Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Організації роботи з питань безпеки життєдіяльності ДНЗ №43

27,177 views

Published on

Published in: Education

Організації роботи з питань безпеки життєдіяльності ДНЗ №43

 1. 1. Тема: «Інноваційні підходи до організації роботи з питань безпеки життєдіяльності з усіма учасниками освітньо - виховного процесу в ЖДНЗ №43» Підготувала вихователь-методист ЖДНЗ №43 Кучинська Лілія Фотіївна
 2. 2. • «ТУРБОТА ПРО ЖИТТЯ і ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ – ЦЕ НАЙВАЖЛИВІША ПРАЦЯ ВИХОВАТЕЛЯ. ВІД СТАНУ ЗДОРОВ’Я, ЖИТТЄРАДІСНОСТІ, БАДОРОСТІ ДІТЕЙ ЗАЛЕЖИТЬ ЇХНЄ ДУХОВНЕ ЖИТТЯ, СВІТОГЛЯД, РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК, МІЦНІСТЬ ЗНАНЬ, ВІРА У СВОЇ СИЛИ» В. СУХОМЛИНСЬКИЙ
 3. 3. Організація роботи з питань БЖ в закладі відбувається відповідно нормативно-правових документів: Закон України "Про дошкільну освіту« (стаття 11) ; Закон України «Про охорону дитинства»; Базовий компонент дошкільної освіти (освітня лінія «Особистість дитини» де виокремлено зміст освіти з “Безпеки життєдіяльності”…
 4. 4. Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» ( стаття 11) дошкільний навчальний заклад : створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, забезпечує режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно- гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психічному й фізичному розвитку дітей
 5. 5. В організації освітньо-виховної роботи з питань безпеки життєдіяльності дитини заклад керується наступними завданнями: робота не повинна обмежуватися лише засвоєнням дітьми норм та правил з БЖ дітей необхідно навчати обачності; формувати навички орієнтування і швидкої реакції в екстремальн их ситуаціях дотримання єдиної стратегічної лінії у діяльності педагогічного, дитячого та батьківського колективів
 6. 6. Інноваційні підходи до організації роботи з питань безпеки життєдіяльності з вихованцями закладу
 7. 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ БУДУЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ ОСНОВНИМИ НАПРЯМКАМИ: Формування знань про правила дорожнього руху Формування знань про правила безпечної поведінки в довкіллі Формування знань про правила пожежної безпеки Формування здорового способу життя
 8. 8. РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ВІДПОВІДНО ВИМОГ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Диференціює поняття «безпечне» і «небезпечне», усвідомлює важливість безпеки життєдіяльності (власної та інших людей) Знає правила безпечного перебування вдома, у дошкільному закладі, на вулиці, на воді, льоду, ігровому, спортивному майданчиках Орієнтується у правилах поводження з незнайомими предметами та речовинами; пожежної та електробезпеки; користуванні транспортом; в основних знаках дорожнього руху тощо Знає та може скористатися номером телефону основної служби допомоги (пожежна, медична, міліція); усвідомлює, до кого можна звернутись у критичній ситуації Володіє навичками безпечної поведінки при агресивному поводженні однолітків або дорослих Вміє застосовувати здобуті знання, вміння і навички щодо збереження здоров’я, не зашкоджуючи як власному, так і здоров’ю інших людей та дотримується правил безпеки життєдіяльності
 9. 9. Форми роботи з дітьми сприяють усвідомленню ними цінності власного життя Форми роботи з дітьми з БЖ Організована навчальна діяльність з використанням ІКТ Різні види ігор Пішохідні переходи Різноманітні зустрічі Екскурсії Виставки, презентації (продуктивна діяльність)
 10. 10. Формування знань дітей з БЖ розпочинається з поняття довкілля та його різновиди , що означає конкретне середовище, яке безпосередньо оточує дитину Предметне довкілля Природне довкілля Соціальне довкілля
 11. 11. ПІД ЧАС ОРГАНІЗОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З БЖ ДІТИ ВЧАТЬСЯ ДИФЕРЕНЦІЮВАТИ ПОНЯТТЯ «БЕЗПЕЧНЕ» І «НЕБЕЗПЕЧНЕ»
 12. 12. ЩОДЕННО ПЕДАГОГИ ФОРМУЮТЬ У ДІТЕЙ ЗНАННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕЧНОГО ПЕРЕБУВАННЯ В ДОВКІЛЛІ
 13. 13. Широке використання ІКТ під час ОНД дає змогу збагатити освітньо - виховний процес з БЖ та дитячу діяльність
 14. 14. Ігрова діяльність дітей з використанням сучасних дидактичних посібників з БЖ
 15. 15. Систематичні практичні вправляння сприяють формуванню у дітей знань правил дорожнього руху
 16. 16. ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕННЯ РІЗНИХ ФОРМ РОБОТИ У ДОШКІЛЬНИКІВ ФОРМУЄТЬСЯ УСВІДОМЛЕНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ПРИРОДНОМУ ДОВКІЛЛІ
 17. 17. Цікаві та пізнавальні екскурсії сприяють виробленню у дітей стереотипів безпечної поведінки в довкіллі
 18. 18. РІЗНОМАНІТНІ ЦІКАВІ ЗУСТРІЧІ Є ОДНИМ ІЗ ЗАСОБІВ РОЗШИРЕННЯ ЗНАНЬ ДІТЕЙ ПРО БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ДОВКІЛЛІ
 19. 19. Інноваційні підходи до організації роботи з питань безпеки життєдіяльності з педагогами
 20. 20. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ РІЗНИХ ФОРМ РОБОТИ З БЖ Д З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ Форми роботи з педагогами Відеомінари семінари- практикуми Педагогічні ради Консультації (індивідуаль ні та групові) Методичні рекомендації , поради, пам'ятки Круглі столи за участю запрошених фахівців Виставки, конкурси Інструктажі Творчі майстерні
 21. 21. СЕМІНАР – ПРАКТИКУМ : «КООРДИНАЦІЯ ДІЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ДНЗ» Мета: •надавати методичну допомогу в забезпеченні та зміцненні фізичного, психічного та духовного здоров'я дитини; •забезпечувати взаємозв'язок всіх учасників освітньо- виховного процесу у створенні умов для ефективної роботи з безпеки життєдіяльності дитини;
 22. 22. ПРОБЛЕМНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ТА БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДОЮ ЖДНЗ №43 ТЕМА: « БЕЗПЕКА ДИТИНИ В ДОВКІЛЛІ ТА ЇЇ ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ »
 23. 23. Удосконалення рівня теоретичних знань та практичних вмінь педагогічних працівників щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного життя і здоров’я відбувається через різні форми роботи
 24. 24. Інноваційні підходи до організації роботи з питань безпеки життєдіяльності з батьківською громадою закладу
 25. 25. МЕТА СПІВПРАЦІ З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДОЮ ЗАКЛАДУ З ПИТАННЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ :  підвищувати рівень психолого- педагогічних знань батьків через формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у збереженні та зміцненні здоров’я своїх дітей , їх вихованні;  залучати до створення належних умов для успішної життєдіяльності , безпеки дитини в довкіллі та її розвитку як у сім’ї так і в дошкільному навчальному закладі
 26. 26. ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ семінари-практикуми, відеосемінари Батьківські збори Анкетування Виставки Консультації ( групові та індивідуальні) Круглі столи Інтернет спілкування
 27. 27. ВІДЕОСЕМІНАР ДЛЯ БАТЬКІВ НА ТЕМУ: “ БАТЬКИ, ДІТИ ТА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ” Мета. Розширити уявлення батьків про можливі небезпечні ситуації природного, техногенного, соціального характеру, про правила поведінки дорослих та дітей в екстремальних ситуаціях.
 28. 28. ПРОБЛЕМНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ТА БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДОЮ ЖДНЗ №43 ТЕМА: « БЕЗПЕКА ДИТИНИ В ДОВКІЛЛІ ТА ЇЇ ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ » Мета:  підвищення рівня психолого- педагогічних знань батьків із питання збереження життя та зміцнення здоров’я дітей,  формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки
 29. 29. ПРОБЛЕМНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ ЗА УЧАСТЮ ПЕДАГОГІВ, БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ ЗАКЛАДУ ТА ЗАПРОШЕНИХ ФАХІВЦІВ
 30. 30. ПРОБЛЕМНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ТА БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДОЮ ЖДНЗ №43
 31. 31. ПОСТІЙНО ДІЮЧІ СПІЛЬНІ ТЕМАТИЧНІ ВИСТАВКИ ДІТЕЙ, БАТЬКІВ ТА ПЕДАГОГІВ СПРИЯЮТЬ ВИРОБЛЕННЮ У ДІТЕЙ СТЕРЕОТИПІВ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ДОВКІЛЛІ • “ЩОБ НЕ ТРАПИЛОСЬ БІДИ, ПАМ’ЯТАЙ ПРО ЦЕ ЗАВЖДИ”
 32. 32. Тісною , багаторічною та результативною є співпраця ЖДНЗ №43 з НМЦ ЦЗ та БЖД Житомирської області через проведення різних заходів: Консультування, надання рекомендацій, порад, пам’яток, Проведення спільних оглядів- конкурсів Спільні семінари – практикуми, круглі столи Фахова допомога у проведенні “Тижня безпеки дитини”, “ Дня цивільного захисту” Постійне поповнення банку навчально- методичних, інформаційних та довідкових матеріалів Запис радіопередач
 33. 33. У огляді – конкурсі напрацювань досвіду педагогічних працівників та педагогічних колективів м. Житомира з удосконалення навчально- виховного процесу з БЖ, який був організований НМЦ ЦЗ та БЖД Житомирської області в 2013-2014 н.р.заклад посів І місце в номінації: “Напрацювання педагогічних працівників ЗНЗ та ДНЗ з питань формування безпечної поведінки вихованців”
 34. 34. Рушійною силою в освітньо- виховній роботі з БЖД в закладі є вислів Ш. Амонашвілі: «Учіться завжди поважати вихованця як неповторну індивідуальність і піклуватися про нього, його здоров’я і благополуччя тоді, коли батьки доручили нам турботу про нього!»
 35. 35. Розширюємо можливості спілкування з батьками та колегами інших закладів з питання БЖ через електронні засоби інформування ЖДНЗ №43 підключений до мережі Інтернет та має:  власну електронну адресу: dnz_43 @ ukr.net  Електронний сайт: htt://sonehko.zt.ua/;  міні сайт: http:// map. zt.ua/ info/4088/

×