L'aprenentatge en l'acció

2,637 views

Published on

Cap a un nou model didàctic: l'aprenentatge reflexiu i col·laboratiu (ARC). 1ª sessió. 6 de novembre de 2009

Published in: Education

L'aprenentatge en l'acció

 1. 1. L’Aprenentatge Reflexiu i Col·laboratiu JUSTIFICACIÓ Olga Esteve Universitat Pompeu Fabra
 2. 2. Què fa l’alumne competent? <ul><li>Es planteja unes preguntes molt concretes, com ara </li></ul><ul><li>Quin són els objectius d´aprenentatge que haig d’assolir? </li></ul><ul><li>Quin és el meu punt de partida (les habilitats que ja tinc assolides) respecte a aquests objectius? Què sé / sé fer ja d’entrada? </li></ul><ul><li>Quina és la millor manera de procedir per assolir l´objectiu? </li></ul><ul><li>Com avanço? Procedeixo de forma adequada? Amb quines ajudes? </li></ul><ul><li>Quin és el resultat? Si comparo l’abans i el després .... </li></ul>
 3. 3. AIXÒ FA L’ALUMNE COMPETENT S’APROPIA DELS CONTINGUTS PERQUÈ MIRA QUÈ SAP FER D’ENTRADA AIXÍ COM EL CAMI O CAMINS MÉS IDONIS PER APROPIARSE’LS I EN AQUEST CAMÍ VA FENT CANVIS SEGONS VA VEIENT ELS RESULTATS
 4. 4. Quina pedagogia ens ajuda a preparar alumnes competents? <ul><li>Treball en grup (escriure) </li></ul><ul><li>Treball per projectes 'atractius' </li></ul><ul><li>Treballar sobre situacions reals, properes a l'alumnat </li></ul><ul><li>Crear un bon ambient a l'aula </li></ul><ul><li>Treballar amb diferents dinàmiques grupals </li></ul><ul><li>Reflexions, verbalitzacions del que s'està aprenent, individuals i col·lectives </li></ul><ul><li>Creure en els alumnes </li></ul><ul><li>Identificar el seu punt de partida </li></ul><ul><li>Comunicar quins són els objectius </li></ul><ul><li>Promoure autoavaluació, autocrítica, autoànalisi </li></ul><ul><li>Presentar les informacions en formats diversos </li></ul>
 5. 5. LA PEDAGOGIA QUE FOMENTA L’APRENENTATGE REFLEXIU I COL·LABORATIU Fomenta l’aprenentatge en l’acció Atén per igual les necessitats individuals i grupals Fomenta el treball col·laboratiu Incorpora l’avaluació compartida Incorpora les noves tecnologies per a la construcció compartida del coneixement i el treball col·laboratiu Activa processos d’autoregulació en l’alumnat
 6. 6. MOLTS ELEMENTS QUE HAN DE CONFLUIR Fomenta l’aprenentatge en l’acció
 7. 7. MOLTS ELEMENTS QUE HAN DE CONFLUIR Fomenta l’aprenentatge en l’acció
 8. 8. APRÈN FENT L’alumne competent …. MIRA QUÈ SAP FER D’ENTRADA AIXÍ COM EL CAMI O CAMINS MÉS IDONIS PER APROPIARSE’LS I EN AQUEST CAMÍ VA FENT CANVIS SEGONS VA VEIENT ELS RESULTATS
 9. 9. L’aprenentatge en l’ acció <ul><li>ANÀLISI D’UNA SEQÜÈNCIA </li></ul><ul><li>Com estan plantejats els objectius d’aprenentatge? </li></ul><ul><li>Què han de fer els alumnes en cada fase? </li></ul><ul><li>Quines ajudes dóna la persona formadora perquè els alumnes assoleixin l’objectiu? </li></ul>
 10. 10. Aspectes rellevants <ul><li>Diferència entre activitat i seqüència d’activitats </li></ul><ul><li>Els continguts com a mitjà per assolir els objectius plantejats </li></ul><ul><li>De l’ experimentació a la conceptualització : Preparant el camí per a l’apropiació dels continguts per part dels alumnes </li></ul><ul><li>ESETE </li></ul>
 11. 11. Aspectes rellevants <ul><li>Importància de la planificació des de la perspectiva del bastiment </li></ul>Què necessita saber l’alumne per a arribar a saber fer …? Quines ajudes li poden servir de pistes per anar trobant el camí adequat ? Ús pedagògic dels criteris d’avaluació
 12. 12. LA PEDAGOGIA QUE FOMENTA L’APRENENTATGE REFLEXIU I COL·LABORATIU Fomenta l’aprenentatge en l’acció Atén per igual les necessitats individuals i grupals Fomenta el treball col·laboratiu Incorpora l’avaluació compartida Incorpora les noves tecnologies per a la construcció compartida del coneixement i el treball col·laboratiu Activa processos d’autoregulació en l’alumnat
 13. 13. L’aprenentatge en l’ acció i el Treball per Competències <ul><li>CAPACITAR </li></ul><ul><li>FER FER COSES AMB UN OBJECTIU CONCRET </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>De manera reflexiva, conscient </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Sabent el que ja s’és capaç de fer de forma independent </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Sabent en tot moment per a què serveix cada pas del camí </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Avaluant constantment si el camí emprès porta realment a l’objectiu </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Avaluant allò que s’ha aconseguit a partir d’uns clars indicadors d’assoliment </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 14. 14. L’aprenentatge en l’ acció i el Treball per Competències Què implica això per al/la docent?

×