Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Juha Kostiainen: Terveydenhuollon rahoitus 2.5.2012

832 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Juha Kostiainen: Terveydenhuollon rahoitus 2.5.2012

  1. 1. Vaihtoehtoinen tapa organisoidaterveydenhuollon rahoitus- jaohjausjärjestelmä
  2. 2. Kuntien itsehallinnon ja kansalaistenperusoikeuksien välinen jännite VALTIO Lainsäädäntövalta Tehtävien ja Yhdenvertaisuuden rahoitusvastuun vaarantuminen ristiriita alueellisesti KUNTALAINEN/ KUNTA Palvelujen kysynnän ja tarjonnan epätasapaino KANSALAINEN Itsehallinto Perusoikeudet © Sitra
  3. 3. Teesit• Nykyjärjestelmä johtaa amerikkalaiseen malliin• Kustannukset nousevat vääjäämättä• Osa-optimointia• Epätasa-arvoinen• Kunnat liian pieniä kantamaan riskiä• Tehdään temppuja, ei terveyttä• Kokonaisvastuu asiakkaasta levällään
  4. 4. Nykyinen ”monikanavainen rahoitusjärjestelmä” Vakuutusmaksut KANSALAISET JA Sairasvakuutusmaksut TYÖNANTAJAT Verot VAKUUTUSYHTIÖT VALTIO KELA Verot ja valtionosuudet KUNNAT Paikallisen ohjausjärjestelmän Budjettirahoitus/sopimusohjaus heikkoudet PERUSTERVEYDENHUOLTO Ostot Ostot Yksityiset terveyspalvelujen tuottajat Ostot Erikoissairaanhoito (SHP:T) Asiakasmaksut POTILAAT Vakuutuskorvaukset Sairasvakuutuskorvaukset © Sitra
  5. 5. Kansallinen terveydenhoidon ja vanhustenhuollon tilaaja ja rahoittaja - KATIRA POTILASSIDONNAINEN ELI KAPITAATIORAHOITUS INFRASTRUKTUURIRAHOITUS (ikä-, sairaus- ja riskiriippuvainen) (välillisesti potilassidonnainen rahoitus) POTILAS VALITSEE Oma/perhelääkäri KANSALLINEN OHJAUS terveyskeskukset työterveyshuolto lääkäriasemat/yksityislääkärit Lääkärin lähete/lääkäriCase manager ja potilas valitsevat Vanhustenhoito: Sairaalat: Erityistason sairaalat, Kunnallinen, Kunnat ja ky:t, kansallinen ensihoito- kuntien yhteinen, yksityiset ja päivystystoiminta yksityinen PALVELUNTUOTTAJAT: julkiset ja yksityiset, paikalliset ja valtakunnalliset yksiköt, rekisteröityminen KATIRAn ylläpitämään tuottajarekisteriin © Sitra

×