Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karoliina Auvinen 14.2.2012: Oma energia ja energiamarkkinoiden murros

887 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Karoliina Auvinen 14.2.2012: Oma energia ja energiamarkkinoiden murros

 1. 1. Oma energia ja energiamarkkinoidenmurrosVaasa Future Center: KUINKA VARAUDUMME TULEVAISUUTEEN?TYÖPAJA 14.2.2013Karoliina Auvinen, johtava ekotehokkuusasiantuntija, DI
 2. 2. Sitra: Sustainable well-being creates better society Social sustainability Responsible and healthy citizen Economic Ecological sustainability sustainability 14.2.2013 © Sitra
 3. 3. Sitran avainalue: Vihreän talouden lähiratkaisut  8/2013 Päämäärä Ilmastonmuutoksen hillitseminen korvaamalla fossiilisia polttoaineita käyttäjien itse tuottamalla uusiutuvalla energialla. Kuluttajien mukaantulo energiamarkkinoille saa aikaan tarvittavan rakenteellisen muutoksen. Projektikokonaisuuden tavoitteet:Hajautetun uusiutuvan Kansalaisten oman Uusiutuva energiaenergian suosion sähköntuotannon hyväksyttäväksi osaksilisääminen helpottaminen elinympäristöä• Momentum hyödyksi • Verkkoon liittämisen • NIMBYstä YIMBYyn• Näyttöä ja tietoa helpottaminen • Uusi ennakkoluuloihin • Lupien päätöksentekokulttuuri• Imagoa bisneksellä ja yksinkertaistaminen ja vuorovaikutteiset työpaikoilla • Investoinnin päätöksentekomallit• Alalle kattobrändi ja kannattavuuden • Tuulivoiman tiiviimpää yhteistyötä parantaminen yhteisölliset • Käyttäjänäkökulma ja hyödynjakomallit palvelumuotoilu osaksi toimialan tekemistä Tiimi: Karoliina Auvinen, Bryan Boyer, Pia Mero, Kirsi Pönni ja Tuula Sjöstedt 14.2.2013 © Sitra
 4. 4. Edessämme olevia haasteita• Ilmastokriisi - Latest evidence shows that 2 degrees target will be missed with the current development trend. It suggests that the world will be 4 - 6 degrees warmer by 2100. In that situation, the food production capacity of land and sea would be 35 - 50% lower. The availability of drinking water would also be significantly decreased. A sea level rise of only one meter would make the current living environment of hundreds of millions of people inhabitable. Even with intense technological development, a 4 - 6 degrees warmer planet is not able to support the current size of population.  väestö-, ruoka-, öljy- ja vesikriisit 14.2.2013 © Sitra
 5. 5. Vuonna 2011 fossiilisenenergian tuki oli kokomaailmassa yht.523 miljardia dollaria,uusiutuvien tuki88 miljardia dollaria.(lähde: IEA) 14.2.2013 © Sitra
 6. 6. Suomen kauppataseessa ennätysvaje 2011 • Suomessa koko energiasektorin investointitarpeen arvioidaan olevan runsaat 40 miljardia vuoteen 2035 mennessä. • Uusiutuvilla energialähteillä on mahdollista turvata koko Suomen energian tarve – miksi emme satsaa siihen enemmän? Lähde: TULLI. ULKOMAANKAUPPA 2011. Taskutilasto. 14.2.2013 © Sitra
 7. 7. Energiaomavaraisuus on kasvava trendi:Oman energian avulla ilmastonmuutoksen ja energianmaailmanmarkkinoiden edessä nykyisin avuttomista ihmisistätulee uuden energiavallan tekijöitä 14.2.2013 © Sitra
 8. 8. Omalla energialla onihmisille ja yhteisöillemerkitystä: yli 12miljoonaa ihmistäedustavatkansalaisryhmätvaativat tukea omilleuusiutuvan energianhankkeille UK:ssa 14.2.2013 © Sitra
 9. 9. Wildpoldsriedinkylä Saksassatienaa uusiutuvanenergiantuotannolla 5,7miljoonaa dollariavuodessa 14.2.2013 © Sitra
 10. 10. Saksa on onnistunut synnyttämään hajautetun uusiutuvan energian markkinat – nyt tukia voidaan jo leikata 14.2.2013 © Sitra
 11. 11. Saksassa ilmoitusten edellyttämä paperityö vain 2 tuntia! 14.2.2013 © Sitra
 12. 12. Uusiutuvan energian edistämisenkansantaloudelliset vaikutukset Saksassa25 muut kustannukset20 2.9 2.8 EEG-kustannukset15 0.29 vältetty tuontisähkö 7.510 Merit-Order-vaikutus 13.5 (2010) 5 paikallinen arvolisä 8 (ennustus) 0 vältetyt ympäristövahingot Hyödyt KustannuksetHajautetun uusiutuvan energian edistämisen kansantaloudelliset vaikutukset. Uusiutuvan sähköntuotannon hyödyt ja kustannukset 2011 (Mrd €) Lähde: Agentur für Erneuerbare Energien 14.2.2013 © Sitra
 13. 13. Uusiutuva energia työllistää Saksassa Lähde: BMU Saksassa joka 100. työpaikka liittyy uusiutuvaan energiaan. Lähde: ifeu 14.2.2013 © Sitra
 14. 14. Suomi mukaan bisnekseen? 14.2.2013 © Sitra
 15. 15. Energia-alan markkinat kovassa kasvussa: uusiutuvaan energiaan investoidaan maailmalla jättipotti• Kansainvälinen energiajärjestö IEA on arvioinut energiasektorin globaaliksi investointitarpeeksi 33 000 miljardia ja Euroopassa 4 000 miljardia dollaria vuoteen 2035 mennessä. 14.2.2013 © Sitra
 16. 16. Energiateollisuus ry:n tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista (91 %) haluaisi lisätä aurinkoenergian käyttöä Omakotitalossa asuvat, n=702 Ottanut jo käyttöön Voisin harkita Ilma- tai vesilämpöpumppu 21 54 Aurinkosähköpaneelit 4 58 Aurinkolämpökeräimet 1 56 Maalämpöpumppu 7 50 Pellettikattila tai -takka 4 28 Pientuulivoimala 1 29Osakkuus tai asiakkuus alueellisessa 0 26 pienbiovoimalassa Hakekattila tai -takka 4 22 Pienvesivoimala 0 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 14.2.2013 © Sitra
 17. 17. Lantti-talo tuottikuussa sinkunkerrostaloasunnonvuoden sähköt Perhe voisi hyötyä taloudellisesti aurinkosähkön tuotannosta /kk: - Spot-hinnan (ka. 0,017 €/kWh) mukaan hyöty 29 € - Vuositason netotuksen hyöty kiinteän hinnan (0,065 €/kWh) mukaan 96 € - Tuulivoiman syöttötariffillaTamperelaisen Lantti-talon aurinkopaneelien (0,083 €/kWh) hyöty olisi 123 €tuotantotiedot 13.7-12.8.2012 yhteensä 1470 kWh - Toteutunut hyöty: 0 € 14.2.2013 © Sitra
 18. 18. Aurinko paistaa myös Suomessa • Suomen sähkönkulutusta vastaavan määrän tuottamiseen tarvittaisiin 25 km x 25 km ala 15%:n hyötysuhteen aurinkosähköjärjestelmiä - Maailman sähkön kulutuksen kattamiseen tarvittaisiin 1/3 Suomen pinta-alasta. - Aurinkoenergian kasvu aiheuttaa kuitenkin haasteita sähköverkolle ja -markkinoille. • Suomen kaukolämpö taas voitaisiin tuottaa aurinkolämpökeräimillä noin 10 km x 10 km alueella. 14.2.2013 © Sitra
 19. 19. Optimointia alueellisilla hybridienergiaratkaisuilla • Hybridienergia koostuu energiatehokkuuden ja usean eri uusiutuvan energian yhdistelmästä, niitä yhdistävästä automatiikasta ja usein myös energian varastoinnistaKempeleen ekokorttelissa kymmenen omakotitalon tarvitsemasähkö- ja lämpöenergia tuotetaan alueen omassapienvoimalaitoksessa Volterin puunkaasutusteknologialla. Alueon irti valtakunnan sähköverkosta. 14.2.2013 © Sitra
 20. 20. Hajautetussa energiassa suuri bisnespotentiaali• Kotitaloudet, maatilat ja pk- yritykset on tärkeää ottaa Suomalaiselle osaamiselle mukaan puhtaan energian mahdollisuus? investointeihin. Saksan ja eurooppalaisten keskeinen haaste on sähköverkon kapasiteetti, kun• Saksassa yksityiset ihmiset hajautettu sähköntuotanto yleistyy ovat investoineet jo useana (Lähde: Netzenwicklungsplan Strom) vuonna enemmän uuteen Saksassa uusia sähkölinjoja tarvitaan sähköntuotantokapasiteettiin 1700 km sekä nykyisistä linjoista pitää kuin sähköyhtiöt yhteensä. uusia ja optimoida 4400 km vuoteen 2020 mennessä. 14.2.2013 © Sitra
 21. 21. Miksi sähköyhtiöt eivät ole innostuneita pientuotannosta?- Ennakoimattomat muutokset kulutuksessa syövät sähkönmyyjän katetta, koska sähkönmyyjä on varautunut myymään eri määrän kuin todellisuudessa kulutetaan.• Kulutuksen muuttuessa syntyy 2 tilanteita, joissa sähkön myyjä on ostanut joko liikaa tai liian vähän 1 johdannaistuotteita.• Jos toteutunut kulutus poikkeaa spot- oston perusteena olleesta ennusteesta, joudutaan yli- tai alijäämä Sähkön myyjän johdannaissuojaukset eivät selvittämään tasesähkönä, mikä voi ota huomioon kulutuksen päiväprofiilia aiheuttaa lisäkustannuksia sähkön (1), vaan johdannaissuojauksen hintataso on myyjälle. määrätty tasaiselle toimitukselle (2). 14.2.2013 © Sitra
 22. 22. Muutos edellyttää uusia liiketoiminta- jamarkkinamalleja• Suomeen tarvitaan uudelle teknologia- ja palvelubisnekselle kotimarkkinat!• Pk-yrittäjien sanomaa: • ”mikäli Suomesta halutaan yrityksiä, jotka ottavat globaalin markkinan haltuun uusiutuvien segmentissä, tarvitaan ihan oikeita konkreettisia tekoja, puheet ei paljon lämmitä meitä tekijöitä” • ”rahoitusmallit puuttuvat, kun pitäisi ottaa riskiä” • ”luppoaika on käytetty, toimimalla todella nopeasti meillä on vielä mahdollisuus, mutta juna on hyvää vauhtia menossa ohi, molemmilta puolin” • ”ostaisitko itse jotain yritykseltä, jolla ei olisi asiakkaita omassa maassaan?” 14.2.2013 © Sitra
 23. 23. Oman energian tulee olla ihmisillemahdollista, luotettavaa, kannattavaa &helppoa Omalle energialle on kysyntää, mutta ihmisten tarpeisiin vastaavat palvelut ovat Suomessa vielä harvinaisia -> bisnesmahdollisuus! 14.2.2013 © Sitra
 24. 24. Omassa energiassa on voimaa Kiitos! Lisätietoja: Karoliina Auvinen, johtava ekotehokkuusasiantuntija, puh. 050 330 5418, karoliina.auvinen@sitra.fiLiity mukaan: LinkedIn-ryhmä Uusiutuvan energian edistäminen rakennetussa ympäristössä tai Facebook http://www.facebook.com/Edellakavijat 14.2.2013 © Sitra

×