Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Un nou
entorn social
Una nova
Escola
Per formar
els ciutadans
del futur
Com ha de ser aquesta escola …
Una escola per aprendre…
Una escola que aprèn….
UNA BONA ESCOLA…
Una
escola per
aprendre
tots i millor
Una
escola
centrada
en
l’alumne
Una
escola que
dona
respostes
noves...
Branques: potencial d’aprenentatge
Tronc – competències: eines per
aprendre
Arrels: Educació de valors
Cal formar
persones
autònomes que han
de viure en un mon
molt canviant…
Canvi de paradigma
educatiu
Canvi sistèmic del
procés d’avaluació
Per què ens cal parlar d’avaluació?
Més enllà del
núvol...
• Aporta informació per
millorar
• Forma part del procés
Avaluar:
• Certifica on som
• Finalista
Qualificar
Canvi de paradigma
educatiu
Canvi sistèmic del
procés d’avaluació
Que medimos cuando evaluamos? … Estamos
evaluando lo importante o nos limitamos a dar
importancia a lo que sabemos evaluar...
PER SABER ON
SOM
PER SABER QUÈ
HE DE FER PER
MILLORAR
AVALUACIÓ
MOTIVADORA
COM A EINA DE
PROGRÉS
"la pedagogia de
l'avaluació
impulsa
la pedagogia de
l'ensenyament"
PAU
Proves
estatals
Proves de
Competències
"la pedagogia de
l‘ensenyament ha
d’impulsar
la pedagogia de
l‘avaluació"
Aprenentatge
centrat en l’alumne,
Aprenentatge
c...
NÚVOL
Sense
restriccions de
temps i espai
Gamificació
i feedback
immediat
BIG DATA!!
Personalització
i Autonomia
A l’avaluació que és una eina d’aprenentatge
Una avaluació que ens fa aprendre
A l’avaluació que forma part del procés
Per...
“La funció de l’avaluació és molt més
que posar “notes”. Que l’avaluació
serveixi per aprendre comporta
revisar moltes con...
Què? Qui?
Com? Quan?
Competències
transversals més
enllà del que sap
La capacitat de FER:
aplicar i integrar
conceptes, contextos
i fonts difer...
"La principal función de la educación
escolar, podríamos concluir, debería
ser convertirnos en buenos
aprendices." By @c_m...
Branques: potencial d’aprenentatge
Tronc – competències: eines per aprendre
Arrels: Educació de valors
Per continuar aprenent al llarg
de la vida...
Ensenyar a aprendre i a desaprendre!!
APRENENTATGE
COMPETENCIAL
POTENCIAL
D’APRENENTATGE
Què avaluar?
Què avaluar?
No : Repeticiò memorística del treballat a
l’aula
Aplicació de coneixements en entorns
complexos: Alumnes com...
Educació Competencial No tot és qualificable…
Però TOT el que
treballem cal Valorar-lo
Cal posar-ho en Valor:
Cal Avaluar-...
ALUMNE
FAMÍLIA
COMPANYS
ALTRES
EDUCADORS
EDUCADORS
Avaluació
Polièdrica
I… per poder aprendre de manera
autònoma!!!
Per autoavaluar-se
L’alumne ha de conèixer la finalitat de
l’aprenentatge: El ...
Aprendemos haciendo
y reflexionando sobre
lo que hemos hecho.
John Dewey
Coavaluació
Valoració Reflexió conjunta
Autoavaluació
Què he après? Com aprenc?
De l’educador jutge…
O fins i tot fiscal…
A l’educador mestre Sensei
Un mestre que acompanya mitjançant la reflexió,
el di...
Més enllà de
les notes i dels
informes…
Avaluar educació de
valors i actituds de
Compartir
objectius…
Compartir
avaluació…...
ALUMNE
FAMÍLIA
COMPANYS
ALTRES
EDUCADORS
EDUCADORS
Avaluació
Polièdrica
Centrada i personalitzada per
a cadascun dels alumnes
Feedback per millorar
Centrada i
personalitzada per a
cada alumne
Educació
integradora
Atenció
diferencial
Avaluació
diferencial
Centrada i
personalitzada per
a cada alumne
Centrada i
personalitzada per a
cada alumne
Reflexió sobre el procés
d’aprenentatge perquè
l’alumne reconegui i
millori le...
Feedback
per millorar
Un mestre que acompanya el procés de
creixement personal i d’aprenentatge
dels alumnes mitjançant la...
Feedback
per millorar
L’avaluació forma part del procés
d’aprenentatge: L’alumne ha de poder
refer el procés: Avaluar per ...
Autoconeixement
Recolzament positiu:
autoestima
Autoexigència i superació
Fortalesa interior
Avaluació que fa créixer
Contínua
no intrusiva No és un procés
soft...
És un
acompanyament
proper, en positiu
L’avaluació ha de
provocar més
ganes ...
Amb una avaluació
diferencial
Que valori un ventall
ampli de
competències
Que retorni un
feedback immediat i
contextual
L’avaluació no és un premi... Ni una
sanció...
L’avaluació és una fase d’un procés: mai
no ha de ser una sorpresa
L’avalua...
Contínua no intrusiva ni
finalista
De l’avaluació sumativa,
finalista... de foto finish…
Portafoli
Avaluar sobre
els productes
fets pels
alumnes
Rúbriques
360º
Compartir
què he
d’aprendre i
on sóc
Insígnies
Valo...
Perquè les rubriques?
Construïdes i compartides
conjuntament
Augmenten la consciencia i la
regulació del propi aprenentatge

• De tot el que he fet, què és el que m’ha servit més per
aprendre?Triar materials
• Com organitzo els materials de la car...
INDICADOR CLAU
L’alumne pot realitzar la prova fent servir tot el material de
suport i consulta disponible al seu abast, é...
Portafoli
Avaluar sobre
els productes
fets pels
alumnes
Rúbriques
360º
Compartir
què he
d’aprendre i
on sóc
Insígnies
Valo...
• Aporta informació per
millorar
• Forma part del procés
Avaluar:
• Certifica on som
• Finalista
Qualificar
I com comunicar resultats?
Diferents productes finals…
Portafolis Rubriques ...
I… Avaluar en funció del que es treballa… ...
AVALUACIÓ:
Recollir dades
Emetre judicis
Prendre decisions
AVALUAR PER
APRENDRE:
Aporta informació
per continuar
aprenent
...
Finalitat
Avaluar i
Qualificar…
Compartir
informació
Documentació
legal
Avaluació
Holística
Polièdrica
Continua, no
Intrusiva
Centrada en
l’alumne
Feedback per
millorar
Avaluació
per millorar
Educadors
Sistema
educatiu
Centres
Educatius
Perquè l’escola com a institució
i els educadors ens malfiem
dels processos d’avaluació?
Perquè pensem també en una
avalua...
Per què som reticents al
contrast amb altres
centres?
Per què ens costa tant
sortir del nostre espai de
confort?
Es pot fer una avaluació que
ens ajudi a millorar?
Es pot fer una avaluació que
ens ajudi a contrastar
experiències?
CONEIXEMENT
CONTRAST
DIÀLEG
UNA MILLOR
EDUCACIÓ
PER A TOTS
Aportant feedback per...
continuar millorant continuar aprenent
Eficàcia del Centre amb una visió holística
Partint de la ...
Autonomia de
Centres
Rendiment de
comptes
Professionals
que aprenen
Avaluació per
millorar...
... Per establir estratègies de
formació i millora perquè també
hem de...
• AvaluacióA
• ProfessionalP
• entreE
• igualsI
Goteborg
Barcelona
FEAE
C
Professors de
diferents etapes
Professors de
centres
concertats i
públics
Avaluació entre
iguals
Avaluació per
millorar
AP...
Coneixement
Observació
Diàleg
Contrast
Pla de
millora
Mesurar per aprendre, per
millorar o... estem envaïts per
la febre del test?
L’avaluació no és holística
Ni polièdrica
Ni ...
Mesurar per investigar i
tenir dades per millorar
Proves pluricompetencials
Amb perspectiva polièdrica
Sense vocació de rà...
Dades
Ètica
Millora de
processos
Recerca
educativa
rigorosa
L’avaluació de l’alumne
s’ha de fer des de la
proximitat atenent al seu
perfil i al seu context...
L'avaluació de les prov...
Avaluació
Holística
Polièdrica
Continua, no
Intrusiva
Centrada en
l’alumne
Feedback per
millorar
Canvi de paradigma
educatiu
Canvi sistèmic del
Procés d’avaluació
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre

370 views

Published on

Conferència de la Coral Regí a les Jornades Compartim experiències 2017 organitzades pel CEP d'Eivissa.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Coral Regí. Aprendre per avaluar o Avaluar per aprendre

 1. 1. Un nou entorn social Una nova Escola Per formar els ciutadans del futur
 2. 2. Com ha de ser aquesta escola …
 3. 3. Una escola per aprendre… Una escola que aprèn….
 4. 4. UNA BONA ESCOLA… Una escola per aprendre tots i millor Una escola centrada en l’alumne Una escola que dona respostes noves a noves situacions Una escola per aprendre per la vida
 5. 5. Branques: potencial d’aprenentatge Tronc – competències: eines per aprendre Arrels: Educació de valors
 6. 6. Cal formar persones autònomes que han de viure en un mon molt canviant…
 7. 7. Canvi de paradigma educatiu Canvi sistèmic del procés d’avaluació
 8. 8. Per què ens cal parlar d’avaluació? Més enllà del núvol...
 9. 9. • Aporta informació per millorar • Forma part del procés Avaluar: • Certifica on som • Finalista Qualificar
 10. 10. Canvi de paradigma educatiu Canvi sistèmic del procés d’avaluació
 11. 11. Que medimos cuando evaluamos? … Estamos evaluando lo importante o nos limitamos a dar importancia a lo que sabemos evaluar o nos resulta más fácil medir? Carlos Magro
 12. 12. PER SABER ON SOM PER SABER QUÈ HE DE FER PER MILLORAR AVALUACIÓ MOTIVADORA COM A EINA DE PROGRÉS
 13. 13. "la pedagogia de l'avaluació impulsa la pedagogia de l'ensenyament" PAU Proves estatals Proves de Competències
 14. 14. "la pedagogia de l‘ensenyament ha d’impulsar la pedagogia de l‘avaluació" Aprenentatge centrat en l’alumne, Aprenentatge competencial... I… Avaluar en funció funció d'allò que es treballa… i de com es treballa…
 15. 15. NÚVOL Sense restriccions de temps i espai Gamificació i feedback immediat BIG DATA!! Personalització i Autonomia
 16. 16. A l’avaluació que és una eina d’aprenentatge Una avaluació que ens fa aprendre A l’avaluació que forma part del procés Per continuar aprenent al llarg de la vida De l’avaluació sancionadora, qualificadora Que certifica el que sap l’alumne
 17. 17. “La funció de l’avaluació és molt més que posar “notes”. Que l’avaluació serveixi per aprendre comporta revisar moltes concepcions i pràctiques” Neus Sanmartí De la qualificació A l’avaluació per millorar
 18. 18. Què? Qui? Com? Quan?
 19. 19. Competències transversals més enllà del que sap La capacitat de FER: aplicar i integrar conceptes, contextos i fonts diferents La preparació per continuar aprenent
 20. 20. "La principal función de la educación escolar, podríamos concluir, debería ser convertirnos en buenos aprendices." By @c_magro
 21. 21. Branques: potencial d’aprenentatge Tronc – competències: eines per aprendre Arrels: Educació de valors
 22. 22. Per continuar aprenent al llarg de la vida... Ensenyar a aprendre i a desaprendre!!
 23. 23. APRENENTATGE COMPETENCIAL POTENCIAL D’APRENENTATGE Què avaluar?
 24. 24. Què avaluar? No : Repeticiò memorística del treballat a l’aula Aplicació de coneixements en entorns complexos: Alumnes competents … poder actuar eficaçment en diferents situacions concretes mobilitzant i combinant en temps real i de forma pertinent recursos intel·lectuals i emocionals” Philippe Perrenoud
 25. 25. Educació Competencial No tot és qualificable… Però TOT el que treballem cal Valorar-lo Cal posar-ho en Valor: Cal Avaluar-lo Avaluació Holística
 26. 26. ALUMNE FAMÍLIA COMPANYS ALTRES EDUCADORS EDUCADORS Avaluació Polièdrica
 27. 27. I… per poder aprendre de manera autònoma!!! Per autoavaluar-se L’alumne ha de conèixer la finalitat de l’aprenentatge: El que s’espera d’ell
 28. 28. Aprendemos haciendo y reflexionando sobre lo que hemos hecho. John Dewey
 29. 29. Coavaluació Valoració Reflexió conjunta Autoavaluació Què he après? Com aprenc?
 30. 30. De l’educador jutge… O fins i tot fiscal… A l’educador mestre Sensei Un mestre que acompanya mitjançant la reflexió, el diàleg, l’anàlisi de l’error,...
 31. 31. Més enllà de les notes i dels informes… Avaluar educació de valors i actituds de Compartir objectius… Compartir avaluació… Una avaluació holística i polièdrica
 32. 32. ALUMNE FAMÍLIA COMPANYS ALTRES EDUCADORS EDUCADORS Avaluació Polièdrica
 33. 33. Centrada i personalitzada per a cadascun dels alumnes Feedback per millorar
 34. 34. Centrada i personalitzada per a cada alumne
 35. 35. Educació integradora Atenció diferencial Avaluació diferencial Centrada i personalitzada per a cada alumne
 36. 36. Centrada i personalitzada per a cada alumne Reflexió sobre el procés d’aprenentatge perquè l’alumne reconegui i millori les seves estratègies d’aprenentatge
 37. 37. Feedback per millorar Un mestre que acompanya el procés de creixement personal i d’aprenentatge dels alumnes mitjançant la reflexió, el diàleg, l’anàlisi de l’error,...
 38. 38. Feedback per millorar L’avaluació forma part del procés d’aprenentatge: L’alumne ha de poder refer el procés: Avaluar per aprendre. Si no és així perquè serveix l’avaluació?
 39. 39. Autoconeixement Recolzament positiu: autoestima Autoexigència i superació Fortalesa interior Avaluació que fa créixer
 40. 40. Contínua no intrusiva No és un procés soft... És un acompanyament proper, en positiu L’avaluació ha de provocar més ganes d’aprendre. No és més exigent si provoca el distanciament dels alumnes
 41. 41. Amb una avaluació diferencial Que valori un ventall ampli de competències Que retorni un feedback immediat i contextual
 42. 42. L’avaluació no és un premi... Ni una sanció... L’avaluació és una fase d’un procés: mai no ha de ser una sorpresa L’avaluació ha d’aportar informació per millorar L’avaluació ha d’orientar l’autoconeixement NO ÉS QUALIFICACIÓ!!
 43. 43. Contínua no intrusiva ni finalista
 44. 44. De l’avaluació sumativa, finalista... de foto finish…
 45. 45. Portafoli Avaluar sobre els productes fets pels alumnes Rúbriques 360º Compartir què he d’aprendre i on sóc Insígnies Valoració en positiu i feedback immediatReflexió i Diàleg Valoració i autoavaluació del que aprenc i com ho aprenc
 46. 46. Perquè les rubriques? Construïdes i compartides conjuntament Augmenten la consciencia i la regulació del propi aprenentatge
 47. 47.
 48. 48. • De tot el que he fet, què és el que m’ha servit més per aprendre?Triar materials • Com organitzo els materials de la carpeta de manera que tinguin sentit?Organitzar-los • Quines coses he trobat pel meu compte que m’han estat útils per aprendre?Materials nous • Com sé que he millorat?Evidenciar la millora • Quins materials m’han ajudat a planificar i organitzar- me la feina? per què? Instruments de planificació • A partir de la teva carpeta, com explicaries als altres el que has après i el que pots millorar?Presentar i compartir
 49. 49. INDICADOR CLAU L’alumne pot realitzar la prova fent servir tot el material de suport i consulta disponible al seu abast, és a dir, en les condicions amb què habitualment es resoldria en la vida real.
 50. 50. Portafoli Avaluar sobre els productes fets pels alumnes Rúbriques 360º Compartir què he d’aprendre i on sóc Insígnies Valoració en positiu i feedback immediatReflexió i Diàleg Valoració i autoavaluació del que aprenc i com ho aprenc
 51. 51. • Aporta informació per millorar • Forma part del procés Avaluar: • Certifica on som • Finalista Qualificar
 52. 52. I com comunicar resultats? Diferents productes finals… Portafolis Rubriques ... I… Avaluar en funció del que es treballa… i de com es treballa…
 53. 53. AVALUACIÓ: Recollir dades Emetre judicis Prendre decisions AVALUAR PER APRENDRE: Aporta informació per continuar aprenent Formativa: Si pren les decisions l’educador Formadora: Si hi ha autoregulació per part dels alumnes AVALUACIÓ QUALIFICADORA I ACREDITATIVA: Decisions per valorar el grau d’aprenentatge assolit
 54. 54. Finalitat Avaluar i Qualificar… Compartir informació Documentació legal
 55. 55. Avaluació Holística Polièdrica Continua, no Intrusiva Centrada en l’alumne Feedback per millorar
 56. 56. Avaluació per millorar Educadors Sistema educatiu Centres Educatius
 57. 57. Perquè l’escola com a institució i els educadors ens malfiem dels processos d’avaluació? Perquè pensem també en una avaluació per sancionar?
 58. 58. Per què som reticents al contrast amb altres centres? Per què ens costa tant sortir del nostre espai de confort?
 59. 59. Es pot fer una avaluació que ens ajudi a millorar? Es pot fer una avaluació que ens ajudi a contrastar experiències?
 60. 60. CONEIXEMENT CONTRAST DIÀLEG UNA MILLOR EDUCACIÓ PER A TOTS
 61. 61. Aportant feedback per... continuar millorant continuar aprenent Eficàcia del Centre amb una visió holística Partint de la situació i el context Avaluant i valorant Els processos docents i educatius dels centres
 62. 62. Autonomia de Centres Rendiment de comptes
 63. 63. Professionals que aprenen Avaluació per millorar... ... Per establir estratègies de formació i millora perquè també hem de mantenir una actitud d’aprenentatge al llarg de la vida.
 64. 64. • AvaluacióA • ProfessionalP • entreE • igualsI
 65. 65. Goteborg Barcelona FEAE C
 66. 66. Professors de diferents etapes Professors de centres concertats i públics Avaluació entre iguals Avaluació per millorar APEI
 67. 67. Coneixement Observació Diàleg Contrast Pla de millora
 68. 68. Mesurar per aprendre, per millorar o... estem envaïts per la febre del test? L’avaluació no és holística Ni polièdrica Ni atén al context.. Ni a les singularitats del Projecte
 69. 69. Mesurar per investigar i tenir dades per millorar Proves pluricompetencials Amb perspectiva polièdrica Sense vocació de rànquings Global i individualitzada
 70. 70. Dades Ètica Millora de processos Recerca educativa rigorosa
 71. 71. L’avaluació de l’alumne s’ha de fer des de la proximitat atenent al seu perfil i al seu context... L'avaluació de les proves generals poden avaluar el sistema, poden aportar informació sobre l’alumne... que caldrà reinterpretar però no serveixen per avaluar ni l’alumne ni molt menys per sancionar-lo: REVÀLIDES!!
 72. 72. Avaluació Holística Polièdrica Continua, no Intrusiva Centrada en l’alumne Feedback per millorar
 73. 73. Canvi de paradigma educatiu Canvi sistèmic del Procés d’avaluació

×