Projecte de pressupostos 2013

6,829 views

Published on

Presentació dels pressupostos municipals de 2013 del poble de Pedreguer.
Presentats en el ple ordinari del 20 de desembre de 2013 i aprovats amb l'abstenció del PP

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,829
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,902
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projecte de pressupostos 2013

 1. 1. PRESSUPOSTOS 2013Proposta Equip de Govern desembre de 2012
 2. 2. ELS CONDICIONANTS1. Llei Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust2. Previsions3. Noves necessitats4. Pressupostos participatius
 3. 3. 1.Estabilitat Pressupostària i plad’ajustCOMPLIMENT PLA D’AJUST aprovat per concertar el préstec de pagament a proveïdorsCOMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats locals a tenir el 2013 un dèficit estructural del 0%COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació màxima dels pressupostos respecte al 2012A efectes pràctics:es comparen previsions de 2011 i l’execució real: el resultat s’aplica sobre el projecte de pressupostos de 2013sobre eixes dades, es preveu la necessitat de deixar una quantitat de romanent positiu: l’entitat local ha de ser capaç de finançar totes les despeses no financeres sense acudir a l’endeutamentper a 2013, la “regla de la despesa” és 1,7%: les despeses no financeres no poden incrementar-se més de l’1,7% respecte a l’any 2012
 4. 4. 2.Previsions A partir del comportament de les despeses de 2012:  reparació i conservació vies públiques  reparació i conservació instal·lacions esportives  reparació i conservació edificis municipals  reparació i conservació col·legis  reparació i conservació maquinària i instal·lacions  combustible vehicles serveis municipals i urbanisme  despeses diverses
 5. 5. 3.Noves necessitats De cara a 2013, l’Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions municipals:  adquisició de ferramentes i contenidors  material d’oficina  manteniment i ampliació xarxa internet  horts urbans i senyals per les sendes  ampliació distribució La Sala  arrendament pavelló Beniarbeig  manteniment sistema informàtic  drets daigua de la comunitat de regants  s’inclou una partida per la SGAE (que cobrava tots els anys, però no es contemplava)  pujada de la planta de transferències  trobades escoles en valencià  contenciosos per actuacions passades
 6. 6. 4.Propostes PressupostosParticipatius (I)1. Espai cultural (14): 121.312,41 € (93.812,41 € + 27.500)2. Prevenció incendis i taller ocupació (4/5): 60.000 €3. Mínim de 10% per ajudes socials (1): 38.000 €4. Gresite piscina (9): 30.000 €5. Obres vies públiques (13): 30.000 €6. Pont les Galgues (8): 11.000 €7. Camí la Parra (17): 11.000 €8. Projecte pista coberta (3): 10.000 €9. Equip de megafonia (7): 3.500 €10. Compostatge (6): 2.000 €[les xifres en menut equivalen al que costaria el “camionet” (15)]
 7. 7. 4.Propostes PressupostosParticipatius (II)TOTAL:316.812,41 €[en ajudes socials i foment de l’ocupació: 98.000 €]El total ix inferior als vora 320.000 € que hem barallat durant les reunions pels motius de la diapositiva 3
 8. 8. LES DADES1. Ingressos2. Despeses
 9. 9. 1.IngressosCAPÍTOLS 2012 2013 DIFERÈNCIAIMPOSTOS 3.700.039,56 3.814.400,88 3,09%DIRECTESIMPOSTOS 110.000,00 140.000,00 27,27%INDIRECTESTAXES I ALTRES 1.870.739,16 1.809.198,64 -3,29%INGRESSOSTRANSFERÈNCIES 1.296.320,99 1.275.008,79 -1,64%CORRENTSINGRESSOS 54.900,29 61.191,69 11,46%PATRIMONIALSOPERACIONS 7.032.000,00 7.099.800,00 0,96%CORRENTSTRANSFERÈNCIES 234.000,00 5.000,00 -97,86%DE CAPITALPASSIUS 0,00 0,00 0,00%FINANCERSOPERACIONS DE 234,000,00 5.000,00 -97,86%CAPITALTOTAL INGRESSOS 7.266.000,00 7.104.800,00 -2,22%
 10. 10. Algunes dades d’interès el Pressupost General de 2013 es presenta amb un superàvit inicial de 16.160,00 €, any passat era de 213.500 €, a tindre en compte que enguany no estan:  232.000 € subvenció Espai Cultural  68.000 € subvencions SERVEF està per adjudicar la concessió de l’aigua, cal destacar el fet de que no hi ha previstos ingressos via préstec al igual que va ocórrer en el pressupost de 2012,
 11. 11. 2.DespesesCAPÍTOLS 2012 2013 DIFERÈNCIADESPESES DE 2.499.068,07 2.301.686,49 -7,90%PERSONALBENS CORRENTS I 2.245.419,74 2.375.065,31 5,77%SERVEISDESPESES 178.094,72 222.500,39 24,93%FINANCERESTRANSFERENCIES 475.804,50 522.077,63 9,73%CORRENTSOPERACIONS 5.398.387,03 5.421.329,82 0,42 %CORRENTSINVERSIONS REALS 1.054.122,31 1.037.012,62 -1,62%TRANSFERÈNCIES 100,00 100,00 0,00%DE CAPITALACTIUS FINANCERS 0,00 10.656,00PASSIUS 599.890,66 619.541,56 3,28%FINANCERSOPERACIONS DE 1.654.112,97 1.667.310,18 0,80 %CAPITALTOTAL DESPESES 7.052.500,00 7.088.640,00 0,51 %
 12. 12. Algunes dades d’interès retribucions alts càrrecs: -14.477,13 €, 17,43%, la pujada del 12% de la planta de transferències no la repercutim en la ciutadania, pugen totes aquelles partides que durant 2012 s’ha comprovat que eren insuficients, i, vistes les necessitats, n’hem creat de noves, atenent a les propostes del Programa de Pressupostos Participatius i a la moció aprovada en ple, es dediquen 98.000 € a ajudes socials i foment de l’ocupació (Benestar social puja un 90%), es dediquen 316.812,41 € a propostes del Programa de Pressupostos Participatius, amb el préstec per pagar proveïdors, la partida destinada a interessos puja un 24,93%
 13. 13. Repartiment percentual ingressos
 14. 14. Repartiment percentual despeses DESPESES 2013 0% 0% 9% 15% 32% DESPESES PERSONAL BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS 7% SUBVENCIONS CAPITAL ACTIUS FINANCERS 3% PASSIUS FINANCERS 34%
 15. 15. Proposta de PressupostGeneral per a 2013 del’Ajuntament de PedreguerPresentat per l’equip de Governel 20 de desembre de 2012

×