SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Punoi: Kancelari AurorA
 Ergonometria është disiplina që merret me hartimin e vendet e punës, mjetet dhe detyrat, për të
përkuar me fiziologjike, anatomike, psikologjike dhe aftësitë e punëtorëve të cilët do të jenë
karakteristikat e përfshira. 1 Kërkon optimizimin e tre elementeve të sistemit ( njeri - makine - mjedis
), për të cilin përpunon metodat e personit, të teknikës dhe të organizatës.
 Nga termi grek έργον ( ergon , 'punë') dhe νόμος ( nomos , 'ligj') termi nënkupton shkencën e punës.
Është një disiplinë sistematike e orientuar, e cila tani zbatohet në të gjitha aspektet e aktivitetit
njerëzor me makina.
 Këshilli i Shoqatës Ndërkombëtare të Ergonomisë (IEA), 2 i cili bashkon të gjitha shoqëritë shkencore
në mbarë botën, që nga viti 2000 ka përcaktuar përkufizimin e mëposhtëm, i cili mbulon
interdisiplinaritetin që është nën këtë disiplinë:
 Ergonometria (ose faktorë të njeriut ) është disiplinë shkencore të rëndësishme për të kuptuarit e
ndërveprimeve midis njerëzve dhe elementet e sistemit, dhe profesioni që vlen teori, parime, të dhënat
dhe metodat e projektimit të zgjedh njerëzore mirë - qenien dhe të gjitha Performanca e sistemit
 Historia dhe etimologjia
 Themelet e shkencës së ergonomisë duket se janë krijuar
brenda kontekstit të kulturës së lashtë greke . Një pjesë
e mirë e provave tregon se qytetërimi grek në shekullin e
pestë pes. C. përdor parimet e ergonomisë në hartimin e
mjeteve në vendet e tyre të punës.
 Ajo mund të gjendet në përshkrimin Hipokrati ka dhënë
mjetet e projektimit dhe se si duhet të organizohen në
vendin e punës për një kirurg (shih Marmaras,
Poulakakis dhe Papakostopoulos, 1999). 3 është
gjithashtu e vërtetë se nuk janë të dhënat arkeologjike e
dinastive egjiptiane, e cila tregon mjetet që bëra, pajisje
shtëpiake, ndër të tjera ilustrojnë zbatimin e parimeve
ergonomike. Prandaj është e diskutueshme nëse kërkesa
nga Marmaras, et al ., Mbi origjinën e ergonomi, mund të
justifikohet (IG Okorji, 2009). Ergonomi Termi, Έργον
greke, që do të thotë "punë" dhe Νόμος, që do të thotë
"ligjet e natyrës", ka hyrë në leksikun modern
kur Wojciech Jastrzębowski ai përdori fjalën në
artikullin e tij të vitit 1857 "rys ergonomji czyli nauki ose
PRACY, na opartej prawdach poczerpniętych przyrody z
nauki" ( "Skema e ergonomi, shkenca e punës, bazuar në
vrojtimet e shkencave natyrore").
 Ergonomia është përcaktuar si ndërveprime
midis njerëzve dhe elementeve të një sistemi.
 Karakteristikat e saj janë fiziologjike, fizike,
psikologjike dhe sociokulturore.
 Faktorët më të njohur të tij janë njeriu,
makinat dhe mjedisi.
 Sipas fushës së saj, ajo ndahet në njohës,
fizikë dhe organizativë.
 Ergonomia njohëse, studimet e proceseve
mendore.
 Ergonomia fizike, studimi i përshtatshmërisë
fizike.
 Ergonomi organizative, studjon optimizimin e
sistemeve psikotektike.
 Praktika e ergonomist duhet të ketë një
kuptim të gjerë të të gjithë foto të disiplinës,
duke marrë parasysh fizik, njohës, social,
organizative, mjedisit, dhe faktorët tjerë
relevant. Ergonomistët mund të punojnë në
një ose disa sektorë të veçantë ekonomikë ose
fusha të aplikimit. Këto fusha të aplikimit
nuk janë reciprokisht ekskluzive dhe
vazhdimisht evoluojnë. Janë krijuar disa të
reja, ato të vjetra kanë perspektiva të
reja. Brenda disiplinës, fusha e specializimit
përfaqësojnë kompetenca të thella në atribute
specifike njerëzore ose karakteristika të
ndërveprimit njerëzor.
 Ergonometria, si një shkencë multidisiplinare,
fton profesionistët nga fusha të
ndryshme: inxhinierë , designers , mjekë , infe
rmierë , fizioterapistë , terapistë
profesionale , psikologë , specialistë
në burimet njerëzore , arkitektë , dhe shumë
të tjerë.
 Ergonomi njohëse
 Ergonomi Njohës 5 (ose i quajtur edhe
"njohëse") është i interesuar në atë se si dhe
në çfarë mase, proceset mendore të tilla si
perceptimit , kujtesës , arsyetimit dhe
përgjigje motorike ndikojnë ndërveprime
midis njerëzve dhe elemente të tjera një
sistem Të tilla si treshja ergonomike ( njeri -
makine - mjedisi ).
Çështjet relevante përfshijnë: ngarkesën e
punës mendore, marrjen e vendimeve,
funksionimin e ekspertëve, ndërveprimin
njerëzor-kompjuter (për shembull, ligjin e Fitts
), besueshmërinë njerëzore, stresin e punës,
trajnimin dhe trajnimin , në masën që këta
faktorë mund të lidhen me hartimin e
ndërveprimit të sistemit njerëzor.
 Teoria e informacionit
 Informacioni në kuptimin e përditshëm të fjalës, është
njohuria e marrë për një fakt specifik. Në kuptimin
teknik, informacioni është zvogëlimi i pasigurisë lidhur
me këtë fakt. Theory Informacioni është i matur në copa
të informacionit, ku një bit është sasia e informatave të
nevojshme për të vendosur midis dy alternativave në
mënyrë të barabartë të mundshme.
 Modeli i përpunimit të informacionit të njeriut
 Modele të shumta janë zhvilluar për të shpjeguar se si
njerëzit përpunojnë informacionin. Shumë nga këto
modele përbëhen nga kutitë e zeza që përfaqësojnë fazat
e ndryshme të përpunimit. Shifra paraqet një model të
përgjithshëm që përbëhet nga katër faza ose përbërës të
rëndësishëm; perceptimi, vendimi dhe përzgjedhja e
përgjigjes, ekzekutimi i përgjigjes, kujtesa dhe burimet e
vëmendjes të shpërndara në faza të ndryshme.
Komponenti i vendimmarrjes, i kombinuar me memorien
e punës dhe kujtesën afatgjatë, mund të konsiderohet
njësia qendrore e përpunimit, ndërsa dyqani ndijor është
një kujtesë tranzitive e vendosur në fazën e hyrjes.
(Wickens, Giordon dhe Liu, 1997).

More Related Content

What's hot

Menaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeJozef Nokaj
 
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Monotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioni
Monotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioniMonotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioni
Monotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioniMaja
 
Bazat E Menaxhimit Sfidat
Bazat E Menaxhimit SfidatBazat E Menaxhimit Sfidat
Bazat E Menaxhimit SfidatVeton Sopjani
 
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
 
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
 
Sistemi Kompjuterik
Sistemi KompjuterikSistemi Kompjuterik
Sistemi KompjuterikMagribe
 
Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Fitore ZEQIRI
 
Menaxhimi i burimeve njerëzore në kompaninë V
Menaxhimi i burimeve njerëzore në kompaninë VMenaxhimi i burimeve njerëzore në kompaninë V
Menaxhimi i burimeve njerëzore në kompaninë VNGO Etnika
 
Papunesia
PapunesiaPapunesia
PapunesiaMaja
 
Konkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistikeKonkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistikeBastri Fetahu
 
Projekt matematike papunesia ne shqiperi
Projekt matematike papunesia ne shqiperi Projekt matematike papunesia ne shqiperi
Projekt matematike papunesia ne shqiperi Tina Shemaj
 
Syprina e katërorit dhe drejtkëndëshit
Syprina e katërorit dhe drejtkëndëshitSyprina e katërorit dhe drejtkëndëshit
Syprina e katërorit dhe drejtkëndëshitAdelina Fejzulla
 
Matematika - Dr. Ajet Ahmeti (provim me detyra të zgjidhura)
Matematika - Dr. Ajet Ahmeti (provim me detyra të zgjidhura)Matematika - Dr. Ajet Ahmeti (provim me detyra të zgjidhura)
Matematika - Dr. Ajet Ahmeti (provim me detyra të zgjidhura)fatonbajrami1
 

What's hot (20)

Menaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - Permbledhje
 
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
 
Monotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioni
Monotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioniMonotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioni
Monotonia, ekstremumet, perkulshmeria e nje funksioni
 
Bazat E Menaxhimit Sfidat
Bazat E Menaxhimit SfidatBazat E Menaxhimit Sfidat
Bazat E Menaxhimit Sfidat
 
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
 
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
 
Sistemi Kompjuterik
Sistemi KompjuterikSistemi Kompjuterik
Sistemi Kompjuterik
 
Ekonomia
EkonomiaEkonomia
Ekonomia
 
Menaxhimi i projekteve
Menaxhimi i projekteveMenaxhimi i projekteve
Menaxhimi i projekteve
 
Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve
 
L07 kostoja
L07 kostojaL07 kostoja
L07 kostoja
 
Menaxhimi i burimeve njerëzore në kompaninë V
Menaxhimi i burimeve njerëzore në kompaninë VMenaxhimi i burimeve njerëzore në kompaninë V
Menaxhimi i burimeve njerëzore në kompaninë V
 
ANALIZE ..."ZONJA BOVARI "
ANALIZE ..."ZONJA BOVARI "ANALIZE ..."ZONJA BOVARI "
ANALIZE ..."ZONJA BOVARI "
 
Tema:Mjedisi
Tema:MjedisiTema:Mjedisi
Tema:Mjedisi
 
Papunesia
PapunesiaPapunesia
Papunesia
 
Konkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistikeKonkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistike
 
Projekt matematike papunesia ne shqiperi
Projekt matematike papunesia ne shqiperi Projekt matematike papunesia ne shqiperi
Projekt matematike papunesia ne shqiperi
 
Syprina e katërorit dhe drejtkëndëshit
Syprina e katërorit dhe drejtkëndëshitSyprina e katërorit dhe drejtkëndëshit
Syprina e katërorit dhe drejtkëndëshit
 
Matematika - Dr. Ajet Ahmeti (provim me detyra të zgjidhura)
Matematika - Dr. Ajet Ahmeti (provim me detyra të zgjidhura)Matematika - Dr. Ajet Ahmeti (provim me detyra të zgjidhura)
Matematika - Dr. Ajet Ahmeti (provim me detyra të zgjidhura)
 
Projekt edukimi fizik
Projekt edukimi fizikProjekt edukimi fizik
Projekt edukimi fizik
 

More from Arjan Shahinlli

More from Arjan Shahinlli (10)

Alkoli droga
Alkoli droga  Alkoli droga
Alkoli droga
 
Alkoolet alkol
Alkoolet alkolAlkoolet alkol
Alkoolet alkol
 
Aksidente rrugore
Aksidente rrugore Aksidente rrugore
Aksidente rrugore
 
Kimia organike ne jeten e perditshme
  Kimia organike ne jeten e perditshme  Kimia organike ne jeten e perditshme
Kimia organike ne jeten e perditshme
 
Statistika 2
Statistika 2Statistika 2
Statistika 2
 
Statistika 1
Statistika 1Statistika 1
Statistika 1
 
Historiku matematika
Historiku matematikaHistoriku matematika
Historiku matematika
 
Ballkani ne periudhen mes dy lufterave13
Ballkani ne periudhen mes dy lufterave13Ballkani ne periudhen mes dy lufterave13
Ballkani ne periudhen mes dy lufterave13
 
Baleti projekt
Baleti projekt Baleti projekt
Baleti projekt
 
Gjitaret projekt
Gjitaret projektGjitaret projekt
Gjitaret projekt
 

Ergonomoia

  • 2.  Ergonometria është disiplina që merret me hartimin e vendet e punës, mjetet dhe detyrat, për të përkuar me fiziologjike, anatomike, psikologjike dhe aftësitë e punëtorëve të cilët do të jenë karakteristikat e përfshira. 1 Kërkon optimizimin e tre elementeve të sistemit ( njeri - makine - mjedis ), për të cilin përpunon metodat e personit, të teknikës dhe të organizatës.  Nga termi grek έργον ( ergon , 'punë') dhe νόμος ( nomos , 'ligj') termi nënkupton shkencën e punës. Është një disiplinë sistematike e orientuar, e cila tani zbatohet në të gjitha aspektet e aktivitetit njerëzor me makina.  Këshilli i Shoqatës Ndërkombëtare të Ergonomisë (IEA), 2 i cili bashkon të gjitha shoqëritë shkencore në mbarë botën, që nga viti 2000 ka përcaktuar përkufizimin e mëposhtëm, i cili mbulon interdisiplinaritetin që është nën këtë disiplinë:  Ergonometria (ose faktorë të njeriut ) është disiplinë shkencore të rëndësishme për të kuptuarit e ndërveprimeve midis njerëzve dhe elementet e sistemit, dhe profesioni që vlen teori, parime, të dhënat dhe metodat e projektimit të zgjedh njerëzore mirë - qenien dhe të gjitha Performanca e sistemit
  • 3.  Historia dhe etimologjia  Themelet e shkencës së ergonomisë duket se janë krijuar brenda kontekstit të kulturës së lashtë greke . Një pjesë e mirë e provave tregon se qytetërimi grek në shekullin e pestë pes. C. përdor parimet e ergonomisë në hartimin e mjeteve në vendet e tyre të punës.  Ajo mund të gjendet në përshkrimin Hipokrati ka dhënë mjetet e projektimit dhe se si duhet të organizohen në vendin e punës për një kirurg (shih Marmaras, Poulakakis dhe Papakostopoulos, 1999). 3 është gjithashtu e vërtetë se nuk janë të dhënat arkeologjike e dinastive egjiptiane, e cila tregon mjetet që bëra, pajisje shtëpiake, ndër të tjera ilustrojnë zbatimin e parimeve ergonomike. Prandaj është e diskutueshme nëse kërkesa nga Marmaras, et al ., Mbi origjinën e ergonomi, mund të justifikohet (IG Okorji, 2009). Ergonomi Termi, Έργον greke, që do të thotë "punë" dhe Νόμος, që do të thotë "ligjet e natyrës", ka hyrë në leksikun modern kur Wojciech Jastrzębowski ai përdori fjalën në artikullin e tij të vitit 1857 "rys ergonomji czyli nauki ose PRACY, na opartej prawdach poczerpniętych przyrody z nauki" ( "Skema e ergonomi, shkenca e punës, bazuar në vrojtimet e shkencave natyrore").
  • 4.  Ergonomia është përcaktuar si ndërveprime midis njerëzve dhe elementeve të një sistemi.  Karakteristikat e saj janë fiziologjike, fizike, psikologjike dhe sociokulturore.  Faktorët më të njohur të tij janë njeriu, makinat dhe mjedisi.  Sipas fushës së saj, ajo ndahet në njohës, fizikë dhe organizativë.  Ergonomia njohëse, studimet e proceseve mendore.  Ergonomia fizike, studimi i përshtatshmërisë fizike.  Ergonomi organizative, studjon optimizimin e sistemeve psikotektike.  Praktika e ergonomist duhet të ketë një kuptim të gjerë të të gjithë foto të disiplinës, duke marrë parasysh fizik, njohës, social, organizative, mjedisit, dhe faktorët tjerë relevant. Ergonomistët mund të punojnë në një ose disa sektorë të veçantë ekonomikë ose fusha të aplikimit. Këto fusha të aplikimit nuk janë reciprokisht ekskluzive dhe vazhdimisht evoluojnë. Janë krijuar disa të reja, ato të vjetra kanë perspektiva të reja. Brenda disiplinës, fusha e specializimit përfaqësojnë kompetenca të thella në atribute specifike njerëzore ose karakteristika të ndërveprimit njerëzor.  Ergonometria, si një shkencë multidisiplinare, fton profesionistët nga fusha të ndryshme: inxhinierë , designers , mjekë , infe rmierë , fizioterapistë , terapistë profesionale , psikologë , specialistë në burimet njerëzore , arkitektë , dhe shumë të tjerë.
  • 5.  Ergonomi njohëse  Ergonomi Njohës 5 (ose i quajtur edhe "njohëse") është i interesuar në atë se si dhe në çfarë mase, proceset mendore të tilla si perceptimit , kujtesës , arsyetimit dhe përgjigje motorike ndikojnë ndërveprime midis njerëzve dhe elemente të tjera një sistem Të tilla si treshja ergonomike ( njeri - makine - mjedisi ). Çështjet relevante përfshijnë: ngarkesën e punës mendore, marrjen e vendimeve, funksionimin e ekspertëve, ndërveprimin njerëzor-kompjuter (për shembull, ligjin e Fitts ), besueshmërinë njerëzore, stresin e punës, trajnimin dhe trajnimin , në masën që këta faktorë mund të lidhen me hartimin e ndërveprimit të sistemit njerëzor.  Teoria e informacionit  Informacioni në kuptimin e përditshëm të fjalës, është njohuria e marrë për një fakt specifik. Në kuptimin teknik, informacioni është zvogëlimi i pasigurisë lidhur me këtë fakt. Theory Informacioni është i matur në copa të informacionit, ku një bit është sasia e informatave të nevojshme për të vendosur midis dy alternativave në mënyrë të barabartë të mundshme.  Modeli i përpunimit të informacionit të njeriut  Modele të shumta janë zhvilluar për të shpjeguar se si njerëzit përpunojnë informacionin. Shumë nga këto modele përbëhen nga kutitë e zeza që përfaqësojnë fazat e ndryshme të përpunimit. Shifra paraqet një model të përgjithshëm që përbëhet nga katër faza ose përbërës të rëndësishëm; perceptimi, vendimi dhe përzgjedhja e përgjigjes, ekzekutimi i përgjigjes, kujtesa dhe burimet e vëmendjes të shpërndara në faza të ndryshme. Komponenti i vendimmarrjes, i kombinuar me memorien e punës dhe kujtesën afatgjatë, mund të konsiderohet njësia qendrore e përpunimit, ndërsa dyqani ndijor është një kujtesë tranzitive e vendosur në fazën e hyrjes. (Wickens, Giordon dhe Liu, 1997).