Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Veerle Van Bouchaute

1,352 views

Published on

Variazoni

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Veerle Van Bouchaute

 1. 1. Collaboratief beheer van Europees muzikaal erfgoed met gebruik van de nieuwste webapplicaties Veerle Van Bouchaute Koninklijk Conservatorium Brussel
 2. 2. <ul><li>“ Variazioni” is een van de vroegste muzikale vormen. Een thema of melodie wordt voorgesteld zo vaak een componist wil, maar telkens op één of meer manieren gevarieerd. </li></ul>Titel
 3. 3. Info <ul><li>e -learning project ( e Content plus programme) van de Europese Commissie </li></ul><ul><li>Duur van het project: </li></ul><ul><ul><li>September 2006 - februari 2009 (nu in ontwikkelingsfase) </li></ul></ul><ul><li>Algemene coördinator </li></ul><ul><ul><li>Fundación Isaac Albéniz (FIA) </li></ul></ul><ul><li>Partners </li></ul><ul><ul><li>Content providers </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fundación Isaac Albéniz (FIA) - Spanje </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koninklijk Conservatorium Brussel, Erasmushogeschool Brussel (EHB) - België </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sibelius Academy (SIBA) - Finland </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lithuanian Academy of Music and Theatre (LMTA) - Litouwen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo (ESMAE) - Portugal </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Technische providers </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Germinus XXI (Germinus) - Spanje </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dipartamento di Sistemi e Informatica, Università degli Studi di Firenze (DSI) - Italië </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rigel Engineering SRL (Rigel) - Italië </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Universitat Pompeu Fabra (UPF) - Spanje </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exitech - Italië </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteuning voor de verspreiding </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Association Européenne des Conservatoires (AEC) </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Doelstellingen <ul><li>Hergebruik en verrijking van bestaande digitale muzikale content via nieuwe toepassingen en distributiekanalen </li></ul><ul><ul><li>Grotere toegankelijkheid van de content via webservices </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruikersparticipatie (cf. Wikipedia) in community context voor catalogeren, tagging en enrichment </li></ul></ul>
 5. 5. Verwachtingen <ul><li>Definitie van gemeenschappelijke Europese muzikale metadata </li></ul><ul><li>Publicatie op het Content Enrichment Portal (CEP) van ten minste 3700 documenten </li></ul><ul><ul><li>2000 historische documenten, zoals gescande partituren, brieven, artikels, foto's, … </li></ul></ul><ul><ul><li>ca. 1000 uren audiomateriaal </li></ul></ul><ul><ul><li>ca. 700 uren video-opnames van masterclasses, concerten en conferenties </li></ul></ul><ul><li>Automatische en manuele tagging </li></ul><ul><li>Content enrichment </li></ul><ul><ul><li>volgens de Europese muzikale metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>volgens een taxonomie gecreëerd door de gebruikers (folksonomy) </li></ul></ul><ul><ul><li>publicatie na kwaliteitscontrole </li></ul></ul><ul><li>Integratie van IPR en DRM via Axmedis (gebaseerd op MPEG-21) </li></ul><ul><li>Toepassing van expertise en knowhow van de partners ontwikkeld tijdens vorige projecten zoals Axmedis en Harmos </li></ul><ul><li>Ontwikkeling van meertalige tools </li></ul>
 6. 6. Doelgroepen <ul><li>Hebben toegang tot bepaalde informatie en voegen metadata toe volgens hun profiel </li></ul><ul><ul><li>Providers van digitale content </li></ul></ul><ul><ul><li>Muziekstudenten en -docenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Professionele muzikanten </li></ul></ul><ul><ul><li>Muziekamateurs </li></ul></ul><ul><ul><li>Musicologen en muziekanalisten </li></ul></ul><ul><ul><li>Archivarissen </li></ul></ul><ul><ul><li>Multimedialiefhebbers </li></ul></ul><ul><li>De gebruiker staat centraal </li></ul><ul><ul><li>Ziet een gepersonaliseerd portaal met tagging tools en toepassingen zoals e -learning tools, nieuws, chats en forums </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan zelf initiatief nemen d.m.v. Web 2.0-toepassingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan informatie uitwisselen met andere gebruikers van de communities waartoe hij behoort </li></ul></ul>
 7. 7. Workflow <ul><li>Work Packages (WP’s) - enkele deliverables per WP </li></ul><ul><ul><li>WP1: Project Management </li></ul></ul><ul><ul><li>WP2: European Musical Metadata Definition </li></ul></ul><ul><ul><li>WP3: VARIAZIONI Content Platform </li></ul></ul><ul><ul><li>WP4: Integration AXMEDIS delivery platform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bepaling van de DRM-aspecten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>WP5: Semantic Content Enrichment Tools </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ontwikkeling van een Social Tagging Tool </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>WP6: European Music Content Tagging </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Content Metadata selecteren en klaarmaken voor gebruik in het CEP, rekening houdend met IPR </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>WP7: VARIAZIONI Content Enrichment Portal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Op het CEP kunnen gebruikers bestaande of speciaal gecreëerde content catalogeren, hergebruiken en verrijken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vorming van communities </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>WP8: Assessment and Evaluation </li></ul></ul><ul><ul><li>WP9: Awareness and Dissemination </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projectvoorstelling, publieke website (www.variazioniproject.org), User Group </li></ul></ul></ul><ul><li>Geen lineair, maar dynamisch proces </li></ul><ul><ul><li>Permanente evaluatie (o.a. aantal hits) </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ Trial and error’-sessies door de content partners en de User Group </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijsturing op basis van de ‘knowhow’ en de feedback van de partners </li></ul></ul>
 8. 8. Muzikale metadata <ul><li>Definitie van gemeenschappelijke metadata (xml-formaat) </li></ul><ul><ul><li>Metadata afgeleid van de specifieke content van de partners, door voorstellen van de content partners </li></ul></ul><ul><ul><li>Metadata toegevoegd aan de hand van beschrijvingsstandaarden (MPEG-7, MARC, MPEG-21) </li></ul></ul><ul><li>Voorbeelden </li></ul><ul><ul><li>Voor elk type (MS, AS, PS, LM, MC, CON …) inhoudelijke, DRM-gerelateerde en gebruiksgerelateerde metadata, gegroepeerd in content aspects (vb. event data, identifier, format or size…) </li></ul></ul><ul><li>Tagging </li></ul><ul><ul><li>Combinatie van automatische en manuele tagging </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectief (beschrijvende en akoestische metadata) of subjectief (culturele metadata) </li></ul></ul><ul><li>Hergebruik </li></ul><ul><ul><li>De gebruiker ziet een set van gerelateerde metadata op een gebruiksvriendelijke interface </li></ul></ul><ul><li>Verrijking </li></ul><ul><ul><li>De metadataset vergemakkelijkt de keuze voor enrichment en integratie in andere applicaties (websites, lessen) </li></ul></ul>
 9. 9. Content Enrichment Instituut Publiceert een video Expert Voegt een artikel toe Verbetert de metadata door feedback Gebruikers Voegen metadata toe . . . Luthier Gebruikt opname als vb. van instrument Het metadateren gaat door …
 10. 10. Functies <ul><li>Functie 1: Variazioni - elektronische leeromgeving </li></ul><ul><ul><li>Vb. voor een student uitvoerende muziek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Door een les te bekijken leert hij het stuk nog niet spelen. Het is wel een uiterst nuttige aanvulling bij de les. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Didactische principes en methodes bieden wel een enorme verrijking. Ev. een docent vinden voor een uitwisselingsproject of een bijkomende opleiding. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een andere interpretatie zet ertoe aan om de eigen interpretatie in vraag te stellen en te verbeteren. Muziek is nl. geen exacte wetenschap. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De verrijking biedt extra informatie, en doet dieper graven en de context van het stuk onderzoeken. Dat kan helpen voor een historisch verantwoorde interpretatie. </li></ul></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Functie 2: Variazioni - ontsluiting van erfgoedcollecties </li></ul><ul><ul><li>Concerten en masterclasses zijn normaal alleen toegankelijk voor insiders, vnl. de participerende studenten en docenten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Grotere toegankelijkheid (o.a. door standaardisatie van de metadata) is een meerwaarde voor onze muziekcultuur . </li></ul></ul><ul><ul><li>De digitalisering van ons Europees muzikaal erfgoed is van historisch belang . </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Functie 3: Variazioni - digitaal archiveren </li></ul><ul><ul><li>Digitalisering en ontsluiting conservatoriumbibliotheek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alle gescande documenten: systematisch in de digitale catalogus (Allegro) ingevoerd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Koppeling van record van papieren origineel aan record van digitale kopie </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aandacht voor zoeken op bezetting </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Export van de metadata naar Excel voor implementatie in Variazioni </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Oude papieren documenten worden best niet meer gemanipuleerd </li></ul></ul><ul><ul><li>De dragers van het audio-archief van KCB: ontoegankelijke 78-toerenplaten met opnames van muziekhistorische waarde </li></ul></ul>
 13. 13. KCB als partner <ul><li>Inhoudelijke aspecten </li></ul><ul><li>Functies: </li></ul><ul><ul><li>Content Director </li></ul></ul><ul><ul><li>Content Coordinator (wetenschappelijk medewerker) </li></ul></ul><ul><ul><li>In samenwerking met de bibliothecaris, de webmaster en het digitaliseringspersoneel </li></ul></ul><ul><li>Variazioniarchief KCB: </li></ul><ul><ul><li>Paper (pdf, tiff en jpeg): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Manuscripten en drukken (17 de , 18 de eeuw) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Libretti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Educatieve werken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Methodes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Muziekliteratuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Foto’s, prentkaarten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Audio (mp3): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Belangrijke historische opnames van 78-toerenplaten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Video (wav, avi): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meer dan 75 uur masterclasses van eigen docenten gecreëerd en geanalyseerd voor het Harmosproject </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Toekomstmuziek <ul><li>Publicatiekanaal voor het onderzoek op het KCB in het kader van de academisering van het hoger onderwijs. </li></ul><ul><li>De bibliotheken kunnen hun materiaal (al dan niet tegen betaling) beschikbaar stellen voor iedereen. </li></ul><ul><li>Docenten en studenten compositie kunnen hun onuitgegeven werk (al dan niet tegen betaling) publiceren. </li></ul><ul><li>Docenten kunnen digitale lessen samenstellen om specifieke problemen van studenten aan te pakken. </li></ul><ul><li>Studenten muziektechnologie kunnen hun opnames publiceren. </li></ul><ul><li>Belangrijk muziekforum binnen Europa door virtuele gemeenschappen, die (o.a. via artikels, lesmateriaal, thematische websites, …) content uitwisselen en verrijken </li></ul><ul><li>Deze primeur voor België kan een rol spelen in de internationalisering en internationale samenwerking van ons muziekonderwijs. </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 15. 15. <ul><ul><ul><li>Bedankt voor uw aandacht! </li></ul></ul></ul>

×