Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wouter Heyse

1,230 views

Published on

Complexiteit en Diversiteit in Digitale Institutionele Repositories

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wouter Heyse

 1. 1. Publicaties Doelstellingen Case-study Complexiteit en Diversiteit in Digitale Institutionele Repositories Wouter Heyse Afdeling Informatie- en Bibliotheektechnologie Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Brussel Wouter Heyse Informatie 2007
 2. 2. Publicaties Doelstellingen Case-study Overzicht Publicaties in een repository Doelstellingen voor een repository Case-study Wouter Heyse Informatie 2007
 3. 3. Publicaties Een veelvoud aan publicaties Doelstellingen Nieuwe en aangepaste publicaties Case-study Organisatorische constraints Publicaties in een repository Wouter Heyse Informatie 2007
 4. 4. Publicaties Een veelvoud aan publicaties Doelstellingen Nieuwe en aangepaste publicaties Case-study Organisatorische constraints Een veelvoud aan publicaties Verschillende publicatie types Thesis, doctorthesis A1 paper, conference paper ... Grote diversiteit in de metadata Titel, abstract, auteur Doctoraatsjury, conferentie, impactfactor, ... Correctheid van de ingevoerde gegevens is heel belangrijk Bibliografische controle Wouter Heyse Informatie 2007
 5. 5. Publicaties Een veelvoud aan publicaties Doelstellingen Nieuwe en aangepaste publicaties Case-study Organisatorische constraints Nieuwe en aangepaste publicaties Door nieuwe disciplines en technologi¨n e Door de creativiteit van de onderzoekers Bepaald door externe factoren Wat komt in de repository en wat niet? Wouter Heyse Informatie 2007
 6. 6. Publicaties Een veelvoud aan publicaties Doelstellingen Nieuwe en aangepaste publicaties Case-study Organisatorische constraints Organisatorische constraints De academische overheid Beleidsorganen Onderzoeksdienst Departementen Publicatie ondersteuning bepaald door externe factoren Wouter Heyse Informatie 2007
 7. 7. Publicaties Complexe metadata ondersteunen Doelstellingen Flexibiliteit Case-study Een aanpasbare interface Doelstellingen voor een repository Wouter Heyse Informatie 2007
 8. 8. Publicaties Complexe metadata ondersteunen Doelstellingen Flexibiliteit Case-study Een aanpasbare interface Complexe metadata ondersteunen publicatie types per publicatie type: specifieke metadata gegevens bijhouden van de biblografische beschrijvingen noodzakelijk metadata gegevens opslag van een grote hoeveelheid specifieke metadata gegevens ondersteunen van meerdere dataniveaus Wouter Heyse Informatie 2007
 9. 9. Publicaties Complexe metadata ondersteunen Doelstellingen Flexibiliteit Case-study Een aanpasbare interface Flexibiliteit Nieuwe publicatie types Toevoegen van metadata Wouter Heyse Informatie 2007
 10. 10. Publicaties Complexe metadata ondersteunen Doelstellingen Flexibiliteit Case-study Een aanpasbare interface Een aanpasbare interface Aanpassen van bestaande structuren Nieuwe publicatie types ondersteunen Gebruiksvriendelijk Wouter Heyse Informatie 2007
 11. 11. Publicaties De Vrije Universiteit Brussel Doelstellingen De Institutionele Repository Case-study Demonstratie Case-study Wouter Heyse Informatie 2007
 12. 12. Publicaties De Vrije Universiteit Brussel Doelstellingen De Institutionele Repository Case-study Demonstratie De Vrije Universiteit Brussel +20 publicatie types +10 metadata velden Ondersteuning gegevens in samenspraak met dienst R&D en departementen Invoer gegevens door studenten en onderzoekers Wijzigingen in het beleid Wouter Heyse Informatie 2007
 13. 13. Publicaties De Vrije Universiteit Brussel Doelstellingen De Institutionele Repository Case-study Demonstratie De Institutionele Repository Wouter Heyse Informatie 2007
 14. 14. Publicaties De Vrije Universiteit Brussel Doelstellingen De Institutionele Repository Case-study Demonstratie Demonstratie . . . Wouter Heyse Informatie 2007

×