Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penanda wacana

26,079 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Penanda wacana

  1. 1. PENGUNAAN PENANDA WACANA PANITIA BAHASA MELAYU SMKTSJ2Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yangberfungsi mempertalikan sesuatu idea, hujah, dan pandangan seseorangsemasa menulis ataupun berucap. Seandainya sesuatu wacana berkenaantidak mempunyai penanda wacana yang tepat, ia akan menyebabkanseluruh kandungan wacana berkenaan tidak mempunyai kesatuan danperpautan yang lengkap. Contoh penanda wacana seperti berikut:1. Tambahan : dan, serta, lagi, tambahan lagi, tambahan pula,Selanjutnya,seterusnya, di samping2. Urutan : pertama, kedua, seterusnya, selepas itu,Kemudian, kemudiandaripada itu, akhirnya3. Penyataan semula : iaitu, yakni, dengan kata lain, seperti yangditerangkan4. Contoh : contohnya, seperti, ibarat, laksana, macam,Umpama, bagai,bak kata, sebagai5. Rumusan : rumusannya, kesimpulannya, sebagai Kesimpulan, akhirkata, sebagai penyimpul kata6. Tempat : berhampiran dengan, bersebelahan dengan,Bertentangandengan7. Waktu : apabila, ketika, semasa, kemudian, selepas, pada Mulanya,lama-kelamaan, lambat-laun, akhirnya8. Sebab dan kesan : oleh itu, sebab itu, justeru itu, fasal, lantaran,jadi,Dengan itu
  2. 2. PENGUNAAN PENANDA WACANA PANITIA BAHASA MELAYU SMKTSJ29. Bandingan : seperti juga, serupa dengan, sesuai dengan, sama Jugadengan10. Pertentangan : tetapi, sebaliknya, sungguhpun, walau bagaimanapun,namun begitu, bertentangan dengan11. Pengesahan : sebenarnya, sesungguhnya, sewajarnya,tentulah,pastilah, sememangnya*Penanda wacanai) penanda permulaan karangana) pada era globalisasi ini,b) pada zaman pascakemerdekaan ini,c) dalam meniti arus kemodenan ini,d) dewasa ini,e) pada masa ini,f) kini,g) dasawarsa ini,h) dalam meniti kehidupan pada marcapada,i) sejak sedekad yang lalu,j) sejak negara menikmati arus kemerdekaan,k) kebelakangan ini,l) belakangan ini,m) sejak akhir-akhir ini,· sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia disegenap empat penjuru dunia ini tentang isu …· era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba mencabar akaldan minda kita telah ….· sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiriambang 2020. Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabarandan rintangan yang bakal menghambat.· dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlaludihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin gah di persadadunia. Namun disebalik itu, kita acapkali tersentak oleh pelbagaipermasalahan sosial yang beronal yang dicetuskan oleh rakyat kitasendiri.· dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini …· sejak dua dan tiga dekad kebelakangan ini memang kita dapatmenyaksikan …
  3. 3. PENGUNAAN PENANDA WACANA PANITIA BAHASA MELAYU SMKTSJ2Penanda wacana untuk ayat terakhir pendahuluan karangan· oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus perbincanganakan dihuraikan dengan terperinci demi kebaikan bersama.· sebagai memperkukuhkan lagi penyataan tersebut, punca-punca yangmenunjangi masalah ini perlu diperincikan demi kebaikan bersama.· usaha pasti akan membuahkan hasil kalau pelbagai langkah yang efektifdan drastik dilakukan segera untuk mengatasi masalah yang sudahbersarang lama di negara kita ini.· setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, saya bersetujudengan pendapat yang menyatakan …….· tiada ubat yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit,sistematik dan pragmatik harus dijalankan secara berterusan agarmasalah ini boleh dibasmi hingga ke akar umbi.ii) penanda memulakan isi baharua) selain itu,b) di samping itu,c) sementara itu,d) lebih-lebih lagi,e) dalam pada itu,f) lain daripada itu,g) pada waktu yang sama,h) dalam pada itu,i) seterusnya,iii) penanda huraian isi karangana) hal ini demikian keranab) hal ini berlaku keranac) hal ini terjadi keranad) hal ini disebabkan olehe) hal ini wujud akibat daripadaf) hal ini bersangkut-paut dengang) hal ini berpunca daripadah) hal ini tercetus apabilai) hal ini timbul apakalaiv) penanda memberi contoh dalam karangana) misalnya,
  4. 4. PENGUNAAN PENANDA WACANA PANITIA BAHASA MELAYU SMKTSJ2b) contohnya,c) sebagai contoh,d) tamsilnya,e) sebagaimana yang kita sedia maklum,f) antaranya adalah sepertiv) penanda menghuraikan contoha) hal ini mengakibatkanb) hal ini menyebabkanc) oleh itu,d) maka,e) oleh hal yang demikian,f) oleh sebab itu,g) jelaslah bahawah) justifikasinya,I) sebagai contohnyaj) biar kita lihatk) biar kita ambil contohl) bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialahm) sebagai analoginya,n) contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialahvi) penanda menutup isia) kesannya,b) natijahnya,c) akibatnya,d) akhirnya,e) dengan itu,f) dengan berbuat demikian,g) dengan keadaan sedemikian,vii) penanda menulis dua huraian dalam satu ayatcontoh:masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memangmemeningkan kepala (huraian 1)_(x)_ membimbangkan semuapihak. (huraian 2)a) justerub) malahc) malahan
  5. 5. PENGUNAAN PENANDA WACANA PANITIA BAHASA MELAYU SMKTSJ2d) tambahan pulae) sementelahanf) sekali gusg) di sampingh) bahkani) malar-malarviii) penanda memulakan perenggan penutupa) kesimpulannya,b) intihanya,c) secara tuntas,d) konklusinya,e) sebagai penutup wacana,f) sebagai penghias bicara akhir,g) sebelum mengakhiri wacana ini,h) secara keseluruhan,i) secara total,j) sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atask) dengan ini diharapkanl) bukan itu sahajam) mudah-mudahan perkara inin) dengan keizinan tuhan yang maha esa, kita yakin dan percaya bahawao) jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki,ke lurah sama dituruni, insyallah perkara ini akan …p) demi merealisasikan visi kudsi wawasan 2020, marilah kita bersama-samaix) penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbezaa) walau bagaimanapun,b) walakin begitu,c) namun demikian,d) daripada perspektif yang berbeza,e) jika dilihat dari sudut lain,f) dengan kata lain,g) kontradiksinya,i) di sebalik itu,j) dalam pada itu,k) dari sudut lain,
  6. 6. PENGUNAAN PENANDA WACANA PANITIA BAHASA MELAYU SMKTSJ2x) penanda memulakan atau memasukkan peribahasaa) bak kata peribahasa, .......B) bak kata peribahasa melayu, ............C) bak kata orang tua-tua, ...........D) bak kata mutiara, .........E) bak peribahasa, ............F) bak kata cendekiawan, .............G) persis kata peribahasa, ............H) persis kata peribahasa melayu, .............I) persis kata orang tua-tua, ............J) persis kata mutiara, ............K) persis peribahasa, ...............L) persis kata cendekiawan, .............M) hal ini sama dengan peribahasa ..........N) senario ini persis dengan peribahasa melayu, yakni .......O) fenomena ini dikatakanp) masalah ini sama dengan peribahasa ...........Q) saya yakin rakyat malaysia mengenali peribahasa ..........Penanda wacana untuk ayat pertama setiap perenggana) kita dapat menyaksikan betapa…b) kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana…c) lazimnya, dalam keadaan …d) namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkanialah …e) pada hemat saya …f) pada pandangan saya …g) pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa …h) sebagaimana yang kita ketahuii) sebagaimana yang kita maklumij) sejak awal lagik) sejak kebelakangan inil) selain itu, pada masa ini jugan) umum mengetahui bahawao) lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di ataspenanda wacana untuk ayat 2 dan seterusnya dalam karangan
  7. 7. PENGUNAAN PENANDA WACANA PANITIA BAHASA MELAYU SMKTSJ2· bagi sesetengah orang …· begitu juga dengan …· begitu juga halnya dengan …· bertitik tolak daripada itu …· bukan itu sahaja …· dalam hal ini …· dalam konteks ini ..· dalam zaman yang serba canggih ini …· daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa …· dengan adanya …· dengan berbuat demikian …· dengan perkataan lain ..· disebabkan hal itu· disebabkan keistimewaan inilah kita ..· hal ini berlaku disebabkan· hal ini penting dalam· hal ini serupa dengan· hal yang serupa berlaku apabila· ini disebabkan· ini membuktikan bahawa· ini menggambarkan bahawa· ini secara tidak langsung akan· ini semua meninggalkan kesan kerana· ini tentu sekali membuatkan· jadi kita perlu· jadi kita hendaklah· keadaan ini tentunya· lantaran itu sehingga kini· kesemua ini menyumbang kepada· kita mengakui hakikat bahawa· kita sering menonton di kaca televisyen· kita sering membaca di dada-dada akhbar· memandangkan keadaan yang sedemikian· namun sejak kebelakangan ini· oleh itu, bolehlah dikatakan· secara logiknya masa yang· sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi, kita· keadaan ini seharusnya boleh
  8. 8. PENGUNAAN PENANDA WACANA PANITIA BAHASA MELAYU SMKTSJ2· walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini· kendatipun demikian, kita masih· yang paling nyata ialah· yang perlu kita pastikan ialahpenanda wacana untuk menyatakan statistik· berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak· bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara inimenunjukkan· statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh kementerian …..Pada tahun …… menunjukkan bahawa sebanyak …………

×