Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Corthouts

1,548 views

Published on

Samenwerken, trendy of noodzakelijk

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Corthouts

 1. 1. Anet Jan Corthouts – Universiteit Antwerpen [http://anet.ua.ac.be/desktop/anet]
 2. 2. Context • Anet als netwerk van wetenschappelijke bibliotheken - Gegroeid in jaren 80 - Universiteiten • UA • UHasselt - Hogescholen (grotendeels Associatie) • Hogeschool Antwerpen • Plantijn Hogeschool • Karel de Grote Hogeschool • XIOS Hogeschool 1
 3. 3. Context • Anet als netwerk van wetenschappelijke bibliotheken - Stad Antwerpen • Stadsbibliotheek bewaarbibliotheek • AMVC-Letterenhuis erfgoedinstelling • Stadsarchief archief • Havenbedrijf documentatiecentrum • Museum Plantin-Moretus museumbibliotheek - Anderen • KMSKA museumbibliotheek • Stichting Lezen (v/h NCJ/Villa Kakelbont) bibliotheek/documentatiecentrum • Orde van Advocaten bibliotheek/documentatiecentrum 2
 4. 4. Context • Anet als producent van Brocade bibliotheeksoftware - Backoffice (catalografie, acquisitie, authority controle, leen) - Frontoffice (publiekscatalogus, eindgebruikersdiensten via het web, attendering, website) - Ondersteuning communicatie en administratieprocessen (discussielijsten, takenkalenders, nieuwsbrieven, file services, helpdesk) 3
 5. 5. Context • Anet als producent van Brocade bibliotheeksoftware - Samenwerking met CIPAL • Lokale openbare bibliotheken • OB-Antwerpen • PBS Antwerpen • Quetelet 4
 6. 6. Context • Anet als partner automatisering Openbare bibliotheek Antwerpen - Partnership Stad, UA, Digipolis, CIPAL - Uniform bibliotheekbeheerssysteem voor alle openbare bibliotheken Stad Antwerpen - Reorganisatie van de OB - Periode: 2003-2009 - Gaat op in PBS-Antwerpen (2009) 5
 7. 7. Context • Anet als partner automatisering AMVC-Letterenhuis - Agrippa1: • ontsluiting bezit van het AMVC-Letterenhuis • sterk gericht naar itembeschrijvingen - Agrippa2: • Gericht op beschrijven van archieffondsen en archiefcollecties volgens geldende archiefstandaardeb • Archieftoepassing met accent op - ISAAR en EAC - Archiefaanwinsten - ISAD en EAD • Kadert ook binnen erkenning van AMVC als archiefinstelling (archiefdecreet 2002) 6
 8. 8. Context • Sterke verankering in Stad Antwerpen • Wens om te komen tot verregaande vormen van samenwerking op diverse terreinen - Verwerven • collectieprofielen - Bewaren • Afvoerbeleid • Poolen van opslagcapaciteit - Beheer en ontsluiting van collecties • gemeenschappelijke databanken • gemeenschappelijke zoeksystemen • gemeenschappelijke referentiebestanden - Pooling van expertise • Oude boek • Metadata - Onderzoek • Engagement om onderzoek op basis van Antwerpse collecties aan te moedigen - Toegang tot collecties en dienstverlening • Lage drempel voor toegang tot fysieke en digitale collecties • één bibliotheekkaart 7
 9. 9. Voordelen • Schaalvoordeel - collectieve catalogus - trefwoordenlijst - e-journals in kader van Elektron • Kruisbestuiving - RFID en selfcheck - authority controle • Leerrijke diversiteit - Behoeften (OB veel sterker gericht naar brede publiekswerking) - Procedures (bv. diverse systemen voor onderwerpsontsluiting) - Diensten (bv. elektronische documentlevering in universiteit) • Deelgenoot aan projecten - Antilope, CCB, Unicat - IR • Informatie-uitwisseling - Formeel - Informeel: bv. eengemaakte lezerskaart – uniforme leenregelgeving voor Associatie 8
 10. 10. Voordelen • Voor ontwikkelaars - Kwaliteit van software • Reflex: moet steeds bruikbaar zijn buiten de eigen context - Confrontatie met diversiteit van behoeften • Koppeling studentenbestanden • Koppeling EId • VLACC verwerking - Confrontatie met alles wat leeft binnen de sector 9
 11. 11. Nadelen • Langere beslissingsprocessen - zoeken naar consensus • Langere ontwikkelingstijd - Moet voldoen aan eenieders behoeften - Veel vragen / beperkte resources • Striktere regelgeving - Catalogiseringsregels - Inhoudelijke ontsluiting • Minder bewegingsvrijheid 10

×