Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INDICADORS 2011Gabinet de Planificació i Organització  juny 2012
1000 GERÈNCIA                                    Resultat  Proposta   Resultat  ...
1001 ACCIÓ POLÍTICA                               Resultat   Proposta  Resultat    ...
1100 GABINET RELACIONS   INSTITUCIONALS                                Resultat  Propo...
1110 PROTOCOL                                       Resultat  Proposta  Resultat...
1120 PREMSA I COMUNICACIÓ                               Resultat    Proposta  Resultat ...
1200 DEFENSOR DEL CIUTADÀ                                Resultat    Proposta   Result...
1300 REACTIVACIÓ ECONÒMICA                                Resultat   Proposta   Result...
2000 DIRECCIÓ DE SERVEIS   INTERNS                       Resultat     Proposta    Resultat...
2010 TRESORERIA                                  Resultat     Proposta   Resultat...
2030 RECAPTACIÓ                              Resultat    Proposta  Resultat       ...
2040 GESTIÓ TRIBUTÀRIA                            Resultat    Proposta   Resultat   ...
2300 DIRECCIÓ DE RECURSOS   HUMANS                                  Resultat    Pr...
2302 FORMACIÓ I   DESENVOLUPAMENT                                  Resultat     Pro...
2303 RESERVES                                 Resultat     Proposta    Resultat ...
2310 RECURSOS HUMANS                             Resultat      Proposta   Resultat   ...
2340 PREVENCIÓ                                Resultat      Proposta   Resultat  ...
2410 CONTRACTACIÓ, COMPRES I   GESTIÓ PATRIMONIAL                                   R...
2420 ARXIU                           Resultat      Proposta   Resultat         ...
2430 SERVEI DE CONTRACTACIÓ                         Resultat      Proposta    Resultat  ...
2520 SERVEI DE SISTEMES   D’INFORMACIÓ I INFORMÀTICS                                 Re...
2530 GESTIÓ D’ASSUMPTES   GENERALS                                   Resultat    ...
2531 OFICINA D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ   CIUTADANA (OIAC)                              Result...
2532 CONSERGERIA                      Resultat      Proposta   Resultat           ...
2533 CONSUMS DE TELÈFONS                             Resultat     Proposta   Resultat ...
3100 DIRECCIÓ DE SERVEIS A LA   PERSONA                                Resultat    Pr...
3120 GABINET TÈCNIC ÀREA SERVEIS    A LA PERSONA                               Resultat ...
3130 GABINET GESTIÓ ADMINISTRATIVA   SERVEIS PERSONA                                  ...
3210 SUPORT A L’IME                                    Resultat    Proposta    R...
3220 GESTIÓ GENERAL SERVEI MEDI   AMBIENT                                Resultat    ...
3221 MEDI AMBIENT I HIGIENE   AMBIENTAL                           Resultat     Proposta ...
3222 EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ   AMBIENTAL                             Resultat      ...
3223 MEDI NATURAL                            Resultat     Proposta     Resultat    ...
3230 GESTIÓ GENERAL SERVEI   SEGURETAT CIUTADANA                                    ...
3231 POLICIA LOCAL OPERATIVA                                   Resultat     Propos...
3232 GRUP INFORMACIÓ I   PREVENCIÓ                             Resultat     Proposta  ...
3233 ATESTATS POLICIA LOCAL                            Resultat     Proposta    Resulta...
3234 ADMINISTRACIÓ POLICIA   LOCAL                                Resultat     Prop...
3235 CIVISME I EDUCACIÓ VIÀRIA                                  Resultat      Propos...
3300 DIRECCIÓ SERVEIS CULTURALS I   CIUTADANS                                     ...
3310 GESTIÓ GENERAL SERVEI CULTURA I   JOVENTUT                                  Resul...
3311 CICLE FESTIU CCTP JOAN   PAIRÓ                                    Resultat  ...
3312 ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS                                Resultat      Proposta...
3313 CENTRE RECURSOS CULTURALS   CAN SISTERÉ                                    Resu...
3314 MUSEU I ARXIU HISTÒRIC                                   Resultat    Proposta ...
3315 FOMENT DE LA LECTURA.   BIBLIOTEQUES                              Resultat     Pro...
3316 PROGRAMACIÓ MUSICAL PER A   JOVES                                 Resultat     ...
3317 ACCIÓ SOCIOCULTURAL –   FESTES DE BARRI                                  Resulta...
3318 CENTRES CÍVICS I CASALS I   ACTIVITATS DISTRICTES                                 ...
3319 JOVENTUT                                       Resultat    Proposta    ...
3320 GESTIÓ GENERAL SERVEI   D’EDUCACIÓ                                     Result...
3321 PLANIFICACIÓ EDUCATIVA                                      Resultat    Propo...
3322 ACTIVITATS EDUCATIVES   COMPLEMENTÀRIES                                      ...
3323 GESTIÓ ESCOLES BRESSOL                                Resultat      Proposta   ...
3324 INFÀNCIA – CASALS INFANTILS                                    Resultat    Pro...
3330 SUPORT A L’ESCOLA   MUNICIPAL DE MÚSICA                                  Resultat ...
3340 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ                                       Resultat    ...
3400 DIRECCIÓ SERVEIS DE BENESTAR   SOCIAL                                       ...
3410 GESTIÓ GENERAL PARTICIPACIÓ I   CIUTADANIA                                  Resul...
3411 PROJECTES CIUTADANIA                                Resultat      Proposta   ...
3412 ACTIVITATS CIUTADANES                                    Resultat    Proposta ...
3413 PROCESSOS PARTICIPATIUS                                    Resultat     Prop...
3420 ATENCIÓ SOCIAL A   DROGODEPENDÈNCIES                                     Resul...
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Indicadors de gestió 2011

2,226 views

Published on

Els indicadors de la gestió de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de l'any 2011

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Indicadors de gestió 2011

 1. 1. INDICADORS 2011Gabinet de Planificació i Organització juny 2012
 2. 2. 1000 GERÈNCIA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa total gestionada Milers € 122.652 81.048 122.041Despesa dinversió global Milers € 38.075 4.823 36.709Despesa gestionada Capítol I Milers € 4.855 2.769 4.329Import recursos europeus Milió € 0 0 0Import inversió/habitant € 276 40 294Import resultat pressupostari Milers € 2.732 0 2.927Import romanent líquid tresoreria Milers € 18.751 0 9.760Import de crèdits reconeguts Ajuntament Milers € 10.140 0 539Indicadors de ProcésElaboració proposta pressupost municipal Data març 2010 octubre octubreCoordinació Gestió Recinte Torribera si/no Si SiOrganitzar nou cartipás polític i tècnic si/no Si SiIndicadors de ResultatGrau dacompliment del PAM % 87 90 100Realització de lAnuari estadístic si/no Si Si SiRealització de la enquesta municipal si/no Si Si SiActualització quadre dindicadors de lÀrea si/no Si Si Si abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 2
 3. 3. 1001 ACCIÓ POLÍTICA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors de ProcésPlens municipals realitzats Nº 14 20 15Comissions de Junta de Govern Local Nº 39 40 35Comissions informatives Nº 11 24 11Juntes de Portaveus Nº 43 20 20Assistència als Plens municipals % 92 90 96Indicadors de ResultatConvenis amb daltres administracions i entitats Nº 30 27 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 3
 4. 4. 1100 GABINET RELACIONS INSTITUCIONALS Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors de ProcésActes i exposicions organitzades Nº 82 75 87Ciutadans vinculats a les activitats Nº 380 350 400Indicadors de ResultatEntrevistes amb ciutadans sobre total de demandes % 90 100Entrevistes amb ciutadans sobre total de població % 0,50 1,46 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 4
 5. 5. 1110 PROTOCOL Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors de ProcésVisites rebudes Nº 1.500 850 1.525Actuacions protocolàries realitzades Nº 815 800 850Casaments civils celebrats Nº 300 200 188Assistència mitjana de persones als actes Nº 210 300 300Indicadors de ResultatEspera per a la realització de casaments civils en dissabtes Dies 90 0Espera per a la realització de casaments civils en dies laborables Dies 3 0Assistència de lAlcaldessa a actes diversos Nº 280 250 350Assistència regidors/es en representació mpal. Nº 310 300 375 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 5
 6. 6. 1120 PREMSA I COMUNICACIÓ Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraCost despeses anuncis i publicitat €/habit. 1,40 1,04 1,12Cost per edicions € 600 500 450Indicadors de ProcésRodes de premsa Nº 52 50 34Notes de premsa Nº 134 150 76Notícies aparegudes en mitjans de comunicació Nº 1.700 1.500 1.413Productes gràfics produits Nº 637 600 498Recull diari de premsa digitalitzat Si/No Si Si SiNotícies web municipal Nº 428 450 614Notícies video en portal Nº 135 150 107Comunicacions facebook Pasión por Santako Nº 1.150 1.300 1.478Comunicacions facebook Santa Coloma al cor Nº 724 800 979Comunicacions twitter Ajuntament Nº 324 400 442 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 6
 7. 7. 1200 DEFENSOR DEL CIUTADÀ Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors de ProcésExpedients iniciats Nº 336 360 421Consultes dinformació i assessorament tramitades Nº 181 210 262Queixes admeses Nº 125 115 105Queixes no admeses Nº 30 30 54Queixes tramitades Nº 50 50 63Actuacions dofici Nº 3 3 0Indicadors de ResultatQueixes amb sol·lució amistosa Nº 50 50 37Queixes desestimades Nº 25 25 28Elaboració de linforme anual Data Abril Abril Abril abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 7
 8. 8. 1300 REACTIVACIÓ ECONÒMICA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa municipal Milers € 788 750 750Despesa municipal de la UNED Milers € 113,00 157,00 141,00Despesa Grameimpuls de la UNED Milers € 54,00 60,00 67,00Recursos externs (subvencions) per activitats Milers € 9.218,00 6.755,00 9.774,00Indicadors de ProcésActivitats de formació ocupacional Nº 104 110 106Sessions formatives empresarials Nº 15 10 14Ususaris atesos Nº 6.892 7.027 8.387Carreres establertes a la UNED Nº 7 7 7Alumnes matriculats 2011/2012 Nº 1.353 1.500 1.511 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 8
 9. 9. 2000 DIRECCIÓ DE SERVEIS INTERNS Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa Capítol I de lÀrea Milers € 2.683,78 2.600,00 3.564,46Total dingressos gestionats Milers € 1.119,27 3.600,00 4.319,80Indicadors de ResultatGrau dexecució de la despesa % 106,93 100,00 137,08Grau dexecució dels ingressos % 148,33 100,00 118,39 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 9
 10. 10. 2010 TRESORERIA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa financera s/pressupost % 1,83 2,02 2,09Despesa financera i damortització Milers € 7.729 9.278 8.699Tipus dinterés crèdit a llarg termini % 2,80 4,00 3,25Saldo mig dels fons líquids a tresoreria Milió € 16.855,18 10.000,00 9.910,70Import mig dels excedents de tresoreria rendabilitzats Milió € 13.430,53 7.000,00 4.998,70Indicadors de ProcésPagaments realitzats Nº 9.241 8.000 7.024Temps mitja de pagament a proveïdors Cap. II Dies 85 70 78Temps mitja de pagament a proveïdors Cap. IV Dies 72 70 77Indicadors de ResultatDespesa financera i amortització/habitant € 61,60 74,40 69,75Endeutament per habitant € 639,86 737,69 723,4Ràtio legal del deute viu (màxim 110%) % 82,69 95 95,1Ingressos rendabilització excedents de tresoreria Milers € 371,00 250 274,52 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 10
 11. 11. 2030 RECAPTACIÓ Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraIngressos per recàrrecs, interessos i costos Milers € 379,09 77,79Indicadors de ProcésDomiciliacions Nº 84.199 70.031Diligències per embargament Nº 4.813 54.723Notificacions efectuades Nº 34.151 11.902Notificacions fallides i publicades al BOP Nº 19.156 2.120Import total constrenyiment Milers € 7.312,47 5.176,75Cobrament total tributs periòdics % 85,87 88,36Cobrament total tributs no periòdics % 37,19 45,67Import recaptat període voluntari % 48,93 60,67Import recaptat període executiu % 4,16 1,31Baixes % 6,47 3,26Pendent % 40,44 23,06Indicadors de ResultatCrèdits incobrables aprovats Milers € 1.794,88 382,40Prescrits aprovats Milers € 76,86 2,67 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 11
 12. 12. 2040 GESTIÓ TRIBUTÀRIA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraIngressos per actuacions inspectores Milers € 210,78 200,00 134,47Indicadors de ProcésAprovació padró IBI Data 25/03/2010 15/04/2011 11/04/2011Aprovació padró IAE Data 23/09/2010 16/09/2011 21/09/2011Aprovació padró IVTM Data 17/02/2010 25/02/2011 ORGTAprovació padró Guals Data 12/02/2010 16/02/2011 09/02/2011Aprovació padró Quiosc Data 12/02/2010 16/02/2011 09/02/2011Expedients dinspecció finalitzats Nº 1.142 1.100 1.019Indicadors de ResultatAnul·lacions Nº 2.526 2.000 1.471Devolucions Nº 371 300 169IIVTNU prescrites % 3,10 3,10 4,11Actes de disconformitat/inspeccions Nº 10 10 16Liquidacions aprovades (sense padrons) Milers € 4.589,81 4.500,00 4.056,40Expedients pendents de resolució Nº 62 50 42 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 12
 13. 13. 2300 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa corrent gestionada Capítol I Milers € 950,00 1.000,00 1.455,37Despesa corrent gestionada Capítol II, IV i VIII Milers € 243,00 250,00 307,47Indicadors de ProcésAprovació de la Relació de llocs de treball Data 26/04/2010 29/11/2010 23/12/2010Convenis amb institucions educatives Nº 15 10 6Indicadors de ResultatPropostes presentades per aprovació del Ple. Nº 15 10 7Propostes presentades per aprovació Junta Govern Local Nº 20 20 17Alumnes en pràctiques Nº 10 10 6 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 13
 14. 14. 2302 FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraHores aprovades en el Pla de Formació Nº 10.300 10.500 11.534Indicadors de ProcésFormació organitzada per lAjuntament Nº 30 30 45Formació contractada externament Nº 175 300 315Assistents a la formació organitzada per lAjuntament Nº 300 500 625Assistents a la formació contractada externament Nº 120 350 420Total de temps dalumnes en pràctiques Hores 4.500 7.000 8.612Indicadors de ResultatTotal dassistència a la formació de lAjuntament Hores 6.300 8.000 9.087Total dassistència a la formació externa Hores 3.500 5.000 5.542Grau de satisfacció dels empleats en la formació rebuda 1 - 10 8,2 8,0 8,1Temps de formació per treballador Hores 18,00 20,00 22,61 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 14
 15. 15. 2303 RESERVES Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraPlaces reservades a la plantilla orgànica Nº 34 30 28Indicadors de ProcésPlaces reservades que pasen a estar en situació dactiu Nº 2 8 6Places en actiu que pasen a estar en situació de reserva Nº 6 0 2Indicadors de Resultatïndex de places reservades sobre la plantilla orgànica % 5,18 4,00 4,23 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 15
 16. 16. 2310 RECURSOS HUMANS Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraEmpleats Nº 650 648 642Places a la plantilla orgànica Places 670 662 662Llocs de treball a la RLT Llocs 380 380 359Total dhores efectives Hores 1.500 1.470 1.470Cost mig consolidat per empleat municipal Miler € 40,00 43,49Indicadors de ProcésProcessos de selecció i/o provisió Nº 15 8 8Nomenaments interins i contractes temporals Nº 110 90 85Ajudes del Fons dAcció Social Nº 400 400 0Jubilacions anuals Nº 10 10 11Jubilacions parcials Nº 5 5 4Expedients gestionats Nº 500 450 407Indicadors de ResultatHores extres extraordinàries Nº 12.599 13.000 20.220Total de dies dIncapacitat Temporal Nº 14.252 15.000 11.901Durada mitjana IT per empleat Dies 30 30 31Persones adherides al Pla de Pensions % 86,93 87,00 82,02Persones beneficiades dels ajuts socials % 61,54 63,12 0,00 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 16
 17. 17. 2340 PREVENCIÓ Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraCost en RR HH en matèria de prevenció per treballador € 561 574 366Indicadors de ProcésExàmens de salut programats Nº 450 491 463Exàmens ginecològics programats Nº 245 245 255Vacunacions antigripals programades Nº 100 100 56Incidències en matèries de riscos gestionades Nº 75 82 63Llocs de treball avaluats Nº 60 20 16Hores lectives en formació de riscos Nº 100 100 231Hores realitzades amb el Comitè de Seguretat i Higiene Nº 6 8 5Indicadors de ResultatExàmens de salut realitzades sobre la plantilla % 61,59 61,59 66,61Exàmens ginecològics realitzades s/. plantilla femenina % 69,03 69.03 72,44Vacunacions realitzades sobre la plantilla % 10,00 6,66 8,05Índex daccidentabilitat laboral amb baixa % 5,05 5,05 5,17Índex daccidentabilitat laboral sense baixa % 8,00 6,64 8,63 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 17
 18. 18. 2410 CONTRACTACIÓ, COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors de ProcésManteniment i edificis patrimonials € 127.662,55 86.995,49 83.267,83Manteniment i conservació dhabitatge públics € 2.378,64 36.197,66 192.032,00Despesa en material de tintes i toners € 53.584,38 34.449,00 48.240,18Despesa de tintes i tones vers total de material doficina % 52 36 49Despesa total en material doficina € 102.622,33 98.875,00 97.745,42Indicadors de ProcésHabitatges destinats a larrendament Nº 73 82 88Locals destinats a larrendament Nº 23 37 38Concursos realitzats Nº 6 2 7Fotocòpies realitzades Nº 3.341.670 2.590.350 2.962.849Indicadors de ResultatInmobles antics incorporats a Llibre dInventari Mpal. Nº 0 9 1Impressores suprimides/substituides per màquines multifunció Nº 1 10 3Reducció de despesa en material doficina % 0,00 22,50 4,76 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 18
 19. 19. 2420 ARXIU Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors de ProcésCapses lliures i inventariades Nº 1470 674 1152Llibres lliurats i inventariats Nº 78 70 77Consultes internes ateses Nº 719 705 710Capses/llibres avaluats i triats Nº 865 1.068 966Prestecs realitzats Nº 1408 508 1241Indicadors de ResultatConsultes externes ateses Nº 101 163 45 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 19
 20. 20. 2430 SERVEI DE CONTRACTACIÓ Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraImport dels contractes adjudicats Miler € 5.456,98 5.456,98Indicadors de ProcésPeticions dels serveis Nº 107 107Contractes anul·lats Nº 7 7Contractes de Subministraments Nº 19 19Contractes de Serveis Nº 53 53Contractes de Concessions Nº 3 3Contractes dObres Nº 22 22Contractes dArrendaments Nº 3 3Total contractes adjudicats Nº 92 92Procediment Obert Nº 17 17Procediment Menor Nº 48 48Procediment Negociat Nº 35 35Indicadors de ResultatEmpreses amb 2 contractes Nº 8 8Empreses amb 1 contracte Nº 84 84Contractes pendents dadjudicació Nº 8 8 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 20
 21. 21. 2520 SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I INFORMÀTICS Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraOrdinadors Nº 637 650 665Ordinadors connectats en xarxa Nº 637 600 600Impressores Nº 176 150 152Indicadors de ProcésOrdinadors adquirits Nº 129 20 30Impressores adquirides Nº 0 0 7Circuits PSE implantats Nº 56 70 75Llocs treballant amb PSE Nº 415 425 439Persones amb signatura electrònica amb càrrec dempresa Nº 36 40 41Indicadors de ResultatDies del sistema aturat per problemes informàtics Dies 0 0 0Índex de rotació dordinadors % 20,25 10,00 4,51ïndex de rotació dimpressores % 3,41 4,00 4,60Índex resolució avaríes de 2 díes o menys % 91,08 100,00 81,90 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 21
 22. 22. 2530 GESTIÓ D’ASSUMPTES GENERALS Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraXifra població total Nº 124.365 124.000 123.782Població immigrant Nº 29.574 28.000 27.516Indicadors de ProcésDemandes PMH Nº 1.400 1.580 800Processos automatitzats Si/No SiDocuments sortida Nº 32.386 32.386 29.782Documents entrada Nº 46.457 46.457 37.272Automatització circuit de baixes per caducitat % 100,00 100,00Automatització circuit de baixes per ofici % 100,00 100,00Indicadors de ResultatPercentatge població immigrant % 23,91 23,91 20,78Reajustament població oficial amb dades INE % 3,20 3,20 2,00Temps de resolució dexpedients de baixes dofici PMH Mesos 4 4 3Temps de resolució dexpedients de baixes per caducitat PMH Dies 6 6 10 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 22
 23. 23. 2531 OFICINA D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA (OIAC) Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraCost del servei per habitant €/habit. 5,60 5,00 6,02Indicadors de ProcésAtencions ciutadanes Nº 251.211 244.850 237.772Atencions presencials Nº 230.967 230.000 218.554Atencions pèr telèfon Nº 10.006 11.000 9.593Atencions per gestor Nº 12.113 12.100 12.051Tràmits per telèfon Nº 70 80 70Tràmits On-line Nº 766 800 816Tràmits dinternet Nº 32 100 32Tramitacions per conveni interadministracions Nº 2.565 3.000 8.809Consultes per e-mail Nº 6.393 7.000 6.380Documents pendent de regularitzar s/ LOPD % 4 0 2Indicadors de ResultatQueixes rebudes OIAC Nº 246 250 273Atencions sobre total població % 200,20 200,00 192,00Temps mitja despera de lusuari a lOIAC Minuts 26 20 25Temps màxim despera de lusuari a lOIAC Minuts 85 30 40Temps mitjà datenció a lOIAC Minuts 7 7 7,30 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 23
 24. 24. 2532 CONSERGERIA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors de ProcésEnviaments realitzats Nº 578.749 600.000 255.000Canvi de retolació Si/No No Si SiIndicadors de ResultatDevolució de notificacions Nº 1.283 1.500 1.400abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 24
 25. 25. 2533 CONSUMS DE TELÈFONS Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraLínies fixes Nº 350 300 270Línies mòbils Nº 300 250 264Línies amb ADSL Nº 35 35 91Línies de dades Nº 0 2 2Licències Blackberry Nº 38 38 42Línies RDSI Nº 16 5 10Cost total telefonia fixa Milers € 184,10 220,00 253,00Cost total telefonia mòbil Milers € 147,81 175,00 163,00Indicadors de ProcésIncidències sobre telefonia fixa gestionades Nº 500 600 740Informes realitzats als serveis Nº 15 50 25Nou contracte de telefonía Si/No Si Si NoIndicadors de ResultatResposta entre partes enviats/resolts % 100 100 100Mòbils que superen els 60 €/mes Nº 30 25 79Mòbils que superen els 90 €/mes Nº 96 50 38 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 25
 26. 26. 3100 DIRECCIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa gestionada pèr lÀrea Milers € 29.924,36 30.000,00 29.474,40Ingressos liquidats per lÀrea Milers € 10.000,15 10.000,00 9.170,86Finançament extern respecte la despesa gestionada % 33,42 35,00 31,11Despesa generada per habitant € 268,74 250,00 236,34Aportació municipal respecte total Corporació % 30,92 35,00 43,73Crèdits reconeguts Milers € 692,58 0 0,00Indicadors de ProcésGrau dexecució del PAM % 83 100 95Indicadors de ResultatConvenis signats amb altres institucions Nº 44 40 39Subvencions rebudes Nº 78 70 62 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 26
 27. 27. 3120 GABINET TÈCNIC ÀREA SERVEIS A LA PERSONA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraTècnics lletrats, analistes i assimilats Nº 7 6 5Indicadors de ProcésProgrames pressupostaris de lÀrea SPS Nº 51 51 51Expedients sobre queixes al Síndic de Greuges Nº 6 <6 4Convenis/subvencions que shan intervingut Nº 78 < 65 62Indicadors de ResultatDocuments elaborats Nº 18 > 15 18Expedients administratius amb assessorament legal Nº 2.508 > 2.400 2.475 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 27
 28. 28. 3130 GABINET GESTIÓ ADMINISTRATIVA SERVEIS PERSONA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraPersonal administratiu al servei general de les Àrees Nº 5 5 4Personal administratiu dedicat als Serveis Nº 18 17 16Indicadors de ProcésExpedients aprovats Nº 738 > 700 742Aportacions a entitats Nº 125 > 120 123Indicadors de ResultatExpedients aprovats, respecte total Ajuntament % 32,00 > 30 34,00Expedients amb informes correctors o desfavorables Nº 0 0 0Operacions dels centres gestors, respecte total Ajuntament % 43,33 > 40 45,32 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 28
 29. 29. 3210 SUPORT A L’IME Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa total gestionada per lIME Miler € 1.786,23 1.828,99 1.763,75Despesa municipal per habitant en esport € 14,87 15,14 14,60Despesa municipal per participant regular € 91,00 83,00 80,00Despesa municipal vers pressupost Corporació % 3,44 1,50 1,45Despesa corrent en activitats vs despeses en esports % 4,92 5,00 4,90Despesa corrent en activitats per cada hora € 10,2 11,0 10,5Mitjana despeses corrents per espai esportiu € 25.647 24.716 23.834Places disponibles activitats continuades per 1000 h. Nº 146 146 147Places disponibles activitats continuades per 1000 h. clubs Nº 80 78 79Indicadors de ProcésPracticants sobre total dhabitants % 52 52 51Usos anuals per espais esportius Nº 21.892 22.000 21.940Usos anuals per m2 Nº 52 53 52Metres 2 despai esportiu per 1000 h. Nº 574 574 574Espais esportius Nº 160 160 160Indicadors de ResultatEmpleats assistents a cursos % 34,00 35,00 33,00Hores anuals de formació per empleat Nº 7 6 6Hores dactivitat continuades per 1000 h Nº 246 250 242Hores dactivitats puntuals per 1000 h Nº 8 8 8 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 29
 30. 30. 3220 GESTIÓ GENERAL SERVEI MEDI AMBIENT Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa municipal del Servei per habitant € 0,58 0,55 0,57Finançament extern % 0,00 0,00 0,00Indicadors de ProcésObservatori Local del Canvi Climàtic % 50 80 80Realització Pla instal·lacions solars fotovoltàiques % 20 20 20Centre dinterpretació del medi Ecometròpoli Situació Funcionament Funcionament FuncionamentIndicadors de ResultatIncrement xarxa freàtica Km 2,50 2,50 2,50 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 30
 31. 31. 3221 MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa municipal del Servei per habitant € 0,99 1,00 0,59Finançament extern % 30,78 30,00 30,16Indicadors de ProcésRegistre torres refrigeració Nº 4 2 2Inspecció control de piscines Nº 5 5 5Tramitació dinformes ambientals Nº 144 140 145Control higiènic sorrals Nº 35 0 0Control sorolls Nº 3 3 4 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 31
 32. 32. 3222 EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa per habitant del Servei de Medi Natural € 0,85 0,3 0,32Finançament extern % 61,54 5,00 5,01Indicadors de ProcésAssistents actuacions ámbit sostenibilitat Nº 15.000 3.500 4.300Assistents Tallers escolars (educació viària) Nº 12.000 11.300 12.500Visites Ecometròpoli Nº 10.000 11.500Assistents Fira medi Ambient / Dia de la Terra Nº 5.000 0 0Indicadors de ResultatVariació assistents activitat vers any anterior Nº 3,70 4 4,82 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 32
 33. 33. 3223 MEDI NATURAL Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa per habitant € 2,38 0,70 0,68Finançament extern % 80,34 100,00 99,75Indicadors de ProcésAfectació per incendis al Parc Ha. 0 0 3,33Afectació per incendis del Parc al municipi Ha. 0 0 3,33Incendis al Parc Nº 0 0 5Incendis al municipi sobre total del Parc Nº 0 0 1Incidències al Parc Nº 203 100 245Incidències al municipi sobre total del Parc Nº 42 20 32Indicadors de ResultatVariació incendis Parc vs. any anterior % Cap Baixa Baixa incendènciaVariació incendis a ciutat vs. any anterior % Cap Baixa Baixa incendència abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 33
 34. 34. 3230 GESTIÓ GENERAL SERVEI SEGURETAT CIUTADANA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa municipal per habitant € 54,72 55,00 56,01Finançament extern % 33,52 35,00 37,58Despesa municipal respecte total Corporació % 5,95 4,00 3,63Crèdits reconeguts Miler € 432,31 0,00 0,00Indicadors de ProcésHores de servei (sense administratius) Nº 182.248 180.000 183.920Hores de servei total Nº 183.100 182.700 184.700Agents per població total Nº 109 109 110Taxa denquadrament (agents x 1.000 habitants) 0% 0,90 0,90 0,82Indicadors de ResultatQueixes de seguretat vial i circulació sobre total queixes % 36,0 40,0 42,0Queixes de seguretat ciutadana sobre total queixes % 9,0 9,0 11,0 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 35
 35. 35. 3231 POLICIA LOCAL OPERATIVA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa per habitant en el Servei Operatiu de P.L. € 42,49 42,00 43,83Part destinada a Seguretat Ciutadana % 60,00 60,00 60,00Part destinada a Seguretat Viària % 40,00 40,00 40,00Indicadors de ProcésActuacions de trànsit Nº 22.127 >21000 20.953Actuacions de polícia administrativa Nº 463 >750 888Actuacions de seguretat Nº 1.285 >900 966Actuacions de protecció (identificacions i detencions) Nº 3.383 >20000 1.552Actuacions dassistència Nº 1.739 >1500 1.574Indicadors de ResultatTemps de resposta en trucades urgents Minuts 7,0 <7 7,0Variació dactuacions respecte any anterior % 3,00 >1 -0,12 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 36
 36. 36. 3232 GRUP INFORMACIÓ I PREVENCIÓ Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa per habitant del Servei € 4,68 >4,5 4,72Despesa mitja per intervenció € 100,53 >110 106,31Indicadors de ProcésDetinguts Nº 329 >250 207Processos oberts Nº 1.900 >1800 2.249Identificacions Nº 3.607 >2800 3.284Indicadors de ResultatVariació detinguts vers any anterior % 120,00 >20 -0,60Variació processos oberts vers any anterior % 8,90 >7 0,15Variació identificacions vers any anterior % 26,00 >15 -0,10 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 37
 37. 37. 3233 ATESTATS POLICIA LOCAL Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa per habitant del Servei € 5,71 5,75 5,80Despesa per actuació € 197,02 200,00 230,91Indicadors de ProcésTotal dactuacions del programa Nº 3.634 3.500 3.133Temps mitjà de tramitació dun atestat Hores 4 4 4Temps mitjà de primera assistència a ferits Minuts 6,00 5,30 6,00Controls de alcoholèmia per accidents Nº 146 160 171Controls de alcoholèmia per infracció Nº 76 75 65Controls preventius dalcoholèmia Nº 1.788 1.000 1.025Positius dalcoholèmia per control Nº 126 75 55Diligències judicials Nº 1.610 1.700 1.817Indicadors de ResultatPositius en controls dalcoholèmia % 7,04 0,08 5,37Accidents al municipi Nº 236 2.30 238Variació accidents vers any anterior % -11,00 -2,54 0,85 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 38
 38. 38. 3234 ADMINISTRACIÓ POLICIA LOCAL Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa municipal per habitant en administració P.L. € 2,44 2,20 2,25Despesa per actuació € 6,30 7,00 8,39Indicadors de ProcésTotal dactuacions Nº 48.510 35.000 33.481Denúncies Nº 22.127 21.000 20.953Persones ateses a Polícia Local Nº 5.272 6.000 6.405Recollida objectes perduts Nº 716 700 690Expedients i gestions per infraccions OO.MM. Nº 463 800 888Expedients i gestions per multes Nº 3.537 2.000 1.945Expedients i gestions per vehicles al dipòsit Nº 2.689 2.500 2.381Expedients i gestions per precintes Nº 189 200 219Indicadors de ResultatVariació actuacions administratives vers any anterior % 30,8 -28 -30,98 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 39
 39. 39. 3235 CIVISME I EDUCACIÓ VIÀRIA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa mpal. per habitant en Civisme i Educació viària € 1,16 1,10 1,07Despesa per alumne participant € 10,24 10,00 8,83Indicadors de ProcésAlumnes diferents inscrits Nº 14.160 > 14.000 14.810Participació dalumnes en activitats Nº 14.423 > 14.000 15.075Entitats participants en els cursos Nº 40 40 40Indicadors de ResultatVariació nº inscripcions vers any anterior % 2,49 <3 4,59Variació nº participacions en activitats vers any anterior % 5,90 <4 4,52 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 40
 40. 40. 3300 DIRECCIÓ SERVEIS CULTURALS I CIUTADANS Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa gestionada pel conjunt de Serveis Culturals i Ciutadans Miler € 4.251,23 6.000,00 7.851,72Ingressos liquidats pel conjunt de Serveis Culturals i ciutadans Miler € 559,09 700,00 975,76Finançament extern respecte la despesa % 13,15 13,00 12,43Crèdits reconeguts Miler € 213,93 0,00 0,00Indicadors de ProcésDesenvolupament Pla Acció Cultural % 80 80 90Encàrrec nous projectes dequipaments culturals Nº 3 1 1 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 41
 41. 41. 3310 GESTIÓ GENERAL SERVEI CULTURA I JOVENTUT Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa municipal per habitant en el Servei € 35,50 30,00 26,22Aportació municipal en el servei respecte total Corporació % 5,18 6,00 6,72Grau de finançament extern % 10,79 10,00 4,61Indicadors de ProcésActivitats culturals realitzades Nº 510 410 516Desenvolupament de la xarxa dequipaments culturals % 50,00 75,00 75,00Desenvolupament del Pla dAcció Cultural % 50,00 90,00 90,00 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 42
 42. 42. 3311 CICLE FESTIU CCTP JOAN PAIRÓ Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa per assistència Cicle festiu (inclou FM Estiu) € 1,56 1,50 1,73Despesa municipal per habitant pel Cicle Festiu CCTP J. Pairó € 8,48 7,00 5,31Grau de finançament extern % 25,30 20,00 4,53Crèdits reconeguts € 49.178,28 50.000,00 315475.18Indicadors de ProcésActivitats realitzades Cicle festiu Nº 147 147 140Activitats realitzades amb les tradicions populars catalanes Nº 61 60 60Entitats ususaries del CTPC Nº 10 10 10Activitats en col·laboració amb entitats Nº 86 86 83Assistents activitats Cicle festiu (inclou FM Estiu) Nº 388.000 388.000 382.000Assistents a la Festa Major dEstiu Nº 185.000 185.000 179.000Indicadors de ResultatVariació assistents activitats Cicle festiu (inclou FM Estiu) % -0,5 -1,0 -1,5Variació assistents a la Festa Major dEstiu % 2,8 -2,0 -3,2 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 43
 43. 43. 3312 ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa municipal per habitant € 9,91 3,50 3,24Despesa municipal per assistència € 34,08 15,00 14,33Finançament extern % 20,18 25,00 18,94Aportació municipal per assistència Teatre i Auditori € 30,11 12,00 11,62Indicadors de ProcésEspectacles de teatre, música, dansa i cine Nº 50 80 116Estrenes de produccions locals Nº 3 5 21Produccions professionals Nº 20 20 38Utilitzacions del teatre Actes 87 100 110Utilitzacions de lAuditori Actes 22 30 35Indicadors de ResultatTotal assistents al Teatre municipal Nº 23570 24000 24750Total assistents a lAuditori Nº 6.500 5.000 3.482Espectadors Nº 5.500 15.000 16.382Espectadors en activitats de cessió a entitats Nº 1.000 13.000 11.850Variació espectadors respecte any anterior % -80,88 10,00 -6,12 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 44
 44. 44. 3313 CENTRE RECURSOS CULTURALS CAN SISTERÉ Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa per habitant pel Centre Recursos Culturals Can Sisteré € 1,85 1,20 0,85Grau de finançament extern % 18,52 20,00 10,32Aportació municipal / ús Can Sisteré € 16,30 14,00 27,02Indicadors de ProcésExposicions dArt Contemporani Nº 8 8 8Activitats realitzades amb artistes locals i tallers Nº 41 41Usos de Can Sisteré Nº 12.453 12.500 3.946Visitants exposicions dart contemporani Nº 7.435 7.500 2.368Indicadors de ResultatMitjana usuaris dia Nº 44,32 46 14,56Variació del nombre dusos de Can Sisterè vs. lany anterior % 9,7 0,38 -68,43 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 45
 45. 45. 3314 MUSEU I ARXIU HISTÒRIC Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa per habitant pel Museu i Arxiu Històric € 5,69 3,00 2,75Despesa municipal per ús € 22,55 20,00 11,74Grau de finançament extern % 10,44 10,00 3,64Indicadors de ProcésTotal usos del Museu i Patrimoni Nº 29.115 29.000 29.262Visites dexposicions Nº 7.934 8.000 8.746Usos de tallers Nº 7.414 7.000 7.217Usos visites guiades al patrimoni Nº 2.693 2.500 2.542Assistents als actes Nº 11.046 10.500 10.715Consultes al Fons històric documental Nº 28 35 42Actes Nº 313 150 120Usos descolars Nº 12.786 12.500 12.576Creació del Centre dInterpretació del Puig Castellar Situació Projecte Projecte ProjecteProtecció de les restes del Molí den Ribé Situació II Fase AturatCreació del Consorci del Parc Arqueològic Puig Castellar Situació En procés En procés En procésIndicadors de ResultatMitjana usaris / dia Nº 100 79 80Amics del Museu Nº 256 250 229Variació respecte any anterior dAmics del Museu % -120,78 -8,40 -10,20Variació respecte any anterior nº usos del Museu % -2,64 0,50 0,50 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 46
 46. 46. 3315 FOMENT DE LA LECTURA. BIBLIOTEQUES Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa per habitant € 13,00 6,00 5,85Despesa municipal per ús € 3,63 2,00 1,73Grau de finançament extern % 0,45 0,50 0,34Indicadors de ProcésUsos de la Biblioteca Central Nº 257.669 258.000 194.215Usos de la Biblioteca Singuerlín Nº 65.784 66.000 99.984Usos de la Biblioteca Can Peixauet Nº 125.466 126.000 128.086Total de documents prestats Nº 220.765 221.000 211.286Total dusos dinternet Nº 28.295 29.000 47.455Indicadors de ResultatMitjana dús diària de Biblioteca Central Nº 917 900 863Mitjana dús diària de Biblioteca Singuerlín Nº 378 380 353Mitjana dús diària de Biblioteca Can Peixauet Nº 448 450 454Usuaris amb carnet de biblioteca Nº 49.223 49.500 49.733 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 47
 47. 47. 3316 PROGRAMACIÓ MUSICAL PER A JOVES Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa per habitant Programació Musical per joves € 0,24 0,20 0,09Ingressos bruts concessionària CCCM Molinet € 29.200 29.000 28.500Cost usuari cursets dinstruments € 630 630Cost hora lloguer sales € 10,00 10,00 9,00Indicadors de ProcésUsuaris cursos de formació musical al CCCM Molinet Nº 50 45 38Hores de lloguer CCCM Molinet Nº 1.203 1.200 1.120Grups dusuaris del CCCM Molinet Nº 70 70 58Usos del CCCM Molinet Nº 841 850 850Actuacions del FISC Nº 12 12 12Actuacions del cicle Folk-SC Nº 8 8 8Concerts de Cortocircuit Nº 6 6 6Total dassistents Folck-SC (4x80) Nº 570 600 480Indicadors de ResultatVariació dassistents concerts del FISC/Sintonitza % -1,72 10,00 15,00Increment en lany de matriculació Cursets instruments % -9,09 0,00 -22,00 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 48
 48. 48. 3317 ACCIÓ SOCIOCULTURAL – FESTES DE BARRI Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa per habitant € 1,28 1,25 1,25Indicadors de ProcésCol·laboracions en les activitats de Festes de Barri Nº 16 17 17Balls organitzats per a la Gent Gran Nº 40 40 26Indicadors de ResultatVariació activitats per a gent gran respecte lany anterior % 0,00 10,00 10,00Variació activitats gent gran respecte lany anterior % 0,00 0,00 55,00 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 49
 49. 49. 3318 CENTRES CÍVICS I CASALS I ACTIVITATS DISTRICTES Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa municipal mitjana per manteniment dun centre Miler € 59,21 50,00 34,96Finançament extern % 0,00 0,00 0,00Despesa municipal mitjana per ús de CC i Casals € 0,12 1,00 1,28Indicadors de ProcésCentres Cívics i Casals Nº 17 17 18Participacions Nº 485.000 490.000 492.000En activitats culturals % 37,00 40,00 40,00En activitats lúdiques % 35,00 35,00 35,00En atencions individuals dentitats i ciutadania % 24,00 20,00 20,00En activitats infantils i juvenils % 4,00 5,00 5,00Grups que fan ús dels Centres Nº 137 140 143Indicadors de ResultatUsos interns en els CC i Casals % 97,00 98,00 98,00Usos externs en els CC i Casals % 3,00 2,00 2,00 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 50
 50. 50. 3319 JOVENTUT Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa per habitant pel programa de Joventut € 3,02 2,00 1,86Grau de finançament extern % 31,66 20,00 8,17Indicadors de ProcésUsos del Centre de Recursos Mas Fonollar (fins juliol) Nº 27.100 28.000 28.300Entitats que han utilitzat el CRJ Mas Fonollar Nº 32 32 32Usos del Centre RELLOTGE XXI Nº 16.326 16.500 16.734Entitats que han utilitzat el Centre RELLOTGE XXI i Mas Fonollar Nº 17 15 9Hores de la sala destudis nocturna Nº 200 200 200Indicadors de ResultatPla Local de la Joventut Situació Desenvolup. Desenvolup. Desenvolup. abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 51
 51. 51. 3320 GESTIÓ GENERAL SERVEI D’EDUCACIÓ Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa bàsica per habitant del Servei € 92,88 35,00 35,75Finançament extern % 15,58 16,00 18,50Aportació municipal en Servei Educació vers el total municipal % 12,83 10,00 7,86Increment població escolar % 8,00 10,00 12,84Despesa bàsica en ed. inf., prim. i secund. obligatòria per alumne € 681,12 320,00 315,36Despesa que excedeix crèdit Servei € 4.860,73 0,00 0,00Variació dingressos respecte any anterior % 43,20 >5 -4,97Variació de la despesa respecte any anterior % -17,95 -50,00 -61,51Indicadors de ProcésCreació de noves línies escolars Nº 3 7 6Centres escolars amb projecte de reutilització de llibres % 100,00 100,00 100,00Taxa descolarització en centres públics % 84,00 84,00 84,00Taxa descolarització en escoles concertades % 16,00 16,00 16,00Indicadors de ResultatPoblació escolaritzada respecte el PMH % 91,00 92,00 90,00 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 52
 52. 52. 3321 PLANIFICACIÓ EDUCATIVA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa municipal per alumne (matriculació i ajuts llibres de text) € 539,41 500,00 139,35Grau de conveni per Programa Cooperatiu de Llibres del Dpt.Educació % 17,12 0,00 0,00Indicadors de ProcésSol·licituds de canvis de centre de P4 a 4rt. ESO Nº 420 600 679Reclamacions en el procés de matriculació Nº 84 150 165Alumnes dincorporació tardana Nº 440 1.000 1.134Alumnes beneficiaris de lajut per a llibres de text Nº 14.026 14.000 14.023Famílies ateses per matriculacions fora de termini Nº 1.292 1.400 1.382Indicadors de ResultatMatriculats a P3 públics sobre el conjunt daquesta població % 78,84 82,26 82,26Matriculats a 1er. ESO públics sobre el conjunt daquesta població % 71,00 71,80 71,80Matriculats a 1er. ESO públics sobre alumnes públics sortits de 6è % 96,00 102,48 102,48Taxa descolarització a centres públics infantils i de primària % 96,00 97,30 97,30Taxa descolarització a centres públics de secundària obligatòria % 96,00 95,26 95,26 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 53
 53. 53. 3322 ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa municipal del programa Activitats Educatives Complementàries€ 0,34 2,50 2,51Finançament extern % 60,00 0,00 2,43Finançament extern destinat a Activitats Educatives Complementàries % 30,00 70,00 70,00Finançament extern destinat al Pla Educatiu dEntorn % 70,00 30,00 30,00Indicadors de ProcésActivitats educatives complementàries ofertades Nº 254 225 210Inscripcions daules (no diferents) Nº 2.100 2.000 1.958Inscripcions dalumnes (no diferents) Nº 48.000 49.000 50.343Activitats del Pla Educatiu dEntorn ofertades Nº 62 60 59Activitats del Pla Educatiu dEntorn realitzades % 92,00 90,00 88,00Indicadors de ResultatParticipació efectiva dalumnes sobre els inscrits % 92,00 90,00 90,00Aplicació informàtica en el Pla Educatiu dEntorn Si/No Si Executat ExecutatPreparació enquesta de valoració de resultats del Pla Educatiu dEntorni/No S Si Executat Executat abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 54
 54. 54. 3323 GESTIÓ ESCOLES BRESSOL Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa municipal per habitant en etapa de 0-3 anys € 9,6 9,60 9,54Despesa municipal per infant matriculat € 5390,38 4.000,00 3626,18Finançament extern % 17,27 33,00 31,38Indicadors de ProcésMenors preinscrits a les Llars dInfants municipals Nº 614 574 620Menors matriculats a les EBM Nº 328 350 353Indicadors de ResultatCobertura de la demanda % 53,42 50,00 56,93Increment de places de Llars dInfants % 50 70,00 70Projectes de Llars dInfants en curs Nº 3 2 2 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 55
 55. 55. 3324 INFÀNCIA – CASALS INFANTILS Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa per recolzar activitats de lleure infantil € 16.429,36 20.000,00 58.442,45Indicadors de ProcésInfants participants als Casals destiu Nº 1.057 1.000 977Infants participants als Camps esportius Nº 1.100 1.000 989Esplais infantils subvencionats Nº 3 3 3Indicadors de ResultatVariació participants als casals destiu respecte any anterior % 15,18 -4,00 -4,19Variació participants als camps esportius respecte any anterior % -8,37 -10,00 -11,22 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 56
 56. 56. 3330 SUPORT A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa municipal per habitant € 2,65 2,52 2,54Finançament extern % 59,83 71,11 54,52Despesa total gestionada per lEscola Miler € 799,22 827,89 830,94Cost per alumne € 1.978,26 2.049,23 2.056,78Ingressos anuals per alumne € 859,96 692,77 672,83Indicadors de ProcésAlumnes matriculats curs acabat Nº 404 404 404Alumnes menors de 18 anys % 92,82 89,60 89.6Alumnes majors de 18 anys % 7,18 10,40 10,40Orquestres que funcionen Nº 4 4 4Concerts ofertats Nº 18 18 18Indicadors de ResultatVariació dalumnes matriculats respecte lany anterior % 5,21 0,00 0,00Variació de menors 18 anys respecte lany anterior % 0,40 -3,59 -3,59Variació de majors 18 anys respecte lany anterior % -4,90 30,96 30,96 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 57
 57. 57. 3340 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraAportació municipal per habitant € 4,73 4,00 3,74Aportació municipal a Cooperació i Solidaritat % 1,00 1,00 1,00Indicadors de ProcésProjectes de cooperació Nº 21 15 16Activitats en relació amb ciutats agermanades Nº 10 10 8Entitats de la Casa de la Solidaritat i la Pau Nº 9 9 13Activitats de sensibilització Nº 30 30 31Activitats "Joves per la Pau" Nº 23 23 24Indicadors de ResultatEntitats ciutadanes que participen al Consell de Cooperació % 15,00 15,00 15,00Joves i adolescents que participen en activitats de solidaritat % 40,00 25,00 35,00Pla Director Municipal de Cooperació Situació Presentació Aprovació Aprovat abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 58
 58. 58. 3400 DIRECCIÓ SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa gestionada pel conjunt de lÀrea Miler € 8.255,73 8.500,00 8.468,78Despesa en Promoció de la Participació i Ciutadania, per habitant € 16,37 15,00 11,24Finançament extern de Promoció de la Participació i Ciutadania % 24,05 20,00 15,58Despesa en Serveis del Benestar, per habitant € 53,47 50,00 56,66Finançament extern del Serveis de Benestar Social % 56,87 58,00 63,08Ingressos liquidats Miler € 4.309,26 4.500,00 4.544,86Crèdits reconeguts € 160.000,00 0,00 0,00Indicadors de ProcésAplicació LL SS / Ràtios / Contracte Programa % 100,00 100,00 100,00Aplicació Llei Dependència.At. sol·licituds aprovades per Generalitat % 90,00 90,00 90,00Processos Reglament Participació Ciutadana % Fet Fet FetProcessos Agenda SC+Civisme % 30,00 30,00 30,00Processos Programa de Mediació % 100,00 100,00 100,00Indicadors de ResultatRecull de queixes dels usuaris de les ODAFS Actuació 100,00 100,00 100,00 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 59
 59. 59. 3410 GESTIÓ GENERAL PARTICIPACIÓ I CIUTADANIA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa municipal per habitant € 10,80 11,00 11,24Grau de finançament extern % 33,52 30,00 15,58Part del pressupost destinat a Processos Participatius % 36,41 36,50 37,09Part del pressupost destinat a Projectes de Ciutadania % 64,40 63,50 62,91Indicadors de ProcésSistema de Participació Ciutadana Situació Seguiment Seguiment SeguimentProcessos participatius Nº 4 3 3Mediacions realitzades per lEquip Nº 329 350 366Juntes de Comunitat en les que sha intervingut Nº 2.161 700 702Indicadors de ResultatEspais estables de participació ciutadana Nº 5 5 5Processos participatius tancats Nº 2 2 2Satisfacció programa de mediació % 90,00 90,00 90,00 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 60
 60. 60. 3411 PROJECTES CIUTADANIA Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraDespesa municipal per habitant € 7,50 7,50 7,07Grau de finançament extern % 17,13 20,00 22,61Indicadors de ProcésMediacions fetes per lequip Nº 329 350 366Ciutadans adscrits a la xarxa de transmisió de valors Nº 340 340 345Juntes de comunitats en las que sha intervingut Nº 2.161 700 702Indicadors de ResultatIntervencions tancades satisfactoriament Nº 250 266Intervencions de mediació tancades amb acord Nº 128 150 156 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 61
 61. 61. 3412 ACTIVITATS CIUTADANES Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraPrestacions econòmiques Miler € 354,44 286,80 395,36Variació interanual de limport de prestacions econòmiques % 20,83 >5 11,55Indicadors de ProcésPrestacions acordades (Subvencions i convenis) Nº 125 118 118Acompliment de terminis en presentació de sol·licituds % 100,00 100,00 98,37Acompliment de terminis en presentació de justificacions % 100,00 100,00 97,46Sol·licituds estimades respecte les rebudes % 96,80 > 95 95,93Indicadors de ResultatGrau de cobertura (ateses respecte les totals) % 32,00 > 30 28,92 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 62
 62. 62. 3413 PROCESSOS PARTICIPATIUS Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors destructuraPressupost del servei destinat a la dinamització ciutadana % 6,65 10,00 12.4Grau de finançament extern % 0,00 0,00 15,86Indicadors de ProcésSistema de Participació Ciutadana Situació Seguiment Seguiment SeguimentIndicadors de ResultatDisseny/seguiment instruments de millor comunicació Nº 3 3 3Espais estables de participació Nº 5 5 5Sessions organs de consulta Nº 11 12 12Processos participatius Nº 4 3 3Sessions processos participatius Nº 7 5 5Espais participatius de seguiment dels Plans Nº 4 3 3Sessions seguiment de plans Nº 10 7 7 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 63
 63. 63. 3420 ATENCIÓ SOCIAL A DROGODEPENDÈNCIES Resultat Proposta Resultat 2010 2011 2011Indicadors dEstructuraDespesa municipal per habitant del programa € 1,72 0,00 0Grau de finançament extern % 67,77 100,00 108,80Aportació municipal per usuari participant en prog. de prevenció € 17,57 0,00 0,00Aportació municipal per usuari participant en prog. de reinserció € 306,94 0,00 0Indicadors de ProcésActivitats de prevenció Nº 696 696 700Promig dusuaris en activitats de prevenció Nº 5,7 5,6 5,7Total dusuaris de reinserció Nº 226 226 198Participants totals en activitats de reinserció Nº 1.408 1.300 1.209Reincidències % 0,44 0,00 0,00Indicadors de ResultatReinsertats en lloc de treball sobre total de tractats % 1,77 2,00 15,40Variació usuaris de reinserció % -5,44 10,00 13,63 abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 64

×