Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Factura electrònica - Intervenció General Diputació de Barcelona - Jordi A. Espasa 5/05/2015

Jornada "La factura electrònica ja és una realitat, com li podem treure més suc?" 5 de maig de 2015
Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. Organitzada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Factura electrònica - Intervenció General Diputació de Barcelona - Jordi A. Espasa 5/05/2015

 1. 1. 1 Intervenció General 5 de maig de 2015 Factura electrònica
 2. 2. diba.cat/efact 22  Antecedents de la factura electrònica a la Diputació de Barcelona  Actuacions prèvies a l’entrada en vigor de l’obligatorietat prevista a la Llei 25/2013  Estat actual
 3. 3. diba.cat/efact 33 Antecedents de la factura electrònica a la Diputació de Barcelona
 4. 4. diba.cat/efact 44 2006 Des dels inicis de l’exercici de 2006 l’entrada de les factures, encara en paper, es centralitza en un únic registre específic de factures, dependent de la Intervenció General, on són digitalitzades i la seva tramitació interna és electrònica. Factura en paper Factura en paper Registre Factures Registre Factures C.Gestor 1C.Gestor 1 C.Gestor nC.Gestor n C.Gestor 2C.Gestor 2 .../... .../... +  Verificar  Conformar  Elaborar “O” Pagament
 5. 5. diba.cat/efact 55 Conveni AOC-Diba implementant la factura electrònica 2009  Validació del format de les factures (xml)  Validació signatura electrònica Servei DiBa - e.FACT RECEPCIÓ CONVENI signat 17/12/2009
 6. 6. diba.cat/efact Evolució factura electrònica Diba 110 3.055 1.464 5.278 1.063 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 2010 2011 2012 2013 2014 66 Entrada primera factura electrònica a la Diputació de Barcelona el 17/12/2010 2010 2011-2014 Evolució registre de factures electròniques paper 99,8% 97,3% 96,0% 90,4% 83,7% e-factura 0,2% 2,7% 4,0% 9,6% 16,3%
 7. 7. diba.cat/efact 77 Actuacions prèvies a l’entrada en vigor de l’obligatorietat prevista a la Llei 25/2013
 8. 8. diba.cat/efact 88 Actuacions prèvies a l’entrada en vigor de l’obligatorietat La Diputació de Barcelona no ha exceptuat les factures d’import inferior a 5.000 euros <= 5.000 euros 87% > 5.000 euros 13% Import Factures proveïdors obligats ?Factures 2014 Import Factures Obligats No obligats <= 5.000 euros 66% s/TOTAL > 5.000 euros 10% s/TOTAL Factures de Proveïdors 24% s/TOTAL
 9. 9. • Llei 25/2013 d’impuls de la factura electrònica • Ordre HAP/492/2014 requisits del Registre de Factures • Ordre HAP/1074/2014 Condicions tècniques del Punt general d’entrada de factures electròniques • Resolució 25/06/2014, condicions d’ús de la plataforma FACe • Resolució 10/10/2014, condicions normalitzades Punt general d’entrada de factures electròniques • Acord GOV/151/2014, sobre el Punt general d’entrada de factures de Catalunya • Carta/mail de promoció a tots els proveïdors, juny 2014 • Disseny tríptic / banners / newsletter • Mail recordatori als proveïdors obligats , octubre 2014 • Actualització continguts de suport al web diba.cat/efact • Guia visual d’ajuda al proveïdor • Jornades informatives per als centres gestors de la Diputació de Barcelona • Generació dels codis DIR3, per als diferentes centes gestors • Tasques d’acompanyament a les empreses 9 Actuacions prèvies a l’entrada en vigor de l’obligatorietat
 10. 10. 11 Visualització de les factures electròniques
 11. 11. 12 DIFICULTATS Elevat nombre de camps (tags) que poden venir emplenats Identificació del contingut Visualització de la factura electrònica SOLUCIÓ ADOPTADASOLUCIÓ ADOPTADA Desenvolupament d’un visor propi, a mida (plantilla iReport) Inventari de tags  Incorporats (i ubicats) al visor  Descartats per no ser d’interès  Nous o infreqüents: generen e-mail al Centre Gestor REPTES Que es mostri tot el que és rellevant Que sigui “imprimible” Que siguin identificables (logotip ?)
 12. 12. 13
 13. 13. 14 Visualització de la factura electrònica PROBLEMÀTICA - utilities Les factures de subministraments (aigua, llum, gas...) no s’adapten al format estàndard Necessitat d’extensions Especial dificultat de visualització SOLUCIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA (*) A partir d’una mateixa factura en formats xml i en paper: • S’han identificat els tags rellevants • Es mostren al visor de manera similar a com apareixien al paper • Ajuda extra: en alguns casos el proveïdors ens envia el pdf annexat a l’xml (*) A data d’avui la solució adoptada ha deixat de servir per a un determinat proveïdor de gas i electricitat, impossibilitant la tramitació de les seves factures
 14. 14. diba.cat/efact 1515 Estat actual
 15. 15. 16 Factura en paper - Proveïdor Obligat  Contacte telefònic  Retorn factura amb carta informativa dirigida a la persona amb qui s’ha contactat > 5.000 €< =5.000 € Consulta comptabilitat facturació 2014 Proveïdor amb Facturació de petit import Proveïdor amb Facturació important: Almenys 1 factura > 5000€ i Grans empreses  Contacte telefònic  Assessorament personalitzat (telefònic o presencial)  Retorn factura amb carta informativa dirigida a la persona amb qui s’ha contactat Procediment Factura Electrònica Obligatòria
 16. 16. 17 20142015 2014 Gener Febrer Març Abril paper 93% 87% 83% 85% e-factura 7% 13% 17% 15% 2015 Gener Febrer Març Abril paper 63% 21% 20% 20% e-factura 37% 79% 80% 80% Estat actual A data 30 d’abril, s’han registrat un total de 9.822 factures, de les quals 7.098 són factures electròniques (72%). La no exclusió de les factures < 5.000 euros ha comportat la devolució de 1.025 factures, la meitat de les quals ja ha tornat a arribar en format electrònic
 17. 17. 18 Intervenció General intervenciogf@diba.cat

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Jornada "La factura electrònica ja és una realitat, com li podem treure més suc?" 5 de maig de 2015 Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. Organitzada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Views

Total views

1,027

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×