Ligjirata 1 menxhmenti strategjik

703 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
703
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ligjirata 1 menxhmenti strategjik

 1. 1. Ligjërata nga Menaxhmenti strategjik PhD C Sokol Krasniqi © Prentice Hall 2006 12-1
 2. 2. • • • • Rëndësia e planifikimit strategjik Si ta definojmë Vizionin Si ta shkruajmë misionin e kompanisë Vendosja e qëllimeve/objektivave PhD C Sokol Krasniqi
 3. 3. Çfarë ka ndryshuar? o Ekonomia Politike varshmëri pamvarshmëri o Ndërmarrjet prodhim marketing o Strategjitë stabilitet konkurencë PhD C Sokol Krasniqi ndërvarshmëri organizim globalizim
 4. 4. Çfarë ka ndryshuar? o Globalizimi - zhdukja e tregjeve lokale o Marketing/ Organizata - Kanë zhvendosur qendrat e zhvillimit të biznesit PhD C Sokol Krasniqi
 5. 5. HYRJA • Regullat e lojës kompetitive kanë ndryshuar • Ndryshimi më domethënës: Ndryshimi i ekonomisë botrore prej fundamentit të ekonomisë financiare në atë të kapitalit intelektual. • Që të jenë të suksesshëm ata nuk mundet që të bëjnë gjërat në mënyrën që gjithmonë i kanë bërë. PhD C Sokol Krasniqi
 6. 6. Procesi i menaxhmentit strategjik Hapi 1: Zhvillo vizionin dhe përkthe të njejtin në misionin tuaj. Hapi 2: Defino kompetencat tuaja kryesore dhe segmentohu në treg që të funksionoj në mënyrë efektive Hapi 3: Vlerëso anët e forta dhe të dobta. Hapi 4: Analizo mjedisin për mundësitë dhe rreziqet që mund të shfaqen PhD C Sokol Krasniqi
 7. 7. Vazhdon… Hapi 5: Identifiko faktorët kyç të suksesit. Hapi 6: Analizo konkurencën Hapi 7: Vendos qëllime Hapi 8: Formul strategjitë Hapi 9: Përkthe planet në vepra Hapi 10: Vendos kontroll të përpiktë. PhD C Sokol Krasniqi
 8. 8. Terme një plan afatëgjatë i veprimit i dizajnuar Strategjia ështëtë rëndësishme që të arrijë një qëllim të veqantë Menaxhmenti strategjik është një bashkësi e vendimeve menagjeriale dhe veprimit duke synuar gjenerimin e përparësisë konkurruese të qëndrueshme Planifikimi srategjik është proces i organizatës i definimit të strategjisë dhe vendimmarrjes, në alokomin e resurseve që të ndjek këtë strategji duke përfshirë kapitalin dhe njerzët e tij. Si rezultat normalisht është plani strategjik i cili përdoret si udhëzues që ti definojë planin funksional dhe ndarës, duke përfshirë tekonologjinë, marketingun ejt. PhD C Sokol Krasniqi
 9. 9. Çka është strategjia Pozicionimi i produktit në treg Tregon rrugën në të cilën ju duhet ta përshkoni për të kaluar nga një pozitë në tjetrën Mënyra se si punon Ndërmarrja Të jesh i njohur nga ajo Manovër specifike me të cilën ju dëshironi ti vëni në maje të gishtit konkurrentët PhD C Sokol Krasniqi
 10. 10. Çka është strategjia? • Përparësitë konkurruese: – Çmimet e ulëta – Karakteristikat e produktit – Shitja – Kanalet e distribuimit – Mënyrë e lehtë e përdorimit të produktit – Siguria – Kompetencë thelbësore PhD C Sokol Krasniqi
 11. 11. Planifikimi Strategjik • Strategjia e kompanisë përbëhet nga lëvizjet konkurruese dhe planet e veprimit te sajuara nga menaxhmenti i kompanisë që të arrihet një performancë e suksesshme. • Strategjia është “plan loje” e kompanisë për funksionimin e biznesit. • Menaxherëve ju duhet strategjia ne mënyrë qe t’i udhëzoje se SI do të zhvillohet biznesi dhe si do te arrihet performanca e synuar. PhD C Sokol Krasniqi
 12. 12. Tri pyetjet e mëdha të zhvillimit te strategjisë • Ku jemi tani? • Ku dëshirojmë të shkojmë? • Si do të arrijmë atje? PhD C Sokol Krasniqi
 13. 13. Pesë detyrat e planifikimit strategjik • • • • Zhvillimi i Vizionit dhe Misionit, Vendosja e objektivave, Hartimi i strategjisë, Implementimi dhe ekzekutimi i strategjisë, • Vlerësimi i performancës, Rishikimi i situatës, dhe inicimi i veprimeve korrekte. PhD C Sokol Krasniqi
 14. 14. T R E G U S U K S E S I PhD C Sokol Krasniqi
 15. 15. Çka është strategjia? xx X PhD C Sokol Krasniqi
 16. 16. Cka është strategjia? SEGMENT 2 SEGMENT 1 SEGMENTI 31 SEGMENT 1 USE 1 USE USE 12 Përdorimi 1 USE 23 PhD C Sokol Krasniqi
 17. 17. Çka është strategjia? • Strategjia e çmimit të ulët • Strategjia e diferencimit të produktit – Produkti (forma, funksioni, etj.) – Aktivitetet promocionale – Aktivitetet distibuese – Shërbimet informuese – Kompetencat e punëtorëve PhD C Sokol Krasniqi
 18. 18. Pse është me rëndësi një planifikim strategjik? • Ekzekutimi i fuqishëm i një plani të fuqishëm është një mjet i dëshmuar drejt suksesit. • Hartimi dhe implementimi i planit janë funksionet THELBESORE të menaxhmentit. • Të kualifikohet si “e menaxhuar mirë”, kompania duhet të ketë një plan financiar atraktiv. • Një plan i mirë financiar ndërton një pozitë që është mjaftë e fortë t’i mbizotëroj konkurrentët dhe jep fleksibilitet në kapërcimin e pengesave të papritura. PhD C Sokol Krasniqi
 19. 19. VIZIONI DHE MISIONI • Firmat i përmbledhin në formulimin e misionit dhe vizionit. • Njerëzit shpesh e gabojnë vizionin me misionin. • Vizioni përshkruan identitetin e ardhshëm derisa Misioni e përshkruan se si do të arrihet. • Misioni definon synimin e një qëllimi të zgjeruar për biznesin. është një udhëzuesnë veprimme kufizim kohor. Misioni mundet me qenë i njejtë për dekada. • Vizioni është më shumë specifik në kuptim të objektivave dhe gjendjen e ardhshme. PhD C Sokol Krasniqi
 20. 20. Pyetje Misioni: Pse? Pse ekzistojmë ne? Vizioni: Çka? Çfarë shpresojmë të bëhemi? PhD C Sokol Krasniqi
 21. 21. Tërsia e ideve – Ideologjisë Vizion i organizatës Hulumtimi Parashikimi i së ardhmes Vizioni PhD C Sokol Krasniqi
 22. 22. • • • • • Cila vjen e para…….VIZIONI Çka është vizioni Një parashikim i,, ardhmëris’’ në të ardhmën Arsyet për të qenë atje… Drejtimet e përgjithshme për të qenë atje PhD C Sokol Krasniqi
 23. 23. Vizioni Të gjithë liderët e mëdhenj posedojnë dy gjëra: • Ata e dinë se ku po shkojnë • Ata janë në gjendje t’i bindin të tjerët ti përcjellë i. Disa njerëz kur nuk e shofin visionin- endacak ii. Disa njerëz e shohin visionin por kurrë nuk e ndjekin si të vetin- përcjellës iii.Disa njerëz e shohin dhe e ndjekin visioninarritës iv.Disa njerëz e shohin dhe e ndjekin visionin dhe ndihmojnë të tjerët ta shohin -lider PhD C Sokol Krasniqi 23
 24. 24. Misioni Pyetja e misionit sfidon anëtarët e grupit të reflektojnë në synimin fundamental të Organizatës. Përgjigjet në pyetjet, si vijon: • Pse ekzistojmë ne? • Përse jemi ketu të bëjmë së bashku? • Çka është biznesi i biznesit tonë? PhD C Sokol Krasniqi
 25. 25. vizioni Vizioni i efektshëm përfshinë: • • • • • • • Qartësi dhe mungesë të dykuptimësisë Pamje të qartë dhe të gjallë, jo të errët Përshkrimin e të ardhmës së ndritshme (shpresës) Pasqyrim tërheqës dhe të paharueshëm Aspiratë realiste,e aritshme Reshtuar me vlera organizative dhe kulturë, racionale Kufizuar ne kohë nëse bisedohet për arritjën e ndonjë qëllimi PhD C Sokol Krasniqi
 26. 26. Misioni • Adreson pyetjen : “Në çfarë biznesi ndodhemi?” • Misioni është shprehje e shkruar i atij qëndrimi të pronarit dhe besimet ne dhe si kompania reflekton keto vlera dhe besime. • Mekanizmi për të bërë të qartë për çdo njerin është “pse ne jemi ketu” dhe “për ku jemi nise” PhD C Sokol Krasniqi
 27. 27. Qëllimet /Objektivat • • • • • S pecific- S pecifik M easurable-M atshëm A mbitious – A mbicioz R ealistic – R ealist T ime-bound – Kufizuar në kohë PhD C Sokol Krasniqi
 28. 28. Teknika SMART Krijimi i qëllimeve S.M.A.R.T. Specific- Specifik Measurable – Matshëm Attainable – Arritshëm Realistic – Realist Timely- Në Kohë PhD C Sokol Krasniqi
 29. 29. Teknika SMART Specifik – Qëllimi specifik ka mundësi me të madhe për të qenë i përmbushur sesa qëllimi i përgjithshëm. Për të vendosur qëllimet specifike, ju duhet t’ju përgjigjeni gjashtë "ë" pyetjeve: *Kush: Kush është i përfshirë? *Çka: Çka unë dua të përmbushë? *Ku: Identifikoj mjedisin. *Kur: Zhvilloje kornizën kohore . *Cili: Identifikoj kërkesat dhe shtrengimet. *Pse: Arsyet specifike, synimin ose përfitimin e përmbushjës së qëllimit. SHEMBULL: Qëllimi i përgjithsëm mundet me qenë, “Kthehu në formë”. Por qëllimi specifik do te thoshte,”Antarësohu në klubin shëndetësor dhe bë stërvitje 3 ditë ne javë”. PhD C Sokol Krasniqi
 30. 30. Teknika SMART Matshëm – Themelo kriter konkret për matje në progres drejt arritjes së çdo qëllimi që ju vendosni. Kur ju masni progresin tuaj, ju qendroni ne vijë, zgjatni afatin e objektivit tëndë, dhe ekpseriencën e dehjës së arrtijës që ju degëzon në përpjekje të vazhdueshme kërkuar për zgjatje të qëllimit tuaj. Për të përcaktuar nëse qëllimi juaj është i matshëm, parashtro pyetje si: Sa shumë? Sa? Si do ta dij kur është i përmbushur? PhD C Sokol Krasniqi
 31. 31. Teknika SMART Arritshëm – Kur ju identifikoni qëllimet të cilat janë më të rëndësishme për ju, ju filloni ti kuptoni mënyrat se si ti realizoni ato. Ju zhvilloni qëndrimin, mundësitë, aftësitë dhe kapacitetet financiare ti arrini ato. Ju filloni ti shikoni mundësitë e mëparshme që të ju afrojnë juve më afër arritjes së qëllimeve tua. Ju mund të arrini cdo qëllim që ju e keni vendosur kur ju planifikoni hapat e juaj menqurisht dhe e zhvilloni një kornizë kohore e cila ju lejon ti bartni ato hapa. Qëllimet të cilat janë dukur shumë larg arritjes eventualisht lëvizin më afër edhe munden të bëhen më të arritshme, jo pse qëllimet munden të fundosen, por sepse ju rriteni dhe zgjeroheni ti përshtatni. Kur i rradhitni qëllimet e juaja ju e ndërtoni një imazh vetës. Vetja ju duket shumë i/e vlefshëm për këto qëllimet, dhe zhvilloni disa veqori dhe personalitet që ju lejon juve ti posedoni ato. PhD C Sokol Krasniqi
 32. 32. Teknika SMART Realist – Për të qenë realist, qëllimi duhet të përfaqësojë një objektiv drejt së cilës ju jeni edhe të vullnetshëm dhe të gatshëm për të punuar. Qëllimi mundet me qenë edhe i lartë edhe realist; ju jeni i vetmi i cili mundet me vendos se sa i lartë mundet me qenë qëllimi i juaj. Por sigurohuni se cdo qëllim përfaqëson progres të qëndrueshëm. Qëllimi i lartë shumë më lehtë arrihet se sa qëllimi i ulët sepse qëllimi i ulët shfaq motivim të ulët. Disa prej punëve më të mira që ju I kryeni shihen shumë të thjeshta sepse ato janë bërë me qejf. PhD C Sokol Krasniqi
 33. 33. Teknika SMART Kohor - Qëllimi duhet të ndërtohet me një kornizë kohore. Pa një kornizë kohore të lidhur me të, atëhere nuk ka ndjenjë urgjence. Nëse ju dëshironi ti humbasni 10 kg, për sa dëshironi ti humbasni ato? “Ndonjë ditë” nuk funksionon. Por nëse e kufizoni në kohë, “deri më 1 Maj”, atëhere ju e keni vendosur mendjen e juaj të pavetëdijshme në lëvizje që të punoni në qëllimin. PhD C Sokol Krasniqi
 34. 34. Qëllimet/objektivat • Qëllimet janë diqka që dëshironi ti bëni në të ardhmen • Qëllimet SMART asistojnë “në fokusimin” e në asaj se ku duhet ti fokusojmë përpjekjet tona • Qëllimet SMART ndihmojnë në dëfinimin ekzakt se si do të duket “gjendja e ardhshme” dhe se si duhet të matet • Qëllimet SMART ju tregon tjerëve se si radhitet puna e juaj dhe lidhet me fokusin e organizatës PhD C Sokol Krasniqi
 35. 35. Qëllimet SMART • Kornizë e qartë • Orar preciz • Hapa konkret të veprimit me kohë KUFIZUAR Në KOHë • I vullnetshëm dhe i gatshëm për të punuar • Kapërce arritjen, mos mbërthe AMBICIOZ • Dashuria për punë • Vetëbesimi dhe misioni • Kushtet për të punuar SPECIFIK KRIJIMI I QëLLIMEVE SMART • Hapa të cilët bëhen REALIST • Vet-imazhi dhe besimi • Qëndrimi • Mundësitë, aftësitë • Mundësitë financiare PhD C Sokol Krasniqi MATSHëM • KUSH:Kush është I përfshirë? • CKA:Cka dua të përmbushë? • KU: Identifiko mjedisin. • CILI: Identify requirements and constraints • PSE: Specific reasons, purpose or benefits in accomplishing the goal’ • Sa shumë? • Sa? • Si do ta dij kur është i përmbushur? • Etapat? • Gur kilometrazhi?
 36. 36. Llojet e Strategjive te Biznesit • • • • Përparësitë Krahasuese, Përparësitë ne Kosto, Dominimi i Tregut, Zhvillimi i produkteve te reja (inovacionet), • Strategjia e Çmimeve, • Zgjerimi i Biznesit, • Ristrukturimi i Biznesit. PhD C Sokol Krasniqi
 37. 37. Përparësitë Krahasuese – Një kompani ka përparësi krahasuese atëherë kur është ne gjendje te ofroje shërbimet dhe produktet e njëjta me konkurrencën e saj, por me kosto me te ulëta. – Përparësia krahasuese i lejon kompanisë te krijoje vlera superiore për konsumatoret e saj dhe profite superiore për veten. PhD C Sokol Krasniqi
 38. 38. Përparësitë ne Kosto Lidershipi ne Kosto: – Strategjia e Kostos se ulet, – Fokusohet ne tregun masiv, – Konstruim agresiv te lokacionit eficient, – Reduktimi i kostove, PhD C Sokol Krasniqi
 39. 39. Përparësitë ne Kosto Fokusim në kosto – Strategji e kostos se ulet, – Fokusohet ne blerës ose treg specifik, – Kërkon avantazh te kostos ne tregje masive PhD C Sokol Krasniqi
 40. 40. Dominimi i Tregut Diferencimi: – Tregu masiv – Produkt ose shërbim unikat – Përcakton çmime premiume PhD C Sokol Krasniqi
 41. 41. Dominimi i Tregut Fokusim ne Diferencim: – Fokusohet ne grup ose regjion specifik, – Kërkon diferencimin ne tregjet e segmentuara, – Shërben nevojat shume te ngushta te tregut te segmentuara. PhD C Sokol Krasniqi
 42. 42. Zhvillimi i Produkteve te Reja • Pushtimi i tregut përmes zhvillimit te produkteve te reja, • Inovacionet, PhD C Sokol Krasniqi
 43. 43. Strategjia e Çmimeve • Strategjia e hyrjes ne treg (çmime te ulëta promovuese) • EDLP (everyday low prices) – ulja e vazhdueshme e çmimeve • Strategjia e çmimeve konkurruese, • Strategjia e zbritjeve konsumatoret e mëdhenj, PhD C Sokol Krasniqi për
 44. 44. Zgjerimi i Biznesit • Zgjerimi i Biznesit përmes tregjeve te reja, • Zgjerimi i Biznesit përmes produkteve dhe shërbimeve te reja, PhD C Sokol Krasniqi
 45. 45. STRATEGJIA KOMPETITIVE E PORTERIT Strategjia Kompetitive: – Kosto e Ulet? – Diferencimi? – Konkurrence koke me koke ne tregje te veçanta? – Fokus ne segmente te tregut? PhD C Sokol Krasniqi
 46. 46. Strategjia e Kostos – Strategjia e kostos me te ulet • Dizajni, prodhimi, tregu me mire se konkurrentet. – Strategjia e diferencimit • Vlera superiore dhe unikate ne kualitet te produktit, shërbimit dhe karakteristikave te tyre. PhD C Sokol Krasniqi
 47. 47. Strategjia 1 PhD C Sokol Krasniqi
 48. 48. Strategjia 2 PhD C Sokol Krasniqi
 49. 49. Të shkruash qëllimet SMART • Identifiko disa qëllime të mëdha, kritike, të cilat kanë nevojë të punohen në vazhdimësi (Disa nga më të rëndësishmet!) – Referoju të dhënave – Çka janë mjediset më të mëdha në nevojë për përmirësim? • Gropo thellë dhe bëhu specifik PhD C Sokol Krasniqi
 50. 50. Faleminderit për mirëkuptim e-mail:sokolkrasniqi@gmail.com PhD C Sokol Krasniqi 50

×