Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klient Zamożny i samochody - Motoryzacyjny Audyt Klienta Zamożnego - raport TNS Polska

2,930 views

Published on

Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych to badanie obejmujące grupę najbardziej prawdopodobnych nabywców nowych samochodów – klientów zamożnych. Grupa ta nie jest homogeniczna, a raport odpowiada na pytania co różnicuje klientów tego segmentu rynku i w jaki sposób dokonują oni zakupu samochodów w Polsce. Badanie realizowane było na celowo-kwotowej ogólnopolskiej próbie i objęło osoby o miesięcznych dochodach powyżej 5 000 tysięcy złotych netto.

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klient Zamożny i samochody - Motoryzacyjny Audyt Klienta Zamożnego - raport TNS Polska

 1. 1. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych 2014 © TNS styczeń 2014 Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych 2014 Oferta TNS Polska
 2. 2. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych 2014 © TNS styczeń 2014 Spis treści 2 1 Opis projektu 5 2 Raport 7 3 Warunki zakupu 13 4 Dlaczego TNS 15
 3. 3. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych 2014 © TNS styczeń 2014 Jesteśmy zdania, że w efekcie przedstawiamy nie tylko potencjał poszczególnych segmentów w grupie zamożnych klientów w oparciu o informacje odnośnie ich parku samochodowego, ale też podpowiadamy jak pozyskiwać ich sympatie i przy użyciu jakich komunikatów do nich docierać. Mamy nadzieję, że zakres tematyczny badania przedstawiony na kolejnych slajdach będzie dla Państwa interesujący i zachęci do lektury raportu z badania. Michał Roszkowski Account Director – Head of Automotive t +48 22 598 97 88 m +48 698 631 244 e michal.roszkowski@tnsglobal.com Wstęp Sprzedaż samochodów osobowych klientom indywidualnym stanowi około 40% rynku sprzedaży nowych samochodów w Polsce, a stosunek procentowy zmienia się na korzyść sprzedaży do firm rok do roku. Wierzymy, że w kliencie indywidualnym (w kontekście projektu również w indywidualnych działalnościach gospodarczych) drzemie potencjał wzrostowy. Precyzyjnie adresowana komunikacja do tej części rynku oparta na emocjach i korzyściach wydaje się być kluczowa w pozyskaniu nowych leadów i ostatecznie klientów. Postanowiliśmy aby punktem wyjścia dla analiz i wniosków w tym projekcie uczynić segmentację klientów zamożnych jaka powstała w oparciu o ich postawy wobec pracy i elementy life stylowe. 3
 4. 4. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych 2014 © TNS styczeń 2014 Kontekst projektu Coraz bardziej skomplikowany proces decyzyjny przy zakupie nowego samochodu przez klienta indywidualnego wymusza coraz to nowe i coraz bardziej precyzyjnie adresowane działania marketingowe po stronie importerów i instytucji F&I. Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się dokładniej grupie zamożnych Polaków, osób którzy są najbardziej prawdopodobnymi potencjalnymi nabywcami nowych samochodów w Polsce. Wiemy, że ta grupa nie jest homogeniczna, dlatego chcieliśmy sprawdzić co różnicuje osoby w ramach tego segmentu rynku, jak (i jakie) te osoby kupują samochodu? 4
 5. 5. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych 2014 © TNS styczeń 2014 1 Opis projektu
 6. 6. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych 2014 © TNS styczeń 2014 Spojrzenie na świat zamożnych kierowców – jak powstawał raport 2. Moduł Lifestylowy 3. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych1. Audyt Klientów Zamożnych Audyt Klientów Zamożnych Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych Moduł Lifestylowy Audyt Klientów Zamożnych, czyli syndykatowe opracowanie, realizowane rokrocznie przez TNS Polska. W roku 2013 projekt został poszerzony o blok pytań dotyczących motoryzacji. Raport opisywał park samochodowy w różnych segmentach konsumentów. Na raport składają się: Analiza stylów życia zamożnych Polaków Segmentacja oparta o życie zawodowe i prywatne Posiadane samochody i ich finansowanie Konsumpcja mediów Wybrane wątki przedstawiane zostaną w z uwzględnieniem profili demograficznych Zebrany przez nas materiał po dokonaniu pogłębionych analiz pozwolił na przygotowanie opracowania skoncentrowanego na życiu zamożnych Polaków i ich korzystaniu z samochodów - tą część Państwu proponujemy 6
 7. 7. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych 2014 © TNS styczeń 2014 2 Raport
 8. 8. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych 2014 © TNS styczeń 2014 Zakres tematyczny badania szeroki kontekst świata zamożnego Polaka Codzienne życie Raport to przede wszystkim próba przybliżenia świata zamożnych Polaków. Postanowiliśmy podejść do tematu szeroko – zanim zastanowimy się jakie samochody i w jaki sposób kupują spróbujemy powiedzieć jak wygląda ich codzienne życie:  Obowiązki, przyjemności, rytuały – zwyczajowy poranek, dzień i wieczór  Życie zawodowe – pasja czy źródło dochodu  Czas wolny i formy jego spędzania  Relacje i stopnień konsumpcji mediów  Podróże – częstotliwość, kierunki, oczekiwania względem urlopu  Kulinaria – domowa kuchnia vs jedzenie na mieście Zakupy Oczywiście wśród analizowanych wątków, znajdą się też te, dotyczące zakupów czyli:  Oczekiwania względem kupowanych produktów  Rola marki, wpływ otoczenia, pogoń za modą  Otwartość na ponoszenie wyższej ceny  Częstotliwość odwiedzania różnego typu sklepów  Zakupy za pośrednictwem Internetu praca czas wolny kultura media kulinaria urlop zakupy 8
 9. 9. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych 2014 © TNS styczeń 2014 Zakres tematyczny badania korzystanie z samochodu w różnych grupach zamożnych klientów Park samochodowy zamożnych Polaków  Posiadanie samochodu osobowego w gospodarstwie domowym  Samochód prywatny, na prowadzoną działalność gospodarczą, udostępniony przez pracodawcę  Marka, model, wiek pojazdu  Kupiony jako nowy czy używany  Miejsce zakupu  Sposób finansowania zakupu  Gdzie skorzystano z finansowania – bank, salon, pośrednik finansowy  Instytucja finansująca – Bank współpracujący z Importerem, inna instytucja finansowa  Postawy wobec ryzyka finansowego – posiadanie zobowiązań i depozytów, skłonność do korzystania z finansowania Wizualizacja wyników 9
 10. 10. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych 2014 © TNS styczeń 2014 Zakres tematyczny badania świat zamożnych Polaków przez pryzmat „Kowalskiego” Zamożni Polacy na tle reszty społeczeństwa  Uzyskane rezultaty są dla nas nie rzadko sporym zaskoczeniem – co 4 zamożny Polak nie czyta książek, zdecydowana większość preferuje tradycyjną polską kuchnię. Szukając odniesień do ogółu Polaków można przytoczyć przykład teatru i kina – wśród osób zamożnych grupa nie korzystająca z tej formy rozrywki jest niemal dwukrotnie mniejsza niż w wypadku ogółu Polaków.  41% przynajmniej raz w tygodniu robi zakupy w dyskontach – wśród ogółu Polaków z podobną regularnością Biedronkę lub Lidla odwiedza blisko 2/3.  Tylko co 3 nie ma problemu z rozgraniczeniem czasu poświęcanego na życie zawodowe i prywatne, a mimo to zdecydowana większość lubi swoją pracę. Statystyczny Kowalski nie jest aż takim entuzjastą swojej pracy, choć i tak 40% Polaków twierdzi, że nie wyobraża sobie życia bez pracy. Wizualizacja wyników Komentarz, wskazujący na wnioski płynące z uzyskanych wyników Odniesienie do ogółu Polaków Cytaty z części jakościowej obrazujące punkt widzenia Pytania pogłębiające analizowany wątek 10
 11. 11. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych 2014 © TNS styczeń 2014 Zakres tematyczny badania zamożni Polacy o życiu zawodowym i prywatny Postawy względem pracy i życia zawodowego.  Ilość zebranego materiału zachęciła nas do podjęcia próby wyłonienia postaw, przy pomocy których można lepiej opisać zamożnych Polaków.  Po wielu próbach znaleźliśmy satysfakcjonujące rozwiązanie – segmentacja oparta o stosunek do pracy zawodowej oraz opinie o życiu prywatnym.  Wyłoniliśmy 5 segmentów, szczegółowo opisując każdy z segmentów z odniesieniem do ogółu zamożnych Polaków pomagającym zrozumieć jego specyfikę. Wizualizacja wyników 11
 12. 12. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych 2014 © TNS styczeń 2014 Realizacja badania Próba Harmonogram  Badanie realizowane na celowo-kwotowej ogólnopolskiej próbie  Badanie obejmuje osoby o miesięcznych dochodach powyżej 5 000 tysięcy złotych netto.  Badanie realizowane techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).  Łącznie realizowanych jest 1000 wywiadów, w podziale na kwoty: klienci o dochodach 5.001-7.500 zł: 250 wywiadów, klienci o dochodach 7.501 - 10.000 zł: 250 wywiadów, klienci o dochodach 10.001 - 15.000:100 wywiadów, klienci o dochodach 15.001-20.000 zł: 100 wywiadów, klienci o dochodach 20.001-25.000 zł: 100 wywiadów, klienci o dochodach 25.001-30.000 zł: 100 wywiadów, klienci o dochodach powyżej 30.000 zł: 100 wywiadów  Realizacja wywiadów lipiec / październik 2013  Finalny raport: styczeń 2014 12
 13. 13. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych 2014 © TNS styczeń 2014 3 Warunki zakupu
 14. 14. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych 2014 © TNS styczeń 2014 Warunki zakupu 14 Produkt: Decydując się na zakup Motoryzacyjnego Audytu Klientów Zamożnych potrzymają Państwo raport Power Point zawierający analizę wyników dla całej próby oraz w segmentach uwzględniający komentarze i wnioski dla importerów i instytucji F&I. Czas oczekiwania: Raport dostępny będzie 2 dni robocze po dokonaniu zakupu. Koszt raportu Aby poznać koszty raportu zapraszam do kontaktu.
 15. 15. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych 2014 © TNS styczeń 2014 4 Dlaczego TNS
 16. 16. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych 2014 © TNS styczeń 2014 Dlaczego Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych i TNS? Insighty i wnioski Raport poza danymi i wynikami badania zawiera także szereg insightów konsumenckich oraz wniosków opartych na dogłębnej znajomości rynku motoryzacyjnego. Lider badań motoryzacyjnych Jesteśmy liderem wśród firm realizujących badania na rynku motoryzacyjnym. Unikalna próba Raport oparty jest na 1000 wywiadach z trudno dostępną próbą: klientami zamożnymi. 1 2 3 16
 17. 17. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych 2014 © TNS styczeń 2014 TNS Polska | ul. Wspólna 56 00-687 Warszawa| +48 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl/automotive Zapraszamy do kontaktu! Michał Roszkowski Account Director – Head of Automotive t +48 22 598 97 88 m +48 698 631 244 e michal.roszkowski@tnsglobal.com 17

×