipik i telefonise
 24. 24. Transmetimet pa tela
 25. 25. Transmetimet pa tela • • • • • • • Transmetimet radio difuzive Komunikimet satelitore Komunikimet mobile Komunikimet mikrovalore Komunikimet laserike Komunikimet me drite infrared …
 26. 26. Modelet e përhapjes • - - - Radio valët në breza të ndryshëm frekuencor përhapen në forma të ndryshme të përhapjes, që shumë shkurtimisht do të shtjellohen në vazhdim: Valë tokësore (Ground wave): Radio vala përcjellë lakimin natyror të sipërfaqes së tokës, kështu që është i mundshëm komunikimi përtej ose matanë horizontit, fig. a. Valë jonosferike (Skywave): Radio vala e emituar reflektohet nga jonosfera përsëri në sipërfaqen e tokës, fig. b, duke mundësuar kështu komunikime të gjata (long-distance communication). Kualiteti i komunikimit nuk është i qëndrueshëm për arsye se karakteristikat e jonosferës ndryshojnë me kohën. Valë e drejtpërdrejtë (Line of sight - LOS): Radio vala përhapet përgjatë vijës së drejtë nga transmetuesi në marrës, fig. c. Kërkesë e përgjithshme për funksionim të mirë është kushti që antena marrëse të ketë pamje optike me antenën në transmetues. Në shumë sisteme bashkëkohore komunikuese, shfrytëzohen radio frekuencat mbi 100 MHz, që përhapen sipas modit apo tipit të valës në vijë shikimi (line-of-sight mode) ose përhapjes në domenin e pamjes optike.
 27. 27. Transmetimet radio difuzive
 28. 28. Komunikimet satelitore
 29. 29. Komunikimet satelitore • • • • • • Brez i larte Komunikime ne ajer dhe uje Aplikacione difuzive E mire per pozita te veshtira gjeografike S’ka nevoje per licensa lokale Komunikime ushtarake
 30. 30. Sistemi telefonik mobil • Historia Para 1980: sistemet mobile te radiove per komunikim te brendshem te policise, ushtrise dhe sherbimeve tjera emergjente Pas 1979 (1G): telefonet mobile analoge te bazuar ne konceptin e celulave Pas 1992 (2G): telefonat mobil digjitale: kapacitet me te larte – Global System for Mobile Communication (GSM) Pas 2000 (3G): transmetim brezgjere, transmetim i bazuar ne paketa te tekstit, ze i digjitalizuar, … – Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Pas 2008 (3.5G): High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) Pas 2010 (4G): Long-Term Evolution (LTE)
 31. 31. Handoveri
 32. 32. Pasqyra e tregut te telekomunikacionit ne Republiken e Kosoves
 33. 33. • Pasqyre e tregut te telekomunikacionit • Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit • Shtator 2012 • Reference: – http://www.artks.org/repository/docs/Pasqyre%20e%20tregut%20 te%20Telekomunikacionit%20TM1%20dhe%20TM22012.pdf
 34. 34. Informata kronologjike • 2004 – PTK/Vala, operatori i pare i telefonise mobile • 2005 – licensimi per ofrimin e sherbimeve te internetit ne nivel nacional – PTK, IPKO, Kujtesa • 2007 – licensa per operatorin e dyte te telefonise mobile – IPKO/Telekom Sllovenie • Operatorët e telefonise fikse në Kosovë janë: – PTK–Telefonia Fikse (Telekomi i Kosovës TK), i liçensuar me datën 30.07.2004, – IPKO, i liçensuar me datën 08.09. 2006, dhe – KONET, i liçensuar me 2 shkurt të vitit 2009.
 35. 35. Shperndarja e te ardhurave varesisht nga veprimtaria
 36. 36. Perdoruesit e telefonise fikse
 37. 37. Telefonia mobile
 38. 38. Penetrimi i perdorimit te telefonise mobile ne Kosove
 39. 39. Ndarja e tregut te telefonise mobile sipas operatoreve
 40. 40. Interneti

×