Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3er cicle energia. Situació actual de l'autoconsum per a coberta fotovoltaica.

299 views

Published on

3er cicle tècnic d'energia a la industria
Data: 4 d'octubre de 2018
Granollers
Ponència: Economia circular: creació de valor a l'economia local
Ponent: Cesar de Cara. ICAEN

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3er cicle energia. Situació actual de l'autoconsum per a coberta fotovoltaica.

 1. 1. #energianeta #transicióenergètica PROJECTES COL·LABORATIUS A L’ENTORN INDUSTRIAL DE GRANOLLERS Situació actual de l’autoconsum per coberta fotovoltaica industrial
 2. 2. #energianeta #transicióenergètica Classificació de les modalitats d’autoconsum. RD 900/2015 Autoconsum tipus 1 Subministrament amb autoconsum Autoconsum tipus 2 Producció amb autoconsum Subjectes Consumidor (únicament) Consumidor i productor Potència contractada <=100 kW Sense límit Contraprestació econòmica per energia elèctrica injectada a la xarxa No Sí Registre d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica No inscrit Inscrit Registre d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica No inscrit Inscrit Peatge de producció No aplica El titular ha de pagar els peatges d’accés establerts en l’RD 1544/2011 (peatge de producció de 0,5 €/MWh) (art. 9).
 3. 3. #energianeta #transicióenergètica Configuració d’equips de mesura: Autoconsum Tipus 1 Autoconsum Tipus 2 (General) Autoconsum Tipus 2 (Simplificat)
 4. 4. #energianeta #transicióenergètica Resum RD 900/2015 • En cap cas un generador es podrà connectar a la xarxa interior de diversos consumidors. • Poden instal·lar-se elements d’acumulació (bateries) si comparteixen equip de mesura i proteccions amb la instal·lació de generació. • No s’incorpora el balanç net • Incorpora el peatge de recolzament
 5. 5. #energianeta #transicióenergètica Règim econòmic Terme fix (€/kW)
 6. 6. #energianeta #transicióenergètica Règim econòmic Terme variable o càrrec transitori per energia autoconsumida (€/kWh) (“peatge de recolzament”)
 7. 7. #energianeta #transicióenergètica Potencial Fotovoltaic Potencial energia solar Potència instal·lable [GW] Energia anual [GWh/a] Terra 27,4 45.549 Teulades 19,3 24.307 TOTAL 46,7 GW 69.856 GWh/a
 8. 8. #energianeta #transicióenergètica Instal·lacions executades PROJECTE INVERSIÓ € POTÈNCIA (kWp) ENERGIA PRODUIDA kWh/any ESTALVI €/any PR anys Inversió (€/kWp) Estalvi (€/kWp) Estalvi (kWh/kWp) A 20.000 10 13.949 1.219,5 16,4 2.000 122 1.395 B 24.479 18 20.792 2.789 8,8 1.360 155 1.155 C 45.000 25 33.129 2.250,0 20,0 1.800 90 1.325 D 45.000 25 33.129 2.216,7 20,3 1.800 89 1.325 E 45.000 25 31.998 2.616,3 17,2 1.800 105 1.280 F 45.000 25 34.241 3.333,3 13,5 1.800 133 1.370 G 45.000 25 32.809 2.307,7 19,5 1.800 92 1.312 H 45.000 25 34.241 2.616,3 17,2 1.800 105 1.370 I 54.000 30 33.002 2.827,2 19,1 1.800 94 1.100 J 56.000 40 44.003 3.146,1 17,8 1.400 79 1.100 K 70.000 45 46.701 3.381,6 20,7 1.556 75 1.038 L 70.000 50 62.054 3.286,4 21,3 1.400 66 1.241 M 70.000 50 55.943 3.448,3 20,3 1.400 69 1.119 N 70.000 50 51.034 3.723,4 18,8 1.400 74 1.021 O 84.000 60 80.148 4.719,1 17,8 1.400 79 1.336 P 122.500 98 98.684 7.163,7 17,1 1.250 73 1.007 Q 130.000 100 118.571 7.407,4 17,6 1.300 74 1.186 R 125.000 100 100.698 6.648,9 18,8 1.250 66 1.007
 9. 9. #energianeta #transicióenergètica Estat actual Exemple orientatiu de la repartició dels Costos 52% instal·lació + projectes + tràmits
 10. 10. #energianeta #transicióenergètica Evolució dels preus
 11. 11. #energianeta #transicióenergètica Evolució dels preus El cost mig de les plaques fotovoltaiques s’ha reduït un 80% en els últims 8 anys DIVIDIT PER 154 EN 25 ANYS I PER 5 EN ELS ÚLTIMS 8 ANYS Font: Technology Roadmap. Solar Photovoltaic Energy. 2014 Edition. AIE
 12. 12. #energianeta #transicióenergètica Tramitació AJUNTAMENT Permís obres COMPANYIA ELÈCTRICA DISTRIBUÏDORA Procés connexió GENERALITAT OGE (DGEMSI) Alta definitiva Permís municipal d'obres Consulta previa ajuntament Projecte tècnic Informe idoneïtat Tècnica AdmissióComuitat Inmediat Estudis previs/ projecte tècnic Pressupostos i estudis previs Projecte / Memòria tècncia Estudi bàsic Seguretat i Salut Adequació previa instal·lació Pressupost + execució Butlletí de Reconeixement d'Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió (BRIE) Proces de Connexió Punt de Connexió Companyia Distribuïdora Certificat instal·lació Elèctrica (CIE) Contracte Tècnic Accés (CTA) Instal·lació i Verificació comptador generació Modificació contrate amb comercialitzadora (art 10 RD 900/2015) Comunicació alta definitiva Certificat de l'instal·lador (final d'obra) Tràmit telemàtic OGE canal empresa
 13. 13. #energianeta #transicióenergètica IMPULS DE L’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic PERQUÈ: PROPOSAR SOLUCIONS I MILLORES • Simplificar tràmits • Planejaments urbanístics o ordenances municipals que limiten les energies renovables en les cobertes dels edificis • Fiscalitat incentivadora • Punt i contracte de connexió amb la distribuïdora • Relació amb la comunitat de veïns • Formació de Professionals QUI EN FORMA PART? • Administracions públiques • Empreses i associacions professionals del sector fotovoltaic • Enginyeries • Fabricants i distribuïdors de bateries • Distribuïdors i comercialitzadors d’electricitat • Col·legis professionals (enginyeria, arquitectura, administració de finques) • Associacions de consumidors
 14. 14. #energianeta #transicióenergètica Estratègia SOLARCAT Objectiu: Preparar Catalunya per la captació, aprofitament i emmagatzematge elèctric de l’energia solar • Desenvolupar els instruments tècnics, econòmics, legals i socioculturals per facilitar el desenvolupament de l’energia solar fotovoltaica (autoconsum i centrals). • Línies d’incentiu econòmic per la implantació de 1000 equips d’emmagatzematge elèctric distribuït i afavorir la creació de comunitats solars de ciutadans: 5,6 milions d’euros en el període 2017-2020 • Dissenyar i desenvolupar un model de col·laboració pública/privada/ciutadana, basat en la compra garantida d’energia a llarg termini (“Power Purchase Agreement – PPA”), en un futur parc solar de promoció i inversió privada, ubicat en un corredor d’infraestructures. L’ IMPULS DE L’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
 15. 15. #energianeta #transicióenergètica EINES DE REFERÈNCIA • Cercador de projectes. http://cercador.icaen.gencat.cat/#/cercador • Autoconsumo al detalle http://www.autoconsumoaldetalle.es/ca/inicio/ http://www.autoconsumoaldetalle.es/ca/calcule- la-seua-installacio/ • Eneragen http://www.eneragen.org/es/
 16. 16. #energianeta #transicióenergètica GRÀCIES @energiacat #energianeta #transicióenergètica

×