Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Monitoring Rynku Ubezpieczeń. Oferta TNS Polska

3,276 views

Published on

Monitoring rynku ubezpieczeń jest projektem ciągłym, realizowanym przez TNS Polska od 2005 roku. Pokazuje jak zmienia się rynek na przestrzeni lat zarówno z punktu widzenia postrzegania marek, produktów ubezpieczeniowych, kanałów dystrybucji i kanałów kontaktu z TU.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w poniższej prezentacji oraz do kontaktu z nami.
http://www.tnsglobal.pl/finanse/

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Monitoring Rynku Ubezpieczeń. Oferta TNS Polska

  1. 1. Monitoring Rynku Ubezpieczeń © TNS Warszawa, 2015 Monitoring Rynku Ubezpieczeń
  2. 2. Monitoring Rynku Ubezpieczeń © TNS Warszawa, 2015 Kilka słów o badaniu Monitoring Rynku Ubezpieczeń jest badaniem ciągłym, realizowanym techniką CAPI (computer assisted personal interview). W ciągu roku realizowanych jest około 4000 wywiadów. Korzyści z badania:  Możliwa jest analiza i śledzenie trendów rynkowych w ramach raportu rocznego z badania (insight’y konsumenckie)  Badanie jest całościowym obrazem rynku ubezpieczeń (marka, produkt, kanał) i jako takie może stanowić bazę do analiz data miningowych i uzyskania odpowiedzi na ad hocowe pytania dotyczące np. oczekiwań różnych grup docelowych, wykorzystywanych punktów styku…  Ze względu na bogactwo i różnorodność informacji badanie może stanowić podstawę dla dalszych segmentacji klientów (wykorzystywanych do celów obsługowych, komunikacyjnych)  Istnieje możliwość post-testowania wybranych reklam i odwoływania się do szerokiej listy benchmarków. Z uwagi na kompleksowy i ciągły charakter projektu jesteśmy w stanie przygotować opracowanie/raport dla:  dowolnego zakresu wskaźników (np. znajomość wybranych marek)  dowolnego zakresu czasowego. Monitoring Rynku Ubezpieczeń jest badaniem kompleksowym – zakres tematyczny badania obejmuje obszary od znajomości marek, przez ich wizerunek, bloki dotyczące poszczególnych produktów ubezpieczeniowych, aż po kanały kontaktu z TU.
  3. 3. Monitoring Rynku Ubezpieczeń © TNS Warszawa, 2015 Zespół 3 Rafał Neska Associate Director, z TNS Polska od 2002, absolwent socjologii UW i SGH. Zajmuje się głównie badaniami prowadzonymi dla ubezpieczycieli (od 2005 roku zaangażowany w Monitoring Runku Ubezpieczeniowego: badanie ciągłe, którego celem jest śledzenie trendów na rynku ubezpieczeniowym), banków i sektora telekomunikacyjnego. Ekspert w zakresie badań segmentacyjnych oraz badań dotyczących innowacji. Prowadził także wiele projektów dot. wizerunku marek, satysfakcji (satysfakcji klientów, satysfakcji z likwidacji szkód, satysfakcji i potrzeb pracowników (agentów/ multiagentów). Dorota Szubert Strategic Account Manager, w TNS Polska od 2008. Wcześniej współpracowała z innymi agencjami badawczymi oraz instytucją zajmującą się doradztwem i konsultingiem w branży B2B. Posiada doświadczenie w społecznych badaniach ilościowych i jakościowych. Ponadto prowadziła szereg szkoleń, prezentacji i warsztatów skierowanych do odbiorców instytucjonalnych. Posiada szerokie doświadczenia w badaniach satysfakcyjnych w branży ubezpieczeniowej. Maria Tomaszewska Research Executive, z branżą badawczą związana od 2008 roku. Początkowo w dziale realizacji badań, a od 2012 roku w TNS Polska w dziale badawczym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych z obszarów B2C i B2B, dotyczących badania satysfakcji klientów i pracowników, wizerunku przedsiębiorstw, testów konceptów, badania procesów obsługowych. Prowadzi projekty dla klientów z branży ubezpieczeniowej, w tym Monitoring Rynku Ubezpieczeń – całościowe badanie stanowiące obraz rynku ubezpieczeń w Polsce.
  4. 4. Monitoring Rynku Ubezpieczeń © TNS Warszawa, 2015 TNS | ul. Wspólna 56, 00687 Warszawa | 22 598 98 98 | tnspolska@tnsglobal.com | www.tnsglobal.pl/finanse/ Zapraszamy do kontaktu Dorota Szubert dorota.szubert@tnsglobal.com +48 728 421 630 Rafał Neska rafał.neska@tnsglobal.com +48 728 421 631 4 Maria Tomaszewska maria.tomaszewska@tnsglobal.com +48 504 129 602

×