Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Audiovisuele media in de bibliotheek

743 views

Published on

Presentatie Eveline Blanjaar voor symposium Erfgoed in de bibliotheek via audiovisuele media, in de Zeeuwse Bibliotheek. 16-12-2009

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Audiovisuele media in de bibliotheek

 1. 1. <ul><li>Audiovisuele media in de bibliotheek </li></ul><ul><li>Beelden voor de Toekomst </li></ul><ul><li>Eveline Blanjaar </li></ul>
 2. 3. <ul><li>Audiovisuele bronnen zullen in de toekomst een belangrijke bron van informatie zijn </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Foto-, film- en </li></ul><ul><li>audiobronnen worden dan </li></ul><ul><li>ook toegevoegd aan </li></ul><ul><li>de collectie van de bibliotheek. </li></ul><ul><li>Meer (andersoortige) content, breder bereik </li></ul>
 4. 5. Waarom via de Bibliotheek? <ul><li>De openbare bibliotheek biedt alle burgers vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur zodat zij zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in de maatschappij. De bibliotheek vervult daarmee een unieke rol in de samenleving en wil die rol in de toekomst nog verder versterken. </li></ul><ul><li>Juist in onze huidige complexe informatiemaatschappij groeit immers de behoefte aan een onafhankelijk instituut dat mensen helpt bij de selectie van betrouwbare en betekenisvolle informatie . De bibliotheek wil houvast bieden in de overvloed van informatie en media-uitingen die mensen dagelijks overspoelt. </li></ul><ul><li>Ook neemt de bibliotheek als ontmoetingsplaats , als huiskamer van de samenleving, een steeds belangrijker plaats in de lokale gemeenschap in. </li></ul>
 5. 6. ‘ Oerwoud’ aan informatie
 6. 7. <ul><li>} </li></ul>>informatiemakelaar Website met archief HIP Digitale leskist Selectie tbv onderwijs } }
 7. 8. <ul><li>Grote achterstanden in conservering en </li></ul><ul><li>digitalisering </li></ul><ul><li>Grote vraag naar digitale content </li></ul><ul><li>Op 1 juli 2007 gestart </li></ul><ul><li>( Fonds Economische Structuurversterking) </li></ul>
 8. 9. <ul><li>137.200 uur video </li></ul><ul><li>22.510 uur film </li></ul><ul><li>123.900 uur audio </li></ul><ul><li>2.900.000 foto’s </li></ul>100 jaar content
 9. 10. Partners
 10. 11. <ul><li>Conserveren, digitaliseren en ontsluiten </li></ul><ul><li>Auteursrechten clearen </li></ul><ul><li>Basiscollectie beschikbaar stellen </li></ul><ul><li>Contextualiseren </li></ul><ul><li>Distributie-infrastructuur inrichten </li></ul><ul><li>Nieuwe diensten voor onderwijs en publiek </li></ul>Zeven jaar
 11. 12. <ul><li>Foto, video/film en audio </li></ul><ul><li>toegankelijk maken voor de bibliotheekbranche en haar publiek </li></ul>Doel VOB
 12. 13. <ul><li>overeenkomst rechthebbenden </li></ul><ul><li>distributie-infrastructuur </li></ul><ul><li>c ontextualisering van de bronnen </li></ul><ul><li>(ontwikkelen van generieke applicaties voor ontsluiting en contextualisering van AV) </li></ul>Programma:
 13. 14. Pilots 2008, 2009
 14. 15. <ul><li>Tentoonstelling </li></ul><ul><li>Digitale Leskist </li></ul><ul><li>Website </li></ul><ul><li>Gps-route </li></ul><ul><li>Boekje </li></ul><ul><li>www.harriegeelen.nu </li></ul>Heerlen: Harrie Geelen
 15. 16. <ul><li>50 jaar gas </li></ul><ul><li>Website </li></ul><ul><li>Verhalenproject: </li></ul><ul><li>Verhalen van slochteren </li></ul><ul><li>www.gasinbeeld.nl </li></ul>Groningen: Gas in Beeld
 16. 17. <ul><li>Verhalenmuur </li></ul>DOK Agora- Story of my life
 17. 18. <ul><li>t hema expositie </li></ul><ul><li>video-interviews </li></ul><ul><li>touch table </li></ul>Heerlen: de Mijnen
 18. 19. <ul><li>DOK Delft Agora online </li></ul><ul><li>Biblionet Groningen Digitale template voor thematische website </li></ul><ul><li>SCHUNCK Heerlen Format Digitale leskist Zeeuwse Bibliotheek Surface geschiedenis- </li></ul><ul><li>quiz plus webversie </li></ul>Producten voor de bibliotheken
 19. 20. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Een overkoepelende overeenkomst </li></ul><ul><li>voor de auteursrechterlijke licentie tot gebruik AV is noodzakelijk voor beschikbaarstelling via bibliotheek </li></ul>Aanbevelingen pilots
 20. 21. <ul><li>2 Duidelijke procedures voor aanvragen van AV bij beherende instellingen </li></ul>Aanbevelingen pilots
 21. 22. <ul><li>3 Richt collectievorming AV op vooral lokaal relevante bronnen en een flink percentage gericht op inkoop on demand . </li></ul>Aanbevelingen pilots
 22. 23. <ul><li>4 Zorg voor een g enerieke oplossing infrastructuur AV in branche </li></ul><ul><li>plus een generieke toolbox om AV te verwerken in fysieke en digitale presentaties (bv. surface, website, leskist) </li></ul>Aanbevelingen pilots
 23. 24. <ul><li>5 Besteed ook nadrukkelijk aandacht </li></ul><ul><li>aan professionalisering van de medewerkers mbt AV (aanvragen, verwerken, toepassen, overdragen). </li></ul>Aanbevelingen pilots
 24. 25. <ul><li>Evaluatieverslag pilots via VOB-website </li></ul><ul><li>Pilotproducten beschikbaar maken </li></ul><ul><li>Opzet Infrastructuur AV </li></ul><ul><li>Overeenkomsten rechthebbenden AV </li></ul>2010

×