Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El treball cooperatiu al projectes d’aula - CEIP Can Misses

333 views

Published on

Presentació del CEIP Can Misses per a les jornades d'Innovació del CEP d'Eivissa

Published in: Education
 • Be the first to comment

El treball cooperatiu al projectes d’aula - CEIP Can Misses

 1. 1. El treball cooperatiu als projectes d’aula
 2. 2. Jornades d’intercanvi d’experiències innovadores
 3. 3. Projectes Els minerals (4t) La tecnologia per ajudar els animals (6è) Fins ara: Treball individual Treball grupal tradicional
 4. 4. Diferències Treball grup vs treball cooperatiu
 5. 5. Configuració grups Configuració equips • Al·leatòriament. • Elecció de l'alumnat. • Grups heterogenis creats pel docent. • Predeterminada amb criteris del docent.
 6. 6. Formam els equips Dinàmica 1-2-4
 7. 7. Quins aspectes són importants per treballar bé en equip? Resposta individual Resposta parella Resposta d’equip
 8. 8. Carpeta d’equip
 9. 9. Normes de l’equip Dinàmica “Parada 3 minuts” Dificultat: Necessitat d’un portaveu
 10. 10. Normes de l’equip Dinàmica “Foli giratori”
 11. 11. Distribució de càrrecs Configuració grups Configuració equips Igualitaris Segons habilitats i capacitats
 12. 12. Objectius Configuració grups Configuració equips Definits per la tasca Objectius de l’equip o organització Objectiu de l’organització Producte final Producte final + avaluació equip
 13. 13. IDENTITAT Dinàmica 1-2-4
 14. 14. DIARI DE SESSIONS
 15. 15. DIFICULTATS • Respecte cap a la diferència. • Falta de lligam emocional/empatia.
 16. 16. DINÀMICA GRUPS D’INVESTIGACIÓ + TRENCACLOSQUES PARCIAL
 17. 17. AVALUACIÓ EN MARXA PUNTS FEBLES: • FALTA DE PRÀCTICA DE LA MESTRA • FALTA DE PRÀCTICA DELS ALUMNES. • PERFIL DEL GRUP • SABEM LA TEORIA PERÒ NO HO POSAM EN PRÀCTICA. • SESSIONS CURTES. • CONTROL DEL TO DE VEU. • AUTONOMIA D'ALGUNS ALUMNES. • VELLES COSTUMS PUNTS FORTS: • TOTHOM TREBALLA • CADASCÚ ÉS RESPONSABLE DEL SEU APRENENTATGE. • ACCEPTACIÓ O MAJOR TOLERÀNCIA CAP A LES DIFERÈNCIES. • FOMENT DEL DIÀLEG I LA COMUNICACIÓ. • SENTIMENT DE PERTINENÇA
 18. 18. ALTRES DINÀMIQUES • Lectura compartida • Paraules clau. Avaluació.
 19. 19. AVALUACIÓ • Inclusió • No hem arribat a l’avaluació. • Exemples de rúbriques:
 20. 20. Moltes gràcies! “Saber, saber fer, saber ser i saber conviure indiquen la complexitat d’allò que una escola inclusiva ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes, que va molt més enllà d’un conjunt de coneixements acadèmics codificats i classificats”. (Pujolàs, Aprendre junts alumnes diferents)

×