Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hamann Selhorst

996 views

Published on

Kennismanagement in de openbare bibliotheek van Vlissingen

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

Hamann Selhorst

 1. 1. Kennismanagement in de openbare bibliotheek van Vlissingen Informatie 2007 - 14 september 2007 – Karolien Selhorst en Kees Hamann
 2. 3. Wat is kennismanagement? <ul><li>‘ Kennis’ kan onderscheiden worden in expliciete kennis (=‘informatie’) en impliciete kennis (‘tacit knowledge’: dat wat men ‘kan’, ‘ervaringen’, ‘vaardigheden’) </li></ul><ul><li>‘ Kennismanagement’ omvat meerdere processen, zoals kennis creëren, delen, opslaan enz. </li></ul>
 3. 4. Bibliotheek Vlissingen (1) <ul><li>In een gemeente van 45 000 inwoners werken 44 medewerkers in de bibliotheek aan de omslag van een standaard dienstverlening naar diensten op maat; </li></ul><ul><li>Daarvoor is echter kennis en kennisuitwisseling noodzakelijk. </li></ul>
 4. 5. Bibliotheek Vlissingen (2) <ul><li>Diensten worden veelal individueel verleend; </li></ul><ul><li>Interne en externe uitwisseling van kennis verlopen niet optimaal: men weet onvoldoende welke kennis in huis is en de inzet van meerdere filialen leidt tot versnippering; </li></ul><ul><li>Uitbreiding van dienstverlening werd dan ook alleen haalbaar geacht op basis van intern onderzoek. </li></ul>
 5. 6. De kennis scan <ul><li>Doelstelling: </li></ul><ul><li>Informatiezoekgedrag van medewerkers onderzoeken en het delen van kennis in kaart brengen en evalueren; </li></ul><ul><li>Komen tot een inventarisatie van strategische kennisdomeinen; </li></ul><ul><li>Formuleren van ‘verbetervoorstellen’ </li></ul>
 6. 7. Resultaten kennis scan <ul><li>Belangrijkste knelpunten blijken: </li></ul><ul><li>het intranet voldoet niet aan de wensen van de gebruikers; </li></ul><ul><li>kennis delen gebeurt alleen binnen de grenzen van teams; </li></ul><ul><li>projecten worden niet geëvalueerd (men leert niet van fouten en successen); </li></ul><ul><li>‘ collectieve ambitie’ als basis voor kennismanagement ontbreekt. </li></ul>
 7. 8. Verbetervoorstellen (1) <ul><li>Een interne ‘wiki’ introduceren als instrument voor het virtueel delen van informatie en kennis; </li></ul><ul><li>Deze ‘wiki’ ook inzetten als alternatief voor het intranet; </li></ul><ul><li>Aandacht geven aan het ontwerpproces én de gebruikers; </li></ul><ul><li>Faciliteren van teamoverschrijdend kennis delen; </li></ul><ul><li>Verantwoordelijken voor de kennisdomeinen benoemen; </li></ul><ul><li>Aandacht besteden aan evaluatie en borging. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>De kennisscan leidde ook tot de conclusie dat: </li></ul><ul><li>De ‘collectieve ambitie’ goed geformuleerd moet worden; </li></ul><ul><li>Er een beheerswijze van het proces kennismanagement nodig is; </li></ul><ul><li>Het delen van kennis door een cultuuromslag gestimuleerd moet worden; </li></ul><ul><li>De wiki ingezet kan worden als faciliterende techniek voor ‘communities of practice’ en projectevaluatie. </li></ul>Verbetervoorstellen (2)
 9. 10. <ul><li>Kennis delen binnen Bibliotheek Vlissingen is te beperkt! </li></ul><ul><li>Kennis delen met andere bibliotheken biedt kansen; </li></ul><ul><li>Zeeuwse Bibliotheek, Bibliotheek Rotterdam, Stadsbibliotheek Haarlem en Openbare Bibliotheek Eindhoven tonen belangstelling </li></ul><ul><li>Kennis delen met bibliotheekgebruikers moet benut worden. </li></ul>Kennis delen op grote schaal contouren voor een project
 10. 11. Kennis delen: projectmatige aanpak <ul><li>Vereniging Openbare Bibliotheken en het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing nemen het initiatief over; </li></ul><ul><li>Kennis delen op nationaal bibliotheekniveau is ambitie; </li></ul><ul><li>Op langere termijn komen er methoden en middelen, zodat bibliotheken voor andere kennisintensieve organisaties kennismanagement kunnen faciliteren. </li></ul>
 11. 12. Vragen?

×