Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GUIA DEL TUTOR

1,581 views

Published on

Programa del tutor 2017.

Published in: Health & Medicine
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

GUIA DEL TUTOR

  1. 1. AULA DEL TUTOR 2017 GUIA DEL TUTOR PELS NOUS TUTORS DE RESIDENTS DE MFiC Adreçat a: Nous tutors/es de residents de Medicina Familiar i Comunitària de la Unitat Docent. Àmbit de Barcelona Ciutat. Dates: 19 octubre 2017. Horari: de 9-13 hores Lloc: Unitat Docent: C/ Sardenya, 375, Entlo. 08025 Barcelona. Durada: 4 hores presencials Places: 20 Docent Judit Pertiñez. Cap d’estudis de la Unitat Docent multiprofessional d’Atenció FiC. Àmbit de Barcelona Ciutat Objectius del taller Revisar els aspectes claus de tutorització del resident. Temari Guia del tutor:  Normativa laboral i docent en Formació Sanitària Especialitzada.  Normativa d’acreditació de tutors.  Definició i funcions del tutor: de gestió, de relació, de seguiment i avaluació.  Organització i estructura de la Unitat Docent.  Pla d’acollida del resident.  Programa de formació del resident.  Avaluació del resident.  Eines de tutorització: llibre del resident i entrevistes. Metodologia Exposició de l’experiència seguida de discussió de dubtes i diferents abordatges del tema. Avaluació del curs Mitjançant qüestionari al final de les sessions. Els alumne hauran d’assistir al 80% de les classes per poder obtenir el certificat del curs.

×