Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

В.В.Бабіч. Соціально-побутова адаптація дітей з особливими потребами спеціального НВК «Мрія»

2,085 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

В.В.Бабіч. Соціально-побутова адаптація дітей з особливими потребами спеціального НВК «Мрія»

 1. 1. Портфоліо вчителя-дефектолога спеціальної ШДС “Мрія” для дітей з вадами опорно-рухового апарату І ступеня Бабіч В. В. “Папка досягнень” – досвід роботи з соціальнопобутової адаптації дітей з особливими потребами
 2. 2. Курс соціально-побутової адаптації спрямований на досягнення дітьми соціального комфорту та рівноправ'я в суспільстві. •Забезпечити максимально можливу для кожної дитини самостійність в побутовому та гігієнічному обслуговуванні себе. Виробити позитивне ставлення до праці, готовність до допомоги у побутовій праці та вміння виконувати нескладні доручення. •Сформувати звичку та позитивну установку до праці. •Навчитися переключатися з виконання однієї знайомої операції на другу, виконувати декілька взаємопов’язаних операцій послідовно та охайно. •Вчити працювати спільно з дорослими та однолітками.
 3. 3. Велику роль Монтессорі відводила батьківському вихованню, вправам в практичному житті, догляду за тілом та оселею. Сутність системи Монтессорі – в допомозі дитині в її головному занятті упродовж всього дитинства – в розвитку та адаптації до оточуючого світу. Головний принцип педагогічної системи Монтессорі “Допоможи мені зробити це самому!” Для цього використовується так зване “підготовлене середовище”: спеціальні матеріали та їх особливе розміщення, що спонукає дитину самостійно розкривати свої можливості. Всі заняття курсу соціальнопобутової адаптації проводяться за принципом Монтессорі, багато ігор-занять проводяться за її методикою. Обладнання кабінету розміщено зонами, як в методиці Марії Монтессорі.
 4. 4. Робота кабінету проводиться в напрямках: • Заняття для дітей загальноосвітніх груп. • Заняття для дітей спеціальних груп, що навчаються та виховуються за різними програмами (роки навчання та інтелект). • Заняття для дітей груп ранньої педагогічної корекції. • Підвищення рівня обізнаності батьків та педагогів. № Тематичний план на рік 1 Рослини та догляд за ними, город; 2 Культурно-гігієнічні навички та догляд за тілом; 3 Вправи в практичному житті та догляд за оселею; 4 Кухня, приготування їжі. 5 Творча праця Очікувані результати роботи над програмою: • Знати послідовність виконання роботи, правила безпечного виконання. •Вміти планувати власну діяльність • Вміти самостійно використовувати на практиці набуті знання.
 5. 5. Організація та проведення занять Всі блоки підсумовуються сюжетною грою, в якій діти використовують набуті знання практично. Блоки «Рослини» та «Вправи в практичному житті» містять декілька занять з художньої праці. При організації таких занять слід враховувати: – Вікові, моторні та індивідуальні можливості дітей. – Заняття з художньої праці повинні передбачати ускладнення технічних та конструктивних навичок, щоб надати їм розвиваючий характер. – Всі поробки, що виготовляють діти, повинні бути цікавими за змістом та практичними.
 6. 6. • • • • • • • • • • • • • • • Особливості проведення занять Заняття в усіх вікових групах мають чітку структуру, так звану ритуальність. Початок заняття (контроль столів та стільців, посадка за стіл, осанка), зацікавлення дітей. Повідомлення мети та самостійний вибір потрібного інвентарю (в групах молодшого віку з активною допомогою педагога, в групах старшого віку - самостійно). Чергові беруть все, що назвали діти та виставляють із шафи на стіл. Діти готують робочі місця. Педагог здійснює показ із поясненням виконання. Фіз. Хвилинка + моторна вправа (з циклу «Принцип чотирьох») Закріплення деяких ключових моментів у схемах-замальовках. Виконання роботи дітьми. Прибирання робочих місць. Прибирання інвентарю до шаф черговими. Закінчення заняття (контроль столів та стільців), повернення у групу. В групах РПК функцію чергового виконує педагог, а інвентар передається по колу, батьки допомагають дітям у виконанні завдань. Головним практичним принципом проведення занять є «Принцип чотирьох (пальців)»: великий палець відігнений, а чотири інші разом. Адже таким чином здійснюється правильний захват майже всіх матеріалів.
 7. 7. Навчально-матеріальна база Кабінет обладнано відповідно до розроблених блоків.
 8. 8. Блок “Кухня, приготування їжі” До цього блоку увійшли навчальні вправи які пов’язані із працею на кухні, деякі з них розроблені М. Монтессорі. Всі заняття пристосовані до ріку та рівня розвитку дітей. Мета цього блоку: познайомити дітей з правилами сучасного етикету. А саме тримати стіл завжди в порядку та чистоті, охайно сервірувати його, тримати руки у чистоті, поводитися спокійно за столом, правильно користуватися столовими приборами, дякувати за їжу. Ознайомлення з правилами безпечного користування електроприладами та безпеки при користуванні з кухонним приладдям.
 9. 9. Блок “Вправи в практичному житті та догляд за оселею”
 10. 10. Блок “Рослини та догляд за ними, город” “Обкопування дерев”. Закріплення навичок під час праці в природі з вихователем “Біологічний комод”. (За методикою М. Монтессорі) “Складання букетів, догляд з зрізаними квітами” (за методикою М. Монтессорі)
 11. 11. Блок “Культурно-гігієнічні навички та догляд за тілом”
 12. 12. Тематичний план для груп РПК Я у Світі Догляд за тілом (І, ІІ рік навчання) Догляд за оселею (ІІІ рік навчання) Догляд за речами кгн квіти Одягання, роздягання прибирання Кухня, безпека життя їжа побутова техніка посуд
 13. 13. Групи ранньої педагогічної корекції В групах ранньої педагогічної корекції для батьків та дітей за мету було поставлено: навчити послідовному ланцюжку певних дій та закріплювати їх в повсякденному житті. Такі заняття на думку батьків та педагогів дуже необхідні, адже не всі вони можуть самостійно розробити правильний ланцюжок певної дії (те, що ми дорослі робимо автоматично – діти з вадами розвитку потребують детального розчленовування на певні операції). Наприклад дія «Миття рук» має певну послідовність: Відкриває кран – Підставляє руки під воду - Бере мило - Милить руки – Кладе мило – Тре руку об руку – Споліскує руки – Закриває кран – Бере рушник – Витирає руки – Вішає рушник на місце. Таким чином «розбивається» кожна дія.
 14. 14. Навчально-матеріальна база • Допоміжні картки. Базова картка “Принцип чотирьох” (основопокладаючий для захвату, складання…)
 15. 15. “Допоміжні картки”
 16. 16. “Принцип чотирьох” Допоміжні картки Правильний захват предметів
 17. 17. Навчально-матеріальна базаелектронні презентації, мультфільми; • відеопосібники – • • • дидактичні ігри; знаки заперечень; алгоритми виконання роботи.
 18. 18. Висновки: Курс соціально- побутової адаптації спрямований на досягнення дітьми соціального комфорту та рівноправ'я в суспільстві. •Забезпечити максимально можливу для кожної дитини самостійність в побутовому та гігієнічному обслуговуванні себе. Виробити позитивне ставлення до праці, готовність до допомоги у побутовій праці та вміння виконувати нескладні доручення. •Сформувати звичку та позитивну установку до праці. •Навчитися переключатися з виконання однієї знайомої операції на другу, виконувати декілька взаємопов’язаних операцій послідовно та охайно. •Вчити працювати спільно з дорослими та однолітками.
 19. 19. Результати роботи
 20. 20. Результати роботи соціалізація
 21. 21. Результати роботи РПК
 22. 22. Література Аксарина Н. М. Воспитание детей раннего возраста. М., 1977. • Антонов Ю.А., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. Здоровый дошкольник. Социальнооздоровительная технология ХХI века: пособие для исследователей и практических работников. – Москва, 2000 г. • Вейлерт Н.А., Полянская Е.А., Октябрьская А.Ф. Кулинария руками детей в комнате “Хозяюшка”. План-программа. – Тольятти: издательство Фонда “Развитие через образование”, 2002 г. • Долгушкин А. К. Введение в социальную реабилитацию [Текст] / А.К. Долгушкин М., 2000. – 275 с. • Гаврилушкина О.П. Работа по развитию коммуникативного поведения дошкольников в условиях детского сада // Ребенок в детском саду, 2003 - №2. – 25 с. • Година Г.Н. Самостоятельность младших дошкольников и ее влияние на развитие детских взаимоотношений / Под. ред. Нечаевой. В.Г. - М.: Педагогика, 2002. – 96 с. • Ежкова Н.С. Воспитание самостоятельности старших дошкольников в организации игр с правилами - М.: Прометей, 2003. - 122 с. • Жаровцева Т. Г. Адаптация детей дошкольного возраста к условиям общественного воспитания: на материале круглосуточных групп: Дис… канд. пед. наук. Киев, 1991. • Маллер А. Р., Цикото Г. В. Обучение, воспитание и трудовая подготовка детей с глубокими нарушениями интеллекта. [Текст] / А. Р. Маллер, Г. В. Цикото - М.: Педагогика, 1988. – 324 с. • Михайленко, О.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными : Сборник статей [Текст]. – СПб. : Детство – Пресс, 2000. – 14 с. • Нефедова К. П. Бытовые электроприборы. Какие они?. Пособие для воспитателей, гувернеров, родителей. – М.: Издательствово ГНОМ и Д, 2003 г. • http://www.portal-slovo.ru http://www.kid.ru/pregnancy • http://www.nauka-shop.com http://www.childpsy.ru • http://flogiston.ru/library/obukhova_1 http://www.sunhome.ru/psychology • http://www.detskiysad.ru/izo/536.html http://www.montessori-material.ru

×