Indicadors 2009 - Serveis Territorials

1,489 views

Published on

Dades estadístiques de l'Àrea de Serveis Territorials de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet durant l'any 2009

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
652
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Indicadors 2009 - Serveis Territorials

 1. 1. INDICADORS 2009 Gabinet tècnic d’Alcaldia setembre 2010 SERVEIS TERRITORIALS
 2. 2. SERVEIS TERRITORIALS 5110 Direcció de Serveis Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa per habitant gastat en obres € 123,75 200,00 242,83 Despesa per Km2 de sòl urbà gastat en obres Milers € 3.816,62 5.753,53 7.489,01 Despesa corrent inicial de tota l'Àrea Milers € 19.902,02 19.888,47 19.026,21 Despesa corrent final gestionada Milers € 20.698,08 19.888,47 18.830,91 Despesa corrent no gestionada Milers € 83,94 0,00 380,53 Pressupost gestionat de capítol II % 99,59 100,00 98,02 Finançament propi de la despesa % 20,04 15,00 20,99 Indicadors de Procés Ratio preu m2 adjudicació obres urbanització carrers € 207 200 268 Ratio preu m2 execució obres urbanització carrers € 217 210 271 Increment ratio preu m2 execució urbanització carrers s/.adjudiciació % 4,83 3,00 1,12 Indicadors de Resultat Urbanitzacions executades segons l'establert al PAM Nº 10 de 16 7 de 16 Obres executades subvencionades pel FIM % 100,00 87,80
 3. 3. SERVEIS TERRITORIALS 5120 Planificació i planejament territorial Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors de Procés Redaccions de plans especials Nº 3 2 2 Modificacions de plans especials Nº 6 3 3 Suspensió de llicències Nº 0 0 0 Indicadors de Resultat Modificacions aprovades inicialment del PGM Nº 6 6 6 Modificacions aprovades provisionalment del PGM Nº 3 3 8 Modificacions aprovades definitivament del PGM Nº 4 4 6 Modificacions plans especials aprovats definitivament Nº 4 3 3 Redaccions plans parcials aprovats definitivament Nº 0 2 2
 4. 4. SERVEIS TERRITORIALS 5121 Informació Urbanística i Cadastre Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors de Procés Temps mig tramitació altes obra nova Dies 55 55 55 Temps mig tramitació altes per reclamacions i modificacions Dies 50 50 50 Temps mig tramitació ordinària informació urbanística Dies 34 30 32 Temps mig tramitació urgent informació urbanística Dies 16 14 16 Indicadors de Resultat Altes per obra nova Nº 96 100 115 Altes de reclamacions i modificacions Nº 23 25 32
 5. 5. SERVEIS TERRITORIALS 5130 Disciplina Urbanística Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Ingressos OOFF concessió llicències d'obertura Milers € 342,32 200,00 250,90 Ingressos OOFF per a llicències d'obres Milers € 353,65 250,00 301,59 Indicadors de Procés Temps mig concessió llicències d'obres majors Dies 204 150 200 Temps mig concessió llicències d'obres menors Dies 79 60 68 Temps mig concessió de noves activitas econòmiques Dies 98 50 122 Indicadors de Resultat Llicències d'obres majors concedides respecte les solicitades % 46,94 60,00 64,44 Llicències d'obres menors concedides respecte les solicitades % 83,40 90,00 82,07 Llicències d'obertura concedides % 75,40 80,00 72,21 Llicències d'activitat concedides a l'any en curs Nº 366 450 337
 6. 6. SERVEIS TERRITORIALS 5140 Secretaria Tècnica d’Obres Públiques Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Inversions gastades respecte les consignades % 34,19 70,00 43,75 Previsions totals d'ingrès per subvencions Miler € 9.366,31 16.049,08 21.541,81 Import total drets reconeguts nets en conceptes de subvencions Miler € 3.708,48 4.814,73 6.575,10 Drets recaptats respecte els drets reconeguts nets subvencions % 20,97 30,00 1,50 Indicadors de Procés Desviacions cost final d'un projecte respecte l'adjudicat % 8,50 5,99 2,12 Factures tramitades Nº 397 500 593 Indicadors de Resultat Temps mitjà entre el registre i la tramitació d'una factura Dies 33 50 48 Temps mitjà transcorregut aprovació/adjudicació obra Dies 75 60 104 Temps mitjà entre l'adjudicació i inici d'obres Dies 47 45 64,00
 7. 7. SERVEIS TERRITORIALS 5211 Departament administratiu Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Ingressos per guals i reserves d'estacionament Miler € 532,68 526,50 553,69 Indicadors de Procés Total d'expedients gestionats Nº 3.093 2.556 2.699 Expedients de guals Nº 170 180 184 Expedients d'activitats itinerants en via pública Nº 469 470 471 Expedients de pivots Nº 52 50 47 Expedients de talls de carrer Nº 347 300 315 Expedients de reserves d'estacionament Nº 249 230 231 Expedients sancionadors de neteja Nº 176 200 287 Expedients sancionadors via pública Nº 262 250 205 Expedients sancionadors de netejes de solars Nº 11 10 4 Expedients per contractació i revisió de preus Nº 16 30 51 Expedients d'ingressos per la recollida selectiva Nº 41 40 40 Expedients de mercats Nº 19 30 51 Expedients de neteja de via pública Nº 103 150 157 Expedients de jardineria i mobiliari urbà Nº 116 120 136 Expedients de terrasses de bar Nº 68 68 65 Expedients de quioscos de gelats, premsa i llaminadures Nº 18 18 13 Expedients de taxa de residus comercials Nº 12 10 17 Expedients de rases Nº 351 300 285 Expedients de tramitació de contractes subministrament Nº 29 40 53 Queixes i suggeriments Nº 56 60 87 Indicadors de Resultat Mitja de trucades i atenció telefònica del ciutadà i el client intern Nº 45 45 45 Temps transcorregut entre registre de facturació i la tramitació Dies 40 40 35
 8. 8. SERVEIS TERRITORIALS 5220 Gestió general Serveis Municipals Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Pressupost corrent gestionat Miler € 15.615,61 15.615,61 15.377,85 Finançament propi de la despesa corrent % 14,24 15,00 15,08 Increment pressupost gestionat % -1,86 -1,86 -1,52 Ingressos pel conveni subscrit amb Funerària Miler € 45,50 39,50 39,50 Despesa corrent del servei de neteja de solars per habitant € 1,14 1,00 0,78 Despesa corrent del servei de neteja de solars per m2 € 1,17 1,00 0,80 Indicadors de Procés Infraccions ordenances municipals Nº 410 400 492 Superfície netejada i desbrossada m2 121.680 121.680 121.680 Indicadors de Resultat Expedients sancionadors de neteja fets per particulars % 76,97 75,00 62,41 Expedients sancionadors de neteja fets per empreses % 21,71 24,00 27,82 Expedients sancionadors de neteja fets per entitats % 1,32 1,00 9,77
 9. 9. SERVEIS TERRITORIALS 5221 Neteja viària Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Ingressos taxa recollida d'escombreries industrials Miler € 1.138,60 1.139,00 1.139,33 Despesa per kg recollit € 0,067 0,067 0,066 Despesa en recollida d'escombreries per habitant € 23,59 23,50 23,45 Despesa en recollida d'escombreries per enganxall € 9,15 9,00 9,09 Despesa en neteja viària per km2 Miler € 973,67 970,00 968,95 Despesa en neteja viària per habitant € 40,03 40,00 37,50 Despesa en neteja d'accessos mecànics per habitant € 0,32 0,35 0,42 Indicadors de Procés Total kg residus urbans recollits Kg 50.988.660 49.000.000 47.504.991 Total kg recollida selectiva Kg 9.824.585 9.500.000 9.332.491 Total kg residus urbans no selectius Kg 41.164.075 40.000.000 38.172.500 Total kg residus urbans produïts per habitant/dia Kg 1,13 1,10 1,05 Contenidors indiferenciada Nº 825 825 829 Habitants per contenidor indiferenciada Habitant 149 150 150 Rendiment kg per contenidor i any Nº 49.896 49.500 49.655 Rendiment kg per buidat Nº 137 130 126 Rendiment kg per habitant Nº 334 320 307 Habitants per escombredores i netejadores Habitant 30.802 30.500 30.516 Habitants per cisternes de reg Habitant 30.802 30.500 30.516
 10. 10. SERVEIS TERRITORIALS 5222 Recollida i eliminació de residus Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa de recollida i eliminació de voluminosos Milers € 559,69 555,00 551,74 Despesa per habitant en recollida i eliminació de voluminosos € 4,47 4,47 4,45 Preu final per recollida i eliminació de tona de voluminosos € 307,65 305,00 322,56 Indicadors de Procés Kg voluminosos abocador Tones 1.819,24 1.750,00 1.710,52 Increment respecte any anterior % -4,78 -5,00 -5,98 Rendiment de kg per habitant de l'eliminació Kg 14,53 14,00 13,79
 11. 11. SERVEIS TERRITORIALS 5223 Neteja d’edificis Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa corrent en neteja d'edificis Miler € 3.329,14 3.300,00 3.260,67 Despesa corrent en neteja d'edificis per habitant € 26,59 26,59 26,29 Preu unitat crèdit neteja € 14,80 15,01 15,01 Increment preu unitat crèdit neteja ordinària % 4,23 1,40 1,40 Increment preu unitat crèdit neteja extraordinari % 4,23 1,40 1,40 Preu unitat crèdit extraordinari € 9,62 9,75 9,75 Indicadors de Procés Mitja en hores de resposta demanda no planificada Nº 1 1 1 Indicadors de Resultat Intervenció en queixes per deficiències % 100 100 100
 12. 12. SERVEIS TERRITORIALS 5224 Mercats municipals Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa corrent en mercats municipals per habitant € 3,59 4,00 4,50 Despesa corrent del servei per m2 de superfície total € 51,17 55,00 63,66 Despesa corrent del servei per hora d'obertura anual per mercat € 55,34 60,00 68,84 Indicadors de Procés Mitja del nº d'hores anuals d'obertura de cada mercat Hores 2.704 2.704 2.704 Parades obertes sobre el total de parades % 97 95 92
 13. 13. SERVEIS TERRITORIALS 5225 Cementiris i serveis funeraris Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Ingressos per concessió administrativa del cementiri Miler € 43,74 44,61 51,89 Indicadors de Procés Serveis de tanatori municipal Nº 826 830 830 Nínxols venuts Nº 235 232 232 Nínxols buits (nous) Nº 255 255 279 Lloguers Nº 97 80 65 Inhumacions Nº 823 840 854 Canvis de nom Nº 67 100 145 Oratoris Nº 823 823 801 Mitja mensual de l'activitat del tanatori municipal Nº 69 69 69 Indicadors de Resultat Ocupació nínxols % 98,50 98,50 98,00
 14. 14. SERVEIS TERRITORIALS 5226 Mantenim. jardineria i mobiliari urbà Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa manteniment integral Miler € 2.060,40 2.070,00 2.070,97 Despesa per metre quadrat € 7,45 7,45 7,43 Despesa per metre per habitant € 16,46 16,50 16,70 Despesa renovació llocs infantils Miler € 9,80 50,00 48,04 Despesa increment zones de jocs infantils Miler € 56,50 50,00 26,90 Expedients d'afectació patrimonial Nº 15 15 12 Import afectació patrimonial Miler € 16,11 16,00 6,91 Indicadors de Procés Total d'instàncies rebudes Nº 85 80 101 Temps mitjà de resposta d'instàncies Nº 32 30 35 M2 de parcs i jardins a la ciutat Nº 276.451 279.328 279.328 M2 de zones verdes urbanes Nº 622.554 625.431 625.431 Unitats d'arbrat viari Nº 6.013 6.013 6.036 Increment m2 parcs i jardins % 1,02 0,20 1,04 Increment unitats arbrat viaria % 1,02 0,20 0,38 Increment zones jocs infantils % 12,00 0,20 0,86 Zones infantils renovades % 3,58 5,00 2,70 Jocs que acompleixen la normativa UNE 1176 % 100,00 100,00 100,00 Total de partes a FCC Nº 2.233 2.200 2.288 Partes executats % 94,76 95,00 83,00 Inspeccions de neteja de parcs i jardins inacceptables % 2,00 2,00 3,00 Inspeccions de neteja de parcs i jardins millorables % 17,00 17,00 25,00 Inspeccions de neteja de parcs i jardins correctes % 47,00 50,00 60,00 Inspeccions de neteja de parcs i jardins excel·lents % 34,00 34,00 12,00 Indicadors de Resultat M2 de parcs i jardins de gestió municipal per habitant Nº 2,24 2,24 2,25 M2 de zones verdes de gestió municipal per habitant Nº 5,05 5,05 5,06
 15. 15. SERVEIS TERRITORIALS 5227 Manteniment clavegueram parcs Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa manteniment clavegueram Miler € 170,30 190,34 199,32 Despesa manteniment clavegueram per habitant € 1,36 1,52 1,61
 16. 16. SERVEIS TERRITORIALS 5228 Neteja vertical Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa corrent en poliment per habitant € 0,76 0,76 0,78 Despesa corrent en neteja de façanes per habitant € 1,84 1,90 1,93 Despesa corrent en poliment € 94.959,65 95.000,00 96.160,72 Despesa corrent en neteja de façanes € 229.824,25 230.000,00 239.001,60 Despesa corrent en neteja de façanes per m2 € 2,82 2,72 Indicadors de Procés Superficie netejada m2 85.000,00 87.725,78 Fitxes eliminades (tacs) Nº 5.000 4.728 Metres quadrats eliminats (tacs) Nº 15.000,00 12.876,24 Indicadors de Resultat Rendiment d'actuacions de neteja per m2 Jornades 300,00 352,31
 17. 17. SERVEIS TERRITORIALS 5229 Recollida selectiva Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa de la recollida selectiva per tona €/Tona 92,58 95,00 102,92 Despesa de la recollida selectiva per habitant €/Tona 3,80 3,90 3,90 Indicadors de Procés Tones de vidre recollit Nº 1.259 1.250 1.126 Tones de paper i cartró recollits Nº 2.350 2.300 2.274 Tones d'envasos recollits Nº 779 770 814 Tones d'orgànica recollits Nº 748 750 486 Tones aportats a la deixalleria Nº 4.521 4.500 4.588 Habitants per contenidors de vidre Nº 528 520 519 Habitants per contenidors de paper/cartró Nº 430 425 425 Habaitants per contenidors d'envasos Nº 526 520 521 Contenidors reparats Nº 20 32 Reposicions de contenidors per actes vandàlics Nº 0 5 Punts de recollida orgànica Nº 57 57 58 Indicadors de Resultat Redacció del Pla d'Implantació de la Recollida Orgànica si/no si si Contenidors que superen la saturació % 5 15 5 Ompliment dels contenidors de paper-cartró % 66 75 62 Ompliment dels contenidors d'envasos % 62 90 67
 18. 18. SERVEIS TERRITORIALS 5230 Gestió general Manteniment Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa en manteniment via pública per habitant € 49,07 46,38 48,59 Pressupost corrent gestionat Miler € 6.142,07 5.752,48 6.026,61 Increment pressupost gestionat % 7,73 -0,23 -1,88 Finançament propi de la despesa % 19,12 20,00 20,09 Indicadors de Procés Partes sol·licitats Nº 2.573 2.500 2.145 Implantació programa informàtic si/no no si no Indicadors de Resultat Partes executats % 86,47 90,00 86,15
 19. 19. SERVEIS TERRITORIALS 5231 Manteniment Via Pública Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa manteniment per habitant € 10,78 9,59 10,12 Despesa manteniment d'escales i rampes mecàniques per habitant € 1,24 2,42 2,03 Despesa mitjana en manteniment d'escales per escala € 27.272,73 22.907,11 Inversió en pavimentació per habitant € 7,23 7,59 Despesa en manteniment via pública Milers € 1.350,00 1.189,02 1.254,88 Despesa en manteniemnt de les escales Milers € 155,50 300,00 251,98 Indicadors de Procés M2 pavimentació integral Nº 17.361 8.000 5.608 M2 blandons reparats Nº 156 100 7 M2 sots reparats Nº 474 400 361 Partes nets generats Nº 1.239 1.100 943 Indicadors de Resultat Partes executats % 88,38 90,00 88,65
 20. 20. SERVEIS TERRITORIALS 5232 Consums Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa de consums per habitant € 15,48 16 16,43 Despesa subministrament aigua Miler € 327,53 430,00 434,68 Despesa subministrament electricitat Miler € 1.366,51 1.315,00 1.317,19 Despesa subministrament gas Miler € 243,24 285,00 286,10 Despesa mitja electricitat per punt de llum € 72,58 71,00 70,06 Despesa mitja energía elèctrica/escala mecànica € 10.800,00 10.793,82 Indicadors de Procés Rebuts gestionats Nº 5.508 6.000 6.776 Pòlisses gestionades Nº 864 800 614 Consum d'aigua m3 204.696 325.000 330.899 Consum d'energía elèctrica Kw 9.512.580 9.300.000 9.259.395 Consum de gas kw 2.000.000 2.013.705 Indicadors de Resultat Variació despesa subministrament aigua % -29,18 20,00 32,72 Variació despesa subministrament electricitat % 1,56 5,00 -3,61 Variació despesa subministrament gas % -7,57 10,00 17,62 Temps mig entre el registre i la tramitació d'una factura Dies 30 30 35
 21. 21. SERVEIS TERRITORIALS 5233 Manteniment Edificis Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa mitja per parte € 1.247,54 1.200,00 1.099,85 Despesa manteniment per habitant € 5,59 5,40 5,42 Indicadors de Procés Partes generats Nº 366 350 395 Indicadors de Resultat Partes executats % 93,94 90,00 57,57
 22. 22. SERVEIS TERRITORIALS 5234 Manteniment Senyalització i semafor. Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa corrent senyalització/semaforització per habitant € 1,57 1,61 1,64 Despesa mitja per parte de senyalització € 207,21 207,00 207,68 Despesa manteniment anual de cruïlla semafòrica € 1.944,36 1.950,00 2.174,12 Indicadors de Procés Partes generats Nº 647 650 674 Intervencios sobre avaríes en semàfors Nº 1.000 903 Pasos de vianants repintats Nº 75 80 80 Cruïlles semafòriques noves Nº 1 1 Carcasses de semàfors renovades Nº 130 139 Semàfors amb leds semafòrics % 90 95 Indicadors de Resultat Partes executats % 92,74 90,00 85,76
 23. 23. SERVEIS TERRITORIALS 5235 Manteniment Enllumenat públic Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa per habitant € 5,10 5,15 5,15 Despesa per punt de llum € 86,29 86,00 85,61 Indicadors de Procés Punts de llum Nº 7.405 7.405 7.454 Incidències en punts de llum % 20,64 20,00 34,46 Reducció d'avaries per detecció % 19,35 15,00 10,10 Indicadors de Resultat Total de reparacions d'avaries Nº 1.523 1.500 1.265 Reparacions realitzades en menys de 48 hores % 97,00 97,00 94,00 Avaries de llarga durada % 1,70 1,70 2,30 Temps mig de reparació d'avaries Hores 16 16 34
 24. 24. SERVEIS TERRITORIALS 5236 Manteniment Fonts ornamentals Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa per habitant € 0,59 0,50 0,36 Indicadors de Procés Fonts ornamentals Nº 14 14 14 Operacions de manteniment preventiu Nº 4.472 6.000 5.610
 25. 25. SERVEIS TERRITORIALS 5237 Projectes, instal·lacions, control rases Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors de Procés Expedients de rases Nº 367 300 285 Mitjana de concessió de llicències Dies 47 40 20 Indicadors de Resultat Llicències concendides % 94,28 95,00 96,84 Llargaria total de rases sol·licitades Metres 7.939,61 7.000,00 6.570,06
 26. 26. SERVEIS TERRITORIALS 5240 Disciplina Via Pública Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Ingressos etiquetes sacs de runa € 17.587,50 17.000,00 11.732,40 Ingressos distribució premsa gratuïta € 15.689,40 15.000,00 14.063,30 Ingressos per caixers automàtics € 3.727,50 3.800,00 4.584,00 Indicadors de Procés Renovació automàtiques de llicències via pública Nº 98 100 207 Etiquetes de llicències de sacs de runa Nº 5.250 5.000 3.259 Llicències per distribició premsa gratuïta Nº 8 8 8 Llicències concedides de caixers automàtics Nº 21 24 24
 27. 27. SERVEIS TERRITORIALS 5310 Direcció serveis Habitatge i Sòl Resultat Proposta Resultat 2008 2009 2009 Indicadors d'Estructura Despesa realitzada en adquisició de sòl (€/km2) Miler € 221,97 1.000,00 1.170,48 Indicadors de Procés M2 expropiats de sostre Nº 278,00 5.000,00 5.192,50 M2 expropiats de sòl (incoacions) Nº 3.338,00 9.000,00 9.063,10 Cessions de terrenys Nº 3 0 0 Indicadors de Resultat Habitatges construïts i finalitzats Nº 235 100 99 Edificis construïts i finalitzats Nº 4 3 3 Famílies expropiades Nº 68 54 54

×