Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Integraal Werken Versie Sietze

764 views

Published on

Manier van onderscheid in integrale aanpak beleid en projecten door procesmatig en projectmatig te werken. Geimplementeerd in 2007 door de werkgroep integraal werken onder (be)leiding van mr. Ronald Bos

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Integraal Werken Versie Sietze

  1. 1. INTEGRAAL WERKEN BORGER-ODOORN
  2. 2. Integraal werken <ul><li>Proces of project </li></ul><ul><li>Proces </li></ul><ul><li>Project </li></ul><ul><li>Stuurgroep </li></ul>
  3. 3. PROCES of PROJECT <ul><li>Startdocument </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aanleiding/probleembeschrijving </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Doel </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Opdrachtformulering </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Opdrachtgever </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Project/proces coördinator </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Globale kostenraming en kostendekking </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Raakvlakken met anderen </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Voortgang </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  4. 4. Initiatief Startdocument Proces plan Sleutelpersonen Bloemlezing Mindmap Klankbord Nota Project plan Plan van aanpak Output & uitvoering Uitvoering visie
  5. 5. Integraal werken & Stuurgroep Opdrachtgever Stuurgroep Project coördinator Projectgroep Werkgroep/subproject
  6. 6. Afbakening projectorganisatie <ul><ul><ul><ul><ul><li>Onderdeel huidige functie of aparte baan? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Urenverantwoording? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mandatering projectleider/ -verantwoordelijke? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Projectbewaking wie, wanneer en hoe? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Verankering projectstructuur in organisatie </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Voortgang </li></ul></ul></ul></ul></ul>

×