Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stierman Van Bellingen

1,597 views

Published on

Bewaar- en kunstcollecties online!

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stierman Van Bellingen

 1. 1. Bewaar- en kunstcollecties online! Erfgoedbibliotheken Vlaanderen Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen Informatie 2007
 2. 2. Inhoud <ul><li>1. Erfgoedbibliotheken Vlaanderen </li></ul><ul><li>2. Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen </li></ul><ul><li>3. Overzicht van bewaar- en kunstcollecties. Wat? </li></ul><ul><li>Waarom? </li></ul><ul><li>4. Definitie en criteria </li></ul><ul><li>5. Schema voor collectiebeschrijvingen </li></ul><ul><li>6. Bevraging instellingen </li></ul><ul><li>7. Werkwijze </li></ul>
 3. 3. 1. Erfgoedbibliotheken Vlaanderen <ul><li>Opdracht van een erfgoedbibliotheek is het verzamelen, </li></ul><ul><li>bewaren en beschikbaar stellen van documentair erfgoed. </li></ul><ul><li>Erfgoedbibliotheken Vlaanderen wil </li></ul><ul><li>-> de zichtbaarheid van deze bibliotheken vergroten, voor het grote publiek, voor de brede erfgoedsector én voor het beleid; </li></ul><ul><li>-> de samenwerking tussen erfgoedbibliotheken stimuleren </li></ul><ul><li>door een forum te bieden waar de gemeenschappelijke problematiek wordt besproken en expertise wordt uitgewisseld. </li></ul><ul><li>Erfgoedbibliotheken Vlaanderen is een inter- </li></ul><ul><li>sectorale afdeling van de VVBAD. </li></ul>
 4. 4. 1. Erfgoedbibliotheken Vlaanderen (vervolg)‏ <ul><li>Drie fasen: april 2005-september 2005; oktober 2005- </li></ul><ul><li>september 2006; oktober 2006-september 2007. </li></ul><ul><li>Enkele activiteiten: </li></ul><ul><li>-> Armarium. Publicaties voor erfgoedbibliotheken : handleiding STCV; handleiding Schenkingen; </li></ul><ul><li>-> reizende en virtuele tentoonstelling Het Dagelijks Boek , maart-november 2007 (Antwerpen, Leuven, Brussel, Hasselt, Gent, Brugge, Geel); </li></ul><ul><li>-> repertorium van de bewaarcollecties in erfgoed- </li></ul><ul><li>bibliotheken, als middel om de zichtbaarheid </li></ul><ul><li>van de sector te verbeteren: collectiebeschrij- </li></ul><ul><li>vingen in Vlabidoc-bron. </li></ul>
 5. 5. 2. Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen <ul><li>- Overlegorgaan informatieverzorging Beeldende Kunst, Muziek en Architectuur </li></ul><ul><li>- °2001: eerste intersectorale commissie van de VVBAD </li></ul><ul><li>- Doelstellingen: </li></ul><ul><ul><li>het bevorderen van de professionele contacten tussen kunstbibliotheken in Vlaanderen en België </li></ul></ul><ul><ul><li>het aanbieden van een forum voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën en projecten </li></ul></ul><ul><ul><li>de professionalisering van de bibliothecaire informatievoorziening op het terrein van architectuur, beeldende kunsten, muziek en kunstgeschiedenis </li></ul></ul><ul><ul><li>opkomen voor de professionalisering van het beroep van kunstbibliothecaris </li></ul></ul><ul><ul><li>het bevorderen van internationale contacten </li></ul></ul>
 6. 6. 2. Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (vervolg)‏ <ul><li>- Project Collectieontsluiting van kunst- en museumbibliotheken in Vlaanderen: inventaris en erfgoedproject </li></ul><ul><li>- 3 fasen: </li></ul><ul><ul><li>1. 2005-2006 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>- metadataschema </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- opsporen West-Vlaanderen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- tentoonstelling 'Boeken om naar te kijken' Brugge </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2. 2006-2007 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>- opsporen andere Vlaamse provincies </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- voorbereiding fase 3 tentoonstelling Oost-Vlaanderen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>3. 2007-2008 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>- publicatie inventaris website OKBV </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- tentoonstelling en erfgoedparcours 'Boeken om naar te kijken' Oost-Vlaanderen - Gent </li></ul></ul></ul>
 7. 7. 3. Overzicht bewaar- en kunstcollecties. Wat? Waarom? <ul><li>- Wat wordt waar bewaard door wie? </li></ul><ul><li>- Moet thematisch (wat?) en geografisch (waar, in welke </li></ul><ul><li>instelling) bevraagbaar zijn. </li></ul><ul><li>- Dubbele functie: </li></ul><ul><li>-> hulp bij het beheren van collecties (management): </li></ul><ul><li>binnen instelling; afspraken tussen instellingen; </li></ul><ul><li>-> middel om collecties te vinden en te identificeren </li></ul><ul><li>(standpunt gebruikers). </li></ul>
 8. 8. 3. Overzicht bewaar- en kunstcollecties. Wat? Waarom? (vervolg)‏ <ul><li>- Toenemend belang collectiebeschrijving in een netwerk van informatiediensten: cfr. www anno 2007, DCisvoldoende... </li></ul><ul><li>- Aanvulling op beschrijving op item-niveau in bibliotheken : cfr. Archieven </li></ul><ul><li>- Een aantal voordelen: </li></ul><ul><ul><li>Gebruiker: opsporen van 'topic of interest' </li></ul></ul><ul><ul><li>Cross collection search </li></ul></ul><ul><ul><li>Intersectorale samenwerking </li></ul></ul>
 9. 9. 4. Definitie en criteria <ul><li>4.1 Definitie </li></ul><ul><li>Een bewaarcollectie in een bibliotheek is een verzameling </li></ul><ul><li>cultureel en/of wetenschappelijk documentair patrimonium </li></ul><ul><li>van geschreven en gedrukte publicaties (handschriften, </li></ul><ul><li>boeken en periodieken), gedigitaliseerde en elektronische </li></ul><ul><li>publicaties en publicaties op andere dragers van regio- </li></ul><ul><li>naal, nationaal en internationaal belang , die met de </li></ul><ul><li>intentie van een langetermijnbewaring beheerd </li></ul><ul><li>(eventueel aangevuld), bibliografisch ontsloten en </li></ul><ul><li>(in mindere of meerdere mate) beschikbaar wordt gesteld. </li></ul><ul><li>(gebaseerd op definitie van professor Ludo Simons)‏ </li></ul>
 10. 10. 4.1 Definitie (vervolg)‏ <ul><li>- Collecties uit de 19de-21ste eeuw: </li></ul><ul><li>De collectie is een goed omlijnde collectie. Het collec- </li></ul><ul><li>tiedomein is omschreven en noodzakelijk begrensd. Hier- </li></ul><ul><li>binnen wordt volledigheid nagestreefd. </li></ul><ul><li>- Manuscripten en historische fondsen (tot 1830): </li></ul><ul><li>Voor deze collecties geldt de noodzaak van een inhoude- </li></ul><ul><li>lijke gerichtheid niet. </li></ul><ul><li>Het opleggen van een inhoudelijke focus zou een aantal </li></ul><ul><li>belangrijke collecties uitsluiten van opname in het </li></ul><ul><li>repertorium. Daarom wordt afgezien van dit criterium voor </li></ul><ul><li>fondsen tot 1830. </li></ul>
 11. 11. 4.2 Criteria voor inclusie <ul><li>- Vormelijk criterium (verplicht): </li></ul><ul><li>De collectie is fysiek en/of bibliografisch te scheiden </li></ul><ul><li>van de algemene bibliotheekcollectie. Op basis van </li></ul><ul><li>sigel, eigen plaatskenmerk, etikettering, ex libris, </li></ul><ul><li>speciale band, eigen inventaris, nooit op basis van een </li></ul><ul><li>selectie van de onderwerpsthesaurus of de systematische </li></ul><ul><li>catalogus. </li></ul><ul><li>- Inhoudelijke criteria (richtlijnen): </li></ul><ul><li>-> De collectie is erkend als belangrijke bron op regio- </li></ul><ul><li>naal, nationaal en/of internationaal niveau; </li></ul><ul><li>-> Het onderwerpsveld is begrensd. De focus ligt op een </li></ul><ul><li>bepaald onderwerp of een (groep) individu(en); </li></ul><ul><li>-> De collectie is zo volledig mogelijk. Ze bevat, in de </li></ul><ul><li>mate van het mogelijke, alle geschreven, gedrukte, </li></ul><ul><li>gedigitaliseerde en elektronische publicaties in alle </li></ul><ul><li>bruikbare talen voor een noodzakelijk begrensd veld. </li></ul>
 12. 12. 4.3 Criteria voor exclusie <ul><li>Collecties die haast uitsluitend uit knipsels, efemera </li></ul><ul><li>en documentair en/of archivalisch materiaal zijn samen- </li></ul><ul><li>gesteld. Enkele voorbeelden van efemeer drukwerk zijn </li></ul><ul><li>affiches, foto’s, kalenders, overlijdensberichten. </li></ul><ul><li>Collecties die men kan verwachten bij een bepaald type </li></ul><ul><li>instituut om de dagelijkse werking van deze instelling te </li></ul><ul><li>garanderen. Bv. de handbibliotheek van een bedrijf of </li></ul><ul><li>museum. </li></ul><ul><li>Algemene collecties met een breed spectrum. Bv. lees- </li></ul><ul><li>zaalafdelingen in een openbare bibliotheek. </li></ul><ul><li>- Collecties die niet voldoen aan het vormelijke criterium </li></ul><ul><li>voor inclusie. </li></ul>
 13. 13. 4.4 Criteria kunstcollecties <ul><li>Thematisch afgelijnd: kunst </li></ul><ul><li>Geen vormelijke aspecten </li></ul><ul><li>Geen criteria in de tijd </li></ul><ul><li>Speciale collecties: curatorial function bewaarcollectie </li></ul>
 14. 14. 5. Schema voor collectiebeschrijvingen <ul><li>De de facto standaard voor collectiebeschrijvingen in het Verenigd Koninkrijk: RSLP-schema </li></ul><ul><li>(www.ukoln.ac.uk/metadata/rslp/). </li></ul><ul><li>UK Collection Description Focus (UKOLN)‏ </li></ul><ul><li>(www.ukoln.ac.uk/cdfocus/): </li></ul><ul><li>-> sinds 2001 (Research Support Libraries </li></ul><ul><li>Program, British Librabry en Joint Infor- </li></ul><ul><li>mation Systems Committee + Museums, Libraries </li></ul><ul><li>and Archives Council); </li></ul><ul><li>-> Dublin Core Collection Description Working Group. </li></ul>
 15. 15. 5. Schema voor collectiebeschrijvingen (vervolg)‏ <ul><li>Het RSLP-schema laat toe collectie/locatie/beheerder te </li></ul><ul><li>beschrijven en relaties te leggen tussen collecties. </li></ul>Verzamelaar Eigenaar Beheerder Collectie Locatie verzamelt bezit beheert wordt bewaard externe relaties (bv. subcollecties)‏
 16. 17. 6. Bevraging instellingen <ul><li>6.1 Bibliotheekniveau </li></ul><ul><li>- Eerste vraag: bewaarcollecties conform definiëring? </li></ul><ul><li>- Extra vraag: budgetvraag. </li></ul><ul><li>- Gegevens grotendeels uit Vlabidoc: </li></ul><ul><li>-> Adresgegevens en dienstverlening </li></ul><ul><li>~ locatie </li></ul><ul><li>-> Naam van de instelling, fax, e-mail, telefoon </li></ul><ul><li>~ administrator , collector , owner </li></ul><ul><li>-> Personeelsgegevens: contactpersoon bewaarcollectie </li></ul><ul><li>Aanvulling op gegevens uit Vlabidoc: </li></ul><ul><li>-> Historiek van de instelling </li></ul>
 17. 18. 6.2 Collectiebeschrijvingen <ul><li>Beschrijving: naam, beschrijving, type, herkomst- </li></ul><ul><li>geschiedenis, sterkte, eigenaar. </li></ul><ul><li>Bevragingspunten collectie-inhoud: documenttypes met aantal, taal (overwegend Nederlands of andere taal?), trefwoorden, plaats- en persoonsnamen, periode. </li></ul><ul><li>Gerelateerde bronnen: inventaris, moedercollectie, subcollectie(s), geassocieerde collectie(s), complemen-taire collectie(s). </li></ul><ul><li>Toegankelijkheid: ontsluitingsgraad, beschikbare zoekinstrumenten, link naar onlinecatalogus, afwijkende gebruiksmodaliteiten, IBL. </li></ul><ul><li>Collectiemanagement: totale omvang, collectiebeleid, </li></ul><ul><li>acquisitiemethode(s). </li></ul>
 18. 19. 7. Werkwijze <ul><li>Wat? </li></ul><ul><li>-> vertrekpunt: lijst uit studie Bewaar(de)bibliotheken </li></ul><ul><li>van Jeroen Walterus, per postcode. </li></ul><ul><li>-> definitie en criteria als houvast </li></ul><ul><li>Hoe? </li></ul><ul><li>-> RSLP-schema </li></ul><ul><li>Pluspunten: goed overdacht model dat ook voor anderen in </li></ul><ul><li>het erfgoedveld bruikbaar is; granulariteit; mapping met ISAD(G) mogelijk. </li></ul><ul><li>-> verzameling data: gegevens uit Vlabidoc en Bewaar(de)bibliotheken aanvullen met informatie uit andere repertoria en gegevens op de website van de </li></ul>
 19. 20. 7. Werkwijze (vervolg)‏ <ul><li>instellingen; telefonisch contact/e-mail: verzenden </li></ul><ul><li>invulformulier; bezoek ter plaatse; inzamelen formulieren. </li></ul><ul><li>-> samenwerking met VVBAD: </li></ul><ul><li>project om Vlabidoc uit te breiden met een module voor </li></ul><ul><li>collectiebeschrijvingen; privé-partner dotProjects. </li></ul>
 20. 22. Contact <ul><li>Elsje van Bellingen </li></ul><ul><li>projectmedewerker Erfgoedbibliotheken Vlaanderen </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Alexander Stierman </li></ul><ul><li>projectmedewerker Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×