Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Shopper DNA 2016 - oferta raportu TNS Polska

3,636 views

Published on

Shopper DNA umożliwia:
- Śledzenie i zrozumienie zmian oraz trendów na rynku FMCG
- Uzupełnienie procesu budowy strategii dla kategorii i marek w kanałach sprzedaży
- Efektywniejsze dyskusje z sieciami detalicznymi

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do kontaktu!

Marcin Sznajder
marcin.sznajder@tnsglobal.com
m +48 728 421 646

Published in: Business
 • Be the first to comment

Shopper DNA 2016 - oferta raportu TNS Polska

 1. 1. Shopper DNA 2016 © TNS Shopper DNA 2016 Oferta raportu własnego TNS Polska
 2. 2. Shopper DNA 2016 © TNS Oferta w pigułce  Śledzenie i zrozumienie zmian oraz trendów na rynku FMCG  Uzupełnienie procesu budowy strategii dla kategorii i marek w kanałach sprzedaży  Efektywniejsze dyskusje z sieciami detalicznymi  Korzystaniu oraz współkorzystaniu z kanałów sprzedaży i sieci detalicznych  Analizie deep-dive dla sieci detalicznych na bazie charakterystyki procesu zakupowego i shoppera - próba poszukania nowej typologii graczy sieciowych (wychodzącej poza tradycyjny schemat HM/SM itp. czy też MT/TT)  Charakterystyce, barierach i driverach e-commerce w FMCG  Kluczowych trendach na rynku FMCG w kontekście kanałów sprzedaży, sieci detalicznych oraz shoppera  Procesie zakupowym dla kategorii FMCG ze szczególnym uwzględnieniem touchpointów  Badanie omnibusowe na próbie reprezentatywnej N=1000  Badanie online  Badanie CATI na bazie autorskiej metodologii TNS Kartezjusz  Publikacje przygotowane przez Kantar Retail  Zapraszamy do kontaktu Shopper DNA umożliwia: Zakres raportu koncentruje się na: Metodologia: Cena raportu: 2
 3. 3. Shopper DNA 2016 © TNS Spis treści 3 1 Shopper DNA 2016 - wprowadzenie 5 2 Struktura raportu i przełożenie na biznes 9 3 Moduły projektu i przykłady raportowania 12 4 Metodologia projektu 26 5 Warunki zakupu 28
 4. 4. Shopper DNA 2016 © TNS Wprowadzenie  Shopper DNA to cykliczny raport własny TNS Polska, poruszający tematykę zachowań zakupowych Polaków na rynku FMCG, realizowany od roku 2011.  Raport umożliwia śledzenie i zrozumienie zmian rynkowych, pozwalając na wspomaganie procesu podejmowania efektywnych decyzji biznesowych.  Wzorem lat poprzednich, punktem wyjścia do opracowania formuły i zakresu tematycznego raportu Shopper DNA 2016 były trendy, zjawiska oraz wyzwania, jakie uczestnicy rynku obserwowali i doświadczali w ubiegłym roku. Zapraszamy do kontaktu: Marcin Sznajder marcin.sznajder@tnsglobal.com Piotr Sztabiński piotr.sztabinski@tnsglobal.com Łukasz Franczak lukasz.franczak@tnsglobal.com 4
 5. 5. 1 Shopper DNA 2016: wprowadzenie
 6. 6. Shopper DNA 2016 © TNS Użyteczność biznesowa raportu Shopper DNA 2016  Raport Shopper DNA 2016 w żadnym wypadku nie zastąpi dedykowanego projektu ad-hoc, ułożonego pod konkretne wyzwania biznesowe.  Jednocześnie jednak, raport ten posiada istotne zalety nad projektami ad-hoc – dostarcza szerszego obrazu rynku, podczas gdy projekty ad-hoc ograniczone są na ogół do konkretnych obszarów zainteresowania Zleceniodawcy (kanałów sprzedaży/sieci detalicznych/kupujących konkretne kategorie produktowe), często nie dostarczając szerszego tła i odpowiednich benchmarków.  Tym samym, Shopper DNA uzupełnia wiedzę pozyskaną z badań ad-hoc i stanowi cenne wsparcie w efektywnym podejmowaniu decyzji, umożliwiając:  śledzenie i zrozumienie trendów i zmian na rynku  uzupełnienie procesu budowania podstaw strategii wzrostu dla kategorii i marek w poszczególnych kanałach sprzedaży  prowadzenie efektywnych dyskusji z sieciami detalicznymi 6
 7. 7. Shopper DNA 2016 © TNS Dlaczego Shopper DNA 2016?  Zakres projektu opracowany w oparciu o konsultacje z Klientami – każdy moduł tematyczny adresuje konkretny obszar potrzeb biznesowych i w zamyśle powinien dać się przełożyć na konkretne aktywności po stronie naszych Klientów, samodzielnie lub w połączeniu z wynikami innych zrealizowanych projektów.  Duży nacisk na e-commerce - ‚gorący’ temat na przestrzeni szczególnie ostatniego roku.  Deep-dive dla sieci detalicznych – próba poszukiwania nowej segmentacji graczy sieciowych (w obliczu wątpliwej aktualności dotychczasowych podziałów typu HM/SM, MT/TT itp.).  Najważniejsze trendy rynkowe dotyczące obszaru retail & shopper przygotowane przez eksperów Kantar Retail zebrane w jednym miejscu  Wyjście poza uogólnione postawy i deklaracje w zakresie procesu zakupowego w konkretnych sieciach detalicznych – pytamy o konkretne zakupy, skupiając się na faktach, a nie ogólnych oczekiwaniach  Analiza treści internetowych – uwzględnienie ‚buzz’u’ w Internecie na temat konkretnych zjawisk czy graczy rynkowych (moduł opcjonalny) 7
 8. 8. Shopper DNA 2016 © TNS Dlaczego Shopper DNA 2016? Brakuje mi dobrych źródeł o zakupach FMCG w e-commerce.” Category Manager, FMCG Z mojej strony bardzo ciekawe są przepływy pomiędzy sklepami/ sieciami oraz czynniki wpływające na wybór sklepu.” Shopper Insights Manager, FMCG Migracje między sieciami, skala, kierunki, 3 x tak!” Research Manager, FMCG Jest generalnie poczucie, że raporty własne są nie dość granularne.” Research Manager, sieć detaliczna „ „ „ „ 8
 9. 9. 2 Struktura raportu i przełożenie na biznes
 10. 10. Shopper DNA 2016 © TNS Struktura Shopper DNA 2016 Moduł: Rynek i sieci Rynek – korzystanie z sieci detalicznych i formatów sklepów Zakupy świąteczne 2015 – zachowania zakupowe na rynku FMCG w okresie Bożego Narodzenia E-commerce w FMCG – zakupy przez internet Profil sieci detalicznych – analiza deep-dive dla zakupów shopperów w konkretnych sieciach detalicznych Moduł: Kategoria Proces zakupowy dla kategorii - deep- dive w ramach konkretnych kategorii FMCG Moduł: Trendy Trendy na rynku detalicznym 2016+ - na bazie publikacji Kantar Retail Social Listening - analiza treści w Internecie dla poszczególnych sieci detalicznych i/lub innych graczy rynkowych, trendów, zjawisk TNS Consumer Index - monitoring kondycji polskich gospodarstw i stanu gospodarki oczami polskich konsumentów Moduł zamknięty– brak możliwości dodawania pytań klienckich Moduł realizowany oddzielnie, możliwość dodawania pytań klienckich Moduł zamknięty– brak możliwości dodawania pytań klienckich, wyjątek: Social Listening (analizy na indywidualne zlecenie) 10
 11. 11. Shopper DNA 2016 © TNS Shopper DNA 2016 – zakres i przełożenie na biznes W jakie kanały sprzedaży inwestować? Które sieci detaliczne traktować jako priorytetowe? Jak wykorzystać na korzyść naszej kategorii i marki współkorzystanie pomiędzy kanałami sprzedaży i sieciami detalicznymi? Jak efektywnie rozmawiać z sieciami detalicznymi? Jak pokazać swoją eksperckość vs. konkurencja? Jak profilować działania shopper-marketingowe do poszczególnych graczy rynkowych, mając na uwadze specyfikę danej sieci i jej klientów? Jak rośnie e-commerce? Które obszary mają największy potencjał wzrostowy? Jakie jest postrzeganie cenowe kanału? Jakie są główne bariery konsumenckie? Jak możemy wyjść im naprzeciw? Jak efektywnie możemy rekrutować nowych klientów? Jakie są główne drivery? Jak odbierane są i oceniane doświadczenia zakupowe w e-commerce? Na ile wymagają zmian strategie dla kategorii i marek w okresie świątecznym? Rynek Profil sieci detalicznych E-commerce w FMCG Zakupy świąteczne 2015 Proces zakupowy dla kategorii Na ile kategoria jest docelowa? W które touchpointy warto inwestować na poszczególnych etapach ścieżki zakupowej? W które misje zakupowe/typy zakupów warto inwestować, mając na uwadze ich specyfikę? Jakie drivery zakupu kategorii można pobudzać w celu wspomagania wzrostu kategorii? Jakie są bariery zakupu kategorii? 11
 12. 12. 3 Moduły projektu i przykłady raportowania
 13. 13. Shopper DNA 2016 © TNS Shopper DNA 2016 – moduł ‚Rynek i sieci’ Zakres tematyczny  Jaki jest poziom znajomości poszczególnych sieci detalicznych?  Jaka jest penetracja poszczególnych sieci detalicznych/kanałów sprzedaży?  Jaka jest częstotliwość korzystania z poszczególnych sieci detalicznych/kanałów sprzedaży?  Z ilu sieci detalicznych/kanałów sprzedaży korzysta statystyczny Polak?  Jak wygląda współkorzystanie z poszczególnych sieci detalicznych/kanałów sprzedaży?  Jaka jest pozycja (udział) poszczególnych sieci detalicznych/kanałów sprzedaży jako głównego miejsca zakupów FMCG?  Jaki jest udział wartościowy (Share of Wallet) poszczególnych sieci detalicznych/kanałów sprzedaży w koszyku FMCG?  Jaki jest udział różnego typu misji zakupowych w poszczególnych sieciach detalicznych/kanałach sprzedaży?  Ilu Polaków zaprzestało korzystania z poszczególnych sieci detalicznych/kanałów sprzedaży? Dlaczego?  Jaki jest profil shoppera poszczególnych sieci – kontekst socjo-demograficzny  Jaki jest profil shoppera poszczególnych sieci – kontekst stylów zakupowych i life-style’owy 13
 14. 14. Shopper DNA 2016 © TNS Współkorzystanie z sieci detalicznych Profil shoppera – wiek i płećUdziały formatu X w rynku 14 Shopper DNA 2016 – moduł ‚Rynek i sieci’ Przykłady analiz 55% 45% Aktów zakupowych 45 % 55 % 12-19 y.o. 20-29 y.o. 30-39 y.o. 40-49 y.o. 50-59 y.o. 60-69 y.o. 13 % 18 % 18 % 14 % 19 % 20 % Average Shopper Age: 41
 15. 15. Shopper DNA 2016 © TNS Shopper DNA 2016 – moduł ‚Profil sieci detalicznych’ Zakres tematyczny  Struktura misji zakupowych / typów zakupów  Czynności pre-store (gazetki, kupony , strona www sklepu itp.)  Czynności in-store (zakup w promocji, interakcja z POS itp.)  Driver wyboru sklepu  Kategoria docelowa  Wartość koszyka  Wielkość koszyka (liczba kupionych sztuk)  Ocena doświadczenia zakupowego - satysfakcja 15
 16. 16. Shopper DNA 2016 © TNS Zachowanie pre – i in-store Mapping sieci Your text Shopper DNA 2016 – moduł ‚Profil sieci detalicznych’ Przykłady analiz Drivery wyboru sklepu 16
 17. 17. Shopper DNA 2016 © TNS Shopper DNA 2016 – moduł ‚E-commerce w FMCG’ Zakres tematyczny  Penetracja FMCG e-commerce wśród Polaków  Kategorie FMCG w e-commerce na tle innych kategorii obecnych w e-commerce  Znajomość i korzystanie ze sklepów e-commerce  Częstotliwość korzystania z FMCG e-commerce  Bariery i drivery dla zakupów FMCG via e-commerce, oczekiwania klientów  Percepcja cenowa kanału e-commerce  Path-to-purchase dla FMCG w e-commerce  Wielkość koszyka, kategorie FMCG kupowane via e-commerce  Ocena doświadczeń zakupowych w e-commerce, momenty prawdy  Profil e-shoppera FMCG – kontekst socjo-demograficzny 17
 18. 18. Shopper DNA 2016 © TNS Shopper DNA 2016 – moduł ‚E-commerce w FMCG’ Przykłady analiz Mapa znajomości i korzystania ze sklepów FMCG e-commerce wielkość kropki odpowiada poziomowi znajomości wspomaganej Ścieżka zakupowa w e-commerce FMCG, kategoria suplementy 18
 19. 19. Shopper DNA 2016 © TNS Bariery zakupu Your text Sprawdzanie cen Shopper DNA 2016 – moduł ‚Proces zakupowy dla kategorii’ Przykłady analiz Wrażliwość promocyjna KATEGORIA X 19
 20. 20. Shopper DNA 2016 © TNS Shopper DNA 2016 – moduł ‚Zakupy świąteczne 2015’ Zakres tematyczny  Kanały sprzedaży/sieci detaliczne wykorzystywane podczas zakupów spożywczych na potrzeby Świąt Bożego Narodzenia (ile i jakie)  Zadowolenie z zakupów  Zakupy w nowym, dotąd nie odwiedzanym sklepie (sieci detalicznej)  Zamiar kontynuacji zakupów w nowym sklepie 20
 21. 21. Shopper DNA 2016 © TNS Shopper DNA 2016 – moduł ‚Zakupy świąteczne 2015’ Zakres tematyczny Zakupy świąteczne w nowym, dotąd nie wykorzystywanym sklepie Nie Tak 21
 22. 22. Shopper DNA 2016 © TNS Shopper DNA 2016 – moduł ‚Trendy na rynku detalicznym 2016+’ Zakres tematyczny  W ramach grupy Kantar, TNS współpracuje z Kantar Retail, światowym liderem w zakresie informacji i rozwiązań z zakresu retail & shopper insights  W ramach tej współpracy, TNS posiada dostęp do wydawanych okresowo podsumowań kluczowych trendów na rynku detalicznym  W ramach raportu Shopper DNA 2016, na bazie raportów Kantar Retail, przygotowany zostanie moduł podsumowujący kluczowe trendy na rynku w roku 2016 22
 23. 23. Shopper DNA 2016 © TNS Shopper DNA 2016 – moduł ‚TNS Consumer Index’ TNS Consumer Index to comiesięczny monitoring kondycji polskich gospodarstw i stanu gospodarki oczami polskich konsumentów, realizowany od roku 1994 23
 24. 24. Shopper DNA 2016 © TNS Shopper DNA 2016 – moduł ‚Social Listening’ Zakres tematyczny  TNS dysponuje autorskim narzędziem umożliwiającym analizę treści w Internecie dla wybranych zjawisk  Przykładowy zakres raportu: − Analiza sentymentu (odsetek odpowiedzi pozytywnych/neutralnych/negatywnych) − Źródła wypowiedzi (blogi, media społecznościowe itp.) − Analiza sentymentu vs. źródła informacji – w których mediach mówi się o danym zjawisku bardziej pozytywnie, w którym – bardziej negatywnie − Kontekst - chmura tagów opisująca dane zjawisko − Siła wypowiedzi – subiektywny odbiór danego zjawiska − Płeć − Zasięg  Możliwe jest także pokazanie dynamiki ww. zjawisk w czasie, co pozwala na śledzenie trendów 24
 25. 25. Shopper DNA 2016 © TNS Shopper DNA 2016 – moduł ‚Social Listening’ Przykłady analiz GDZIE PROWADZONO DYSKUSJE NA TEMAT X 25
 26. 26. 4 Metodologia projektu
 27. 27. Shopper DNA 2016 © TNS Metodologia projektu Rynek Moduł badawczy Metodologia i próba Badanie omnibusowe, próba reprezentatywna N=1000. Wywiady osobiste wspomagane komputerowo (CAPI) przeprowadzane w domach respondentów. Profil sieci detalicznych E-commerce w FMCG Proces zakupowy dla kategorii Panel online (CAWI) lub omnibus – w zależności od celów projektu Trendy na rynku detalicznym 2016+ Zakupy świąteczne 2015 Social Listening TNS Consumer Index Dane Kantar Retail Badanie własne TNS – styczeń 2016, realizacja CATI (badanie telefoniczne w ramach metodologii TNS Kartezjusz http://www.tnsglobal.pl/kartezjusz/ Cykliczne badanie własne TNS Desk research – narzędzia własne TNS j.w. oraz dodatkowo N=250 kupujących FMCG w e-commerce w ciągu ostatniego miesiąca; realizacja CAWI (panel online) 27
 28. 28. 5 Warunki zakupu
 29. 29. Shopper DNA 2016 © TNS Inwestycja, warunki zakupu i timing Rynek Profil sieci detalicznych E-commerce w FMCG Proces zakupowy dla kategorii Trendy na rynku detalicznym 2016+ Social listening TNS Consumer Index  Moduły składające się na podstawową wersję raportu  Cena – prosimy o kontakt  Cena uzgadniana indywidualnie w oparciu o cele i zakres projektu  Cena uzgadniana indywidualnie w oparciu o liczbę monitorowanych zjawisk i zakres analiz Zakupy świąteczne 2015  Cena – prosimy o kontakt Raport w języku polskim w formie elektronicznej (ppt) Produkt Field: II połowa lutego, I połowa marca 2016 Raport: 22.04.2016 Moduły klienckie: timing uzgadniany indywidualnie Timing 29 Uwaga – atrakcyjny system rabatowy przy zamówieniach wersji podstawowej oraz modułów dedykowanych zakupom kategorii
 30. 30. Shopper DNA 2016 © TNS Zapraszamy do kontaktu Piotr Sztabiński piotr.sztabinski@tnsglobal.com m +48 604 090 645 TNS Polska | ul. Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl Marcin Sznajder marcin.sznajder@tnsglobal.com m +48 728 421 646 Łukasz Franczak lukasz.franczak@tnsglobal.com m +48 504 129 644 30

×