Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nulens Walterus De Nil

1,284 views

Published on

Het ‘Erfgoed 2.0’-project

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nulens Walterus De Nil

 1. 1. Jeroen Walterus - VCV Bart De Nil - VCV Gert Nulens - IBBT/SMIT VUB
 2. 2. Erfgoed 2.0 <ul><li>Erfgoed 2.0: een project met de steun van de Vlaamse overheid, de minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel. </li></ul><ul><li>Een samenwerking tussen de voogdijoverheden bevoegd voor roerend, onroerend erfgoed en toerisme </li></ul><ul><li>Past in beleidsopties van de minister van Cultuur: </li></ul><ul><ul><li>E-erfgoed </li></ul></ul><ul><ul><li>E-cultuur </li></ul></ul><ul><li>Is relevant voor de erfgoedsector (archieven, (erfgoed)bibliotheken, musea, immaterieel erfgoed) </li></ul>
 3. 3. Erfgoed 2.0 <ul><li>Onderzoeksproject </li></ul><ul><li>Interdisciplinary Institute for Broadband Technology </li></ul><ul><li>IBBT-partners: </li></ul><ul><ul><li>SMIT, MICT </li></ul></ul><ul><ul><li>EDM, MMLab, IBCN </li></ul></ul><ul><li>Other partners: </li></ul><ul><ul><li>Vlaams Instituut Onroerend Erfgoed </li></ul></ul><ul><ul><li>Erfgoed Vlaanderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Toerisme Vlaanderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlaams Centrum voor Volkscultuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Visual Dimension </li></ul></ul><ul><ul><li>Adlib </li></ul></ul><ul><ul><li>The 8ighth Day </li></ul></ul><ul><ul><li>Synergetics </li></ul></ul>
 4. 4. Projectinformatie <ul><li>1 april 2007 - 31 maart 2009 </li></ul><ul><li>203 manmaanden </li></ul><ul><ul><li>99 mm van IBBT onderzoeksgroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>104 mm van andere partners </li></ul></ul><ul><li>Referentie naar Web 2.0 </li></ul><ul><ul><li>Sociaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Dynamisch </li></ul></ul><ul><ul><li>Interactief </li></ul></ul><ul><ul><li>Bottom-up </li></ul></ul><ul><ul><li>Open </li></ul></ul><ul><ul><li>Sharing </li></ul></ul><ul><ul><li>Participatie </li></ul></ul>
 5. 5. Erfgoed en ICT <ul><li>Archivering </li></ul><ul><ul><li>Digitaliseren als bewaarstrategie </li></ul></ul><ul><li>Communicatie </li></ul><ul><ul><li>Webplatforms/websites voor erfgoedpromotie </li></ul></ul><ul><ul><li>Electronische gidsen </li></ul></ul><ul><li>Distributie </li></ul><ul><ul><li>Verspreiden/verkopen van digitale content </li></ul></ul><ul><li>Presentatie </li></ul><ul><ul><li>Erfgoedcollecties op websites </li></ul></ul><ul><ul><li>Electronische gidsen </li></ul></ul><ul><li>Creatie </li></ul><ul><ul><li>Virtuele reconstructies </li></ul></ul>
 6. 6. The ‘virtuous circle’ Real visit Virtual visit
 7. 7. Social multimedia network Re ëel bezoek Virtueel bezoek
 8. 8. Drie uitdagingen <ul><li>Ergoedstructuren </li></ul><ul><ul><li>Ontwikkeling van een metadatamodel en data uitwisselingsmodel </li></ul></ul><ul><ul><li>Inclusief best practices in web 2.0 applications </li></ul></ul><ul><ul><li>Linken van Vlaamse erfgoeddatabases </li></ul></ul><ul><ul><li>Open opportuniteiten om data van gebruikers te introduceren </li></ul></ul><ul><li>Erfgoedinfrastructuren </li></ul><ul><ul><li>Location based information transfer </li></ul></ul><ul><ul><li>Netwerkoplossingen in speciale condities </li></ul></ul>
 9. 9. Drie uitdagingen <ul><li>Erfgoedpresentatie </li></ul><ul><ul><li>Generiek systeem voor automatische generatie van context en gebruikersgerelateerde data </li></ul></ul><ul><ul><li>Transformatie van data naar aangepaste/gepersonaliseerde content en interfaces </li></ul></ul><ul><ul><li>Content en interface in een sociaal en interactief proces passen </li></ul></ul>
 10. 10. Meerwaarde erfgoedsector <ul><li>Metadata en data </li></ul><ul><ul><li>Verbinden van metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>Is digitale content beschikbaar? </li></ul></ul><ul><li>Wat met vertaalslag? </li></ul><ul><ul><li>Valorisatie van content </li></ul></ul><ul><li>Inzetbaarheid </li></ul><ul><ul><li>Waar? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wie? </li></ul></ul>
 11. 11. Uitdagingen erfgoedsector <ul><li>Technisch </li></ul><ul><ul><li>standaarden </li></ul></ul><ul><li>Juridisch </li></ul><ul><ul><li>Auteursrechten </li></ul></ul><ul><ul><li>privacy </li></ul></ul><ul><li>Organisatorisch </li></ul><ul><ul><li>samenwerkingsverbanden </li></ul></ul>
 12. 12. Contact <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Vlaams Centrum voor Volkscultuur </li></ul><ul><li>Gallaitstraat 76/2, 1030 Brussel </li></ul><ul><li>Gert. [email_address] .ac.be </li></ul><ul><li>IBBT/SMIT </li></ul><ul><li>Vrije Universiteit Brussel </li></ul><ul><li>Pleinlaan 2, 1050 Brussel </li></ul>

×