Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yhteisömanageroinnin koulutus ja suunnittelu Sitra

687 views

Published on

Yhteisömanageroinnin koulutus ja suunnittelu
#uusikoulutus -foorumi
Sitra
Helsinki 1.12.2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

Yhteisömanageroinnin koulutus ja suunnittelu Sitra

 1. 1. Yhteisömanageroinnin koulutus ja suunnittelu #uusikoulutus -foorumi Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Sitra Helsinki 1.12.2014 1
 2. 2. Päivän ohjelma •09.00-10.00 tulevien toimenpiteiden yhteistä suunnittelua •10.00-13.00 yhteisömanageroinnin koulutus ja työpaja erilaisten sosiaalisen median palveluiden käytöstä sisällöntuotannossa •13.00-15.00 tulevien toimenpiteiden yhteistä suunnittelua Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 2
 3. 3. @PauliinaMakela Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 3 Hei! Olen sosiaalisen median kiltteyden lähettiläs Pauliina Mäkelä, Kinda Oy:stä. Verkosta minut löytää tunnuksella PauliinaMakela. Hauska tutustua! © Antti Keskitalo
 4. 4. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Kinda Oy •kinda.fi •Twitter-vinkit #kindasome •Perustettu heinäkuussa 2010 4 © Antti Keskitalo
 5. 5. Yhteisön rakentamisen suunnitelma 1/2 •Suunnitelma tarvitaan yhdistettynä hyvään sisältöön ja prosesseihin. •Innostus, oikea asenne ja fiksu toteutus. •Organisaatioon syntyy uusia ammatteja. Ken toimiikaan muutosagenttina? •Organisaatiolla tulee olla selkeä kuva yhteisön rakentamisen suunnitelmastaan ja tavoitteistaan. •Sosiaalinen media otetaan osaksi organisaation toimintaa - sosiaalinen media ei siis ole esimerkiksi pelkästään markkinointia tai viestintää. •On huomioitava sekä sisäinen että ulkoinen viestintä. 5 Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi
 6. 6. Yhteisön rakentamisen suunnitelma 2/2 •Miksi menemme? •Ketä tavoitamme? •Missä yhteisön jäsenet ovat? •Mistä yhteisön jäsenet ovat kiinnostuneet? •Mitä saavutamme? •Kuka tekee mitä ja milloin? •Onko meillä aikaa ja resursseja? •Miten priorisoidaan? Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 6
 7. 7. Suunnitelma sisältää vastauksia esim. seuraaviin pohdintoihin 1/3 •Minkä asian yhteisön jäsenet haluavat saada hoidetuksi eli mitkä ovat jäsenistön tarpeet? •Miten organisaatio voi tässä auttaa? •Miten paljon aikaa organisaatio käyttää yhteisön rakentamisen jälkeen ylläpitoon, kehittämiseen ja fasilitointiin, ja kuinka kauan organisaatio on valmis jatkamaan? Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 7
 8. 8. Suunnitelma sisältää vastauksia esim. seuraaviin pohdintoihin 2/3 •Missä sosiaalisen median kanavissa nykyiset ja mahdolliset uudet yhteisön jäsenet liikkuvat, ja miten niissä toimitaan? •Mihin kanavaan keskitytään? •Kuinka organisaatio osallistuu keskusteluihin? •Onko organisaation kriisiviestintä nopeaa, rehellistä ja henkilökohtaista? Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 8
 9. 9. Suunnitelma sisältää vastauksia esim. seuraaviin pohdintoihin 3/3 •Millaisiin mielikuviin organisaatio tähtää ja miten niitä luodaan käyttäen kuvaa ja ääntä? •Onko organisaation tuottama sisältö mielenkiintoista, informatiivista, luettavaa, oikein kirjoitettua, henkilökohtaista, kohderyhmää puhuttelevaa, organisaation edun ja strategian mukaista ja valittuun kanavaan tai sovellukseen sopivaa? Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 9
 10. 10. Uusi aika luo uusia ammatteja Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 10
 11. 11. Puolet suomalaisista mukana yhteisöpalveluissa Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 11 Tilastokeskus 6.11.2014
 12. 12. Yhteisö muodostuu ja motivoituu toimimaan aiheen tai teeman ympärille Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 12 © Pauliina Mäkelä
 13. 13. Sosiaalinen objekti Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 13 © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä
 14. 14. Yhteisön muodostuminen 1/2 •Asiakkaisiin liittyen; Finnair (332 162 tykkääjää) https://www.facebook.com/ finnairsuomi •Ammattialaan liittyen; CMF Community Managers in Finland 298 jäsentä) http:// www.linkedin.com/groups?gid=4266856 •Teknologiaan liittyen; Sosiaalinen media oppimisen tukena, Sometu (5 009 jäsentä) http://sometu.ning.com/ Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 14
 15. 15. Yhteisön muodostuminen 2/2 •Harrastukseen liittyen; kamppailijoiden Potku.net (6 191 jäsentä) http:// www.potku.net/forum/ •Yhdistykseen/järjestöön liittyen; Tehy (33 935 tykkääjää) https://www.facebook.com/tehy.fi •Elämäntilanteeseen liittyen; Mamaonbis (105 jäsentä) http://www.linkedin.com/groups/ Mamaonbis-6539598 •Hankkeeseen liittyen; Oppiminen online (77 jäsentä) https://www.facebook.com/groups/ oppiminenonline/ Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 15
 16. 16. Yhteisömanageri •toimii verkossa organisaation viestinnän ja sen asiakkaiden sekä yleisöjen rajapinnassa. •tuottaa sisältöjä sekä itsenäisesti että yhdessä asiakkaiden tai asiasta kiinnostuneiden kanssa. •toimii organisaatiossa palkattuna, alihankittuna tai vapaaehtoisena henkilönä. •toimii tietyn teeman (esim. oppimisen), tuotteen, palvelun, yrityksen, yhdistyksen, hankkeen tai vapaaehtoistoiminnan ympärille muodostuneen yhteisön ylläpitäjänä, kehittäjänä ja fasilitaattorina. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 16
 17. 17. Yhteisömanagerin taidot Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 17 © Pauliina Mäkelä
 18. 18. Matkalla yhteisömanageriksi •Ei ole yhtä polkua yhteisömanageriksi, eikä valmista toimenkuvaa. •Toimintamallit ovat kehittymässä, kuinka tuetaan yhteisöä sekä sisältä että ulkoa. •Ammattitaito, persoonallisuus, kiinnostuksen kohteet ja sattumat vaikuttavat ammattiuran kehittymiseen. •Uudet työhaasteet vahvistavat ammattitaitoa, itseluottamusta ja kuljettavat uusille urille. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 18
 19. 19. Nettikätilöstä yhteisömanageriksi •Yhteisön syntymisen/rakentumisen aikana toimii ensin nettikätilö. Hän perehtyy johonkin ilmiöön tai asiaan, selvittää eri lähteistä erilaisia näkökulmia, joista muodostaa kokonaiskuvan ja kätilöi yhteisön alkuun. •Nettikätilö/yhteisömanageri - tiedon metsästämisen ja jäsentämisen ammattilainen. •Kun yhteisö on syntynyt, voi varsinainen nettifasilitointi (eli ohjaaminen ja osallistaminen netissä) alkaa. Toivotetaan jäsenet tervetulleiksi yhteisöön. Yhteisön jäsenet alkavat tuottaa sisältöä. Yhteisössä syntyy kiinnostusta, innostusta, tekemistä ja lopulta luottamusta. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 19
 20. 20. Erilaisia taitoja •Persoona peliin: kyky läsnäoloon, karismaa, rohkeutta, empatiaa muita ihmisiä kohtaan, laaja tietopohja, lisäksi jonkin alan erityisosaaminen tai vahva harrastaneisuus, hyvät viestinnän/ sosiaalisen median taidot, kyky selviytyä tilanteesta kuin tilanteesta ja harkintakykyä. •Muista, että on sekä ihmisten että asioiden johtamista. Kysele, ihmettele, kuuntele, kannusta, motivoi, kiitä ja keskustele. •Hyvä medialukutaito, että erottaa mielipiteet. •Jatkuva halu oppia ja kehittyä. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 20
 21. 21. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Viestintää •Verbaalinen eli kielellinen viesti - mitä sanotaan •Paralingvistinen viesti - miten sanotaan •Kasvotusten nonverbaalinen eli ei-kielellinen viesti - kehonkieli, tilankäyttö ja ihmisten välinen etäisyys ja kosketus •Olemme kulttuurista, jossa yleensä ollaan aika naama peruslukemilla. 21
 22. 22. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Tunneälyä •Tunneälyn kehittäminen vaatii elämänkokemusta, voimme oppia toimimaan asiallisesti ja ammatillisesti erilaisten ihmisten kanssa. •Palautetta on osattava suodattaa; keneltä se tulee, miksi, onko taustalla henkilökohtaista jne. •Teknologian/sosiaalisen median osaamisen rinnalla tulee ymmärtää myös psykologiaa, sosiologiaa ja viestintää. 22
 23. 23. Tunneinventaario Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 23
 24. 24. Omassa ja muiden toiminnassa huomioitavia asioita •Prof. Elam Nunnally: tietoisuuden kehä •1. Havainnot - kuvaukset, esimerkit, tosiasiat, huomiot, tilastotiedot •2. Tunne - turhautuminen, pettymys, epävarmuus, innostus, närkästys, ilo, suru •3. Ajatus - arviot, uskomukset, tulkinnat, mielipiteet, pohdinnat, oletukset •4. Tahto - toiveet, pyrkimykset, unelmat, tavoitteet, päämäärät •5. Toiminta - käytös, ehdotukset, suunnitelmat, saavutukset Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 24
 25. 25. Yhteisömanagerin verkkopersoona Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 25 © Pauliina Mäkelä
 26. 26. Tarvitaan henkilökohtainen sähköpostiosoite © Pauliina Mäkelä Kinda Oy | @26 pauliinamakela | www.kinda.fi
 27. 27. Nimi vai nimimerkki? •Luodaan henkilökohtaisella sähköpostilla •Nimen pituus ja harvinaisuus, jääkö mieleen? •Anonyymi; nimettömyys, nimen säilyminen salassa •Omalla nimellä (läpinäkyvyys) vai tunnetulla nimimerkillä (Mika Tolvanen eli YleX:n Sippo)? •Yhteisömanageri laittaa persoonansa peliin, on osa yhteisöä •Onko verkossa henkilö oikeasti se henkilö, joka hän sanoo olevansa? Tarkista. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 27
 28. 28. Äänelle sävy Bitstrips ! 2.12.2013 Faceq ! 11.10.2014 •Profiilikuva kertoo henkilöstä ja auttaa tunnistamaan kasvotusten •Facebookissa profiilikuva vaihtuu useammin kuin Twitterissä ja LinkedInissä Kinda Oy | @28 pauliinamakela | www.kinda.fi
 29. 29. Toimi verkkopersoonana •Kokemus, hiljainen tieto, omat tiedot ja taidot näkyviin •Oma kirjoitustyyli - tärkeätä mitä ja miten sanoo sekä mitä jättää sanomatta •Näkyy verkossa teksteinä, statuspäivityksinä, kuvina, videoina ja linkkeinä •Sisältöjen kiinnostavuus, ajankohtaisuus ja säännöllisyys sekä dialogi Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 29
 30. 30. Mitä osaat antaa eli viestiä toistuvasti? •Autan, näytän, opastan, johdatan •Kerron tarinoita, viihdytän •Luon uutta, kehitän •Luon tunnetiloja seuraajille/lukijoille •Annan (aistillisia tai esteettisiä) nautintoja •Paljastan, herätän toimintaan •Suojelen, takaan •Pärjään, saavutan •Menestyn, rikastun •Teen sinut ylpeäksi •Mikä muu vaikuttamislupaus tuo minulle valtaa? •Lähde: http://new.livestream.com/Infocrea-fi/Talent-Megatreffit-2014/videos/52137163 Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 30
 31. 31. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Kohtaamiset •Verkossa ja oikeassa elämässä - sama ihminen valmiina kohtaamaan muita •Ole “elävä käyntikortti”! •Auta ja anna apua, niin saat apua! •Maine, arvostus ja tunnettuus •Aitous ja osaamiseen pohjautuva •Päätä, kuka ja millainen olet. Luo sellainen verkkopersoona ja toimi sen mukaisesti. 31
 32. 32. Vertaisena verkossa •Tiedon hankinta, jäsentely ja käsittely •Aineistojen kerääminen, esitysten luominen ja jakaminen •Uusien taitojen oppiminen ja reflektointi •Verkostoituminen, yhteistyön tekeminen, vertaispalautteen antaminen & parvityöskentely •Uudet ideat, ongelmanratkaisu, auttaminen, vertaistuki, innostuminen & innostaminen •Uudet mahdollisuudet, vaikuttaminen & luottamus Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 32
 33. 33. •Sanat x Teot x Verkostot •Mitä sinä sanot •Mitä sinä teet •Kuka kuulee http://www.flickr.com/photos/tuija/4897289626/lightbox/ Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 360 asteen verkkoelämä 33
 34. 34. Asiantuntijaverkostot Kinda Oy | @34 pauliinamakela | www.kinda.fi
 35. 35. LinkedIn ammatilliseen verkostoitumiseen ja oman osaamisen esittelyyn Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 35 fi.linkedin.com/in/pauliinamakela/ • LION = LinkedIn Open Networker
 36. 36. Työskentely ja oppiminen verkossa Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 36 © Pauliina Mäkelä
 37. 37. Työskentely- ja oppimistilat 1/3 Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 37 © Pauliina Mäkelä
 38. 38. Työskentely- ja oppimistilat 2/3 Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 38 © Pauliina Mäkelä
 39. 39. Työskentely- ja oppimistilat 3/3 Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 39 © Pauliina Mäkelä
 40. 40. Kurkistusviestintää Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 40 © Pauliina Mäkelä
 41. 41. Käyttämisen tasot: kiinnostunut - kokeilija - mukavuuskäyttäjä - aktiivinen käyttäjä - intohimosomettaja Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 41 © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä sekä osallistumisen tasot: nukkuja - lurkkaaja - opportunisti - osallistuja - tekijä http://www.slideshare.net/miiak/yhteisomanagerointi
 42. 42. Digitaalinen jalanjälki näkyy ja säilyy Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 42 © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä
 43. 43. Verkkokäyttäytymisen 10 kultaista sääntöä 1. Ole aito ja kiltti 2. Kuuntele ensin, keskustele sitten 3. Hanki medialukutaito 4. Luo rajat, mieti roolisi, varaa aikaa, pidä tasapaino 5. Käyttäydy hyvin, älä provosoidu, tilannetaju 6. Harkitse, mitä jaat 7. Kunnioita tekijänoikeuksia 8. Jaa, verkostoidu ja käytä joukkoistamista 9. Siedä keskeneräisyyttä, tee näkyväksi 10. Tiedosta tietoturvariskit Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 43 © Pauliina Mäkelä
 44. 44. Oma, toisen, yhteinen? •Käytä omia materiaaleja, pääset helpoimmalla. •Pyydä lupa toisen materiaalin käyttämiseen. •Käytä cc-lisenssoituja materiaaleja http:// creativecommons.fi/ •Käytä maksuttomia tai maksullisia kuvapankkeja. •Osaa tekijänoikeudet ja kunnioita niitä! •Verkkoon ei saa laittaa tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa ilman sen tekijän lupaa. Nettisivujen kuvituksena ei saa käyttää kuvia, joiden käytölle ei ole tekijältä kysytty ja saatu lupaa. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 44
 45. 45. Voinko käyttää verkosta löytyvää materiaalia? •Tarkista, kuka on ladannut materiaalin verkkoon. Jos et pysty selvittämään nimimerkin takana toimivaa henkilöä, materiaali on todennäköisesti julkaistu ilman lupaa. Se, että materiaali on julkisesti saatavilla, ei tarkoita että julkaisijalla on lupa sitä käyttää. Jos käytät tällaista materiaalia ilman lupaa, syyllistyt tekijänoikeusrikkomukseen. •Jos käyttöä ei ole verkossa erikseen sallittu, sen käyttö ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa on kielletty. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 45
 46. 46. Ammatillinen ja sosiaalinen pääoma kasvuun •Muista avoin ja positiivinen asenne! Ole valmis omaksumaan uusia asioita. •Laita tieto liikkeelle, älä istu sen päällä. •Sosiaalisen median käyttö ja näkyminen verkossa on osa ammatillista ja sosiaalista pääomaa. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 46 © Pauliina Mäkelä
 47. 47. Yhteisesti omistettu ja ylläpidetty tietovarasto •Tiedon säilöminen pelkästään sähköpostiin ja ihmisten omaan päähän on riski toiminnan jatkuvuudelle •Jokainen blogikirjoitus ja wikisivun muokkaus kartuttaa yhteistä tietovarastoa Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 47 ! ! •Siirretään hiljaista tietoa näkyville, esim. perehdytyksestä •Vähennetään sähköpostin käyttöä ja hyödynnetään verkkotyökaluja työn tekemisessä © Pauliina Mäkelä
 48. 48. Jaettu asiantuntijuus •Tiedon jakamista nykypäivän hajautuneissa organisaatioissa ja virtuaalitiimeissä •Tietojen ja taitojen yhdistämistä uudeksi tiedoksi Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 48 © Pauliina Mäkelä
 49. 49. Jaettu asiantuntijuus •Voimavarat kootaan monimutkaisen ongelman ratkaisemiseksi, jolloin jokainen ryhmän jäsen toimii oman osaamisensa asiantuntijana •Yksittäinen ryhmän jäsen tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan, tämä tuodaan esiin ja hyödynnetään Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 49 © Pauliina Mäkelä
 50. 50. Jaettu asiantuntijuus •Tiedoiltaan ja taidoiltaan jäsenet eritasoisia, mutta kaikkien osaamista voidaan käyttää hyödyksi •Sekä työskentely- että oppimistilanne •Jakavat ja kehittävät toistensa ideoita Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 50 © Pauliina Mäkelä
 51. 51. Jaettu asiantuntijuus •Tykkääminen, peukutus sekä tiedon jakaminen eteenpäin isolla sydämellä •Sisäisen motivaation lisääntyminen •Verkostojen rakentaminen, luottamuksen synnyttäminen, verkostoissa läsnäolo, verkostojen hyödyntäminen Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 51 © Pauliina Mäkelä
 52. 52. Työskentely yhteisössä Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 52 © Pauliina Mäkelä
 53. 53. Askeleita kohti yhteisöllistä sisällöntuotantoa •Organisaation sosiaalisesta mediasta kiinnostuneet henkilöt ovat muutosagentteja. •Annetaan heille lupa innostua, inspiroitua, kasvattaa omaa tietotaitoaan aiheesta. •Annetaan heille lupa käyttää kaikkia välineitä. •Edelläkävijät ja muutosagentit vievät viestiä eteenpäin ja innostavat muita. •Hiljainen tieto tehdään näkyväksi, pois ihmisten päistä ja sähköposteista. •Sovitaan yhdessä yhteisistä pelisäännöistä ja roolituksista. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 53
 54. 54. Sisältömarkkinointi •Lukijoille, katsojille ja kuuntelijoille hyödyllisen sisällön ja ratkaisujen jakamista blogikirjoitusten, tekstien, valokuvien, infograafiikan, animaatioiden, piirrosten, videoiden, podcastien ja livestriimauksen avulla •Ole oma media, ole oman alasi mielipidejohtaja Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 54
 55. 55. Sisältöstrategia •Ohjaa organisaation sisältömarkkinointia •Luo hyviä, julkisia, reaaliaikaisia ja mobiileja verkkosisältöjä yleisölle avuksi ja hyödyksi •Saa organisaatiolle kasvua näkyvyydessä, ansaittua julkisuutta ja parempia tuloksia. •Saa yleisöt sitoutettua organisaation brändiin, rakastumaan sen sisältöön ja tekemään markkinointia sen puolesta. •Seuraa keskusteluja, suunnittele, aseta tavoitteet, kokeile, mittaa, kehitä tulosten perusteella toimintaa eteenpäin ja ole aktiviinen Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 55
 56. 56. Ajastus ja linkkien lyhentäminen •Ajasta viestejä viestivirtaan, esim. Bufferilla https://bufferapp.com/, Hootsuitella https:// hootsuite.com/, TweetDeckillä https:// tweetdeck.twitter.com/ •Lyhennä pitkät linkit, esim. Bit.lyllä https:// bitly.com/ Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 56
 57. 57. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Moderointi •Chatien, keskustelupalstojen ja verkkoyhteisöjen palvelujen viestien valvontaa, keskustelun ylläpitoa, neuvontaa ja ohjaamista sekä keskustelujen asiallisuuden varmistamista. •Etukäteen, jälkikäteen tai reaaliajassa. •Selkeät säännöt ja moderointi näkyväksi & avoimeksi. •Ei tehdä salaa viestien poistamista, vaan kerrotaan asiasta. Moderointiin liittyvät keskustelut käydään siihen varatulla kehityskeskustelualueella tai yksityisviesteillä eli ei häiritä varsinaista keskustelua metakeskustelulla. •Kerrotaan, mitä yhteisössä tapahtuu ja millä tolalla asiat ovat. 57
 58. 58. Sisältöjen kuraattori •Etsii, tutkii, osuu kohdalle, poimii talteen tietoa, suodattaa tietoa •Johdattaa oikealle polulle tietovirtojen keskellä •Tarjoilee sopivan koosteen erilaisia sisältöjä yhdistämällä •Kiteyttää, karsii ja kuvailee •Tuo oman näkymyksensä/tulkintansa esiin •Oppii ja luo uutta •Synnyttää digitaalista jalanjälkeä verkkoon •Käyttää välineinä esim. seuraavia: Storify ja Pinterest Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 58
 59. 59. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Liveraportoija •Osallistuu tapahtumaan paikan päällä tai verkossa ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana, tapahtuman jälkeen •Raportoi verkossa tapahtuman etenemisestä, tunnelmista, osallistujista ja asiasisällöistä •Voi keskittyä raportoimaan vain yhteen välineeseen tai useampaan kerralla •Käyttää välineinä esim. seuraavia: taustakanavana Twitter tai Todaysmeet, status-, kuva- ja linkkipäivityksiin Facebook, Google+ tai LinkedIn, tekstien tuottamiseen EtherPad, Google-dokumentti, blogi tai wiki sekä valokuviin Instagram 59
 60. 60. Joukkoistaminen •Yleisön/yhteisön osallistaminen, työn ulkoistaminen ennalta määrittelemättömälle ryhmälle ihmisiä •Crowdsourcing (joukkoistaminen) •Crowdfunding (joukkorahoitus) esim. Kickstarter, Mesenaatti ja FundedByMe •On niin paljon kaikkea, mitä pitäisi seurata ja missä olla mukana - tapaustutkimus ESR-hankeverkoston kehitysvaiheista, Miikka Sipilä •http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/ 10024/94854/GRADU-1389946774.pdf Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 60
 61. 61. Jatkuva kehittäminen ja työn muutos nykypäivää •Organisaation, prosessien, tuotteen/palvelun ja oman työn jatkuva kehittäminen erilaisilla menetelmillä •Suunnittele - toteuta - mittaa - analysoi - ideoi - tee päätöksiä - suunnittele - jne. •Oman yhteisön alueen syvemmän tuntemuksen kerääminen •Mahdollista positiivisten asioiden kierre •Keskity enemmän mahdollisuuksiin kuin esteisiin •Kannusta, kiitä ja tue Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 61
 62. 62. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Kohti tulevaa •Digitalisoituminen, asioiden sähköistyminen - arjessa jo nyt: veroehdotus, pääsy/matkaliput, verkkopankki, lehdet, verkkokauppa, sähköinen asiointi viranomaisten kanssa, kartat, kalenterit, muistiinpanot jne. •Automatisoituminen - osa vakiintuneista ammateista, kuten tekniset piirtäjät, lasinasentajat, konepuusepät, painokonehuoltajat, on häviämässä työmarkkinoilta, http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/nama-ammatit-ovat-katoamassa-suomesta/1875806 •Robotisoituminen - älykkäitä ja oppivia järjestelmiä, mm. lääke-, hoiva-, puolustus-, opetus- ja palvelurobotteja, Korea, Japani ja Kiina edelläkävijämaita, Robottiviikko 24.-30.11.2014 http:// roboticsfinland.fi/robottiviikko.html 62
 63. 63. Facebook-ryhmiä 1/2 Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi •Aikuisopiskelijat •CMAD2015 •Digitalist Network Developers •Ennakointi •Finnish Open Data Ecosystem •Geek Women Unite! (Finland) •Heikot signaalit •iPad lasten kuntoutuksessa ja opetuksessa •Läsnätyön kehittäminen •Mobiili ammattilaisella •Naisten johtajaverkosto nro 1 •Naisyrittäjät •Nettifasilitointi •Open Democracy Finland •Oppimisen vallankumous •Oppimispelit ja virtuaaliympäristöt 63 https://www.facebook.com/browsegroups/
 64. 64. Facebook-ryhmiä 2/2 •Quantified Self & Biohacking •Play Finland •Robotics Finland •Robottiliikenteen hyödyt, ratkaisut ja esteet •SomeTime2014 •Striimaus •Tablet-laitteet opetuksessa •Tampereen Yrittäjänaiset ry •Tavoitteellinen bloggaaminen •Tekemisen ilo •Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa •Verkostoanalyysi •Virkamiesten avoin verkosto •Yrittäjäkerho •Yrittäjänaiset •sekä lukuisat eri verkostojen salaiset konehuoneet Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 64
 65. 65. Facebook-listoja •Kiinnostuksen kohteet -listalle voi kerätä Facebook-sivuja. Listan avulla on helppoa seurata listalle lisättyjen Facebook-sivujen päivityksiä ja oppia uutta. •Naisyrittäjiä 609 listalla, 149 seuraajaa: https:// www.facebook.com/lists/10202188546421366 •TNS Gallupin yritysmaine Top 10 vuonna 2014 listalla 12 yrityssivua https://www.facebook.com/lists/ 10203279470173778 •Kaverit-listalle voi listata Facebook-kavereita. Auttaa verkostoitumisessa, kun listaa henkilön sen mukaan, mistä hänet tuntee. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 65 https://www.facebook.com/bookmarks/interests
 66. 66. LinkedIn-ryhmiä 1/2 Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 66
 67. 67. LinkedIn-ryhmiä 2/2 Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 67
 68. 68. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Twitter-listoja •Suomalaisia järjestöjä, yhdistyksiä (219 listalla) https://twitter.com/PauliinaMakela/lists/ associations-in-finland •CMAD2014 (206 listalla) https://twitter.com/ markosuomi/lists/cmadfi2014 •Ylen #SuomiTop100 (96 listalla) https:// twitter.com/NikuHooli/lists/ylen-suomitop100- lista •Suomalaisia digialan ihmisiä (70 listalla) https://twitter.com/vierityspalkki/lists/ suomalaisia-digialan-ihm 68
 69. 69. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Tapahtumat 69 © Antti Keskitalo ja Pauliina Mäkelä
 70. 70. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi SomeTime •Kerää sosiaalisesta mediasta kiinnostuneet yhteen. •Vuosina 2010, 2011 ja 2013 olemme olleet Espoossa, vuonna 2012 Helsingissä ja vuonna 2014 Turussa. Osallistujia vuosittain noin 100-250. Olen tapahtuman “äiti”. 70
 71. 71. Community Manager Appreciation Day Finland •Yhteisömanagereiden arvostuspäivä Suomessa •Järjestetty vuosina 2012 (n. 10 osallistujaa) ja 2013 (n. 150 osallistujaa) Tampereella ja 2014 (n. 210 osallistujaa) Hämeenlinnassa. Olen osallistunut kaikkiin ja ollut järjestämässä kahta viimeistä tapahtumaa. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 71
 72. 72. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi #taskulounas •Avoimesti Twitterissä ja Facebookissa koollekutsuttu omakustanteinen verkostoitumislounas vuodesta 2010 lähtien. Kokoaa 2-26 innokasta verkostoitumaan lounaalla suurimpiin kaupunkeihin. 72
 73. 73. #taskuneuloosi •Avoimesti Twitterissä ja Facebookissa koollekutsuttu neulojien kokoontuminen, jonka aikana puhutaan neulomisesta ja sosiaalisesta mediasta. Järjestetty Järvenpäässä, Tampereella ja WÄRK:festin yhteydessä Helsingissä vuonna 2013. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 73 © Antti Keskitalo
 74. 74. #twitterjoulu14tre #somejoulut •Avoimesti Twitterissä koollekutsutut Twitter-käyttäjien kokoontumiset pikkujouluaikaan. http://yle.fi/uutiset/ nakokulma_pikkujoulut_taskussa/6893959 •Järjestetty Helsingissä ja Tampereella vuosina 2013 ja 2014. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 74 © Pauliina Mäkelä
 75. 75. Lehdistön edustajana •Olen ollut Suomen Radio- ja TV-selostajat ry:n jäsen vuodesta 2012 lähtien. •Olen liveraportoinut Twitteriin mm. ITK-päiviltä Hämeenlinnasta ja Slush-tapahtumista Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Helsingistä. 75 © Pauliina Mäkelä
 76. 76. Mittaus, visualisointi ja näkyväksi tekeminen 1/3 •Käytettäväksi kokonaisuudessaan: •Asiantuntijaroolissa yhteydenottojen määrä, kontaktien laatu/reagointi, tunnettuus, “Miten kuulit meistä?” •Sosiaalisen median palveluiden, kuten Facebookin, Twitterin, LinkedInin ja GooglePlussan profiilien/ verkostojen/ryhmien/sivujen koko, aktiivisuus ja seuraajat sekä näihin liittyvät työkalut, kuten Facebook-sivujen tilastot •Nettisivu(je)n ja blogi(e)n kävijä/lukijamäärät •SlideShare-esitysten katselumäärät http:// www.slideshare.net/ Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 76
 77. 77. Mittaus, visualisointi ja näkyväksi tekeminen 2/3 •LinkedInin suositukset sekä LinkedInLabs-verkostokartta http://inmaps.linkedinlabs.com/ •Social Mention http://www.socialmention.com/ somehakukone •Google Alerts http://www.google.com/alerts hakutulokset sähköpostiin •Google-haku omalla/yrityksen nimellä https:// www.google.com/ •Bit.ly https://bitly.com/ lyhennä linkit, tilastot •Delicious https://delicious.com linkkikirjasto Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 77
 78. 78. Mittaus, visualisointi ja näkyväksi tekeminen 3/3 •Brewster https://www.brewster.com/ •Klout http://klout.com/ •Empire Avenue http:// www.empireavenue.com/ •Lisäksi mobiilipeleissä voi käyttää tiettyä pelinimeä ja puhelimen Wi-Fin voi nimetä. •Lista kerätty Facebookissa joukkoistamalla. Kiitos lisäyksistä: Jukka Eklund, Juho Kauppi, Juha Kostiainen, Toni Nummela, Jaana Nyström, Harto Pönkä, Maria Rajakallio, Marko Sykkö, Hanna Takala :D Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 78
 79. 79. Pohdintaa tulevasta •Janne Saarikko kirjoitti 28.1.2014 Zeelandin blogissa “yhteisömanagerointi on erittäin tärkeä osa kokonaisuutta, jolla yritykset ja organisaatiot toimivat. Ala ja ammatti kehittyvät kovaa vauhtia, ja sen eteen on hyvä tehdä töitä. Tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan osaavia yhteisömanagereita, jotka somen lisäksi ymmärtävät myös asiakasorganisaationsa toimintaa, toimialaa ja sen yhteisöjä.” http://zeeland.fi/blogi/ yhteisomanageri-on-liian-tarkea-tekija-yrityksellesi •Marko Suomi pohti 30.9.2014 omassa blogissaan, että “Yhteisömanageri-roolin vaatimukset ja taidot sulautuvat osaksi ns. tavallista johtamista. Eli, johtaminen kehittyy niin että perusvaatimuksiin kuuluu uudenlaisten organisoitumismallien johtaminen (verkostot, yhteisöt, parvet). Ei välttämättä ole enää tällaista erillistä roolia ja nimike saattaa kadota kokonaan.” http://markosuomi.wordpress.com/ 2014/09/30/ennustus-yhteisomanageri-roolin-tulevaisuudesta-cmgr-cmadfi/ Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 79
 80. 80. Oman osaamisen näkyväksi tekeminen •Millainen on sinun henkilökohtainen oppimisympäristösi? •Millainen sisältöjen kuluttaja, jakaja ja tuottaja sekä verkostoituja olet? •Millaisia asiantuntijaverkostoja sinulla on? •Kuinka tuot omaa osaamistasi näkyväksi? •Kuinka paljon löytöjä jaat verkossa? •Hyödynnetäänkö osaamistasi organisaatiossa? Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 80 © Pauliina Mäkelä
 81. 81. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Kaunis kiitos! 81 © Pauliina Mäkelä

×