PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , TINGKATAN 4, SMK SULTAN ISMAIL, JOHOR BAHRU

56,733 views

Published on

7 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
56,733
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
317
Actions
Shares
0
Downloads
605
Comments
7
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , TINGKATAN 4, SMK SULTAN ISMAIL, JOHOR BAHRU

  1. 1. SMK SULTAN ISMAIL, JOHOR BAHRU, JOHOR _______________________________________________ PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4 20121103/2BAHASA MELAYUKertas 2OKTOBER2 ½ jam Dua jam tiga puluh minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi empat soalan 2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan bagi soalan 2 (b), soalan 2 (c), soalan 2 (d) dan soalan 4 berdasarkan teks Komponen Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 4. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi. _______________________________________________________________________.
  2. 2. Soalan 1 : Rumusan [30 markah ]Baca petikan rencana di bawah dan buat suatu rumusan tentang faedah-faedah mempunyaidisiplin yang baik dan usaha-usaha meningkatkan disiplin. Panjang rumusan mestilah tidakmelebihi 120 patah kata. Disipin merupakan satu latihan untuk mengawal diri sendiri.Secara lebih terperincidisiplin ialah kemahuan untuk mentaati atau menghormati peraturan. Seseorang yang berdisiplinapabila melakukan pelanggaran terhadap disiplin, walaupun sedikit, tetapi ia tetap akan berasabersalah dan merasakan mengkhianati diri sendiri yang menjatuhkan harga diri. Seseorangpelajar yang berdisiplin mampu meraih kejayaan di sekolah malah dalam keseluruhan hidupnyakelak. Mengapakah disiplin perlu dititikberatkan?Hal ini demikian kerana, disipin merupakankawalan dalaman ke atas diri seseorang supaya tidak melakukan sesuatu yang bertentangandengan peraturan.Seseorang pelajar yang berdisiplin sebenarnya sudah menunjukkan ciri-cirikejayaan dalam hidup. . Hal ini disebabkan peraturan yang dikenakan itu dapat menjadi alatkawalan kepada pelajar agar tidak melakukan perkara yang memberi implikasi buruk kepada dirisendiri. Pelajar yang berdisiplin akan dapat mengawal perilaku di dalam kelas dan memberitumpuan terhadap pengajaran guru. Malahan, tidak mudah terjebak dalam segala masalahdisiplin dan gejala negatif yang menjejaskan fokus tumpuan terhadap pembelajaran. Pelajaryang mempunyai tahap disiplin yang baik akan mengadakan jadual belajar sendiri. Merekasanggup bekerja keras demi kehidupan yang cemerlang pada masa depan. Malahan, pelajar-pelajar ini sanggup memotivasi diri sendiri untuk mencapai keputusan terbaik tanpa perlu diberidorongan oleh orang lain. Peraturan sekolah yang menetapkan para pelajar supaya datang ke sekolah tepat padamasa bertujuan melatih pelajar dari segi pengurusan masa. Pelajar yang berjaya menepati masaakan menjadi pelajar yang tahu menghargai masa. Begitu juga peraturan sekolah yangmenetapkan supaya berpakaian kemas. Hal ini penting supaya pelajar kelihatan berpersonalitidan berketerampilan.Lazimnya, mudah menerima seberapa banyak pelajaran yang diajar guruberbanding yang tidak berpesonaliti. Aspek utama dalam mengamalan disiplin yang baik ialah menghormati guru.Hal inimustahak kerana pelajar tidak dapat lari dari bimbingan dan tunjuk ajar guru. Walaupun pelajarmempunyai buku atau bahan rujukan yang mencukupi sekalipun , pelajar masih memerlukanguru untuk memberi penerangan kerana buku bukan manusia yang boleh berinteraksi denganpelajar. Seandainya pelajar tidak menghormati guru maka bagaimanakah pelajar akan mendapatilmu daripada guru? Maka,hubungan harmonis antara guru dan pelajar akan dapat menjaminkeberkesanan pembelajaran.
  3. 3. Pandangan yang diutarakan di atas menunjukkan faktor disiplin memainkan perananutama dalam menentukan kejayaan cemerlang seseorang pelajar dalam pelajarannya. Keputusanpeperiksaan awam pada saban tahun menunjukkan kalangan pelajar yang mempunyai tahapdisiplin yang tinggi dari aspek lahiriah, kerohanian dan keagamaan dapat menempa kejayaanyang cemerlang.Jelaslah, disiplin ialah peraturan untuk membentuk tingkah laku baik danpengamalan nilai-nilai murni bertujuan menjamin kejayaan seseorang pelajar. Dipetik dan diubah suai daripada Rencana Umum: Disiplin Perisai Kawalan Diri, Oleh Izani Hj. Daud, Muka surat 30-31, Bil 1/2012 Majalah WADAH SISWA SOALAN 2 ( 35 Markah )Soalan 2(a) - Petikan UmumBerdasarkan petikanSoalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayatanda sendiri. i. Berikan maksud berpersonaliti dan berketerampilanberdasarkan penggunaannya dalam petikan. ( 2 markah ) ii. Apakah yang dimaksudkan dengan disiplin? ( 3 markah )iii. Pada pendapat anda, mengapakah pelajar yang berdisiplin disenangi oleh guru-guru dan rakan-rakan sebaya? ( 4 markah )Soalan 2(b) – Petikan DramaBaca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya denganmenggunakan ayat anda sendiri.RIPIN: Wak masuk hutan minggu lepas? ( Melihat longgokan akar kayu di hujung beranda )TUK WALI: Nak dapat banyak tu, sehari suntuk aku di hutan. Bawa bekal nasi lagi!
  4. 4. RIPIN: Dah berpuluh tahun diredah, wak! Tak ada siapa pulak yang menanam semula.TUK WALI: Kalau ikut petua, ikut pantang larang, sampai anak cucu pun insya-Allah ada lagi.Bila aku cakap fasal pantang larang, semua orang ketawa. Bila aku bukakan rahsia petua kehutan, ada orang kata aku ni nak jadi Tarzan. Orang sekarang ni tak berasa malu lagi bilamerosakkan … dah hilang rasa hormat mereka pada alam!RIPIN: Petua yang mana, wak ?TUK WALI : Pokok yang tengah berbunga atau berbuah, jangan ditebang. Pokok yang lebihkecil daripada jari hantu, jangan disentuh. Kalau hati belum pasti , jangan cemas. Kalau belummengenal, kenal dulu.RIPIN : Mereka mencantas, menebang tu pun kerana nak mengenallah, wak!TUK WALI: Belajarlah mengenal pada ibu, bukan cabut anak. (Kesal )Yang langgar pantang,anak cucu aku jugak. Cakap aku ni tak dihargai langsung. ( Marah ) Si Berahim anak tiri aku tu!Dia murid Si Guan, Guan kedai singse tu! Tunjuk mana pasak bumi, tongkat ali, dikenalkannyarancang besi, rancang tembaga, yang mana raja berangkat, apa khasiat lukai jantan, apa gunanyatengkuk biawak! i. Apakah pantang larang yang diberitahu oleh Tuk Wali kepada Ripin ketika masuk ke hutan? ( 2 markah ) ii. Pada pendapat anda , mengapakah Tuk Wali amat berpegang kuat pada pantang larang ketika mencari pokok-pokok ubat di hutan? ( 3 markah ) iii. Jelaskan satu perwatakan Tuk Wali berdasarkan petikan di atas dan satu perwatakannya dalam drama tersebut. ( 4 markah )Soalan 2(c)- Prosa KlasikBaca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yangberikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
  5. 5. Sebermula maka tersebutlah perkataan isteri Khoja Maimun. Setelah hari malam, maka iapun memakai pakaian yang amat indah-indah dan memakai bau-bauan yang amat harum baunya,hendak pergi mendapatkan anak raja itu. Setelah sudah maka ia pun keluar hendak berjalan.Sebermula isteri Khoja Maimun pun teringat akan pesan suaminya itu. Maka lalu ia pergimendapatkan burung Tiung seraya katanya, ” Hai Tiung, apakah bicaramu bahawa akusangatlah berahi akan anak raja itu, kerana aku hendak mendapatkan dianya pada malam ini? ”Maka diceterakannya perihalnya ia berahi itu. Setelah Tiung itu mendengar kata Bibi Zainabmaka ia pun menampar-nampar dadanya seraya katanya, ” Ayuhai Tuan Siti yang baik rupa,pekerjaan apakah tuan hamba kerjakan ini? Tiadakah takut akan Allah dan malu akan NabiSAW. Maka tuan hendak mengerjakan yang maksiat lagi larangan Allah Taala, ditegahRasulullah istimewa pula sangat kejahatannya itu, tiada wajib atas segala perempuan yang muliamengerjakan pekerjaan yang demikian itu. Tiadakah tuan mendengar hadis? Barang siapaperempuan menduakan suaminya bahawa sesungguhnya dimasukkan malaikat ke dalam nerakajahanam seribu tahun lamanya, dan lagi tiadakah tuan malu samanya makhluk di dalam duniaini? Sabarlah tuan hamba dahulu, insya-Allah Taala tuan yang laki-laki pun bangat cepat jugaakan datang. Jikalau diketahuinya kelak tiadakah tuan malu dan mati dibunuhnya? Alangkah aibnama tuan tersebut pada sekalian alam ini.” (Dipetik daripada ’Hikayat Khoja Maimun’ dalam antologi Harga Remaja Dewan Bahasa dan Pustaka) (i) Berikan maksudbangat cepat juga akan datang. [2 markah] (ii) Apakah yang dilakukan oleh isteri Khoja Maimun setelah tiba waktu malam? [3 markah] (iii) Pada pendapat anda, bagaimanakah menjadi pasangan suami isteri yang bahagia ? [3 markah]Soalan 2 ( d) Puisi TradisionalBaca syair di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya denganmenggunakan ayat anda sendiri. SYAIR SITI SIANAH Setengahnya perempuan terlalu janggalnya, Roma di muka pula dicukurnya, Seperti taji berandam di keningnya, Kemudian memakai dengan selengkapnya.
  6. 6. Mengagak mengilai terlalu suka,Melihat laki-laki ditampakkan muka,Supaya laki-laki boleh menyangka,Ianya elok tiada terhingga.Setengah perempuan sangat persolek,Berhias berdandan berpakai molek,Di dalam cermin muka ditelek,Kanan dan kiri dibelek-belek.Meskipun tiada berapa eloknya,Ada yang setengah kembang hidungnya,Serta pula kepik batangnya,Seperti buaya besar mulutnya.Setengah perempuan perangainya cela,Habis dipenuhi rambut kepala,Rambut yang sikit disiputnya pula,Memakai cemara berjela-jela. Terkadang muka dibubuh pupuri, Kaki dan tangan, lengan dan jari, Jadilah rupanya putih berseri Pekerjaan tipu sangat digemari. Setengah perempuan yang makan angkat, Memakai gelang bertingkat-tingkat, Memandang laki-laki matanya lekat, Dengan jantan suka berdekat. Kaki dan tangan dinaikkan pula, Pura-pura dikatakan ubat segala, Hakikatnya diketahui Allah Taala, Supaya laki-laki berhati gila.
  7. 7. Berlindunglah kita kepada Allah, Daripada perbuatan yang amat salah, Mudah-mudahan dilepaskanlah, Jangan menjadi betina sempolah. Setengahnya suka bermain judi, Inilah perangai banyak terjadi, Habislah tergadai intan serudi, Kerana perangai sudah membadi, Laki-laki perempuan bertindih lutut, Banyaklah kelakuan yang tidak patut, Sembahyang ibadat sudahlah bantut, Kerana syaitan duduk di buntut. Abu Hassan Sham(Penyelenggara) (Antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009(i) Berikan maksud rangkap, Berlindunglah kita kepada Allah, Daripada perbuatan yang amat salah, Mudah-mudahan dilepaskanlah, Jangan menjadi betina sempolah [3markah](ii) Pada pendapat anda, bagaimanakah caranya untuk menjadi seorang wanita yang berperibadi mulia ? [3 markah](iii) Jelaskan TIGA pengajaran yang terdapat dalam syair ini? [4 markah] Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa [30 markah]
  8. 8. Jawab semua soalana. Tulis satu ayat bagi setiap rangkai kata di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya dalam ayat. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. i. negara bangsa ii. runding cara iii. alam semula jadi iv. paparan cecair kristal v. segi empat tepat vi. warisan budaya bangsa ( 6 markah )b. Baca dengan teliti ayat-ayat di bawah dan kenal pasti kata nama terbitan yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Anda hanya boleh menyenaraikan satu kata nama terbitan bagi setiap ayat. i. Gadis-gadis dilarang tertawa kuat-kuat kerana tingkah laku itu dianggap tidak sopan. ii. Kapal tangki minyak itu mesti melalui lautan yang luas sebelum sampai ke Malaysia. iii. Pantai di kampung saya mengalami hakisan yang teruk sejak sepuluh tahun lalu. iv. Pembinaan sekolah terpaksa ditangguhkan kerana kos yang dikenakan oleh syarikat itu terlalu mahal. v. Peragut yang licik itu telah berjaya ditangkap oleh polis di Taman Melati, semalam. vi. Rakyat Kampung Limau kehujanan ketika menanti keberangkatan tiba sultan yang amat dikasihi ke majlis kenduri itu. ( 6 markah )c. Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
  9. 9. i. Berdasarkan pemerhatian, remaja hari ini sentiasa mencari mekanisma atau cara untuk diekspresikan kehendak serta perasaan mereka. ii. Sifat remaja yang terkenal dengan aggresif, kreatif, dan inovatif merancakan lagi aktiviti hiburan mereka. iii. Janganlah disebabkan alasan bebas berkarya, kebebasan memilih, dan kebebasan mencipta menyebabkan remaja hari ini mengkiblatkan nafsu dan terpesong daripada aqidah. [6 markah]d. Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. (i) Pengguna jalan raya diingatkan supaya berhati-hati semasa menyeberang jalan raya untuk mengelakkan diri daripada terlibat di dalam kemalangan. (ii) Wang tabungan dapat digunakan oleh kita semasa kesuntukan wang untuk melanjutkan pelajaran. (iii) Sudah bertahun lamanya dia tidak pergi ke kampungnya kerana kedua- dua ibu dan bapanya telah meninggal dunia. [6 markah] (e) Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian senaraikan peribahasa yang sesuai untuk diisikan pada tempat kosong. Alam remaja penuh dengan cabaran dan dugaan. Kadang-kadang remaja akan membuat kesilapan kerana ........................................................... Namun, remaja perlu berfikir secara rasional sebelum melakukan sesuatu tindakan agar tidak menyesal pada kemudian hari. Hal ini
  10. 10. besesuaian dengan peribahasa .................................................................................. Remaja jugaperlu bijak memilih kawan dan tidak mengikut sahaja kata-kata dan pujukan mereka seperti............................................................................................................ [6 markah] Soalan 4- Novel ( 15 markah ) Berdasarkan novel Melunas Rindu karya Hartini Hamzah, jawab semua soalan-soalan berikutnya a. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan cabaran yang ditempuhi oleh watak utama. ( 7 markah ) b. Huraikan tiga latar masa dan 3peristiwa penting yang berlaku pada setiap latar masa tersebut. ( 8 markah ) ---------------------- kertas soalan tamat -------------------------------

×