Karoliina Auvinen 22.5.2013: Lähienergia kasvuun kotimarkkinoiden avulla

452 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Karoliina Auvinen 22.5.2013: Lähienergia kasvuun kotimarkkinoiden avulla

 1. 1. Lähienergia kasvuunkotimarkkinoiden avullaMaa- ja matsätalousvaliokunnan asiantuntijakuuleminen 22.5.2013Johtava ekotehokkuusasiantuntija Karoliina Auvinen, DI
 2. 2. © SitraSource:http://www.motherjones.com/environment/2013/01/climate-desk-greenland-and-69-feet-sea-level-riseIlmastokatastrofi uhkaahyvinvointiaVuonna 2011 fossiilisenenergian tuki oli kokomaailmassa yht. 523miljardia dollaria,uusiutuvien tuki 88 miljardiadollaria. (lähde: IEA)
 3. 3. © SitraSuomi menestyy kestävän hyvinvoinninedelläkävijänä• Lähienergia –projektikokonaisuudentavoitteena on tehdäihmisille mahdolliseksi omanuusiutuvan energiantuottaminen- fossiilisten polttoaineidenkorvaaminen uusiutuvallaenergialla- Kuluttajien mukaantulo saaaikaan energiamarkkinoillatarvittavan rakenteellisenmuutoksen päästöjenvähentämiseksi14.2.2013
 4. 4. © SitraOma energiaedistää uusiutuvanenergiansosiaalistahyväksyttävyyttä21.5.2013Karoliina Auvinen 4• Kotitaloudet, maatilat japk-yritykset on tärkeääottaa mukaan puhtaanenergian investointeihin.• Saksassa yksityiset ihmisetovat investoineet jo useanavuonna enemmän uuteensähköntuotanto-kapasiteettiin kuinsähköyhtiöt yhteensä.From NIMBY to YIMBY
 5. 5. © Sitra14.2.2013Source:http://www.ilsr.org/half-germanys-53000-megawatts-renewable-energy-locally-owned/
 6. 6. © SitraWildpoldsriedinkylä Saksassatienaa uusiutuvanenergiantuotannolla 5,7miljoonaa dollariavuodessa14.2.2013
 7. 7. © SitraEnergiateolli-suus ry:ntutkimuksen(2012)mukaanyhdeksänkymmenestäsuomalaisestahaluaisi lisätäaurinko- jatuulienergiankäyttöä
 8. 8. © SitraKuluttajatutkimus:Lähienergialle onkysyntää21.5.2013Lähde: Taloustutkimus Oy. Saisiko olla Lähienergiapalveluja? -kyselytutkimus.Sitran selvityksiä 60. 55 s. Helsinki, 2011. ISBN 978-951-563-787-18• Taloustutkimus Oy selvitti Sitrantoimeksiantona: Voisikouusiutuvan energian jaenergiatehokkuusratkaisujenkäyttöönottoa helpottavillepalveluille olla Suomessakysyntää asunnon ja mökkienomistajien keskuudessa?• Vastaajia 1 515• Tulos: Lähienergialle onkysyntää, mutta ihmistentarpeisiin vastaavat palvelutovat vielä harvinaisia.Tutustu kyselytutkimukseen:http://bit.ly/uidQKI
 9. 9. © SitraValtaosaasukkaistaharkitseelämpö-pumppujen,aurinkoenergianja energia-tehokkaidenratkaisujenhankintaa.921417410405458565028292622100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Ilma- tai vesilämpöpumppuAurinkosähköpaneelitAurinkolämpökeräimetMaalämpöpumppuPellettikattila tai -takkaPientuulivoimalaOsakkuus tai asiakkuus alueellisessapienbiovoimalassaHakekattila tai -takkaPienvesivoimala%Ottanut jo käyttöön Voisin harkitaOmakotitalossa asuvat, n=702Lähde: Taloustutkimus Oy. Saisiko olla Lähienergiapalveluja? -kyselytutkimus.Sitran selvityksiä 60. 55 s. Helsinki, 2011. ISBN 978-951-563-787-1Joka neljäs asunnon omistaja piti energia-uudistusta ajankohtaisena kahden vuoden aikana
 10. 10. © SitraLantti-talo tuottikuussa sinkunkerrostaloasunnonvuoden sähkötTamperelaisen Lantti-talon aurinkopaneelientuotantotiedot 13.7-12.8.2012 yhteensä 1470 kWhPerhe voisi hyötyä taloudellisestioman sähkön tuotannosta:- Spot-hinnan (ka. 0,017 €/kWh)mukaan hyöty 29 €/kk- Vuositason netotuksen hyötykiinteän hinnan (0,065 €/kWh)mukaan 96 €/kk- Tuulivoiman syöttötariffilla(0,083 €/kWh) hyöty olisi 123 €- Toteutunut hyöty: 0 €/kk14.2.2013Lähde: Jukka-Pekka Häkli. Miniselvitys: Pien- ja mikrotuotannon edistäminensähkömarkkinoiden näkökulmasta. Sitra 2012
 11. 11. © SitraMarkkinakasvu edellyttää koko asiointipolun korjaamistaniin, että toiminnasta tulee helppoa ja kannattavaa!21.5.2013 11
 12. 12. © SitraOsaamista, innovointia ja työpaikkoja kannattaa synnyttääSuomeen – ei luovuttaa Saksaan tai Kiinaan14.2.2013Suomi mukaan bisnekseen? – Tarvitaan toimivatkotimarkkinat!
 13. 13. © Sitra21.5.2013Karoliina Auvinen 13Piirros: Leena AhveninenHajautetussa uusiutuvassa energiassa, rakennustenenergiatehokkuudessa, älykkäissä sähköverkoissa,kysyntäjoustossa ja energian varastoinnissa onsuuri bisnespotentiaaliKansainvälinen energiajärjestö IEA on arvioinut energiasektorin globaaliksiinvestointitarpeeksi 33 000 miljardia, Euroopassa 4 000 miljardia dollaria jaSuomessa runsaat 40 miljardia euroa vuoteen 2035 mennessä.
 14. 14. © SitraHerätetään kysyntä ja alan markkinat kasvuun:syöttötariffi remonttiin ja nettolaskutus käyttöön?21.5.2013Karoliina Auvinen 14• Kaikkiuusiutuvatkaikissakokoluokissatuen piiriin.• Referenssitmahdollistavatpk-yritystenponnistamisenvienti-markkinoille.Kempeleen ekokorttelissa kymmenen omakotitalontarvitsema sähkö- ja lämpöenergia tuotetaan omassapienvoimalaitoksessa puunkaasutusteknologialla.
 15. 15. © Sitra14.2.2013
 16. 16. © SitraInvestointi uusiutuvaan energiaan ontaloudellisesti järkevää14.2.2013• Kauppataseparanee• Rahat jäävätkiertämäänaluetalouteenLähde: TULLI. ULKOMAANKAUPPA 2011. Taskutilasto.
 17. 17. © SitraAurinkosähköjärjestelmän arvoketjusta 70 % voiolla kotimaassa, vaikka paneeli tulisi KiinastaEsimerkiksi 10 000 aurinkosähköjärjestelmän asennus toisi Suomeen työtä 60-90 miljoonan euron arvosta.21.5.2013 17
 18. 18. © SitraUusiutuvan energialain (EEG) työllistävät vaikutukset21.5.2013 18Saksassa joka 100. työpaikka liittyy uusiutuvaan energiaan. Lähde: ifeuLähde: BMU
 19. 19. © SitraHajautetun uusiutuvan energian edistäminen jakansantaloudelliset vaikutukset – case Saksa87,52,82,913,50,290510152025Hyödyt Kustannuksetmuut kustannuksetEEG-kustannuksetvältetty tuontisähköMerit-Order-vaikutus(2010)paikallinen arvolisä(ennustus)vältetytympäristövahingot21.5.2013 19Uusiutuvan sähköntuotannon hyödyt ja kustannukset 2011 (Mrd €).Lähde: Agentur für Ernerbare Energien
 20. 20. © SitraLähienergian kuluttajakysyntä on jo olemassa –nyt on mahdollistettava uuden liiketoiminnan jatyöpaikkojen syntyminen!Kiitos!Lisätietoja: Karoliina Auvinen, puh. 050 330 5418, karoliina.auvinen@sitra.fiLiity mukaan: LinkedIn-ryhmä Uusiutuvan energian edistäminen rakennetussaympäristössä tai Facebook http://www.facebook.com/Edellakavijat

×