SlideShare a Scribd company logo
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
Relació entre Administracions Relació ciutadania i empresa Identitat digital i e-signatura
Registre Gestió documental Transparència i bon govern
AcompanyamentContractació Serveis socials
Geoinformació
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
Disponibilitat
99,68%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/eacat-
tramits/
Implantació Setembre 2018 Acumulat total
Ens usuaris 4 89 2.404
Usuaris 135 5.172 39.451
Organismes prestadors de serveis 0 0 92
Oferta Setembre 2018 Acumulat total
Procediments 7 107 872
Activitat Setembre 2018
Tramitacions 69.664 745.946
Les 10 trameses més utilitzades Setembre
Tramesa genèrica 13.687
Tramesa intercanvi recepció registres fora Catalunya 10.931
Tramesa d’informació, escrits i documents 10.081
Cremes controlades 3.894
Tramesa intercanvi enviament registres fora Catalunya 3.537
EL - Comunicacions ORGT 2.045
Tramitació d'expedients del Síndic de Greuges 1.552
Actes simplificades 1.519
Notificació a ens 1.468
Sol·licitud del Servei de Certificació Digital (SCD) 1.159
Els 10 ens que més trameses envien Setembre
Departament de Territori i Sostenibilitat 3.497
Dept. Polítiques Digitals i Administració Pública 3.220
Diputació de Barcelona 1.947
Agència Catalana de l'Aigua 1.797
Dept.d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.796
Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies 1.752
Síndic de Greuges 1.555
Sindicatura de Comptes de Catalunya 1.223
Dept. Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 1.051
Departament de Cultura 728
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
Disponibilitat
99,56%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/via-oberta/
Implantació Setembre 2018 Acumulat total
Ens usuaris 5 47 707
.Ens usuaris ajuntaments 3 36 565
Oferta Setembre 2018 Acumulat total
Serveis de VO disponibles 0 0 46
Ens que ofereixen dades (cedents) 0 0 874
.Ajuntaments que ofereixen PMH 0 0 853
% població coberta per PMH 92%
Activitat Setembre 2018 Acumulat total
Consultes PCI 2.653.801 29.993.067 163.157.377
Serveis més consultats Setembre
Renda (AEAT) 647.307
Padró municipal d'habitants 549.014
Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 322.250
Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 285.094
Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 173.156
Identitat (sense dades de residència) 116.612
Registres Civils 98.483
Prestacions per desocupació (SEPE) 82.131
Adreça electrònica viària (DEV) 79.919
Prestacions socials públiques (INSS) 70.749
Els cessionaris més actius Setembre
Generalitat de Catalunya (PICA) 1.481.464
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 495.202
Ajuntament de Barcelona 328.147
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona 97.930
Ajuntament de Lleida 59.348
AMB Informació i Serveis, SA 34.192
Ajuntament de Terrassa 24.368
Consorci Administració Oberta de Catalunya 20.984
Àrea Metropolitana de Barcelona 14.998
Ajuntament de Manresa 10.344
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
% d'ús de cada finalitat de consum Setembre %
Ajuts, subvencions i beques 1.289.096 48,58%
Notificació o comunicació administrativa 657.418 24,77%
Renda mínima inserció 160.856 6,06%
Denúncies, inspeccions i sancions 117.186 4,42%
Assessorament de serveis socials 79.419 2,99%
Prestacions socials 62.491 2,35%
Gestió i recaptació en període voluntari 60.528 2,28%
Urbanisme 37.136 1,40%
Gestió de registres 35.578 1,34%
Deutors IVTM 25.891 0,98%
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/comunicacio-de-
domicili/
Implantació Setembre 2018 Acumulat total
Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19
Oferta Setembre 2018 Acumulat total
% població coberta 0 0 36%
Organismes a comunicar 0 0 7
Activitat Setembre 2018
Comunicacions de canvi de domicili 17.322 129.571
Ajuntaments que han comunicat 11
Ens més actius Setembre
Ajuntament de Terrassa 11.043
Ajuntament de Lleida 3.709
Ajuntament del Vendrell 706
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 426
Ajuntament del Prat de Llobregat 423
Ajuntament de Roses 351
Ajuntament del Masnou 213
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 208
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 117
Ajuntament de Cambrils 116
Ajuntament de Valls 10
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-valisa/
Disponibilitat
99,63%
Activitat Setembre 2018
Tramitacions 18.177 190.414
e-Valisa: els organismes més actius Setembre
Departament d'Ensenyament 5.991
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 2.164
Departament de Salut 1.637
Departament de Territori i Sostenibilitat 1.605
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 1.225
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 1.063
Departament de Justícia 1.061
Departament d'Empresa i Coneixement 760
Departament d'Interior 757
Departament de la Presidència 454
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/hestia/
Actualment, de les 105 àrees de serveis socials de Catalunya, 82 utilitzen el servei Hèstia (un 78%).
Font: Consorci AOC
Enllaç al mapa:
http://bit.ly/2pX4Q5h
Disponibilitat
99,99%
Ens Hèstia
Sense Hèstia
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
Disponibilitat
99,91%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tram/
Oferta Acumulat total
Tràmits disponibles 64
Tràmits associats al servei FUE* 17
81
* Tramitació d'activitats empresarials
Implantació Setembre 2018 Acumulat total
Ajuntaments i EMD 0 0 904 + 26
Consells comarcals 0 0 42
Diputacions 0 0 1
Altres ens usuaris 0 0 50
Activitat Setembre 2018
Nombre de tràmits fets 21.878 215.162
Els organismes més actius Setembre
Ajuntament de Castellar del Vallès 706
Ajuntament de Roses 547
Ajuntament de Palafrugell 459
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 351
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 333
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 319
Ajuntament de Molins de Rei 296
Ajuntament de Mollet del Vallès 293
Ajuntament de La Garriga 291
Ajuntament de Sant Just Desvern 283
Tràmits més utilitzats Setembre
Instància genèrica 19.373
Queixes i suggeriments 727
Volant d'empadronament actual 346
Ús equipaments mun. per activitats cult., esportives o de lleure 258
Certificat de convivència actual 77
Declaració responsable d'obertura 74
Llicència d'obra menor 73
Cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal 72
Comunicació d'obres excloses de llicència 69
Comunicació prèvia d'obertura 66
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
Enllaç al mapa:
http://bit.ly/2ldmyiE
Enllaç al mapa:
http://bit.ly/2rVHj5C
Ajuntaments amb e-TRAMAjuntaments amb tramitació electrònica
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
Disponibilitat
Ciutadà 99,92%
Administració 99,08%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-notum/
Implantació Setembre 2018 Acumulat total
Ens usuaris 10 123 1.106
Activitat Setembre Acumulat 2018
Notificacions fetes 182.450 1.673.224
Els 10 ens que més notifiquen Setembre
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 57.592
Generalitat de Catalunya 46.296
Ajuntament de Barcelona 12.108
Consell Comarcal del Maresme 6.997
Síndic de Greuges 3.100
Ajuntament de Girona 3.020
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 1.949
Universitat de Barcelona 1.237
Ajuntament de Reus 1.186
Ajuntament de Manresa 1.097
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-fact/
Disponibilitat
Portal del receptor 99,95%
Bústia de factures 99,80%
Implantació Setembre 2018 Acumulat total
Ens adherits al servei e.Fact 7 39 1.657
Oferta Setembre 2018 Acumulat total
Plataformes privades connectades 0 0 19
Activitat Setembre 2018
Factures gestionades 246.420 2.432.465
Organismes que reben més factures Setembre
Institut Català de la Salut 30.326
Generalitat de Catalunya 11.134
Hospital Clínic de Barcelona 8.097
Fund. Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 4.889
Ajuntament de Barcelona 4.881
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.224
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 3.992
Ens NO Codificat 3.867
Consorci Sanitari Integral 3.651
Universitat de Barcelona 3.636
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
Empreses que trameten més factures Setembre
Endesa Energia, S.A.U. 23.659
Caixabank, S.A. 6.894
Aigües de Barcelona 4.581
Telefonica de España, S.A.U. 4.149
Gas Natural Comercializadora, S.A. 3.691
Aquqlogy Solutions S.A. 2.968
Endesa Energía XXI, S.L.U. 2.660
Sorea, S.A.U. 2.086
Nutricia, S.R.L. 1.768
Medtronic Iberica, S.A. 1.703
Plataformes que trameten més factures Setembre
Seres eFactura 52.534
Hub AOC - Bústia emisor 40.793
Edicom 36.356
Invinet 30.709
Bústia entrada/Sortida FACE 26.607
La Caixa 8.739
Telefónica Móviles España 5.911
Pimefactura 5.832
Ediversa 4.672
Banc Sabadell 2.485
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
Disponibilitat
Ciutadà 100%
Usuari AAPP 99,73%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tauler/
Implantació Setembre 2018 Acumulat total
Usuaris 1 52 1.047
Activitat Setembre 2018
Núm. de documents 3.034 35.548
Usuaris més actius Setembre
Generalitat de Catalunya 235
Universitat Autònoma de Barcelona 129
Ajuntament de Mollet del Vallès 72
Universitat de Lleida 64
Ajuntament de Girona 59
Ajuntament de Granollers 56
Ajuntament de Reus 56
Ajuntament d'Esparreguera 42
Consell Comarcal del Vallès Oriental 40
Ajuntament de Terrassa 34
Ens amb més edictes descarregats Setembre
Generalitat de Catalunya 14.205
Universitat Autònoma de Barcelona 6.304
Ajuntament de Reus 5.203
Consell Comarcal del Gironès 3.583
Ajuntament de Girona 2.926
Universitat de Lleida 2.452
Diputació de Girona 1.223
Ajuntament d'Igualada 851
Ajuntament de Sant Just Desvern 633
Consell Comarcal del Vallès Oriental 616
Ens amb més pàgines vistes Setembre
Generalitat de Catalunya 54.076
Universitat Autònoma de Barcelona 45.328
Ajuntament de Reus 17.991
Ajuntament de Girona 17.181
Consell Comarcal del Gironès 9.301
Universitat de Lleida 9.281
Diputació de Girona 7.984
Consorci Administració Oberta de Catalunya 6.845
Ajuntament d'Igualada 4.822
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.602
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
Disponibilitat
Seu-e 2.0 i Transparència (ciutadà) 99,95%
Seu-e 2.0 i Transparència (AAPP) 99,97%
Seu-e 2.0 i Transparència (Dades obertes) 99,93%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/transparencia/
Tipus de solucions de transparència en producció
Enllaç al mapa:
https://goo.gl/2OAXm0
Solució AOC
Altra solució
Sense solució
Implantació Setembre 2018 Acumulat total
Seu-e 2.0 i Transparència 1 34 1.143
Usuaris més actius Setembre
Consell Comarcal del Vallès Occidental 113
Ajuntament de Castelldefels 94
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 90
Ajuntament de Calafell 76
Ajuntament del Pla del Penedès 69
Ajuntament de Canovelles 58
Consell Comarcal del Montsià 54
Ajuntament de la Llagosta 45
Ajuntament de Veciana 42
Ajuntament de Garriguella 40
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
Disponibilitat
Usuari 99,75%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/eres-
registre-d-entrada-i-sortida/
Implantació Agost 2018 Acumulat total
Ajuntaments 0 0 311
Consell comarcal 0 0 21
Consorci 0 0 33
Diputació 0 0 2
Ens de gestió 0 0 20
EMD 0 0 6
Universitat 0 0 3
Ens instrumental 0 0 3
Societat
participada 0 0
1
Mancomunitat 0 1 6
Fundació 0 0 1
407
Activitat Setembre 2018
entrades sortides
Volum registres 23.419 21.994
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/registre-unificat-mux/
Registre EACAT
Registre propi
Registre Consorci AOC
Dip. Girona
Dip. Lleida
Dip. Tarragona
CC Alt Penedès
Activitat Setembre
entrades sortides
Registre EACAT 15.134 14.585
Registre propi 13.806 10.439
Registre Consorci AOC 1.174 1.051
Diputació de Girona 1.035 1.051
Diputació de Lleida 370 473
Diputació de Tarragona 255 217
Consell Comarcal de l'Alt Penedès 67 253
Els organismes més actius (Entrades) Setembre Registre
Dept. Agric., Ramaderia, Pesca i Alimentació 3.650 Registre EACAT
Dept. de Treball, Afers Socials i Família 2.000 Registre propi
Diputació de Girona 758 Diputació de Girona
CC del Vallès Occidental 143 Registre Consorci AOC
Consell Comarcal de l'Alt Penedès 67 CC de l'Alt Penedès
CC del Solsonès 24 Diputació de Lleida
Consell Comarcal de la Conca de Barberà 21 Diputació de Tarragona
Universitat de Lleida Consorci Serveis Univ. Cat.
Els organismes més actius (Sortides) Setembre Registre
Dept. Polítiques Digitals i Adm. Pública 2.786 Registre EACAT
Agència Catalana de l'Aigua 553 Registre propi
Diputació de Girona 426 Diputació de Girona
CC de l'Alt Penedès 253 CC de l'Alt Penedès
CC del Bages 150 Registre Consorci AOC
CC del Solsonès 133 Diputació de Lleida
CC de la Conca de Barberà 48 Diputació de Tarragona
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/copia/
Ens usuaris Setembre 2018 Acumulat total
51 145 170
Total còpies Setembre 2018 Acumulat total
1.496 16.507 20.323
Ens més actius Setembre
Universitat de Barcelona 434
Ajuntament de Terrassa 329
Ajuntament d'Amposta 102
Consell Comarcal del Bages 100
Ens de Gestió Urbanística, SA (Engestur, SA) 97
Consell Comarcal de l'Alt Camp 81
Ajuntament d'Horta de Sant Joan 54
Universitat Politècnica de Catalunya 50
Ajuntament d'Arnes 47
Ajuntament de Montornès del Vallès 44
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/desa-l/
Disponibilitat
99,80%
Implantació Setembre 2018 Acumulat total
Ens usuaris 2 10 101
Setembre Acumulat 2018
Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient
Creat 14.900 9.122 103.573 45.758
Usuaris més actius. Setembre Document
Ajuntament de Mataró 6.064
Ajuntament de Lleida 789
Consell Comarcal del Tarragonès 750
Ajuntament de Cubelles 583
Consell Comarcal d'Osona 524
Usuaris més actius. Setembre Expedient
Ajuntament de Mataró 6.063
Consell Comarcal del Tarragonès 321
Consell Comarcal d'Osona 246
Ajuntament d'Igualada 224
Consell Comarcal de l'Alt Penedès 207
Procedència de la documentació
Via Oberta 13.046
Portlet 867
ERES 714
PCI 273
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/i-arxiu/
Disponibilitat
99,89%Implantació Setembre 2018 Acumulat total
Usuaris 2 23 181
Activitat iArxiu Setembre 2018 Acumulat total
Documents 466 59.297 676.043
Consulta 79 1.752 8.439
Ingrés 42 11.818 117.392
Eliminació 2 1.876 4.739
Descàrrega 86 505 8.788
Generació còpia autèntica 5 87 428
Descàrrega Informe d'Evidència 2 15 192
Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Setembre
Ajuntament d'Aitona 19
Ajuntament de Castellbisbal 16
Ajuntament d'Arenys de Munt 3
Ajuntament de Manlleu 3
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 1
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
Implantació Acumulat total
Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178
https://www.aoc.cat/serveis-
aoc/valid/#1520848164897-9e9b7ad9-e1a0/
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/segell-de-temps-2/
Disponibilitat
99,48%
Activitat Setembre 2018
Nombre de validacions 10.464.973 82.758.408
Nombre total de segells de temps 4.846.415 41.949.359
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 11
Aplicacions 12
Disponibilitat
99,98%
Activitat Setembre 2018 Acumulat total
Nombre de signatures 511.736 4.639.640 15.127.363
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-er-idcat/
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-t-cat-administracions/
Implantació d'entitats registres Acumulat total
idCAT 357
T-CAT 138
Activitat Setembre 2018
idCAT 18.070 178.138
T-CAT 3.584 30.628
Signatura electrònica 528 5.941
Certificats d'entitat 3.114
T-CAT en Programari 283
Certificats de servidor 99
Certificats de segell electrònic 52
Operador T-CAT 14
Certificats d'aplicació 11
Certificats de seu electrònica 10
T-CAT Representant 1
T-CAT: els organismes més actius Setembre
Universitat Rovira i Virgili 272
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 194
Universitat de Lleida 176
Ajuntament de Badalona 120
Departament de Salut 106
Ajuntament de Barcelona 80
Generalitat de Catalunya 78
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 67
Diputació de Barcelona 61
Dept. d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 60
idCAT: els organismes més actius Setembre
Consorci AOC idCAT Mòbil 11.073
Ajuntament de Barcelona EC-idCAT 732
BASE - Gestió d'Ingressos EC-idCAT 333
Ajuntament de Terrassa EC-idCAT 226
Ajuntament de Rubí EC-idCAT 220
Ajuntament de Sabadell EC-idCAT 214
Ajuntament de Castelldefels EC-idCAT 167
Ajuntament de Lloret de Mar EC-idCAT 149
Ajuntament de Sant Celoni EC-idCAT 139
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre EC-idCAT 120
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
Disponibilitat idCAT
Ciutadà 100%
Operador 100%
Disponibilitat e-Signatura 99,99%
Disponibilitat T-CAT 99,99%
e-Signatura: els organismes més actius Setembre
Ajuntament de Lleida 218
Departament de Justícia 171
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 33
Ajuntament d'Arenys de Mar 26
Dept. d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 25
Ajuntament de la Palma de Cervelló 21
Departament de Territori i Sostenibilitat 13
Ajuntament de Castellbisbal 7
Ajuntament de Pallejà 7
Ajuntament de la Seu d'Urgell 4
Ajuntament de Sant Celoni 3
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/valid/
Disponibilitat
98,45%
Activitat Setembre
Autenticació Signatura Signatura qualificada Total
Operacions 268.049 6.232 202.025 476.306
Autenticació
Certificat digital 222.495
idCAT Mòbil 43.130
Clave 2.423
Mobile Connect 1
268.049
Signatura
Certificat digital 4.474
idCAT Mòbil - compatibilitat 1.758
6.232
Signatura qualificada
Certificat digital 202.025
Els 10 ens més actius Setembre
Departament de Justícia 159.207
Dept. Polítiques Digitals i AAPP 77.088
Consorci AOC 69.957
Agència Tributària de Catalunya 40.054
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 23.994
Departament d'Interior 9.854
Dept. Vicepresidència i d'Ec. i Hisenda 9.008
Diputació de Tarragona 6.013
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 4.924
Ajuntament de Girona 3.826
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-
aoc/portasignatures/
Disponibilitat
99,66%
Ens actius Setembre 2018 Acumulat total
57 145 253
Activitat Setembre 2018
Núm. de signatures 3.458 35.739
Els 10 ens més actius Setembre
Generalitat de Catalunya 727
Departament de Salut 166
Departament d'Empresa i Coneixement 85
Institut Català del Sòl 43
Consell Comarcal del Baix Llobregat 29
Consell Comarcal de la Noguera 19
Consell Comarcal del Ripollès 16
Consell Comarcal de la Selva 14
Ajuntament de Juneda 11
Consorci AOC 10
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-
contractacio-perfil-de-contractant/
Activitat Setembre 2018 Acumulat total
Subhastes electròniques 0 1 81
Implantació Setembre 2018 Acumulat total
Usuaris Perfil de Contractant 1 179 1.392
Procediments de licitació
Obert 624
Contracte menor 232
Negociat sense publicitat 44
Concurs de projectes 6
Normes internes 5
Derivat dacord marc 4
Restringit 4
Negociat amb publicitat 1
Estat de la tramitació
Adjudicat 374
Formalitzat 252
En termini 204
Pendent adjudicació 69
Desert 17
Anul·lada 3
Resolta 1
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-set/
Els treballs portats a terme fins ara han permès el desplegament del servei a 130 ajuntaments i un consell comarcal.
Font: Consorci AOC
Enllaç al mapa:
https://ja.cat/z4J8t
Informe d’activitat_SETEMBRE2018
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/geolocal/
*aplicacions, protecció civil, informació de parcel·les
Implantació Acumulat
Ens amb visor 598
.Ens ajuntaments 559
Ens que publiquen metadades 109
Ajunt. que publiquen el planejament urbanístic 90
Ens que publiquen informació georeferenciada 109
Activitat: on van els usuaris de Geolocal Setembre
Aplicació del visor 2.620
Aplicació d'edició 42
Galeria de mapes de l'ens 110
Pàgina d'inici Instamaps.Geolocal 14
Aplicacions de l'eina * 23
Galeria de mapes de Geolocal 6
Carrerer 1
Ens amb més visites Setembre
Ajuntament de Valls 144
Ajuntament Torroella de Montgrí 120
Ajuntament de Tàrrega 104
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 97
Ajuntament de Cornellà de Llobregat 78
Ajuntament de Tossa de Mar 67
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 66
Ajuntament de Roses 56
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 54
Ajuntament de Vallirana 50
L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat
Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

More Related Content

What's hot

Informe d’activitat. Octubre 2015
 Informe d’activitat. Octubre 2015 Informe d’activitat. Octubre 2015
Informe d’activitat. Octubre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Juliol 2015
 Informe d’activitat. Juliol 2015 Informe d’activitat. Juliol 2015
Informe d’activitat. Juliol 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016Informe activitat_Maig2016
Informe d’activitat. Setembre 2015
 Informe d’activitat. Setembre 2015 Informe d’activitat. Setembre 2015
Informe d’activitat. Setembre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Inf activitat serveis_052018
Inf activitat serveis_052018Inf activitat serveis_052018
Inf activitat serveis_052018
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

What's hot (20)

Informe d’activitat. Octubre 2015
 Informe d’activitat. Octubre 2015 Informe d’activitat. Octubre 2015
Informe d’activitat. Octubre 2015
 
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
 
Informe d’activitat. Juliol 2015
 Informe d’activitat. Juliol 2015 Informe d’activitat. Juliol 2015
Informe d’activitat. Juliol 2015
 
Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016
 
Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016
 
1 gener
1 gener1 gener
1 gener
 
Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016
 
Informe d’activitat. Setembre 2015
 Informe d’activitat. Setembre 2015 Informe d’activitat. Setembre 2015
Informe d’activitat. Setembre 2015
 
informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
 
Inf activitat serveis_052018
Inf activitat serveis_052018Inf activitat serveis_052018
Inf activitat serveis_052018
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
 
informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
 
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
 

Similar to informeactivitat092018

Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016) Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Maig 2015
 Informe d’activitat. Maig 2015 Informe d’activitat. Maig 2015
Informe d’activitat. Maig 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Maig 2015
 Informe d’activitat. Maig 2015 Informe d’activitat. Maig 2015
Informe d’activitat. Maig 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Agost 2015
 Informe d’activitat. Agost 2015 Informe d’activitat. Agost 2015
Informe d’activitat. Agost 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

Similar to informeactivitat092018 (17)

Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016) Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 
Informe d’activitat. Maig 2015
 Informe d’activitat. Maig 2015 Informe d’activitat. Maig 2015
Informe d’activitat. Maig 2015
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 
Informe d’activitat. Maig 2015
 Informe d’activitat. Maig 2015 Informe d’activitat. Maig 2015
Informe d’activitat. Maig 2015
 
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
 
Informe d’activitat. Agost 2015
 Informe d’activitat. Agost 2015 Informe d’activitat. Agost 2015
Informe d’activitat. Agost 2015
 
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
 

informeactivitat092018

 • 1. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Relació entre Administracions Relació ciutadania i empresa Identitat digital i e-signatura Registre Gestió documental Transparència i bon govern AcompanyamentContractació Serveis socials Geoinformació
 • 2. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Disponibilitat 99,68% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/eacat- tramits/ Implantació Setembre 2018 Acumulat total Ens usuaris 4 89 2.404 Usuaris 135 5.172 39.451 Organismes prestadors de serveis 0 0 92 Oferta Setembre 2018 Acumulat total Procediments 7 107 872 Activitat Setembre 2018 Tramitacions 69.664 745.946 Les 10 trameses més utilitzades Setembre Tramesa genèrica 13.687 Tramesa intercanvi recepció registres fora Catalunya 10.931 Tramesa d’informació, escrits i documents 10.081 Cremes controlades 3.894 Tramesa intercanvi enviament registres fora Catalunya 3.537 EL - Comunicacions ORGT 2.045 Tramitació d'expedients del Síndic de Greuges 1.552 Actes simplificades 1.519 Notificació a ens 1.468 Sol·licitud del Servei de Certificació Digital (SCD) 1.159 Els 10 ens que més trameses envien Setembre Departament de Territori i Sostenibilitat 3.497 Dept. Polítiques Digitals i Administració Pública 3.220 Diputació de Barcelona 1.947 Agència Catalana de l'Aigua 1.797 Dept.d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.796 Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies 1.752 Síndic de Greuges 1.555 Sindicatura de Comptes de Catalunya 1.223 Dept. Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 1.051 Departament de Cultura 728
 • 3. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Disponibilitat 99,56% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/via-oberta/ Implantació Setembre 2018 Acumulat total Ens usuaris 5 47 707 .Ens usuaris ajuntaments 3 36 565 Oferta Setembre 2018 Acumulat total Serveis de VO disponibles 0 0 46 Ens que ofereixen dades (cedents) 0 0 874 .Ajuntaments que ofereixen PMH 0 0 853 % població coberta per PMH 92% Activitat Setembre 2018 Acumulat total Consultes PCI 2.653.801 29.993.067 163.157.377 Serveis més consultats Setembre Renda (AEAT) 647.307 Padró municipal d'habitants 549.014 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 322.250 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 285.094 Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 173.156 Identitat (sense dades de residència) 116.612 Registres Civils 98.483 Prestacions per desocupació (SEPE) 82.131 Adreça electrònica viària (DEV) 79.919 Prestacions socials públiques (INSS) 70.749 Els cessionaris més actius Setembre Generalitat de Catalunya (PICA) 1.481.464 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 495.202 Ajuntament de Barcelona 328.147 Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona 97.930 Ajuntament de Lleida 59.348 AMB Informació i Serveis, SA 34.192 Ajuntament de Terrassa 24.368 Consorci Administració Oberta de Catalunya 20.984 Àrea Metropolitana de Barcelona 14.998 Ajuntament de Manresa 10.344
 • 4. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 % d'ús de cada finalitat de consum Setembre % Ajuts, subvencions i beques 1.289.096 48,58% Notificació o comunicació administrativa 657.418 24,77% Renda mínima inserció 160.856 6,06% Denúncies, inspeccions i sancions 117.186 4,42% Assessorament de serveis socials 79.419 2,99% Prestacions socials 62.491 2,35% Gestió i recaptació en període voluntari 60.528 2,28% Urbanisme 37.136 1,40% Gestió de registres 35.578 1,34% Deutors IVTM 25.891 0,98%
 • 5. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/comunicacio-de- domicili/ Implantació Setembre 2018 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Setembre 2018 Acumulat total % població coberta 0 0 36% Organismes a comunicar 0 0 7 Activitat Setembre 2018 Comunicacions de canvi de domicili 17.322 129.571 Ajuntaments que han comunicat 11 Ens més actius Setembre Ajuntament de Terrassa 11.043 Ajuntament de Lleida 3.709 Ajuntament del Vendrell 706 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 426 Ajuntament del Prat de Llobregat 423 Ajuntament de Roses 351 Ajuntament del Masnou 213 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 208 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 117 Ajuntament de Cambrils 116 Ajuntament de Valls 10
 • 6. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-valisa/ Disponibilitat 99,63% Activitat Setembre 2018 Tramitacions 18.177 190.414 e-Valisa: els organismes més actius Setembre Departament d'Ensenyament 5.991 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 2.164 Departament de Salut 1.637 Departament de Territori i Sostenibilitat 1.605 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 1.225 Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 1.063 Departament de Justícia 1.061 Departament d'Empresa i Coneixement 760 Departament d'Interior 757 Departament de la Presidència 454
 • 7. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/hestia/ Actualment, de les 105 àrees de serveis socials de Catalunya, 82 utilitzen el servei Hèstia (un 78%). Font: Consorci AOC Enllaç al mapa: http://bit.ly/2pX4Q5h Disponibilitat 99,99% Ens Hèstia Sense Hèstia
 • 8. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Disponibilitat 99,91% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tram/ Oferta Acumulat total Tràmits disponibles 64 Tràmits associats al servei FUE* 17 81 * Tramitació d'activitats empresarials Implantació Setembre 2018 Acumulat total Ajuntaments i EMD 0 0 904 + 26 Consells comarcals 0 0 42 Diputacions 0 0 1 Altres ens usuaris 0 0 50 Activitat Setembre 2018 Nombre de tràmits fets 21.878 215.162 Els organismes més actius Setembre Ajuntament de Castellar del Vallès 706 Ajuntament de Roses 547 Ajuntament de Palafrugell 459 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 351 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 333 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 319 Ajuntament de Molins de Rei 296 Ajuntament de Mollet del Vallès 293 Ajuntament de La Garriga 291 Ajuntament de Sant Just Desvern 283 Tràmits més utilitzats Setembre Instància genèrica 19.373 Queixes i suggeriments 727 Volant d'empadronament actual 346 Ús equipaments mun. per activitats cult., esportives o de lleure 258 Certificat de convivència actual 77 Declaració responsable d'obertura 74 Llicència d'obra menor 73 Cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal 72 Comunicació d'obres excloses de llicència 69 Comunicació prèvia d'obertura 66
 • 9. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Enllaç al mapa: http://bit.ly/2ldmyiE Enllaç al mapa: http://bit.ly/2rVHj5C Ajuntaments amb e-TRAMAjuntaments amb tramitació electrònica
 • 10. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Disponibilitat Ciutadà 99,92% Administració 99,08% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-notum/ Implantació Setembre 2018 Acumulat total Ens usuaris 10 123 1.106 Activitat Setembre Acumulat 2018 Notificacions fetes 182.450 1.673.224 Els 10 ens que més notifiquen Setembre Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 57.592 Generalitat de Catalunya 46.296 Ajuntament de Barcelona 12.108 Consell Comarcal del Maresme 6.997 Síndic de Greuges 3.100 Ajuntament de Girona 3.020 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 1.949 Universitat de Barcelona 1.237 Ajuntament de Reus 1.186 Ajuntament de Manresa 1.097
 • 11. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-fact/ Disponibilitat Portal del receptor 99,95% Bústia de factures 99,80% Implantació Setembre 2018 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 7 39 1.657 Oferta Setembre 2018 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 0 19 Activitat Setembre 2018 Factures gestionades 246.420 2.432.465 Organismes que reben més factures Setembre Institut Català de la Salut 30.326 Generalitat de Catalunya 11.134 Hospital Clínic de Barcelona 8.097 Fund. Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 4.889 Ajuntament de Barcelona 4.881 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.224 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 3.992 Ens NO Codificat 3.867 Consorci Sanitari Integral 3.651 Universitat de Barcelona 3.636
 • 12. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Empreses que trameten més factures Setembre Endesa Energia, S.A.U. 23.659 Caixabank, S.A. 6.894 Aigües de Barcelona 4.581 Telefonica de España, S.A.U. 4.149 Gas Natural Comercializadora, S.A. 3.691 Aquqlogy Solutions S.A. 2.968 Endesa Energía XXI, S.L.U. 2.660 Sorea, S.A.U. 2.086 Nutricia, S.R.L. 1.768 Medtronic Iberica, S.A. 1.703 Plataformes que trameten més factures Setembre Seres eFactura 52.534 Hub AOC - Bústia emisor 40.793 Edicom 36.356 Invinet 30.709 Bústia entrada/Sortida FACE 26.607 La Caixa 8.739 Telefónica Móviles España 5.911 Pimefactura 5.832 Ediversa 4.672 Banc Sabadell 2.485
 • 13. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Disponibilitat Ciutadà 100% Usuari AAPP 99,73% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tauler/ Implantació Setembre 2018 Acumulat total Usuaris 1 52 1.047 Activitat Setembre 2018 Núm. de documents 3.034 35.548 Usuaris més actius Setembre Generalitat de Catalunya 235 Universitat Autònoma de Barcelona 129 Ajuntament de Mollet del Vallès 72 Universitat de Lleida 64 Ajuntament de Girona 59 Ajuntament de Granollers 56 Ajuntament de Reus 56 Ajuntament d'Esparreguera 42 Consell Comarcal del Vallès Oriental 40 Ajuntament de Terrassa 34 Ens amb més edictes descarregats Setembre Generalitat de Catalunya 14.205 Universitat Autònoma de Barcelona 6.304 Ajuntament de Reus 5.203 Consell Comarcal del Gironès 3.583 Ajuntament de Girona 2.926 Universitat de Lleida 2.452 Diputació de Girona 1.223 Ajuntament d'Igualada 851 Ajuntament de Sant Just Desvern 633 Consell Comarcal del Vallès Oriental 616 Ens amb més pàgines vistes Setembre Generalitat de Catalunya 54.076 Universitat Autònoma de Barcelona 45.328 Ajuntament de Reus 17.991 Ajuntament de Girona 17.181 Consell Comarcal del Gironès 9.301 Universitat de Lleida 9.281 Diputació de Girona 7.984 Consorci Administració Oberta de Catalunya 6.845 Ajuntament d'Igualada 4.822 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.602
 • 14. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Disponibilitat Seu-e 2.0 i Transparència (ciutadà) 99,95% Seu-e 2.0 i Transparència (AAPP) 99,97% Seu-e 2.0 i Transparència (Dades obertes) 99,93% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/transparencia/ Tipus de solucions de transparència en producció Enllaç al mapa: https://goo.gl/2OAXm0 Solució AOC Altra solució Sense solució Implantació Setembre 2018 Acumulat total Seu-e 2.0 i Transparència 1 34 1.143 Usuaris més actius Setembre Consell Comarcal del Vallès Occidental 113 Ajuntament de Castelldefels 94 Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 90 Ajuntament de Calafell 76 Ajuntament del Pla del Penedès 69 Ajuntament de Canovelles 58 Consell Comarcal del Montsià 54 Ajuntament de la Llagosta 45 Ajuntament de Veciana 42 Ajuntament de Garriguella 40
 • 15. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Disponibilitat Usuari 99,75% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/eres- registre-d-entrada-i-sortida/ Implantació Agost 2018 Acumulat total Ajuntaments 0 0 311 Consell comarcal 0 0 21 Consorci 0 0 33 Diputació 0 0 2 Ens de gestió 0 0 20 EMD 0 0 6 Universitat 0 0 3 Ens instrumental 0 0 3 Societat participada 0 0 1 Mancomunitat 0 1 6 Fundació 0 0 1 407 Activitat Setembre 2018 entrades sortides Volum registres 23.419 21.994
 • 16. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/registre-unificat-mux/ Registre EACAT Registre propi Registre Consorci AOC Dip. Girona Dip. Lleida Dip. Tarragona CC Alt Penedès Activitat Setembre entrades sortides Registre EACAT 15.134 14.585 Registre propi 13.806 10.439 Registre Consorci AOC 1.174 1.051 Diputació de Girona 1.035 1.051 Diputació de Lleida 370 473 Diputació de Tarragona 255 217 Consell Comarcal de l'Alt Penedès 67 253 Els organismes més actius (Entrades) Setembre Registre Dept. Agric., Ramaderia, Pesca i Alimentació 3.650 Registre EACAT Dept. de Treball, Afers Socials i Família 2.000 Registre propi Diputació de Girona 758 Diputació de Girona CC del Vallès Occidental 143 Registre Consorci AOC Consell Comarcal de l'Alt Penedès 67 CC de l'Alt Penedès CC del Solsonès 24 Diputació de Lleida Consell Comarcal de la Conca de Barberà 21 Diputació de Tarragona Universitat de Lleida Consorci Serveis Univ. Cat. Els organismes més actius (Sortides) Setembre Registre Dept. Polítiques Digitals i Adm. Pública 2.786 Registre EACAT Agència Catalana de l'Aigua 553 Registre propi Diputació de Girona 426 Diputació de Girona CC de l'Alt Penedès 253 CC de l'Alt Penedès CC del Bages 150 Registre Consorci AOC CC del Solsonès 133 Diputació de Lleida CC de la Conca de Barberà 48 Diputació de Tarragona
 • 17. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/copia/ Ens usuaris Setembre 2018 Acumulat total 51 145 170 Total còpies Setembre 2018 Acumulat total 1.496 16.507 20.323 Ens més actius Setembre Universitat de Barcelona 434 Ajuntament de Terrassa 329 Ajuntament d'Amposta 102 Consell Comarcal del Bages 100 Ens de Gestió Urbanística, SA (Engestur, SA) 97 Consell Comarcal de l'Alt Camp 81 Ajuntament d'Horta de Sant Joan 54 Universitat Politècnica de Catalunya 50 Ajuntament d'Arnes 47 Ajuntament de Montornès del Vallès 44
 • 18. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/desa-l/ Disponibilitat 99,80% Implantació Setembre 2018 Acumulat total Ens usuaris 2 10 101 Setembre Acumulat 2018 Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient Creat 14.900 9.122 103.573 45.758 Usuaris més actius. Setembre Document Ajuntament de Mataró 6.064 Ajuntament de Lleida 789 Consell Comarcal del Tarragonès 750 Ajuntament de Cubelles 583 Consell Comarcal d'Osona 524 Usuaris més actius. Setembre Expedient Ajuntament de Mataró 6.063 Consell Comarcal del Tarragonès 321 Consell Comarcal d'Osona 246 Ajuntament d'Igualada 224 Consell Comarcal de l'Alt Penedès 207 Procedència de la documentació Via Oberta 13.046 Portlet 867 ERES 714 PCI 273
 • 19. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/i-arxiu/ Disponibilitat 99,89%Implantació Setembre 2018 Acumulat total Usuaris 2 23 181 Activitat iArxiu Setembre 2018 Acumulat total Documents 466 59.297 676.043 Consulta 79 1.752 8.439 Ingrés 42 11.818 117.392 Eliminació 2 1.876 4.739 Descàrrega 86 505 8.788 Generació còpia autèntica 5 87 428 Descàrrega Informe d'Evidència 2 15 192 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Setembre Ajuntament d'Aitona 19 Ajuntament de Castellbisbal 16 Ajuntament d'Arenys de Munt 3 Ajuntament de Manlleu 3 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 1
 • 20. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 https://www.aoc.cat/serveis- aoc/valid/#1520848164897-9e9b7ad9-e1a0/ https://www.aoc.cat/serveis-aoc/segell-de-temps-2/ Disponibilitat 99,48% Activitat Setembre 2018 Nombre de validacions 10.464.973 82.758.408 Nombre total de segells de temps 4.846.415 41.949.359
 • 21. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Disponibilitat 99,98% Activitat Setembre 2018 Acumulat total Nombre de signatures 511.736 4.639.640 15.127.363
 • 22. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-er-idcat/ https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-t-cat-administracions/ Implantació d'entitats registres Acumulat total idCAT 357 T-CAT 138 Activitat Setembre 2018 idCAT 18.070 178.138 T-CAT 3.584 30.628 Signatura electrònica 528 5.941 Certificats d'entitat 3.114 T-CAT en Programari 283 Certificats de servidor 99 Certificats de segell electrònic 52 Operador T-CAT 14 Certificats d'aplicació 11 Certificats de seu electrònica 10 T-CAT Representant 1 T-CAT: els organismes més actius Setembre Universitat Rovira i Virgili 272 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 194 Universitat de Lleida 176 Ajuntament de Badalona 120 Departament de Salut 106 Ajuntament de Barcelona 80 Generalitat de Catalunya 78 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 67 Diputació de Barcelona 61 Dept. d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 60 idCAT: els organismes més actius Setembre Consorci AOC idCAT Mòbil 11.073 Ajuntament de Barcelona EC-idCAT 732 BASE - Gestió d'Ingressos EC-idCAT 333 Ajuntament de Terrassa EC-idCAT 226 Ajuntament de Rubí EC-idCAT 220 Ajuntament de Sabadell EC-idCAT 214 Ajuntament de Castelldefels EC-idCAT 167 Ajuntament de Lloret de Mar EC-idCAT 149 Ajuntament de Sant Celoni EC-idCAT 139 Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre EC-idCAT 120
 • 23. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 Disponibilitat idCAT Ciutadà 100% Operador 100% Disponibilitat e-Signatura 99,99% Disponibilitat T-CAT 99,99% e-Signatura: els organismes més actius Setembre Ajuntament de Lleida 218 Departament de Justícia 171 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 33 Ajuntament d'Arenys de Mar 26 Dept. d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 25 Ajuntament de la Palma de Cervelló 21 Departament de Territori i Sostenibilitat 13 Ajuntament de Castellbisbal 7 Ajuntament de Pallejà 7 Ajuntament de la Seu d'Urgell 4 Ajuntament de Sant Celoni 3
 • 24. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/valid/ Disponibilitat 98,45% Activitat Setembre Autenticació Signatura Signatura qualificada Total Operacions 268.049 6.232 202.025 476.306 Autenticació Certificat digital 222.495 idCAT Mòbil 43.130 Clave 2.423 Mobile Connect 1 268.049 Signatura Certificat digital 4.474 idCAT Mòbil - compatibilitat 1.758 6.232 Signatura qualificada Certificat digital 202.025 Els 10 ens més actius Setembre Departament de Justícia 159.207 Dept. Polítiques Digitals i AAPP 77.088 Consorci AOC 69.957 Agència Tributària de Catalunya 40.054 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 23.994 Departament d'Interior 9.854 Dept. Vicepresidència i d'Ec. i Hisenda 9.008 Diputació de Tarragona 6.013 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 4.924 Ajuntament de Girona 3.826
 • 25. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis- aoc/portasignatures/ Disponibilitat 99,66% Ens actius Setembre 2018 Acumulat total 57 145 253 Activitat Setembre 2018 Núm. de signatures 3.458 35.739 Els 10 ens més actius Setembre Generalitat de Catalunya 727 Departament de Salut 166 Departament d'Empresa i Coneixement 85 Institut Català del Sòl 43 Consell Comarcal del Baix Llobregat 29 Consell Comarcal de la Noguera 19 Consell Comarcal del Ripollès 16 Consell Comarcal de la Selva 14 Ajuntament de Juneda 11 Consorci AOC 10
 • 26. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e- contractacio-perfil-de-contractant/ Activitat Setembre 2018 Acumulat total Subhastes electròniques 0 1 81 Implantació Setembre 2018 Acumulat total Usuaris Perfil de Contractant 1 179 1.392 Procediments de licitació Obert 624 Contracte menor 232 Negociat sense publicitat 44 Concurs de projectes 6 Normes internes 5 Derivat dacord marc 4 Restringit 4 Negociat amb publicitat 1 Estat de la tramitació Adjudicat 374 Formalitzat 252 En termini 204 Pendent adjudicació 69 Desert 17 Anul·lada 3 Resolta 1
 • 27. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-set/ Els treballs portats a terme fins ara han permès el desplegament del servei a 130 ajuntaments i un consell comarcal. Font: Consorci AOC Enllaç al mapa: https://ja.cat/z4J8t
 • 28. Informe d’activitat_SETEMBRE2018 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/geolocal/ *aplicacions, protecció civil, informació de parcel·les Implantació Acumulat Ens amb visor 598 .Ens ajuntaments 559 Ens que publiquen metadades 109 Ajunt. que publiquen el planejament urbanístic 90 Ens que publiquen informació georeferenciada 109 Activitat: on van els usuaris de Geolocal Setembre Aplicació del visor 2.620 Aplicació d'edició 42 Galeria de mapes de l'ens 110 Pàgina d'inici Instamaps.Geolocal 14 Aplicacions de l'eina * 23 Galeria de mapes de Geolocal 6 Carrerer 1 Ens amb més visites Setembre Ajuntament de Valls 144 Ajuntament Torroella de Montgrí 120 Ajuntament de Tàrrega 104 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 97 Ajuntament de Cornellà de Llobregat 78 Ajuntament de Tossa de Mar 67 Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 66 Ajuntament de Roses 56 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 54 Ajuntament de Vallirana 50
 • 29. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.