Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ESITYKSEN RAKENNE
Copyright ©, 2013, PopUpCompany Finland Oy
2
1.  Social Impact Bond -malli
2.  Kaupunkien näkemyksiä SIB...
SOCIAL IMPACT BOND -MALLI
3Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy
MIKSI SIB -MALLIA TARVITAAN?
•  Tällä hetkellä painotus on liikaa kalliissa kriisin hoidossa,
ongelmien ennaltaehkäisemise...
Sijoi%ajat	
  
Rahoi&avat	
  hankkeen,	
  
tukevat	
  koordinaa&orin	
  
toimintaa	
  ja	
  kantavat	
  
hankkeen	
  talou...
ESIMERKKI INVESTOINNISTA, SÄÄSTÖSTÄ JA
TAKAISINMAKSUSTA SIB -MALLISSA
Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy 6
-800
-6...
ESIMERKKI YRITTÄJÄMÄISESTÄ TYÖSTÄ
Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy 7
 0
 50
 100
 150
 200
 250
 300
 350
 0
500...
SIB -MALLIN KESKEISET HYÖDYT
•  Tarjoaa julkisille tahoille mahdollisuuden maksaa
tuloksista toimenpiteiden sijaan – talou...
KAUPUNKIEN NÄKEMYKSIÄ
9Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy
SELVITYSTYÖN TOTEUTUS
Haastattelut helmi-maaliskuussa 2014
Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy
10
Helsingin kaupunk...
YHTEENVETO HAASTATTELUISTA
1.  SIB –mallia pidetään kiinnostavana mahdollisuutena.
2.  Luotettava vaikuttavuuden mittaamin...
SIB -MALLIN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN
SUOMESSA
12Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy
ISO-BRITANNIAN JA USA:N SOCIAL IMPACT
INVESTMENT TOIMIJAT
Markkinainfrastruktuurin osa-alue
Rahoitus
vaikuttavuus-
sijoitt...
SIB -MARKKINAN RAKENTAMINEN SUOMESSA
•  SIB -markkinaa voi rakentaa kahdella eri tapaa:
A.  Rakentamalla markkinainfrastru...
VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN ON SIB -HANKKEEN
TOTEUTTAMISEN KESKEINEN TEHTÄVÄ
•  Vaikuttavuuden mittaaminen koetaan kaupunge...
SIB -KOORDINAATTORIN ROOLI SUOMESSA
•  Koordinaattorin keskeisen tehtävä on ensimmäisten
hankkeiden käynnistäminen
•  Ehdo...
SIB -KOORDINAATTORIN ROOLITUS
•  Kokonaisvaltaisen näkemyksen varmistamiseksi
koordinaattoriryhmän toiminnassa olisi tärke...
ETENEMISSUUNNITELMA
1.  SIB -rakenteen luominen - valmis
2.  Konsortion jäsenten tunnistaminen - valmis
3.  Jäsenten sitou...
Kari Aalto: The Pop Up Company (8.4.2014)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kari Aalto: The Pop Up Company (8.4.2014)

2,801 views

Published on

Esitetty Impact Investing -työpajassa 8.4.2014

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kari Aalto: The Pop Up Company (8.4.2014)

 1. 1. ESITYKSEN RAKENNE Copyright ©, 2013, PopUpCompany Finland Oy 2 1.  Social Impact Bond -malli 2.  Kaupunkien näkemyksiä SIB:istä 3.  SIB -mallin käytäntöön vieminen Suomessa
 2. 2. SOCIAL IMPACT BOND -MALLI 3Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy
 3. 3. MIKSI SIB -MALLIA TARVITAAN? •  Tällä hetkellä painotus on liikaa kalliissa kriisin hoidossa, ongelmien ennaltaehkäisemisen sijaan. •  Yhteiskunnan jäykät rakenteet eivät uudistu riittävää vauhtia, eivätkä salli joustavia kokeiluita nykyisten mallien rinnalla. •  Julkiset tahot eivät pysty ottamaan taloudellisia riskejä säästöpaineiden alla Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy 4
 4. 4. Sijoi%ajat   Rahoi&avat  hankkeen,   tukevat  koordinaa&orin   toimintaa  ja  kantavat   hankkeen  taloudellisen   riskin.   Koordinaa%ori  /   Ohjausryhmä   Koordinoi  hankkeen   toteutusta  ja  hallinnoi   rahoitusta  ja   investointeja.     Julkinen  taho   Saa  merki&äviä   kustannussäästöjä   hankkeen  tuloksista  ja   maksaa  osan  niistä   tulospalkkioina  takaisin.         Palveluntarjoaja/t   Vastaa  hankkeen   käytännön   toteutuksesta   Avun  saajat   Hyötyvät  palveluista   Ennaltaehkäisevät  toimenpiteet   parantavat  avunsaajien  asemaa   merki4äväs5  ja  vähentävät   kriisinhoitotoimenpiteiden   tarve4a.     Rahoitus  ja   tuki   Säästöihin   perustuvat   tulos-­‐ palkkiot  Rahoituksen   takaisinmaksu   +  tuo&o   Arvioija   Arvioi  hankkeen   vaiku&avuuden   mi&aamisen   luota&avuu&a.   YLEINEN SIB -MALLI
 5. 5. ESIMERKKI INVESTOINNISTA, SÄÄSTÖSTÄ JA TAKAISINMAKSUSTA SIB -MALLISSA Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy 6 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 2015 2016 2017 2018 2019 Kokonaissäästö (€1 260') Takaisinmaksu (€630') Säästö suhteessa budjettiin (€630') Investointi (€500')
 6. 6. ESIMERKKI YRITTÄJÄMÄISESTÄ TYÖSTÄ Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy 7  0  50  100  150  200  250  300  350  0 500 000 1000 000 1500 000 2000 000 2500 000 tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Verokertymä Toimeentulotuki Työmarkkinatuki EHDOT TÄYTTÄVIEN POP-UP YRITTÄJIEN MÄÄRÄ
 7. 7. SIB -MALLIN KESKEISET HYÖDYT •  Tarjoaa julkisille tahoille mahdollisuuden maksaa tuloksista toimenpiteiden sijaan – taloudellisen riskin kantavat sijoittajat ja takaaja. •  Vaikuttavuuden mittaamisen vahva painottaminen parantaa julkisen rahankäytön läpinäkyvyyttä ja tuottavuutta. •  Mahdollistaa uusien mallien skaalaamisen ja siten julkisten palveluiden uusiutumisen. Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy 8
 8. 8. KAUPUNKIEN NÄKEMYKSIÄ 9Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy
 9. 9. SELVITYSTYÖN TOTEUTUS Haastattelut helmi-maaliskuussa 2014 Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy 10 Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Lahden kaupunki Jyväskylän kaupunki Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, Palvelupäällikkö Leena Pellilä Erityissuunnittelija Ilkka Oksman Elinkeinojohtaja Tuula Antola, Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Teemu Haapalehto Talousjohtaja Mika Mäkinen Kaupungin-johtaja Markku Andersson, talousjohtaja Ari Hirvensalo
 10. 10. YHTEENVETO HAASTATTELUISTA 1.  SIB –mallia pidetään kiinnostavana mahdollisuutena. 2.  Luotettava vaikuttavuuden mittaaminen ei perinteisesti ole ollut kuntatalouden vahvuus. 3.  Rahoituksen saamista ei koeta ongelmaksi. Kaupungit ovat tottuneet kantamaan riskit – haasteena on tunnistaa hyvät hankkeet. 4.  Kaupungit ovat keskimäärin varovaisia ottamaan riskejä ja kokeilemaan uusia ratkaisumalleja. 5.  Tulospalkkioiden maksaminen tulevaisuudessa haastaa kaupunkien perinteiseen taloussuunnitteluajattelun vuosisyklin. 6.  Malli tulee sovittaa huolella suomalaiseen kontekstiin. Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy 11
 11. 11. SIB -MALLIN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN SUOMESSA 12Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy
 12. 12. ISO-BRITANNIAN JA USA:N SOCIAL IMPACT INVESTMENT TOIMIJAT Markkinainfrastruktuurin osa-alue Rahoitus vaikuttavuus- sijoittamisen hankkeille Rahoitusta ja tukea markkinan välittäjä- tahoille Tukipalvelut sosiaalisen sektorin toimijoille Vaikuttavuus- sijoittamiseen liittyvä tutkimustyö SIB- hankkeiden strukturointi ja koordinointi Neuvonta- palvelut julkisille tahoille ja sijoittajille Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy 13 Nesta Big Society Capital Social Finance UK Social Investment Group Nesta Social Finance US
 13. 13. SIB -MARKKINAN RAKENTAMINEN SUOMESSA •  SIB -markkinaa voi rakentaa kahdella eri tapaa: A.  Rakentamalla markkinainfrastruktuuria laajassa mittakaavassa (case Iso-Britannia) B.  Yksittäisten kokeilujen kautta (case Social Finance US) •  Vaihtoehto A vaatii vuosien systemaattisen työn ja merkittäviä investointeja. •  Vaihtoehto B antaa mahdollisuuden edistää SIB -mallia toteuttamalla yksittäisiä kokeiluja ja kasvattaa markkinaa askel askeleelta positiivisten esimerkkien avulla. Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy 14 Ehdotamme etenemistä vaihtoehto B kautta
 14. 14. VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN ON SIB -HANKKEEN TOTEUTTAMISEN KESKEINEN TEHTÄVÄ •  Vaikuttavuuden mittaaminen koetaan kaupungeissa vaikeaksi. •  Ensimmäinen tehtävä on kehittää vaikuttavuuden mittaamisen malli, jonka kaikki SIB -hankkeen osapuolet voivat hyväksyä. •  Vaikuttavuuden mallin tulee täyttää seuraavat vaatimukset –  Menetelmällisesti validi –  Riittävän liiketoimintalähtöinen ja pragmaattinen käytännön sovellusta varten Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy 15
 15. 15. SIB -KOORDINAATTORIN ROOLI SUOMESSA •  Koordinaattorin keskeisen tehtävä on ensimmäisten hankkeiden käynnistäminen •  Ehdotamme, että SIB –koordinaattori aloittaa toimintansa task force –ryhmänä, johon kootaan eri osa-alueiden asiantuntijat tekemään työtä yhdessä. •  Koordinaattoriryhmän keskeisinä tehtävänä ovat: – vaikuttavuuden mittaamisen mallien rakentaminen, eri osapuolten sitouttaminen, sopimusrakenteiden luominen ja rahoitusmallin luominen Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy 16
 16. 16. SIB -KOORDINAATTORIN ROOLITUS •  Kokonaisvaltaisen näkemyksen varmistamiseksi koordinaattoriryhmän toiminnassa olisi tärkeää eri vaiheissa olla mukana ainakin: – Sitran edustaja – Palveluntarjoajan edustaja – Rahoitusinstrumenttien edustaja – Juridiikan edustaja – Vaikuttavuuden mittaamisen edustaja kaupungilta Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy 17
 17. 17. ETENEMISSUUNNITELMA 1.  SIB -rakenteen luominen - valmis 2.  Konsortion jäsenten tunnistaminen - valmis 3.  Jäsenten sitouttaminen / esisopimus - meneillään 4.  Vaikuttavuusmallin suunnittelu – meneillään 5.  Toiminnallisten tavoitteiden ja välitavoitteiden suunnittelu – meneillään 6.  Varsinaisten sopimusten neuvottelu – ei aloitettu 7.  Yhteistoiminta- ja ohjausmallin rakentaminen – meneillään 8.  Toiminnan aloittamisesta päättäminen – ei aloitettu Copyright ©, 2014, PopUpCompany Finland Oy 18

×