Päivi Sillanaukee: Tulevaisuuden rahoitusmallit terveydenhuollossa: suomalaiset ratkaisut 3.9.2013

548 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Päivi Sillanaukee: Tulevaisuuden rahoitusmallit terveydenhuollossa: suomalaiset ratkaisut 3.9.2013

  1. 1. Tulevaisuuden rahoitusmallit terveydenhuollossa: suomalaiset ratkaisut Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee
  2. 2. Terveyden- ja vanhustenhuollon keskeiset rahoittajatahot, rahoitustavat ja rahavirrat THL 17.11.2010 2 5.9.2013 Sairausvakuutus Kotitaloudet Kuluttajat Työntekijät Valtio Yritykset Työnantajat Sairaanhoito- vakuutus Kunnat Työtulo- vakuutus Kotitaloudet Työnantajat Kunnallinen Perusterveyden huolto Yksityinen terveydenhuolto(sv- korvattava) Lääkkeet (sv-korvattava) Matkat (sv-korvattava) Työterveys- huolto Muu yksityinen terveydenhoito Valtionverotus Kunnallisverotus Sairausvakuutus- maksut Vakuutetut Työnantajat Asiakasmaksut Yksityinen kuntoutus (sv-korvattava) 1 044,7 554,6 50,3 647,5 26,1 864,3 10 495,3 573,6 262,0 311,6 253,1 1 242,8 215,4 225,1 1 936,4 80,9 10 611,4 1 411,4 510,5 1 035,7 1 052,6 Erikoissairaan- hoito Vanhusten- huolto 4 798,9 1 411,4 1 546,2 3 187,5 4 798,9 6 865,1 35,2 3 746,3 3 187,5 Rahoituksen käyttö Institutionaali- nen rahoittaja Rahoitus- tapa Rahoitus- lähde
  3. 3. Palvelurakenne- ja rahoitusuudistuksen tarve kiistaton  Eriarvoisuuden kasvaminen  Peruspalvelujen heikko tila  Julkisen talouden vakauttaminen – Suomen terveydenhuollon menot ovat OECD-maiden keskitasoa, mutta kokonaiskustannukset ovat kasvaneet noin kaksi kertaa nopeammin kuin bkt eli ollaan kestämättömän kustannuskehityksen polulla.  Valinnanvapauden vaikutukset – erityisesti potilasliikkuvuusdirektiivi  Palveluverkon kansallinen ja alueellinen optimointi – Päällekkäisyyksiin ei ole varaa, käytettävissä olevat voimavarat tulee jakaa tasapuolisesti – Palvelukatveita ei saa muodostua 3 5.9.2013
  4. 4. Jos 58 perusterveyden - huollon ympärivuorokautisen päivystyspisteen sijasta olisi vain 30, matka-ajan mediaani yöpäivystykeen nousisi koko väestö huomioiden 12,3 minuutista 14,8 minuuttiin. Yli tunnin matka-aika on nyt 2,5 %:lla ja tämän jälkeen 5 %:lla.
  5. 5. Uuden palvelurakenteen ja sen rahoituksen lähtökohdat  Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen - eriarvoisuuden torjuminen eli turvataan perustuslain mukainen yhdenvertaisuus sote-palvelujen saatavuudessa  Väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen - kuntapohjaisuus  SO+TE -integraatio: monien väestöryhmien palvelut koostuvat sekä sosiaali- että terveydenhuollosta, joten laadukkaat ja tehokkaat palvelut edellyttävät kokonaisuuden hallintaa – terveydenhuollon rahoitusuudistusta ei saa irrottaa kokonaisuudesta  Mahdollisimman laaja perus- ja erikoistason integraatio – palvelukokonaisuus saman päätöksenteon, johdon ja budjetin alla 5 5.9.2013
  6. 6. Rahoituksen uudistaminen  Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta on tarpeen arvioida sote-uudistukseen liittyen kokonaisuutena  Vaiheittainen rahoitusuudistus  Palvelujen järjestäjän tulee olla riittävän vahva pystyäkseen kantamaan väestön sairastavuudesta aiheutuvan taloudellisen riskin  Tavoitteena rahoituksen selkeyttäminen yhteiskunnan voimavarojen tehostamiseksi - poistettava järjestelmästä väärään suuntaan ohjaavat kannusteet  Haettava rahoitusmallia, joka tukee palvelujen järjestämistä uudenlaisilla toimintamalleilla. Tähän tarvitaan palvelujen järjestäjän kykyä kohdentaa voimavarat strategisesti yhdensuuntaisesti. 6 5.9.2013

×