Seleccio preguntes iris

420 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
420
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seleccio preguntes iris

  1. 1. I.R.I.S. (Improvement through Research in the InclusIve School) IRIS és un projecte Comenius per a la Millora de l'Escola Inclusiva a través de la Recerca. Hi ha materials molt interessants. També podeu entrar directament a les planes de IRIS per a mestres. En aquesta plana trobareu una selecció de preguntes, que hem fet sobre les bateries del projecte IRIS. Les bateries de preguntes, agrupades temàticament, són el recurs metodològic que proposen per a caminar cap a la inclusió educativa, tant el Projecte IRIS com l'Índex per a la Inclusió.
  2. 2. Sóc inclusiu/va? BENVINGUDA I COMIAT 1. Dono la benvinguda a tots els/les alumnes per igual? 2. Personalitzo la benvinguda? 9. Ensenyo als alumnes com marxar de forma organitzada i calmada? 10. Dono als pares/tutors legals informació positiva sobre com ha passat el dia l’alumne/a i les coses que ha fet? PARTICIPAR I COMPARTIR A L’AULA 1. Faig que cadascun dels alumnes s’involucri en les tasques diàries? 2. Personalitzo aquesta implicació? 3. Creo oportunitats per tal què cadascun dels alumnes prengui part activa en les nostres activitats? 4. Recolzo a cada alumne d’acord amb les seves necessitats? 5. Planifico les lliçons d’acord amb les capacitats d’aprenentatge de tot l’alumnat? • diferents ritmes • diferents estils d’aprenentatge • diferents interessos • diferents actituds • diferents nivells 6. Animo a cada alumne a que es plantegi objectius ambiciosos? 7. Busco nous reptes per a cada alumne de forma regular, com si les seves capacitats no tinguessin límit? 8. Fomento que tots els alumnes estiguin orgullosos del que aconsegueixen? 9. Fomento que els alumnes s’ajudin entre ells? 10. Fomento que treballin plegats? 11. Afavoreixo la cooperació i les tasques que els incloguin a tots? 12. Parlo de cooperació amb tots ells? 15. Aprofito la diversitat com a recurs valuós per a l’aprenentatge en la meva aula en lloc de considerar-lo un problema o obstacle a evitar? 17. Afavoreixo que l’alumnat ajudi als altres, donat que aquesta és una manera efectiva d’aprendre i clarificar les seves idees? COMUNICACIÓ 1. Faig servir els noms de l’alumnat per atraure la seva atenció? 4. Faig servir un llenguatge positiu? 5. Em comunico de forma efectiva? 6. Dono la resposta no verbal adequada? 7. Encoratjo que l’alumnat doni la seva opinió? 9. Animo l’alumnat a que es comuniqui? 10. Dono a l’alumnat l’oportunitat de compartir els seus punts de vista i de fer consultes formals i informals? 11. Creo oportunitats per a la comunicació amb cadascun dels alumnes i amb els seus pares per compartir el que és millor per als seus fills/es, atendre les seves necessitats i promoure la seva participació? 12. Prenc en consideració els missatges no verbals de l’alumnat? 13. Faig servir diferents habilitats comunicatives d’acord amb la diversitat d’alumnat?
  3. 3. BARRERES PER L’APRENENTATGE I LA PARTICIPACIÓ 4. Animo a que tothom valori els èxits dels altres? 5. Treballo per crear actituds positives envers els alumnes que tenen dificultats amb determinats temes? 6. Com gestiono la por al fracàs (professorat)? 7. Com gestiono la por al fracàs (alumnat)? 8. Com gestiono la por al fracàs (pares i tutors legals)? NIVELL DE FEINA I MOTIVACIÓ 1. Animo a cada alumne a que es plantegi objectius ambiciosos? 2. El nivell de feina s’adapta a cada alumne? (és diferenciat) 3. Contribueixo a incrementar la confiança d’aquells que tenen una imatge negativa de si mateixos? 4. Dissenyo activitats en que l’alumnat està altament motivat i implicat? 5. Tenen els alumnes una imatge positiva de sí mateixos? 6. Contribueixo a que l’alumnat parli en nom propi? 7. Ajudo als alumnes a controlar els que els hi passa? 8. Treballen i aprenen junts? 9. Té l'alumnat l'oportunitat de prendre responsabilitat respecte del seu propi aprenentatge? • coneixen la planificació i els objectius de les lliçons? • participen en l’autoavaluació? • escullen temes de treball? 10. Es recolzen els uns als altres i demanen el recolzament d'altres? 11. Promoc activitats que milloren la seva autoestima? 12. Avaluo l’impacte d’objectius diferenciats per garantir que s’atenen les necessitats de tot l’alumnat i que estan progressant adequadament? 13. Puc destacar al menys una experiència positiva diària, tant meva com de l’alumnat? 14. Comunico experiències positives o fites assolides de l’alumnat als seus pares o tutors legals? 15. Porto a terme activitats personals o de desenvolupament de grups que generin experiències positives? VALORACIÓ I RESPECTE 1. Respecto l'individu i al grup classe? 2. La disciplina a l'aula es basa en el respecte mutu? 3. Valoro les opinions de tots els alumnes? Com ho demostro? 4. Valoro tots els pares i tutors legals de la mateixa manera? 5. Sóc un bon model? • vocabulari • comportament • habilitats • respecte 6. Valoro les aportacions dels pares/tutors legals/professors/altres professionals? 7. Com gestiono les respostes verbals inapropiades dels alumnes/pares/tutors legals? FUNCIONS I RESPONSABILITATS 1. Dono drets i responsabilitats a l'alumnat? 2. Els hi dono l'oportunitat de prendre decisions en alguns aspectes de la seva feina? 3. Poden escollir pel que fa a aprendre i jugar? 4. Tenen l'oportunitat de contribuir a les decisions de classe com a individus i com a grup classe? 5. Tinc rutines de gestió de classe que promouen la progressiva pressa de responsabilitat de l’alumnat?
  4. 4. VIVÈNCIES POSITIVES 1. Puc destacar al menys una experiència positiva diària? 2. Transmeto las experiències / èxits als pares i tutors legals? 3. Porto a terme activitats personals o de grup que generen experiències positives? AMISTAT I COMPETÈNCIA SOCIAL 1. Fomento l'amistat entre l'alumnat? 2. Fomento l'amistat mitjançant el treball cooperatiu? 3. Faig de model per desenvolupar la competència social de l'alumnat? 4. Fomento activitats complementàries que promoguin l’amistat entre companys de classe?
  5. 5. Enfocament cooperatiu - He implicat a…? COMPANYS 1. Treballo amb altres companys? 5. Reflexiono sobre la pràctica conjuntament amb altres? PARES / AVIS / TUTORS LEGALS 1. Incloc als pares, avis, tutors? 2. Valoro l'opinió dels pares? 3. Estan les famílies dels alumnes ben informades de la meva pràctica docent? 4. Dono l’oportunitat a les famílies dels alumnes d'engrescar-se en activitats dins i fora de l'aula? 5. Saben els pares i mares de l'alumnat el que poden fer per recolzar els seus fills i filles? 6. Els pares i mares tenen la percepció de que els seus fills i filles són valorats per l'escola? 7. Els pares i mares pensen que les seves preocupacions es prenen seriosament? 8. Ajudo als pares i mares a fer una bona planificació de futur per al seu fills? (si en el país es donen les condicions per això)?
  6. 6. Com puc adaptar la meva manera d'ensenyar? PLANTEJAMENTS CLARS 1. Sóc clar en la meva manera de plantejar la feina? 2. És concreta? EXPECTATIVES I EXPLICACIONS CLARES 1. Dono explicacions clares? 2. L’alumnat compren la importància del que està fent? 3. Sap l’alumnat el resultats que s’esperen? ESTILS D’ENSENYAMENT 1. Conec les habilitats i estils d’aprenentatge de tot l'alumnat? 2. Fomento que l'alumnat prengui responsabilitat pel que fa al seu aprenentatge? 3. Quines estratègies d'aprenentatge vull que l'alumnat desenvolupi? 4. Com puc crear oportunitats per què es produeixi aprenentatge? 5. Què estic fent per desenvolupar i fer avançar els seus estils d’aprenentatge? 6. Quines estratègies d’aprenentatge està desenvolupant l’alumnat? 7. Relaciono els objectius d’aprenentatge actuals amb els coneixements previs? 8. El meu ensenyament està millorant l’aprenentatge de l’alumnat? 9. Contemplo l'ensenyament - aprenentatge com a un procés continu? PLANIFICACIÓ 1. Adapto el contingut de les meves activitats d'ensenyament - aprenentatge al coneixement i experiència prèvia de l'alumnat? 4. Respecto els diferents ritmes de treball de l'alumnat? 5. Faig servir diferents metodologies i estratègies? 6. Quin repertori d’estils d’ensenyament és necessari? • faig servir l'aprenentatge entre iguals? • fomento que l’alumnat s’ajudi mútuament? • faig servir treball en grup? Grups homogenis o heterogenis? • l’alumnat pot escollir les activitats? • ofereixo experiències a l'alumnat per ajudar-lo a aprendre? • tinc presents els interessos de l’alumnat quan planifico la meva feina? • com ajudo als alumnes a estructurar la feina i relacionar-la amb la seva experiència, de manera que puguin recordar i desenvolupar conceptes? • comparteixo els materials que desenvolupo amb els meus companys? • animo als alumnes a fer autoavaluació i reflexió? • tinc en compte les opinions dels alumnes sobre com millorar l'entorn d'aprenentatge a l'aula? 7. Quines maneres diferents té l’alumnat de demostrar les seves habilitats?
  7. 7. BARRERES A L’APRENENTATGE 2. Vario la meva metodologia per oferir a tots els alumnes • materials que s'ajustin a l'experiència, l'entorn i els interessos de tots els alumnes? • explico les paraules clau a tothom? • faig servir un llenguatge que tots els alumnes poden comprendre • espero massa o massa poc? • la lliçó és massa llarga o massa curta? INTERESSOS I MOTIVACIONS 1. La lliçó és interessant, i per tant motivadora? 2. Faig que les activitats siguin interessants en comptes de demanar només que copiïn de forma automàtica? 3. Li dono als aspectes emocionals de l’aprenentatge la mateixa importància que als aspectes cognitius? RETROALIMENTACIÓ 1. Dono als alumnes l'oportunitat de comprovar el seu progrés i retroalimentació en forma de suggeriments? 3. Saben els alumnes que valoro el seu esforç sense comparar-los amb d'altres? 4. Faig saber als alumnes que dono importància al que aprenen? 5. Interactuo de manera informal amb l’alumnat mentre treballen 6. Com sé que m'he guanyat el respecte i la confiança dels alumnes? MATERIALS ADDICIONALS / TEMPS / REPTES 1. Necessito donar materials addicionals a alguns alumnes abans de la lliçó perquè la puguinpreparar? 2. He donat prou temps • per fer la feina? • a cada alumne? 3. Els poso reptes? REFLEXIÓ 1. Reflexiono sobre el que he fet? 2. Em poso en el lloc dels alumnes quan reflexiono sobre la meva manera d'ensenyar? 3. Creo les condicions apropiades per a l'ensenyament ? • ética • actitud • entorn d'aprenentatge - disseny per a la inclusió. Estratègies d'ensenyament interactiu • rutines i comportaments • ventall d'estratègies d'ensenyaments per garantir que tot l'alumnat hi pren part • objectius d'aprenentatge i expectatives explícitament compartits amb els alumnes • oportunitats pel debat i la reflexió • temps per què els alumnes puguin parlar del seu aprenentatge 4. Reflecteixen les meves exposicions el procés d'aprenentatge? 5. Transmeto que aprendre és important i divertit i que tothom pot millorar i tenir èxit? 6. Tinc altes expectatives pel que fa a l'aprenentatge dels alumnes?
  8. 8. 7. Permeto que els alumnes s'equivoquin i aprenguin dels seus errors? 8. Saben els alumnes el que significa fer bé les coses i estan motivats per ser el millor que poden ser? 9. Coneixen els alumnes els criteris d'avaluació i els resultats esperats? 10. Sóc efectiu en la gestió de les relacions per... • capacitar els altres? • avaluar riscos i prendre decisions apropiades? • liderar? • acarar els altres, sent assertiu quan calgui? • cooperar amb els altres? • ajudar al desenvolupament dels altres? • ajudar als altres a que estiguin a gust treballant junts (treball cooperatiu)?

×