SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Unitat de Relacions Institucionals
Alcaldia
2019
Expedients QUI
2017 2018 2019
163
36
2105
2069
QUI ANY 2017
CORRECTES INICIATS ERRONIS ANÒNIMS
478
77
2777
2700
QUI ANY 2018
409
43
2654
2611
QUI ANY 2019
Relacions Institucionals
Alcaldia
Queixes 977
Suggeriments 583
Demandes
d’actuació
1025
Consultes 115
TIPOLOGIA D’EXPEDIENTS
CORRECTES
2018
2700
Queixes 1020
Suggeriments 520
Demandes
d’actuació
968
Consultes 103
2019
2611
Relacions Institucionals
Alcaldia
*Dades recollides a data 26/02/2020
CONSULTES
(*resposta a la ciutadania en màxim 5 dies)
Any 2018
Finalitzades fora de termini
NO Finalitzades
Finalitzades en termini
103 Consultes
Any 2019
Finalitzades fora de termini
NO Finalitzades
Finalitzades en termini
115 Consultes
Relacions Institucionals
Alcaldia
RESUM DE LA GESTIÓ DELS
EXPEDIENTS DE
QUEIXES I SUGGERIMENTS
(resposta a la ciutadania en màxim 45 dies )
(Sense les Consultes)
Relacions Institucionals
Alcaldia
2017
Total 1967
2018
Total 2585
2019
Total 2508
Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini
TIPUS DE CONSULTES ,
QUEIXES, DEMANDES I SUGGERIMENTS 2019
Queixes, Demandes i
Suggeriments
Nº Total: 2508
24,7% Via Pública - Manteniment
11,9% Disciplina Urbanística i Activitats
14,9% Serveis Urbans
10,1% Policia Local
7,2% Zoonosi i Medi Ambient
8,9% Parcs i Jardins
5,8% Servis Socials i Gent Gran
5,1% Mediació i Convivència
3,4% Obres Públiques
2,2% OIAC
1,2% Educació
Consultes
Nº Total: 103
24,3% OIAC i Assumptes Generals
19,4% Disciplina Urbanística i Activitats
15,5% Via Pública
10,7% Policia Local
7,8% Obres Públiques
6,8% Convivència
6,8% Serveis Urbans
4,9% Cultura
3,9% Educació
Relacions Institucionals
Alcaldia
TIPOLOGIA DE LES QUI 2019
Circulació (BUS, Carril Bici, i ordenació i senyalització dels
carrers)
Enllumenat públic
Clavegueram i rases i Contactes amb companyies de llum,
aigua, gas…
Senyalització i Semaforització (REM i senyalització viaria)
Manteniment Pavimentació (accesibilitat, pivots, tractament
antilliscant, guals, calçades i voreres)
Manteniment Parcs i Jardins (poda, plagues, manteniment i
neteja)
VIA PÚBLICA
Tramitació d'expedients d'activitats i obres majors i/o menors i
queixes d'activitats
Sorolls i males olors (Activitats) i queixes terrasses de bar
Demandes inspeccions urbanístiques
DISCIPLINA URBANÍSTICA I LLICÈNCIES
Relacions Institucionals
Alcaldia
Projectes i Obres
(Obres d'espai públic,
Actuacions barris, Reformes
equipaments Municipals)
OBRES PÚBLIQUES
Contenidors i solars que
generen molèsties i brutícia
Neteja a la via pública
SERVEIS URBANS
Relacions Institucionals
Alcaldia
TIPOLOGIA DE LES QUI 2019
Programa de control de colònies de gats,
mosquits tigre, coloms, abespes,
abelles…
Gestió urbana dels animals de
companyia. Gossos perillosos, animals
desatesos…
Plagues (en habitatges privats,
municipals, solars, via pública….)
ZOONOSI I PROTECCIÓ D'ANIMALS
Parc fluvial del Besòs
Parc Serralada de Marina
Fauna urbana protegida
(animals que no siguin de
companyia)
MEDI AMBIENT I HIGIENE
AMBIENTAL
Esports
Educació
Cultura
CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Salut pública i atenció al consumidor
Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat
en Adults
Atenció a la Infància i a les Famílies
Convivència i Mediació veïnal
DRETS SOCIALS, GENT GRAN,
SALUT I CONSUM
Multes
Escàndols en bars,
restaurants, llocs d'oci i
habitatges particulars
Inseguretat ciutadana
Indisciplina viària
(Circulació)
POLICIA LOCAL
Relacions Institucionals
Alcaldia
TIPOLOGIA DE LES QUI 2019
ORIGEN DELS EXPEDIENTS
1339
1105
920
1060
456 446
2018 2019
PRESENCIAL
Instància / verbal
VIA ELECTRÒNICA
Web / Xarxes / e-mail
VIA TELEFÒNICA
Altres
Relacions Institucionals
Alcaldia
Número de QUI per Districte
III
19.595 hab.
374
II
15.462 hab.
229
VI
16.975 hab.
181
I
22.394 hab.
414
V
24.071 hab.
316
IV
22.093 hab.
376
Número de QUI
2019 per Districte
 Districte I 414
 Districte II 229
 Districte III 374
 Districte IV 376
 Districte V 316
 Districte VI 181
Relacions Institucionals
Alcaldia
TIPOLOGIA de QUIS més freqüents per DISTRICTE
I
Neteja
Manteniment parcs i
jardins (poda, control
plagues, manteniment
general parcs)
Contenidors
Pavimentació
(calçades i voreres,
guals, pivots,
accessibilitat)
II
Manteniment parcs i
jardins (poda, control
plagues, manteniment
general parcs)
Pavimentació
(calçades i voreres,
guals, pivots,
accessibilitat)
Neteja
Contenidors
III
Manteniment parcs i
jardins (neteja, poda,
control plagues)
Pavimentació
(calçades i voreres,
guals, pivots,
accessibilitat)
Neteja
Plagues
IV
Manteniment parcs i
jardins (neteja i
manteniment, poda i
control plagues)
Activitats (sorolls,
males olors, i queixes
per l’activitat)
Neteja
Convivència (escales,
bars i establiments)
V
Manteniment parcs i
jardins (neteja i
manteniment, poda i
control plagues)
Convivència (conflictes
escala)
Disciplina urbanística
(no compliment
ordenament, manca
mesures protectores,
inspeccions
urbanístiques)
Plagues
VI
Activitats (sorolls,
males olors, i queixes
per l’activitat)
Convivència (escales,
bars i establiments)
Inspeccions
urbanístiques
Neteja
Relacions Institucionals
Alcaldia
Número de QUI 2019 per
Barris
 Centre 335
 Singuerlin 249
 Riu Sud 206
 Santa Rosa 184
 Fondo 183
 Riu Nord 176
 Llatí 123
 Can Mariner 110
 El Raval 108
 Les Oliveres 61
 Riera Alta 46
 La Guinardera 38
 Safaretjos 27
 Cementiri Vell 25
 Can Franquesa 22
Les Oliveres
3.242 hab.
61
Can Fraquesa
1.342 hab.
22
La
Guinardera
1.973 hab.
38
Singuerlin
12.934 hab.
249
Riu
Nord
7.911 hab.
176
Riu Sud
14.183 hab.
206
El Raval
8.442 hab.
108
Santa
Rosa
14.821 hab.
184
Riera
Alta
1.848 hab.
46
Fondo
16.974 hab.
183
Centre
16.575 hab.
335
Can
Mariner
7.981hab.
110
Safaretjos
1.244 hab.
27
Llatí
9.774 hab.
123
Número de QUI per BarrisRelacions Institucionals
Alcaldia
Cementiri
Vell 1.346hab.
25

More Related Content

What's hot (8)

Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
 
20140702 gesop sant feliu2014_presentacio_premsa
20140702 gesop sant feliu2014_presentacio_premsa20140702 gesop sant feliu2014_presentacio_premsa
20140702 gesop sant feliu2014_presentacio_premsa
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
 
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
 

More from Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de GramenetAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
 

More from Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (20)

Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
 
Presentació de queixes i suggeriments 2022
 Presentació de queixes i suggeriments 2022 Presentació de queixes i suggeriments 2022
Presentació de queixes i suggeriments 2022
 
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
 
Presentació curs 2021 2022 Escola Música
Presentació curs 2021 2022 Escola MúsicaPresentació curs 2021 2022 Escola Música
Presentació curs 2021 2022 Escola Música
 
Postals de Santa Coloma de Gramenet
Postals de Santa Coloma de GramenetPostals de Santa Coloma de Gramenet
Postals de Santa Coloma de Gramenet
 
Audiència pública Pressupost 2021
Audiència pública Pressupost 2021Audiència pública Pressupost 2021
Audiència pública Pressupost 2021
 
Presentacio oferta formativa
Presentacio oferta formativaPresentacio oferta formativa
Presentacio oferta formativa
 
Pressupost 2018 - Aprovació inicial
Pressupost 2018 - Aprovació inicialPressupost 2018 - Aprovació inicial
Pressupost 2018 - Aprovació inicial
 
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
 
Festival Passatge Insòlit 2017
Festival Passatge Insòlit 2017Festival Passatge Insòlit 2017
Festival Passatge Insòlit 2017
 
Escola Municipal de Música
Escola Municipal de Música Escola Municipal de Música
Escola Municipal de Música
 
Pla director de l'Escola de Música
Pla director de l'Escola de MúsicaPla director de l'Escola de Música
Pla director de l'Escola de Música
 
Dossier Rock Fest 2017
Dossier Rock Fest 2017Dossier Rock Fest 2017
Dossier Rock Fest 2017
 
Pla "Renovem els barris"
Pla "Renovem els barris"Pla "Renovem els barris"
Pla "Renovem els barris"
 
Presentació del programa "Renovem els barris"
Presentació del programa "Renovem els barris"Presentació del programa "Renovem els barris"
Presentació del programa "Renovem els barris"
 
Cap a una moneda local: l'indicador LM3
Cap a una moneda local: l'indicador LM3Cap a una moneda local: l'indicador LM3
Cap a una moneda local: l'indicador LM3
 
Dia Escolar de la NO-violència i la Pau
Dia Escolar de la NO-violència i la PauDia Escolar de la NO-violència i la Pau
Dia Escolar de la NO-violència i la Pau
 
Projecte de la Pinta Verda doc
Projecte de la Pinta Verda docProjecte de la Pinta Verda doc
Projecte de la Pinta Verda doc
 
Remodelacio del centre de Santa Coloma
Remodelacio del centre de Santa ColomaRemodelacio del centre de Santa Coloma
Remodelacio del centre de Santa Coloma
 
Memòria del Programa municipal "Memòria democràtica"
Memòria del Programa municipal "Memòria democràtica"Memòria del Programa municipal "Memòria democràtica"
Memòria del Programa municipal "Memòria democràtica"
 

Estadístiques de queixes i suggeriments 2019

 • 1. Unitat de Relacions Institucionals Alcaldia 2019
 • 2. Expedients QUI 2017 2018 2019 163 36 2105 2069 QUI ANY 2017 CORRECTES INICIATS ERRONIS ANÒNIMS 478 77 2777 2700 QUI ANY 2018 409 43 2654 2611 QUI ANY 2019 Relacions Institucionals Alcaldia
 • 3. Queixes 977 Suggeriments 583 Demandes d’actuació 1025 Consultes 115 TIPOLOGIA D’EXPEDIENTS CORRECTES 2018 2700 Queixes 1020 Suggeriments 520 Demandes d’actuació 968 Consultes 103 2019 2611 Relacions Institucionals Alcaldia *Dades recollides a data 26/02/2020
 • 4. CONSULTES (*resposta a la ciutadania en màxim 5 dies) Any 2018 Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini 103 Consultes Any 2019 Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini 115 Consultes Relacions Institucionals Alcaldia
 • 5. RESUM DE LA GESTIÓ DELS EXPEDIENTS DE QUEIXES I SUGGERIMENTS (resposta a la ciutadania en màxim 45 dies ) (Sense les Consultes) Relacions Institucionals Alcaldia 2017 Total 1967 2018 Total 2585 2019 Total 2508 Finalitzades fora de termini NO Finalitzades Finalitzades en termini
 • 6. TIPUS DE CONSULTES , QUEIXES, DEMANDES I SUGGERIMENTS 2019 Queixes, Demandes i Suggeriments Nº Total: 2508 24,7% Via Pública - Manteniment 11,9% Disciplina Urbanística i Activitats 14,9% Serveis Urbans 10,1% Policia Local 7,2% Zoonosi i Medi Ambient 8,9% Parcs i Jardins 5,8% Servis Socials i Gent Gran 5,1% Mediació i Convivència 3,4% Obres Públiques 2,2% OIAC 1,2% Educació Consultes Nº Total: 103 24,3% OIAC i Assumptes Generals 19,4% Disciplina Urbanística i Activitats 15,5% Via Pública 10,7% Policia Local 7,8% Obres Públiques 6,8% Convivència 6,8% Serveis Urbans 4,9% Cultura 3,9% Educació Relacions Institucionals Alcaldia
 • 7. TIPOLOGIA DE LES QUI 2019 Circulació (BUS, Carril Bici, i ordenació i senyalització dels carrers) Enllumenat públic Clavegueram i rases i Contactes amb companyies de llum, aigua, gas… Senyalització i Semaforització (REM i senyalització viaria) Manteniment Pavimentació (accesibilitat, pivots, tractament antilliscant, guals, calçades i voreres) Manteniment Parcs i Jardins (poda, plagues, manteniment i neteja) VIA PÚBLICA Tramitació d'expedients d'activitats i obres majors i/o menors i queixes d'activitats Sorolls i males olors (Activitats) i queixes terrasses de bar Demandes inspeccions urbanístiques DISCIPLINA URBANÍSTICA I LLICÈNCIES Relacions Institucionals Alcaldia
 • 8. Projectes i Obres (Obres d'espai públic, Actuacions barris, Reformes equipaments Municipals) OBRES PÚBLIQUES Contenidors i solars que generen molèsties i brutícia Neteja a la via pública SERVEIS URBANS Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI 2019 Programa de control de colònies de gats, mosquits tigre, coloms, abespes, abelles… Gestió urbana dels animals de companyia. Gossos perillosos, animals desatesos… Plagues (en habitatges privats, municipals, solars, via pública….) ZOONOSI I PROTECCIÓ D'ANIMALS Parc fluvial del Besòs Parc Serralada de Marina Fauna urbana protegida (animals que no siguin de companyia) MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
 • 9. Esports Educació Cultura CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS Salut pública i atenció al consumidor Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat en Adults Atenció a la Infància i a les Famílies Convivència i Mediació veïnal DRETS SOCIALS, GENT GRAN, SALUT I CONSUM Multes Escàndols en bars, restaurants, llocs d'oci i habitatges particulars Inseguretat ciutadana Indisciplina viària (Circulació) POLICIA LOCAL Relacions Institucionals Alcaldia TIPOLOGIA DE LES QUI 2019
 • 10. ORIGEN DELS EXPEDIENTS 1339 1105 920 1060 456 446 2018 2019 PRESENCIAL Instància / verbal VIA ELECTRÒNICA Web / Xarxes / e-mail VIA TELEFÒNICA Altres Relacions Institucionals Alcaldia
 • 11. Número de QUI per Districte III 19.595 hab. 374 II 15.462 hab. 229 VI 16.975 hab. 181 I 22.394 hab. 414 V 24.071 hab. 316 IV 22.093 hab. 376 Número de QUI 2019 per Districte  Districte I 414  Districte II 229  Districte III 374  Districte IV 376  Districte V 316  Districte VI 181 Relacions Institucionals Alcaldia
 • 12. TIPOLOGIA de QUIS més freqüents per DISTRICTE I Neteja Manteniment parcs i jardins (poda, control plagues, manteniment general parcs) Contenidors Pavimentació (calçades i voreres, guals, pivots, accessibilitat) II Manteniment parcs i jardins (poda, control plagues, manteniment general parcs) Pavimentació (calçades i voreres, guals, pivots, accessibilitat) Neteja Contenidors III Manteniment parcs i jardins (neteja, poda, control plagues) Pavimentació (calçades i voreres, guals, pivots, accessibilitat) Neteja Plagues IV Manteniment parcs i jardins (neteja i manteniment, poda i control plagues) Activitats (sorolls, males olors, i queixes per l’activitat) Neteja Convivència (escales, bars i establiments) V Manteniment parcs i jardins (neteja i manteniment, poda i control plagues) Convivència (conflictes escala) Disciplina urbanística (no compliment ordenament, manca mesures protectores, inspeccions urbanístiques) Plagues VI Activitats (sorolls, males olors, i queixes per l’activitat) Convivència (escales, bars i establiments) Inspeccions urbanístiques Neteja Relacions Institucionals Alcaldia
 • 13. Número de QUI 2019 per Barris  Centre 335  Singuerlin 249  Riu Sud 206  Santa Rosa 184  Fondo 183  Riu Nord 176  Llatí 123  Can Mariner 110  El Raval 108  Les Oliveres 61  Riera Alta 46  La Guinardera 38  Safaretjos 27  Cementiri Vell 25  Can Franquesa 22 Les Oliveres 3.242 hab. 61 Can Fraquesa 1.342 hab. 22 La Guinardera 1.973 hab. 38 Singuerlin 12.934 hab. 249 Riu Nord 7.911 hab. 176 Riu Sud 14.183 hab. 206 El Raval 8.442 hab. 108 Santa Rosa 14.821 hab. 184 Riera Alta 1.848 hab. 46 Fondo 16.974 hab. 183 Centre 16.575 hab. 335 Can Mariner 7.981hab. 110 Safaretjos 1.244 hab. 27 Llatí 9.774 hab. 123 Número de QUI per BarrisRelacions Institucionals Alcaldia Cementiri Vell 1.346hab. 25