SlideShare a Scribd company logo

Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa Coloma de GramenetAjuntament de Santa Coloma de Gramenet

Resum del pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en la fase d'aprovació inicial per a l'audiència pública.

Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)

1 of 18
Download to read offline
DIRECCIÓ D’ECONOMIA I FINANCES
AUDIÈNCIA PÚBLICA
PRESSUPOST 2022
Pressupost municipal
2
 Què és?
 És un instrument de planificació econòmica de l’entitat
local que permet administrar i gestionar els recursos
perseguint uns objectius polítics
 Quina informació hi trobem?
 Quant ingressarà l’Ajuntament i en què?
 Quant, per a què i en què es gastaran els ingressos
 En quin termini?
 L’exercici pressupostari, que va de l’1 de gener al 31 de
desembre
 Quines organitzacions s’hi inclouen?
 Tot el grup municipal, que és l’Ajuntament, el Patronat
municipal de la Música i les empreses Gramepark,SA,
Grameimpuls,SA i BressolGramenet SA
Quins documents trobem al pressupost?
3
Memòria explicativa de l’Alcaldessa
Estat de despeses: crèdits necessaris per atendre al compliment
d’obligacions
Estat d’ingressos: estimacions dels recursos que es preveuen liquidar
Bases d’execució del pressupost
Annex de personal
Annex d’inversions
Annex d’estat del deute
Estats consolidats 2022
4
 Quant suposa el pressupost de tot el grup municipal?
ESTATS CONSOLIDATS 2022
PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES
Ajuntament 119.512.588,93 119.512.588,93
Patronat Municipal de la Música 976.937,30 976.937,30
Gramepark, S.A. 6.586.144,51 6.164.232,25
Grameimpuls, S.A. 11.806.216,69 11.658.626,06
BressolGramenet,S,A, 3.585.000,00 3.585.000,00
AJUSTAMENTS PER OPERACIONS INTERNES -8.779.578,78 -8.779.578,78
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT 130.102.308,65 129.532.805,76
Pressupost 2022
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
5
 Quant suposa el pressupost de l’Ajuntament?
INGRESSOS (per capítols) DESPESES (per capítols)
I. Impostos directes 36.959.989,95I. Despeses de personal 39.942.370,16
II. Impostos indirectes 3.665.508,00II. Despeses de funcionament 45.844.318,44
III. Taxes, preus públics i contribucions especials 10.202.590,55III. Despesa financera 363.137,03
IV. Subvencions corrents 65.145.074,96IV. Subvencions i transferències corrents 24.442.772,76
V. Ingressos patrimonials 568.200,00V. Fons de Contingència 500.000,00
VI. Alienació d'inversions reals 0,00VI. Inversions reals 2.189.225,47
VII. Subvencions de capital 307.014,75VII. Subvencions i transferències de capital 60.416,66
VIII. Actius financers 180.000,00VIII. Actius financers 1.868.367,24
IX. Passius financers 2.484.210,72IX. Passius financers 4.301.981,17
TOTAL INGRESSOS 119.512.588,93TOTAL DESPESES 119.512.588,93
Pressupost 2022
Quins són els ingressos municipals?
6
• IMPOSTOS: IBI, IAE, IVEH,ICIO, Plusvàlua
• TAXES: per serveis públics o ús privat del domini públic
• CONTRIBUCIONS ESPECIALS: benefici privat d’actuacions públiques
TRIBUTS
•Fons complementari de finançament
•Cessió d’impostos estatals (IRPF, IVA, impostos especials)
•Fons de Cooperació Local de Catalunya
PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS
DE L’ESTAT I DE LES
COMUNITATS AUTÒNOMES
•INGRESSOS PATRIMONIALS (financers, venda / lloguer de patrimoni
públic)
•DONACIONS
INGRESSOS DE DRET PRIVAT
•Subvencions i transferències corrents
•Subvencions i transferències de capital
SUBVENCIONS I
TRANSFERÈNCIES
• Recollida i gestió residus industrials o els ingressos del Teatre Muncipal
PREUS PÚBLICS
PRÈSTECS
MULTES I SANCIONS

More Related Content

What's hot

Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017Ajuntament de Cubelles
 

What's hot (20)

Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les PersonesIndicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
 
Pressupost 2018 - Aprovació inicial
Pressupost 2018 - Aprovació inicialPressupost 2018 - Aprovació inicial
Pressupost 2018 - Aprovació inicial
 
Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica
Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció EconòmicaIndicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica
Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica
 
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
 
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
 
1 gener
1 gener1 gener
1 gener
 
informeactivitat092018
informeactivitat092018informeactivitat092018
informeactivitat092018
 
Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015
 
Informe d’activitat. Octubre 2015
 Informe d’activitat. Octubre 2015 Informe d’activitat. Octubre 2015
Informe d’activitat. Octubre 2015
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
 
Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
 
Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015
Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015
Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015
 
Informe d’activitat. Novembre 2015
 Informe d’activitat. Novembre 2015 Informe d’activitat. Novembre 2015
Informe d’activitat. Novembre 2015
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Informe d’activitat. Juliol 2015
 Informe d’activitat. Juliol 2015 Informe d’activitat. Juliol 2015
Informe d’activitat. Juliol 2015
 
Informe d’activitat. Juny 2015
 Informe d’activitat. Juny 2015 Informe d’activitat. Juny 2015
Informe d’activitat. Juny 2015
 
Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015
 
Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016
 

Similar to Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)

Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptxAudiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptxPacoSantanaLopez
 
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010Ajuntament de Barcelona
 
Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019Jordi Munell
 
Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019Ajuntament de Cubelles
 
Pressupostos 2017 - Ajuntament de Pedreguer
Pressupostos 2017 - Ajuntament de PedreguerPressupostos 2017 - Ajuntament de Pedreguer
Pressupostos 2017 - Ajuntament de PedreguerAjuntament de Pedreguer
 
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011Jordi Munell
 
Pressupost municipal Ajuntament de Figueres 2015
Pressupost municipal Ajuntament de Figueres 2015Pressupost municipal Ajuntament de Figueres 2015
Pressupost municipal Ajuntament de Figueres 2015Ajuntament de Figueres
 
Deute català i pressupostos 2014
Deute català i pressupostos 2014Deute català i pressupostos 2014
Deute català i pressupostos 2014PACD Barcelona
 
Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19
Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19
Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19Ajuntament de Barcelona
 
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)PACD Barcelona
 
Pluja d'idees per a l'anàlisi del deute català
Pluja d'idees per a l'anàlisi del deute catalàPluja d'idees per a l'anàlisi del deute català
Pluja d'idees per a l'anàlisi del deute catalàPACD Barcelona
 
Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014
Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014
Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014PACD Barcelona
 

Similar to Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial) (20)

Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptxAudiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
 
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
 
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
 
Projecte de pressupostos 2013
Projecte de pressupostos 2013Projecte de pressupostos 2013
Projecte de pressupostos 2013
 
Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019
 
Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019
 
Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014
 
Pressupostos 2017 - Ajuntament de Pedreguer
Pressupostos 2017 - Ajuntament de PedreguerPressupostos 2017 - Ajuntament de Pedreguer
Pressupostos 2017 - Ajuntament de Pedreguer
 
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
 
Projecte de Pressupost 2016
Projecte de Pressupost 2016Projecte de Pressupost 2016
Projecte de Pressupost 2016
 
20140320 liquidacio pressupost 2013
20140320 liquidacio pressupost 201320140320 liquidacio pressupost 2013
20140320 liquidacio pressupost 2013
 
Pressupost municipal Ajuntament de Figueres 2015
Pressupost municipal Ajuntament de Figueres 2015Pressupost municipal Ajuntament de Figueres 2015
Pressupost municipal Ajuntament de Figueres 2015
 
Deute català i pressupostos 2014
Deute català i pressupostos 2014Deute català i pressupostos 2014
Deute català i pressupostos 2014
 
Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19
Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19
Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19
 
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)
 
2013 presentació pública del pressupost
2013 presentació pública del pressupost2013 presentació pública del pressupost
2013 presentació pública del pressupost
 
20151027 3 presentacions pressupost ordinari 2016
20151027 3 presentacions pressupost ordinari 201620151027 3 presentacions pressupost ordinari 2016
20151027 3 presentacions pressupost ordinari 2016
 
Pluja d'idees per a l'anàlisi del deute català
Pluja d'idees per a l'anàlisi del deute catalàPluja d'idees per a l'anàlisi del deute català
Pluja d'idees per a l'anàlisi del deute català
 
Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014
Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014
Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014
 
Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014
 

More from Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de GramenetAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
 

More from Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (20)

Presentació de queixes i suggeriments 2022
 Presentació de queixes i suggeriments 2022 Presentació de queixes i suggeriments 2022
Presentació de queixes i suggeriments 2022
 
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021Estadístiques de queixes i suggeriments 2021
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021
 
Presentació curs 2021 2022 Escola Música
Presentació curs 2021 2022 Escola MúsicaPresentació curs 2021 2022 Escola Música
Presentació curs 2021 2022 Escola Música
 
Postals de Santa Coloma de Gramenet
Postals de Santa Coloma de GramenetPostals de Santa Coloma de Gramenet
Postals de Santa Coloma de Gramenet
 
Estadístiques de queixes i suggeriments 2020
Estadístiques de queixes i suggeriments 2020Estadístiques de queixes i suggeriments 2020
Estadístiques de queixes i suggeriments 2020
 
Estadístiques de queixes i suggeriments 2019
Estadístiques de queixes i suggeriments 2019Estadístiques de queixes i suggeriments 2019
Estadístiques de queixes i suggeriments 2019
 
Estadístiques de queixes i suggeriments
Estadístiques de queixes i suggerimentsEstadístiques de queixes i suggeriments
Estadístiques de queixes i suggeriments
 
Presentacio oferta formativa
Presentacio oferta formativaPresentacio oferta formativa
Presentacio oferta formativa
 
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
 
Festival Passatge Insòlit 2017
Festival Passatge Insòlit 2017Festival Passatge Insòlit 2017
Festival Passatge Insòlit 2017
 
Escola Municipal de Música
Escola Municipal de Música Escola Municipal de Música
Escola Municipal de Música
 
Pla director de l'Escola de Música
Pla director de l'Escola de MúsicaPla director de l'Escola de Música
Pla director de l'Escola de Música
 
Dossier Rock Fest 2017
Dossier Rock Fest 2017Dossier Rock Fest 2017
Dossier Rock Fest 2017
 
Pla "Renovem els barris"
Pla "Renovem els barris"Pla "Renovem els barris"
Pla "Renovem els barris"
 
Presentació del programa "Renovem els barris"
Presentació del programa "Renovem els barris"Presentació del programa "Renovem els barris"
Presentació del programa "Renovem els barris"
 
Cap a una moneda local: l'indicador LM3
Cap a una moneda local: l'indicador LM3Cap a una moneda local: l'indicador LM3
Cap a una moneda local: l'indicador LM3
 
Dia Escolar de la NO-violència i la Pau
Dia Escolar de la NO-violència i la PauDia Escolar de la NO-violència i la Pau
Dia Escolar de la NO-violència i la Pau
 
Projecte de la Pinta Verda doc
Projecte de la Pinta Verda docProjecte de la Pinta Verda doc
Projecte de la Pinta Verda doc
 
Remodelacio del centre de Santa Coloma
Remodelacio del centre de Santa ColomaRemodelacio del centre de Santa Coloma
Remodelacio del centre de Santa Coloma
 
Memòria del Programa municipal "Memòria democràtica"
Memòria del Programa municipal "Memòria democràtica"Memòria del Programa municipal "Memòria democràtica"
Memòria del Programa municipal "Memòria democràtica"
 

Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)

 • 1. DIRECCIÓ D’ECONOMIA I FINANCES AUDIÈNCIA PÚBLICA PRESSUPOST 2022
 • 2. Pressupost municipal 2  Què és?  És un instrument de planificació econòmica de l’entitat local que permet administrar i gestionar els recursos perseguint uns objectius polítics  Quina informació hi trobem?  Quant ingressarà l’Ajuntament i en què?  Quant, per a què i en què es gastaran els ingressos  En quin termini?  L’exercici pressupostari, que va de l’1 de gener al 31 de desembre  Quines organitzacions s’hi inclouen?  Tot el grup municipal, que és l’Ajuntament, el Patronat municipal de la Música i les empreses Gramepark,SA, Grameimpuls,SA i BressolGramenet SA
 • 3. Quins documents trobem al pressupost? 3 Memòria explicativa de l’Alcaldessa Estat de despeses: crèdits necessaris per atendre al compliment d’obligacions Estat d’ingressos: estimacions dels recursos que es preveuen liquidar Bases d’execució del pressupost Annex de personal Annex d’inversions Annex d’estat del deute
 • 4. Estats consolidats 2022 4  Quant suposa el pressupost de tot el grup municipal? ESTATS CONSOLIDATS 2022 PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES Ajuntament 119.512.588,93 119.512.588,93 Patronat Municipal de la Música 976.937,30 976.937,30 Gramepark, S.A. 6.586.144,51 6.164.232,25 Grameimpuls, S.A. 11.806.216,69 11.658.626,06 BressolGramenet,S,A, 3.585.000,00 3.585.000,00 AJUSTAMENTS PER OPERACIONS INTERNES -8.779.578,78 -8.779.578,78 TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT 130.102.308,65 129.532.805,76
 • 5. Pressupost 2022 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 5  Quant suposa el pressupost de l’Ajuntament? INGRESSOS (per capítols) DESPESES (per capítols) I. Impostos directes 36.959.989,95I. Despeses de personal 39.942.370,16 II. Impostos indirectes 3.665.508,00II. Despeses de funcionament 45.844.318,44 III. Taxes, preus públics i contribucions especials 10.202.590,55III. Despesa financera 363.137,03 IV. Subvencions corrents 65.145.074,96IV. Subvencions i transferències corrents 24.442.772,76 V. Ingressos patrimonials 568.200,00V. Fons de Contingència 500.000,00 VI. Alienació d'inversions reals 0,00VI. Inversions reals 2.189.225,47 VII. Subvencions de capital 307.014,75VII. Subvencions i transferències de capital 60.416,66 VIII. Actius financers 180.000,00VIII. Actius financers 1.868.367,24 IX. Passius financers 2.484.210,72IX. Passius financers 4.301.981,17 TOTAL INGRESSOS 119.512.588,93TOTAL DESPESES 119.512.588,93
 • 6. Pressupost 2022 Quins són els ingressos municipals? 6 • IMPOSTOS: IBI, IAE, IVEH,ICIO, Plusvàlua • TAXES: per serveis públics o ús privat del domini públic • CONTRIBUCIONS ESPECIALS: benefici privat d’actuacions públiques TRIBUTS •Fons complementari de finançament •Cessió d’impostos estatals (IRPF, IVA, impostos especials) •Fons de Cooperació Local de Catalunya PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT I DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES •INGRESSOS PATRIMONIALS (financers, venda / lloguer de patrimoni públic) •DONACIONS INGRESSOS DE DRET PRIVAT •Subvencions i transferències corrents •Subvencions i transferències de capital SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES • Recollida i gestió residus industrials o els ingressos del Teatre Muncipal PREUS PÚBLICS PRÈSTECS MULTES I SANCIONS
 • 7. Estructura pressupostària de despeses 7 Orgànica • Qui gasta • Respon a l’organigrama municipal Programa • Per a què es gasta • Respon al servei públic que s’està prestant (enllumenat, cultura, educació,…) Econòmica • En què es gasta • Respon a la naturalesa de la despesa (estudis per enllumenat, contractacions beques d’educació,…)
 • 8. Pressupost 2022 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 8  I quant han canviat els nostres ingressos respecte a l’any 2021? PRESSUPOST GENERAL INGRESSOS PRESSUPOST 2021 PRESSUPOST 2022 VARIACIÓ Capítol I. Impostos Directes 35.426.304,26 36.959.989,95 4,33% Capítol II. Impostos Indirectes 2.569.800,00 3.665.508,00 42,64% Capítol III. Taxes i altres ingressos 11.000.090,55 10.202.590,55 -7,25% Capítol IV. Transferències Corrents 59.562.650,08 65.145.074,96 9,37% Capítol V. Ingressos Patrimonials 468.200,00 568.200,00 21,36% Capítol VI. Alienació inversions reals - - Capítol VII. Transferències de capital 196.980,71 307.014,75 55,86% Capítol VIII. Actius financers 180.000,00 180.000,00 0,00% Capítol IX. Passius financers 5.925.974,35 2.484.210,72 -58,08% TOTAL 115.329.999,95 119.512.588,93 3,63%
 • 9. Pressupost 2022 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 9  I quant ha canviat la nostra despesa respecte a l’any 2021? PRESSUPOST GENERAL DESPESES PRESSUPOST 2021 PRESSUPOST 2022 VARIACIÓ Capítol I. Despeses de personal 38.391.359,25 39.942.370,16 4,04% Capítol II. Despeses en béns i serveis 43.321.443,13 45.844.318,44 5,82% Capítol III. Despesa financera 524.254,77 363.137,03 -30,73% Capítol IV. Transferències Corrents 22.427.281,54 24.442.772,76 8,99% Capítol V. Fons de contigència 500.000,00 500.000,00 0,00% Capítol VI. Inversions reals 3.722.955,06 2.189.225,47 -41,20% Capítol VII. Transferències de capital 2.400.000,00 60.416,66 -97,48% Capítol VIII. Actius financers 180.000,00 1.868.367,24 937,98% Capítol IX. Passius financers 3.862.706,20 4.301.981,17 11,37% TOTAL 115.329.999,95 119.512.588,93 3,63%
 • 10. Inversions més significatives Pressupost 2022 10 Renovació de jocs infantils Reconversió de locals a habitatges Continuem amb la CIBA Aplicacions informàtiques i equips de procés d’informació Reurbanització del carrer Baró mobles, impressores, inversió de manteniment en equipaments esportius i escoles, cotxes Policia Local,…)
 • 11. Algunes de les inversions que vindran al 2022-2023 (+40 milions) 11 La nova comissaria de la policia local Adquisició d’immobles per tanteig i retracte Residència i habitatge dotacional per joves a les Oliveres Urbanització carrer Roger Llúria- Francesc Julià Urbanització del carrer Sants Nova escola Bressol municipal al carrer Amèrica
 • 12. Pressupost per programes de despesa 12  A quines polítiques es destina la major part del pressupost ? Política de despesa Pressupost 2022 Despesa per habitant % 01 Deute públic 4.524.118,20 37,56 € 3,79% 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 10.113.626,27 78,77 € 7,94% 15 Habitatge i Urbanisme 11.404.698,41 94,69 € 9,54% 16 Benestar comunitari 13.473.977,89 111,87 € 11,27% 17 Medi ambient 3.418.771,38 28,38 € 2,86% 23 Serveis socials i promoció social 18.767.195,80 155,82 € 15,70% 24 Foment de l'ocupació 3.639.137,39 30,21 € 3,04% 31 Sanitat 654.631,55 5,44 € 0,55% 32 Educació 11.338.632,77 94,14 € 9,49% 33 Cultura 5.568.168,39 46,23 € 4,66% 34 Esport 2.840.900,94 23,59 € 2,38% 4 Actuacions caràcter econòmic 1.883.332,20 15,64 € 1,58% 9 Administració general 31.885.397,74 269,93 € 27,20% TOTAL 119.512.588,93 992,28 € 100,00%
 • 13. Dades per habitant 13 ANY INGRESSOS CORRENTS HABITANTS (idescat) INGRESSOS CORRENTS per habitant IMPOSTOS MUNICIPALS per habitant 2016 91.145.118 117.153 778,00 242,29 2017 95.447.496 117.597 811,65 259,32 2018 100.654.860 118.821 847,11 267,67 2019 104.431.813 119.215 876,00 288,56 2020 104.703.198 120.443 869,32 296,72 2021 109.027.045 120.443 905,22 287,36 2022 116.541.363 120.443 967,61 295,41 ANY DESPESES CORRENTS HABITANTS (idescat) DESPESES CORRENTS PER HABITANT 2016 81.638.490 118.665 687,97 2017 86.101.302 118.755 725,03 2018 91.449.404 118.821 769,64 2019 97.554.441 119.215 818,31 2020 99.773.698 120.443 828,39 2021 105.164.339 120.443 873,15 2022 111.092.598 120.443 922,37
 • 15. Pressupost 2022 Les previsions dels ens depenents 15  Patronat Municipal de la Música, Grameimpuls SA, Gramepark SA i BressolGramenet SA PRESSUPOST GENERAL 2022 PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES Patronat Municipal de la Música 976.937,30 976.937,30 ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES INGRESSOS DESPESES Gramepark, S.A. 6.595.959,51 6.591.541,29 Grameimpuls, S.A. 11.878.626,06 11.878.626,06 BressolGramenet,S,A, 3.485.000,00 3.485.000,00
 • 16. Estats de previsió d’ingressos i despeses 2021 Gramepark,SA 16 INGRESSOS DESPESES Vendes 60.000,00 Aprovisionaments - 455.472,92 Prestacions de serveis i altres ingressos 3.364.759,27 Despeses de personal - 2.375.506,27 Variació d’existències - 54.205,00 Dotacions per amortització i provisions - 436.899,94 Subvencions explotació 2.761.000,00 Altres despeses explotació - 2.517.272,55 Imputació subvencions de capital no financer 29.436,81 Despeses financeres - 365.841,21 TOTAL INGRESSOS 6.160.991,08 TOTAL DESPESES - 6.150.992,89 RESULTAT (BENEFICI) 9.998,19 RESULTAT (PÈRDUES)  Quant suposa el pressupost de Gramepark,SA?
 • 17. Evolució deute viu municipal 17  I com ha evolucionat el deute municipal en els últims anys? 82.87% 65.99% 63.75% 48.16% 38.19% 34.08% 49.07% 46.45% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 RATIO LEGAL ENDEUTAMENT CONSOLIDADA
 • 18. Gràcies per la vostra atenció 18