SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Heroriëntatie P&O processen
      van P&O naar HR

Gesprekkencyclus
 Van soms naar elk jaar
Wat gaan we doen?

• Waarom deze presentatie?

• Verkenning HR

• Waar staan we nu?

• Waar willen we heen?

• Concreet komend half jaar
Opdracht: Verkenning HR


Algemeen beeld
 Klassieke PZ functie

 Welwillend

 geen centrale samenhang en sturing

 Heldere koers management

 Gedateerd Hrbeleid zonder uitvoering

 Mismatch tussen wensen management en
 HR
Waar staan we nu?

Organisatie
Streefbeeld organisatie
 Hoogwaardige woongemeente; dienstverlening
 hoge kwaliteit tegen acceptabele kosten en zelf
 de richting van het beleid bepalen en sturen in
 de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering.
 Daar waar het effectief en efficiënt is, wordt de
 uitvoering uitbesteed of wordt samengewerkt
 met andere gemeenten (= regiegemeente)

Kwaliteit dienstverlening en beheer
 24/7 bereikbaar digitaal, tenzij inwoners andere
 dienstverlening vragen


        Bedrijfsvoering
         Professionele organisatie
         De competente medewerker en uitgebalanceerd
         personeelsbeleid

         Sturing van bedrijfsvoering
         Borger-Odoorn regisseert en doet niet alles zelf
Waar willen we heen?
          es
       = acti
    weten
  en=
Met Vervolg van de        huidige koers
   1.  Kwantitatieve analyses
      gekoppeld aan planning en control ook op P&O/HR
      gegevens (HR maraps)

   2.  Kwalitatieve analyses
      niet alleen op medewerkerniveau, maar ook via model
      HR3P matrix afdelingsgewijs en organisatieniveau
      rapportages


   3.  Een duidelijke HR (beleids)agenda
      afgestemd met (management)wens(en), noodzaak (CAO) en HR
      advies
   4.  Heroriëntatie positionering HR functie en
      rollen
      van beheer/expert naar serviceprovider / businesspartner
Waar willen we heen (2)?

  Visie op HRM & HRM ontwikkeling
     = Kwalitatieve kant

• Kerncompetenties
 Op gaan sturen en op beoordelen




• Gesprekkencyclus
 Jaarcyclus van werkplan, functioneren en eind van periode standaard beoordelen


• Werktijden(registratie)
 Naar prestatiegericht werken (je plant je werk in plaats van je verlof)



• Management Development
 (door)ontwikkeling managementlagen via intervisie naar authentiek leiderschap Borger -
 Odoorn
Strategische personeelsplanning (SPP)

• SPP bestaat uit:

1. Kwantitatieve analyse (bezetting, formatie,
  leeftijd, dienstjaren, etc. etc.)
2. Kwalitatieve analyse (meten van prestaties op
  alle niveaus!)


• Meten = weten = actie die bijdragen
 aan zowel medewerkertevredenheid
 als ingezette ambitie en visie
 organisatie
Kwantitatieve analyse
Uitkomsten (per 1 september 2012)

De gestelde ambities:
•  Regiegemeente; meer (beleid)regisserend en minder uitvoerend werk.
•  Onze organisatie regisseert en indien mogelijk wordt werk uitbesteed aan
   externe partijen en instellingen
•  Competente, gemotiveerde en flexibele medewerkers zorgen voor een
   hoogwaardige dienstverlening tegen acceptabele kosten.

Versus


De organisatie:
1.  Het gemiddelde profiel van een medewerker is een man van middelbare
   leeftijd, meer dan 15 jaar bij de gemeente werkt in salarisschaal 5 en
   uitvoerend werk doet.
2.  Er zal de komende jaren een grotere uitstroom zijn dan er nu aan instroom
   binnen komt. Daardoor zal het personeelsvolume afnemen en ontstaan
   tekorten in de personeelsvoorziening van vacatures.
3.  We huren nu weinig extern (tijdelijk) personeel in.
4.  De dienstverbanden van 18 jaar en hoger kunnen de doorstroom
   belemmeren van medewerkers wat de flexibiliteit van de organisatie
   stagneert.
Kwantitatieve analyse

levert op de volgende

Knelpunten en effecten:
• Geen doorontwikkeling huidige personeel naar meer
 (beleidsmatige) regisserende werkzaamheden.

• Er zal de komende jaren een grotere uitstroom zijn dan
 er nu aan instroom binnen komt. Door afname van
 personeelsvolume ontstaan er personeelstekorten.

• Door de langere dienstverbanden ontstaat een lagere
 doorstroom van personeel wat leidt tot gebrek aan
 carrièrepaden voor personeel en hogere uitstroom.

• We huren te weinig extern (en tijdelijk) personeel in. Het
 effect is dat er weinig ruimte is om toekomstige
 uitstroom van personeel op te vangen.

NB: Dit betreft grotendeels een inschatting, aangezien we op dit moment
  geen beeld hebben van de kwalitatieve gegevens zoals het
  functioneren van medewerkers, afdelingen etc. om een sluitende conclusie
  te trekken.
Kwalitatieve analyse

• Toevoeging kwalitatieve analyse aan de kwantitatieve
 informatie maakt dat je beter in beeld hebt hoe de
 organisatieontwikkeling zal zijn komende jaren

• Wat is dit dan?

• Gesprekkencyclus jaarlijks van individuele werkplan,
 functioneringsgesprek(ken) en vooral een
 beoordelingsmoment (meten is weten)

• Nu alleen beoordelen bij rechtspositioneel moment.
 Bedoeling ieder jaar te beoordelen ongeacht
 rechtspositionele moment

• Elk jaar je functioneren in beeld maakt het
 inzichtelijk waar je staat maar ook waar je met je
 loopbaan heen beweegt.

• Belangrijk: uitgangspunt elke medewerker heeft
 zijn/haar eigen talent (ook dat heb je nu in beeld)!!
Beoordelen volgens de HR3P
HR3P = human resource performance potential portfolio
Het geeft naast huidige functioneren ook beeld waar de
organisatie vindt wat ontwikkelbaar is van de medewerker
als je leidinggevende dat matcht met de organisatie- en
afdelingsdoelen en ambities.
Dit noemen we ook wel ‘potentieelbeoordeling’
                   HR3P in relatie tot medewerker- en organisatieontwikkeling:
             Huidige
           Functioneren
                    Score 1 t/m 4   Score 5 of 6    Score 7 of 8    Score 9 of 10
    Potentieel


    Potentieelgrenzen bereikt        1       6           11        16
    Groeimogelijkheden binnen
    huidige functie             2       7           12        17
    Groeimogelijkheden binnen
    huidig functieniveau          3       8           13        18
    (horizontale loopbaanstap)

    Verticale loopbaanstap op
    korte termijn (2/3 jaar)        4       9           14        19
    Nu reeds toe aan verticale
    loopbaanstap              5      10           15        20

     Niet mee: kans bieden, herplaatsbaar
     of exit

                     Kan mee, mits         Graag mee
                     ontwikkeling
                                           Kunnen voortrekkersrol
                                           vervullen
Betekenis scores HR3P



• Rood: prestatie is onvoldoende,
 verbetertraject op gedrag of inhoud.
• Oranje: prestatie is matig,
 verbetertraject op gedrag of inhoud
• Groen: prestatie is goed, traject gericht
 op behouden en uitbouwen prestatie
• Blauw: prestatie is uitstekend,
 voortrekkersrol geven, traject inrichten
 op interne of externe doorstroom
HR3P matrix model Borger-Odoorn     :
                    HR3P in relatie tot organisatieontwikkeling:
             Huidige
            Huidige
         Functioneren
         Functioneren       Score 1 t/m 4        Score 5 of 6       Score 7 of 8      Score 9 of 10
                     Score 1 t/m 4       Score 5 of 6      Score 7 of 8     Score 9 of 10
Potentieel
Potentieel


Potentieelgrenzen bereikt
Potentieelgrenzen bereikt            1            6            11          16
Groeimogelijkheden binnen
Groeimogelijkheden binnen
huidige functie
huidige functie
                         2            7            12          17

Groeimogelijkheden binnen
huidig functieniveau binnen
 Groeimogelijkheden
 huidig functieniveau
(horizontale loopbaanstap)            3            8            13          18
 (horizontale loopbaanstap)

Verticale loopbaanstap op
korte termijn (2/3 jaar) op
Verticale loopbaanstap
                         4            9            14          19
korte termijn (2/3 jaar)

Nu reeds toe aan verticale
loopbaanstap aan verticale
 Nu reeds toe
                         5           10             15          20
 loopbaanstap


 Niet mee: kans bieden, herplaatsbaar
 of exit

                       Kan mee, mits              Graag mee
                       ontwikkeling
                                                  Kunnen voortrekkersrol
                                                  vervullen
Waar staan we nu (en straks)?


   Concreet komend halfjaar e.v.
• MT besluit 18 september 2012

• OR geïnformeerd 19 september en 16 oktober.
 Instemmingverzoek 14 november behandeling
• Uitleg voorlichting personeel oktober en november

• College, na instemming november/december
 besluit invoeren per 1 januari 2013

• 2013: proefgewijs gesprekken voeren. Beoordelen
 alleen via HR3P om te ervaren en daarna evaluatie

• 2014 e.v. definitieve start
 volledige gesprekkencyclus met jaarlijkse
 beoordeling volgens methodiek HR3P.
Input?
                             Nog vragen?
                 :
            Huidig
        Funtioneren
                   Score 1 t/m 4  Score 5 of 6    Score 7 of 8  Score 9 of 10
Potentieel


Potentieelgrenzen bereikt


Groeimogelijkheden binnen
huidige functie


Groeimogelijkheden binnen
huidig functieniveau
(horizontale loopbaanstap)


Verticale loopbaanstap op
korte termijn (2/3 jaar)


Nu reeds toe aan verticale
loopbaanstap

More Related Content

What's hot

Strategische personeelsplanning vanuit teams
Strategische personeelsplanning vanuit teamsStrategische personeelsplanning vanuit teams
Strategische personeelsplanning vanuit teamsFred Jansen
 
Een nuchtere kijk op strategische personeelsplanning in Ede
Een nuchtere kijk op strategische personeelsplanning in EdeEen nuchtere kijk op strategische personeelsplanning in Ede
Een nuchtere kijk op strategische personeelsplanning in EdeFred Jansen
 
Failing To Plan, Thijs Habets, Ger Peerlings En Gerard Evers
Failing To Plan, Thijs Habets, Ger Peerlings En Gerard EversFailing To Plan, Thijs Habets, Ger Peerlings En Gerard Evers
Failing To Plan, Thijs Habets, Ger Peerlings En Gerard EversAENO fonds
 
Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...
Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...
Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...Transvorm_ZenW
 
Presentatie Curriculumbijeenkomst 8 november 2012
Presentatie Curriculumbijeenkomst 8 november 2012Presentatie Curriculumbijeenkomst 8 november 2012
Presentatie Curriculumbijeenkomst 8 november 2012AvansAlumniHRM
 
MD Onderwijs - Strategische personeelsplanning in het onderwijs door Gerard E...
MD Onderwijs - Strategische personeelsplanning in het onderwijs door Gerard E...MD Onderwijs - Strategische personeelsplanning in het onderwijs door Gerard E...
MD Onderwijs - Strategische personeelsplanning in het onderwijs door Gerard E...Management Drives
 
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HRHR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HRimkopleidingenbv
 
Bijeenkomst HR netwerk 02-07-2013
Bijeenkomst HR netwerk 02-07-2013Bijeenkomst HR netwerk 02-07-2013
Bijeenkomst HR netwerk 02-07-2013Chantal Wind
 
Presentatie Strategische Personeelsplanning 'The Katwijk Way'
Presentatie Strategische Personeelsplanning 'The Katwijk Way'Presentatie Strategische Personeelsplanning 'The Katwijk Way'
Presentatie Strategische Personeelsplanning 'The Katwijk Way'Fred Jansen
 
Inspiratie voor Strategische Personeelsplanning door Gerard Evers
Inspiratie voor Strategische Personeelsplanning door Gerard EversInspiratie voor Strategische Personeelsplanning door Gerard Evers
Inspiratie voor Strategische Personeelsplanning door Gerard EversFred Jansen
 
Flexwerk: iedereen zijn eigen flexibiliteit.
Flexwerk: iedereen zijn eigen flexibiliteit.Flexwerk: iedereen zijn eigen flexibiliteit.
Flexwerk: iedereen zijn eigen flexibiliteit.de Poel Nederland
 
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014UmanID
 
HR in beweging: hoe verandert HR?
HR in beweging: hoe verandert HR?HR in beweging: hoe verandert HR?
HR in beweging: hoe verandert HR?Anita Lettink
 
Competentiemanagement en verloning
Competentiemanagement en verloningCompetentiemanagement en verloning
Competentiemanagement en verloningOlivia Coudenys
 
Verpleegkundige Carriéredag VUmc 2011 - Kjeld H. Aij
Verpleegkundige Carriéredag VUmc 2011 - Kjeld H. AijVerpleegkundige Carriéredag VUmc 2011 - Kjeld H. Aij
Verpleegkundige Carriéredag VUmc 2011 - Kjeld H. Aijdr. Kjeld H. Aij MBA
 
Uitbestedingsfasen En Hr (2)
Uitbestedingsfasen En Hr (2)Uitbestedingsfasen En Hr (2)
Uitbestedingsfasen En Hr (2)Lilian_Smits
 

What's hot (20)

Strategische personeelsplanning vanuit teams
Strategische personeelsplanning vanuit teamsStrategische personeelsplanning vanuit teams
Strategische personeelsplanning vanuit teams
 
Een nuchtere kijk op strategische personeelsplanning in Ede
Een nuchtere kijk op strategische personeelsplanning in EdeEen nuchtere kijk op strategische personeelsplanning in Ede
Een nuchtere kijk op strategische personeelsplanning in Ede
 
Failing To Plan, Thijs Habets, Ger Peerlings En Gerard Evers
Failing To Plan, Thijs Habets, Ger Peerlings En Gerard EversFailing To Plan, Thijs Habets, Ger Peerlings En Gerard Evers
Failing To Plan, Thijs Habets, Ger Peerlings En Gerard Evers
 
Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...
Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...
Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...
 
Presentatie Curriculumbijeenkomst 8 november 2012
Presentatie Curriculumbijeenkomst 8 november 2012Presentatie Curriculumbijeenkomst 8 november 2012
Presentatie Curriculumbijeenkomst 8 november 2012
 
Talent in Beeld
Talent in BeeldTalent in Beeld
Talent in Beeld
 
MD Onderwijs - Strategische personeelsplanning in het onderwijs door Gerard E...
MD Onderwijs - Strategische personeelsplanning in het onderwijs door Gerard E...MD Onderwijs - Strategische personeelsplanning in het onderwijs door Gerard E...
MD Onderwijs - Strategische personeelsplanning in het onderwijs door Gerard E...
 
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HRHR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
 
Bijeenkomst HR netwerk 02-07-2013
Bijeenkomst HR netwerk 02-07-2013Bijeenkomst HR netwerk 02-07-2013
Bijeenkomst HR netwerk 02-07-2013
 
Presentatie Strategische Personeelsplanning 'The Katwijk Way'
Presentatie Strategische Personeelsplanning 'The Katwijk Way'Presentatie Strategische Personeelsplanning 'The Katwijk Way'
Presentatie Strategische Personeelsplanning 'The Katwijk Way'
 
Inspiratie voor Strategische Personeelsplanning door Gerard Evers
Inspiratie voor Strategische Personeelsplanning door Gerard EversInspiratie voor Strategische Personeelsplanning door Gerard Evers
Inspiratie voor Strategische Personeelsplanning door Gerard Evers
 
Flexwerk: iedereen zijn eigen flexibiliteit.
Flexwerk: iedereen zijn eigen flexibiliteit.Flexwerk: iedereen zijn eigen flexibiliteit.
Flexwerk: iedereen zijn eigen flexibiliteit.
 
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014
Menzis - workshop 'Vernieuwend HRM - doel door doen! - 12 juni 2014
 
HR quick scan
HR quick scanHR quick scan
HR quick scan
 
HR in beweging: hoe verandert HR?
HR in beweging: hoe verandert HR?HR in beweging: hoe verandert HR?
HR in beweging: hoe verandert HR?
 
Competentiemanagement en verloning
Competentiemanagement en verloningCompetentiemanagement en verloning
Competentiemanagement en verloning
 
Verpleegkundige Carriéredag VUmc 2011 - Kjeld H. Aij
Verpleegkundige Carriéredag VUmc 2011 - Kjeld H. AijVerpleegkundige Carriéredag VUmc 2011 - Kjeld H. Aij
Verpleegkundige Carriéredag VUmc 2011 - Kjeld H. Aij
 
Exit-onderzoek NL
Exit-onderzoek NLExit-onderzoek NL
Exit-onderzoek NL
 
Uitbestedingsfasen En Hr (2)
Uitbestedingsfasen En Hr (2)Uitbestedingsfasen En Hr (2)
Uitbestedingsfasen En Hr (2)
 
Competentiemanagement
CompetentiemanagementCompetentiemanagement
Competentiemanagement
 

Viewers also liked

Resource Management - de visie van anago - www.anago.nl
Resource Management - de visie van anago - www.anago.nlResource Management - de visie van anago - www.anago.nl
Resource Management - de visie van anago - www.anago.nlAnago
 
Crew, Foia, Documents 011447 - 011492(part 1)
Crew, Foia, Documents 011447 - 011492(part 1)Crew, Foia, Documents 011447 - 011492(part 1)
Crew, Foia, Documents 011447 - 011492(part 1)Obama White House
 
Letter from City of Austin 10.4.02
Letter from City of Austin 10.4.02Letter from City of Austin 10.4.02
Letter from City of Austin 10.4.02Obama White House
 
Formato Sena En Ingles Equipo 1
Formato Sena En Ingles Equipo 1Formato Sena En Ingles Equipo 1
Formato Sena En Ingles Equipo 1Jeison Hurtado
 
Equal Employment Opportunity Commission Preliminary Regulatory Reform Plan
Equal Employment Opportunity Commission Preliminary Regulatory Reform PlanEqual Employment Opportunity Commission Preliminary Regulatory Reform Plan
Equal Employment Opportunity Commission Preliminary Regulatory Reform PlanObama White House
 
Joyceepsteinparentinvolvement
JoyceepsteinparentinvolvementJoyceepsteinparentinvolvement
JoyceepsteinparentinvolvementKathyRees
 
OPIC Released Documents 11-20
OPIC Released Documents 11-20OPIC Released Documents 11-20
OPIC Released Documents 11-20Obama White House
 
Letter from American Chemistry Council 12.24.02 (a)
Letter from American Chemistry Council 12.24.02 (a)Letter from American Chemistry Council 12.24.02 (a)
Letter from American Chemistry Council 12.24.02 (a)Obama White House
 
Nuclear seminar ccy_140510_v2
Nuclear seminar ccy_140510_v2Nuclear seminar ccy_140510_v2
Nuclear seminar ccy_140510_v2Chang Yie
 

Viewers also liked (20)

Resource Management - de visie van anago - www.anago.nl
Resource Management - de visie van anago - www.anago.nlResource Management - de visie van anago - www.anago.nl
Resource Management - de visie van anago - www.anago.nl
 
CAR Email 4.1.03
CAR Email 4.1.03CAR Email 4.1.03
CAR Email 4.1.03
 
Crew, Foia, Documents 011447 - 011492(part 1)
Crew, Foia, Documents 011447 - 011492(part 1)Crew, Foia, Documents 011447 - 011492(part 1)
Crew, Foia, Documents 011447 - 011492(part 1)
 
CAR Email 4.2.02 (b)
CAR Email 4.2.02 (b)CAR Email 4.2.02 (b)
CAR Email 4.2.02 (b)
 
Clear Air Act
Clear Air ActClear Air Act
Clear Air Act
 
APP Email 7.27.05 (b)
APP Email 7.27.05 (b)APP Email 7.27.05 (b)
APP Email 7.27.05 (b)
 
Letter from City of Austin 10.4.02
Letter from City of Austin 10.4.02Letter from City of Austin 10.4.02
Letter from City of Austin 10.4.02
 
Formato Sena En Ingles Equipo 1
Formato Sena En Ingles Equipo 1Formato Sena En Ingles Equipo 1
Formato Sena En Ingles Equipo 1
 
Equal Employment Opportunity Commission Preliminary Regulatory Reform Plan
Equal Employment Opportunity Commission Preliminary Regulatory Reform PlanEqual Employment Opportunity Commission Preliminary Regulatory Reform Plan
Equal Employment Opportunity Commission Preliminary Regulatory Reform Plan
 
CAR Email 6.4.02 (b)
CAR Email 6.4.02 (b)CAR Email 6.4.02 (b)
CAR Email 6.4.02 (b)
 
CAR Email 6.4.02
CAR Email 6.4.02CAR Email 6.4.02
CAR Email 6.4.02
 
Joyceepsteinparentinvolvement
JoyceepsteinparentinvolvementJoyceepsteinparentinvolvement
Joyceepsteinparentinvolvement
 
OPIC Released Documents 11-20
OPIC Released Documents 11-20OPIC Released Documents 11-20
OPIC Released Documents 11-20
 
CAR Email 6.4.02 (oo)
CAR Email 6.4.02 (oo)CAR Email 6.4.02 (oo)
CAR Email 6.4.02 (oo)
 
CAR Email 7.12.02 (c)
CAR Email 7.12.02 (c)CAR Email 7.12.02 (c)
CAR Email 7.12.02 (c)
 
CAR Email 6.4.02 (bb)
CAR Email 6.4.02 (bb)CAR Email 6.4.02 (bb)
CAR Email 6.4.02 (bb)
 
Letter from American Chemistry Council 12.24.02 (a)
Letter from American Chemistry Council 12.24.02 (a)Letter from American Chemistry Council 12.24.02 (a)
Letter from American Chemistry Council 12.24.02 (a)
 
Nuclear seminar ccy_140510_v2
Nuclear seminar ccy_140510_v2Nuclear seminar ccy_140510_v2
Nuclear seminar ccy_140510_v2
 
HiiCo Teaser
HiiCo TeaserHiiCo Teaser
HiiCo Teaser
 
Angelina peteva levski3
Angelina peteva levski3Angelina peteva levski3
Angelina peteva levski3
 

Similar to Presentatie voorstel dienstverlening hr en spp okt 2012

Strategische personeelsplanning
Strategische personeelsplanningStrategische personeelsplanning
Strategische personeelsplanningHRwijs
 
De arbeidsmarkt in breder perspectief (online versie)
De arbeidsmarkt in breder perspectief (online versie)De arbeidsmarkt in breder perspectief (online versie)
De arbeidsmarkt in breder perspectief (online versie)DRV Accountants & Adviseurs
 
Seminar 13 11-12 vs dr1
Seminar 13 11-12 vs dr1Seminar 13 11-12 vs dr1
Seminar 13 11-12 vs dr1Piet Mathôt
 
Managementinformatie uit uw salarisadministratie (online versie)
Managementinformatie uit uw salarisadministratie (online versie)Managementinformatie uit uw salarisadministratie (online versie)
Managementinformatie uit uw salarisadministratie (online versie)DRV Accountants & Adviseurs
 
Flexibilisering av centraal beheer achmea
Flexibilisering av centraal beheer achmeaFlexibilisering av centraal beheer achmea
Flexibilisering av centraal beheer achmeaAndries F. Bongers
 
Themabijeenkomst HR netwerk 21-05-2015
Themabijeenkomst HR netwerk 21-05-2015Themabijeenkomst HR netwerk 21-05-2015
Themabijeenkomst HR netwerk 21-05-2015Chantal Wind
 
Hoe ontwikkel ik mijn personeel? Een stappenplan voor strategische personeels...
Hoe ontwikkel ik mijn personeel? Een stappenplan voor strategische personeels...Hoe ontwikkel ik mijn personeel? Een stappenplan voor strategische personeels...
Hoe ontwikkel ik mijn personeel? Een stappenplan voor strategische personeels...EvaKuijper1
 
Van HR naar CNO: de Wijs Case
Van HR naar CNO: de Wijs CaseVan HR naar CNO: de Wijs Case
Van HR naar CNO: de Wijs CaseIlse Jansoone
 
Handleiding cyclus functioneren en beoordelen SWS VO ROCvA
Handleiding cyclus functioneren en beoordelen SWS VO ROCvAHandleiding cyclus functioneren en beoordelen SWS VO ROCvA
Handleiding cyclus functioneren en beoordelen SWS VO ROCvABarbara Habig
 
Ziggo Customer Relations op weg naar High Performance
Ziggo Customer Relations op weg naar High PerformanceZiggo Customer Relations op weg naar High Performance
Ziggo Customer Relations op weg naar High PerformanceTrommelen & Co bv
 
Flevum Executive - 140507 - Boardroom Dynamics - Wendbaarheid in onvoorspelba...
Flevum Executive - 140507 - Boardroom Dynamics - Wendbaarheid in onvoorspelba...Flevum Executive - 140507 - Boardroom Dynamics - Wendbaarheid in onvoorspelba...
Flevum Executive - 140507 - Boardroom Dynamics - Wendbaarheid in onvoorspelba...Flevum
 
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den Berg
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den BergNVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den Berg
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den BergPRiMAN
 
HR @ Wijs, van HR naar CNO
HR @ Wijs, van HR naar CNOHR @ Wijs, van HR naar CNO
HR @ Wijs, van HR naar CNOIlse Jansoone
 
HR @ Wijs: van HR naar CNO
HR @ Wijs: van HR naar CNOHR @ Wijs: van HR naar CNO
HR @ Wijs: van HR naar CNOIlse Jansoone
 
150105 CV Patrick Kok
150105 CV Patrick Kok150105 CV Patrick Kok
150105 CV Patrick KokPatrick Kok
 
20120502 Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
20120502 Bedrijfspresentatie Seeder De Boer20120502 Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
20120502 Bedrijfspresentatie Seeder De Boerstaverne
 
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerAnneliesvandenboom
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0madeleinevandevecht
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBertjeKnor
 

Similar to Presentatie voorstel dienstverlening hr en spp okt 2012 (20)

Strategische personeelsplanning
Strategische personeelsplanningStrategische personeelsplanning
Strategische personeelsplanning
 
De arbeidsmarkt in breder perspectief (online versie)
De arbeidsmarkt in breder perspectief (online versie)De arbeidsmarkt in breder perspectief (online versie)
De arbeidsmarkt in breder perspectief (online versie)
 
Seminar 13 11-12 vs dr1
Seminar 13 11-12 vs dr1Seminar 13 11-12 vs dr1
Seminar 13 11-12 vs dr1
 
Managementinformatie uit uw salarisadministratie (online versie)
Managementinformatie uit uw salarisadministratie (online versie)Managementinformatie uit uw salarisadministratie (online versie)
Managementinformatie uit uw salarisadministratie (online versie)
 
Flexibilisering av centraal beheer achmea
Flexibilisering av centraal beheer achmeaFlexibilisering av centraal beheer achmea
Flexibilisering av centraal beheer achmea
 
Themabijeenkomst HR netwerk 21-05-2015
Themabijeenkomst HR netwerk 21-05-2015Themabijeenkomst HR netwerk 21-05-2015
Themabijeenkomst HR netwerk 21-05-2015
 
Hoe ontwikkel ik mijn personeel? Een stappenplan voor strategische personeels...
Hoe ontwikkel ik mijn personeel? Een stappenplan voor strategische personeels...Hoe ontwikkel ik mijn personeel? Een stappenplan voor strategische personeels...
Hoe ontwikkel ik mijn personeel? Een stappenplan voor strategische personeels...
 
Van HR naar CNO: de Wijs Case
Van HR naar CNO: de Wijs CaseVan HR naar CNO: de Wijs Case
Van HR naar CNO: de Wijs Case
 
Handleiding cyclus functioneren en beoordelen SWS VO ROCvA
Handleiding cyclus functioneren en beoordelen SWS VO ROCvAHandleiding cyclus functioneren en beoordelen SWS VO ROCvA
Handleiding cyclus functioneren en beoordelen SWS VO ROCvA
 
Ziggo Customer Relations op weg naar High Performance
Ziggo Customer Relations op weg naar High PerformanceZiggo Customer Relations op weg naar High Performance
Ziggo Customer Relations op weg naar High Performance
 
Flevum Executive - 140507 - Boardroom Dynamics - Wendbaarheid in onvoorspelba...
Flevum Executive - 140507 - Boardroom Dynamics - Wendbaarheid in onvoorspelba...Flevum Executive - 140507 - Boardroom Dynamics - Wendbaarheid in onvoorspelba...
Flevum Executive - 140507 - Boardroom Dynamics - Wendbaarheid in onvoorspelba...
 
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den Berg
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den BergNVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den Berg
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den Berg
 
Promatch A4
Promatch A4Promatch A4
Promatch A4
 
HR @ Wijs, van HR naar CNO
HR @ Wijs, van HR naar CNOHR @ Wijs, van HR naar CNO
HR @ Wijs, van HR naar CNO
 
HR @ Wijs: van HR naar CNO
HR @ Wijs: van HR naar CNOHR @ Wijs: van HR naar CNO
HR @ Wijs: van HR naar CNO
 
150105 CV Patrick Kok
150105 CV Patrick Kok150105 CV Patrick Kok
150105 CV Patrick Kok
 
20120502 Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
20120502 Bedrijfspresentatie Seeder De Boer20120502 Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
20120502 Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
 
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
 

More from Sietze Jan Kamstra

Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...
Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...
Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...Sietze Jan Kamstra
 
Presentatie Worldcafe 16 November 2010 Bo
Presentatie Worldcafe 16 November 2010 BoPresentatie Worldcafe 16 November 2010 Bo
Presentatie Worldcafe 16 November 2010 BoSietze Jan Kamstra
 
Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)
Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)
Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)Sietze Jan Kamstra
 
Presentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst Definitief
Presentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst DefinitiefPresentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst Definitief
Presentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst DefinitiefSietze Jan Kamstra
 
Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009
Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009
Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009Sietze Jan Kamstra
 
Integraal Werken Versie Sietze
Integraal Werken Versie SietzeIntegraal Werken Versie Sietze
Integraal Werken Versie SietzeSietze Jan Kamstra
 
Presentatie Cm Nofa Sietze 2004
Presentatie Cm Nofa Sietze 2004Presentatie Cm Nofa Sietze 2004
Presentatie Cm Nofa Sietze 2004Sietze Jan Kamstra
 
Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007
Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007
Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007Sietze Jan Kamstra
 
Meer Dan Welkom Introductiebeleid A&O Fonds
Meer Dan Welkom Introductiebeleid A&O FondsMeer Dan Welkom Introductiebeleid A&O Fonds
Meer Dan Welkom Introductiebeleid A&O FondsSietze Jan Kamstra
 
Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]
Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]
Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]Sietze Jan Kamstra
 

More from Sietze Jan Kamstra (11)

Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...
Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...
Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...
 
Presentatie Worldcafe 16 November 2010 Bo
Presentatie Worldcafe 16 November 2010 BoPresentatie Worldcafe 16 November 2010 Bo
Presentatie Worldcafe 16 November 2010 Bo
 
Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)
Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)
Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)
 
Presentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst Definitief
Presentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst DefinitiefPresentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst Definitief
Presentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst Definitief
 
Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009
Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009
Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009
 
Integraal Werken Versie Sietze
Integraal Werken Versie SietzeIntegraal Werken Versie Sietze
Integraal Werken Versie Sietze
 
Presentatie Cm Nofa Sietze 2004
Presentatie Cm Nofa Sietze 2004Presentatie Cm Nofa Sietze 2004
Presentatie Cm Nofa Sietze 2004
 
Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007
Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007
Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007
 
Meer Dan Welkom Introductiebeleid A&O Fonds
Meer Dan Welkom Introductiebeleid A&O FondsMeer Dan Welkom Introductiebeleid A&O Fonds
Meer Dan Welkom Introductiebeleid A&O Fonds
 
Competenties In Beeld 2004
Competenties In Beeld 2004Competenties In Beeld 2004
Competenties In Beeld 2004
 
Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]
Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]
Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]
 

Presentatie voorstel dienstverlening hr en spp okt 2012

 • 1. Heroriëntatie P&O processen van P&O naar HR Gesprekkencyclus Van soms naar elk jaar
 • 2. Wat gaan we doen? • Waarom deze presentatie? • Verkenning HR • Waar staan we nu? • Waar willen we heen? • Concreet komend half jaar
 • 3. Opdracht: Verkenning HR Algemeen beeld Klassieke PZ functie Welwillend geen centrale samenhang en sturing Heldere koers management Gedateerd Hrbeleid zonder uitvoering Mismatch tussen wensen management en HR
 • 4. Waar staan we nu? Organisatie Streefbeeld organisatie Hoogwaardige woongemeente; dienstverlening hoge kwaliteit tegen acceptabele kosten en zelf de richting van het beleid bepalen en sturen in de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering. Daar waar het effectief en efficiënt is, wordt de uitvoering uitbesteed of wordt samengewerkt met andere gemeenten (= regiegemeente) Kwaliteit dienstverlening en beheer 24/7 bereikbaar digitaal, tenzij inwoners andere dienstverlening vragen Bedrijfsvoering Professionele organisatie De competente medewerker en uitgebalanceerd personeelsbeleid Sturing van bedrijfsvoering Borger-Odoorn regisseert en doet niet alles zelf
 • 5. Waar willen we heen? es = acti weten en= Met Vervolg van de huidige koers 1. Kwantitatieve analyses gekoppeld aan planning en control ook op P&O/HR gegevens (HR maraps) 2. Kwalitatieve analyses niet alleen op medewerkerniveau, maar ook via model HR3P matrix afdelingsgewijs en organisatieniveau rapportages 3. Een duidelijke HR (beleids)agenda afgestemd met (management)wens(en), noodzaak (CAO) en HR advies 4. Heroriëntatie positionering HR functie en rollen van beheer/expert naar serviceprovider / businesspartner
 • 6. Waar willen we heen (2)? Visie op HRM & HRM ontwikkeling = Kwalitatieve kant • Kerncompetenties Op gaan sturen en op beoordelen • Gesprekkencyclus Jaarcyclus van werkplan, functioneren en eind van periode standaard beoordelen • Werktijden(registratie) Naar prestatiegericht werken (je plant je werk in plaats van je verlof) • Management Development (door)ontwikkeling managementlagen via intervisie naar authentiek leiderschap Borger - Odoorn
 • 7. Strategische personeelsplanning (SPP) • SPP bestaat uit: 1. Kwantitatieve analyse (bezetting, formatie, leeftijd, dienstjaren, etc. etc.) 2. Kwalitatieve analyse (meten van prestaties op alle niveaus!) • Meten = weten = actie die bijdragen aan zowel medewerkertevredenheid als ingezette ambitie en visie organisatie
 • 8. Kwantitatieve analyse Uitkomsten (per 1 september 2012) De gestelde ambities: • Regiegemeente; meer (beleid)regisserend en minder uitvoerend werk. • Onze organisatie regisseert en indien mogelijk wordt werk uitbesteed aan externe partijen en instellingen • Competente, gemotiveerde en flexibele medewerkers zorgen voor een hoogwaardige dienstverlening tegen acceptabele kosten. Versus De organisatie: 1. Het gemiddelde profiel van een medewerker is een man van middelbare leeftijd, meer dan 15 jaar bij de gemeente werkt in salarisschaal 5 en uitvoerend werk doet. 2. Er zal de komende jaren een grotere uitstroom zijn dan er nu aan instroom binnen komt. Daardoor zal het personeelsvolume afnemen en ontstaan tekorten in de personeelsvoorziening van vacatures. 3. We huren nu weinig extern (tijdelijk) personeel in. 4. De dienstverbanden van 18 jaar en hoger kunnen de doorstroom belemmeren van medewerkers wat de flexibiliteit van de organisatie stagneert.
 • 9. Kwantitatieve analyse levert op de volgende Knelpunten en effecten: • Geen doorontwikkeling huidige personeel naar meer (beleidsmatige) regisserende werkzaamheden. • Er zal de komende jaren een grotere uitstroom zijn dan er nu aan instroom binnen komt. Door afname van personeelsvolume ontstaan er personeelstekorten. • Door de langere dienstverbanden ontstaat een lagere doorstroom van personeel wat leidt tot gebrek aan carrièrepaden voor personeel en hogere uitstroom. • We huren te weinig extern (en tijdelijk) personeel in. Het effect is dat er weinig ruimte is om toekomstige uitstroom van personeel op te vangen. NB: Dit betreft grotendeels een inschatting, aangezien we op dit moment geen beeld hebben van de kwalitatieve gegevens zoals het functioneren van medewerkers, afdelingen etc. om een sluitende conclusie te trekken.
 • 10. Kwalitatieve analyse • Toevoeging kwalitatieve analyse aan de kwantitatieve informatie maakt dat je beter in beeld hebt hoe de organisatieontwikkeling zal zijn komende jaren • Wat is dit dan? • Gesprekkencyclus jaarlijks van individuele werkplan, functioneringsgesprek(ken) en vooral een beoordelingsmoment (meten is weten) • Nu alleen beoordelen bij rechtspositioneel moment. Bedoeling ieder jaar te beoordelen ongeacht rechtspositionele moment • Elk jaar je functioneren in beeld maakt het inzichtelijk waar je staat maar ook waar je met je loopbaan heen beweegt. • Belangrijk: uitgangspunt elke medewerker heeft zijn/haar eigen talent (ook dat heb je nu in beeld)!!
 • 11. Beoordelen volgens de HR3P HR3P = human resource performance potential portfolio Het geeft naast huidige functioneren ook beeld waar de organisatie vindt wat ontwikkelbaar is van de medewerker als je leidinggevende dat matcht met de organisatie- en afdelingsdoelen en ambities. Dit noemen we ook wel ‘potentieelbeoordeling’ HR3P in relatie tot medewerker- en organisatieontwikkeling: Huidige Functioneren Score 1 t/m 4 Score 5 of 6 Score 7 of 8 Score 9 of 10 Potentieel Potentieelgrenzen bereikt 1 6 11 16 Groeimogelijkheden binnen huidige functie 2 7 12 17 Groeimogelijkheden binnen huidig functieniveau 3 8 13 18 (horizontale loopbaanstap) Verticale loopbaanstap op korte termijn (2/3 jaar) 4 9 14 19 Nu reeds toe aan verticale loopbaanstap 5 10 15 20 Niet mee: kans bieden, herplaatsbaar of exit Kan mee, mits Graag mee ontwikkeling Kunnen voortrekkersrol vervullen
 • 12. Betekenis scores HR3P • Rood: prestatie is onvoldoende, verbetertraject op gedrag of inhoud. • Oranje: prestatie is matig, verbetertraject op gedrag of inhoud • Groen: prestatie is goed, traject gericht op behouden en uitbouwen prestatie • Blauw: prestatie is uitstekend, voortrekkersrol geven, traject inrichten op interne of externe doorstroom
 • 13. HR3P matrix model Borger-Odoorn : HR3P in relatie tot organisatieontwikkeling: Huidige Huidige Functioneren Functioneren Score 1 t/m 4 Score 5 of 6 Score 7 of 8 Score 9 of 10 Score 1 t/m 4 Score 5 of 6 Score 7 of 8 Score 9 of 10 Potentieel Potentieel Potentieelgrenzen bereikt Potentieelgrenzen bereikt 1 6 11 16 Groeimogelijkheden binnen Groeimogelijkheden binnen huidige functie huidige functie 2 7 12 17 Groeimogelijkheden binnen huidig functieniveau binnen Groeimogelijkheden huidig functieniveau (horizontale loopbaanstap) 3 8 13 18 (horizontale loopbaanstap) Verticale loopbaanstap op korte termijn (2/3 jaar) op Verticale loopbaanstap 4 9 14 19 korte termijn (2/3 jaar) Nu reeds toe aan verticale loopbaanstap aan verticale Nu reeds toe 5 10 15 20 loopbaanstap Niet mee: kans bieden, herplaatsbaar of exit Kan mee, mits Graag mee ontwikkeling Kunnen voortrekkersrol vervullen
 • 14. Waar staan we nu (en straks)? Concreet komend halfjaar e.v. • MT besluit 18 september 2012 • OR geïnformeerd 19 september en 16 oktober. Instemmingverzoek 14 november behandeling • Uitleg voorlichting personeel oktober en november • College, na instemming november/december besluit invoeren per 1 januari 2013 • 2013: proefgewijs gesprekken voeren. Beoordelen alleen via HR3P om te ervaren en daarna evaluatie • 2014 e.v. definitieve start volledige gesprekkencyclus met jaarlijkse beoordeling volgens methodiek HR3P.
 • 15. Input? Nog vragen? : Huidig Funtioneren Score 1 t/m 4 Score 5 of 6 Score 7 of 8 Score 9 of 10 Potentieel Potentieelgrenzen bereikt Groeimogelijkheden binnen huidige functie Groeimogelijkheden binnen huidig functieniveau (horizontale loopbaanstap) Verticale loopbaanstap op korte termijn (2/3 jaar) Nu reeds toe aan verticale loopbaanstap