Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Yhteisöllinen media        oppimisen tukena                      Vaskivuoren lukio      ...
@PauliinaMakela           Hei kaikille!    Olen yhteisöllisen median kiltteyden   lähettiläs Pauliina Mäk...
Case Kinda Oy  • Suomen kiltein yritys, nettisivut kinda.fi  • Perustettu heinäkuussa 2010  • Auttaa yksilöitä, yhte...
Yhteisöllinen media  •Tapa jakaa ja tuottaa tietoa  •Organisaatioiden sisäinen viestintä ja   dokumentaatio  •Ihmi...
Yhteisöllisen median      ominaisuuksia  •Tiedotuskanavien pirstoutuminen  •Uudet tavat osallistua ja osallistaa ...
Yhteisöllinen media luo uusia      näkökulmia ja mahdollisuuksia mm.  • Oppimiseen (tietojen ja taitojen karttumise...
Yhteisöllinen media  •Muuttaa käsityksemme ajasta, tilasta,   työskentelytavoista ja -menetelmistä  •Lähityö, etäosa...
Työskentely- ja oppimistilat 1/38         Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Työskentely- ja oppimistilat 2/39         Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Työskentely- ja oppimistilat 3/310         Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Joukkoistettu kysymys 1/211        Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Joukkoistettu kysymys 2/212        Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Yhteisöllinen media odottaa   sinua, tule mukaan!13         Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Yksilön oppimispolku    Oppiminen           •   Jokainen oppii omaan   ...on virrassa    tahtiinsa o...
Yksilön oppimispolku   •Yhteisöllisen median työvälineiden ja uuden   ajattelutavan omaksuminen opitaan vähitellen  ...
Elinikäisessä oppimisessa       pelot pois   • Onko oppimisen tiellä esteitä?   • Uskomuksia, ennakkoluuloja tai...
Kiinnostunut - kokeilija - mukavuuskäyttäjä   - aktiivinen käyttäjä - intohimosomettaja17            Kinda O...
Oman osaamisen näkyväksi      tekeminen   • Millainen on sinun    henkilökohtainen    oppimisympäristösi?  ...
Henkilökohtainen   oppimisympäristöni 04/201119        Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Henkilökohtainen   oppimisympäristöni 10/2012           Sanapilvi luotu Wordle -palvelulla          ...
Oletko passiivinen seurailija?    90%21          Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Vai oletko aktiivisesti mukana?    9%22         Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Erotutko joukosta?    1%23         Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Digitaalinen jalanjälki näkyy   ja säilyy24         Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Verkkopersoona 1/2   • Tarvitaan henkilökohtainen sähköpostiosoite   • Nimi, nimimerkki (pituus, harvinaisuus)   • P...
Verkkopersoona 2/2   •Maine   •Brändi - aito ja pohjautuu osaamiseen   •Yksityinen ja julkinen   •Henkilökohtainen...
Verkkokäyttäytymisen 10      kultaista sääntöä   1. Ole aito ja kiltti   2. Kuuntele ensin, keskustele sitten  ...
Opi jakamaan   •Opi jakamaan ja kertomaan tarinoita   •Opi yhdistämällä erilaisia tietolähteitä ja   jakamalla etee...
Kurkistusviestintää29         Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Työskentelytapamuutoksista   kohti jaettua asiantuntijuutta30         Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Työskentelytapamuutokset   •Sähköpostista   pikaviestimiin   •Wikit intranetin   tukena ja   tallennuspaikkan...
Yhteisesti omistettu ja       ylläpidetty tietovarasto   • Tiedon säilöminen pelkästään sähköpostiin ja ihmisten ...
Jaettu asiantuntijuus   •Tiedon jakamista nykypäivän hajautuneissa   organisaatioissa ja virtuaalitiimeissä   •Tiet...
Jaettu asiantuntijuus   •Voimavarat kootaan monimutkaisen ongelman   ratkaisemiseksi, jolloin jokainen ryhmän jäsen ...
Jaettu asiantuntijuus   •Tiedoiltaan ja taidoiltaan jäsenet eritasoisia,   mutta kaikkien osaamista voidaan käyttää ...
Jaettu asiantuntijuus   •Tykkääminen, peukutus sekä tiedon jakaminen   eteenpäin isolla sydämellä   •Sisäisen motiv...
Asiantuntijaverkostoja   • Mobiili ammattilaisella https://www.facebook.com/groups/    mobiilicase/   • Opeverkosto...
Yhteisöllisen median       palveluita   • Käymme yhdessä läpi erilaisia yhteisöllisen median    palveluita.  ...
Facebook        http://www.facebook.com/ • Profiili, asetukset tilille, yksityisyydelle  ja sovelluksille, listat...
Google-tili40         Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Google+   https://plus.google.com/41               Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Google+ hangout42        Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Google-dokumentit      https://docs.google.com/   •Yhteisöllinen kirjoittaminen ja   sisällöntuotanto43     ...
Tieken muistiopohja44        Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Sosiaaliset kirjanmerkit   •Delicious   http://delicious.com   •Diigo   http://www.diigo.com45         ...
Ning   http://www.ning.com/   • Etusivu   • Oma sivusi   • Jäsenet   • Valokuvat   • Videot   • Foorumi   ...
Wikit   •verkostosivut; sisällön muokkaus helppoa   •Wikipedia   •Wikikirjasto   •Wikiopisto   •Confluence   •...
Todaysmeet taustakanavana   • http://todaysmeet.com/   • Voidaan luoda ryhmälle/tilaisuudelle oma taustakanava, avoinn...
Twitter yhteisöviestintään   •https://twitter.com/   •tiedon hakeminen •globaalit tapahtumat   •uuden oppiminen •til...
Ammatillinen   verkostoituminen, työnhaku50        Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Ansioluettelo verkossa   •Sähköinen CV LinkedIn-palvelussa ja blogissa   https://www.linkedin.com/in/pauliinamakela  ...
Taidot ja kokemus näkyville,   saat suosituksia52         Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
LinkedIn-verkostopilvi   •Missä verkostoissa   olet mukana?   •Oletko saanut   apua niiden   kautta?   •Ole...
Empire Avenue      http://www.empireavenue.com   •Verkostoitumis-   palvelu, jossa   käyttäjät   sijoittav...
Prezi esityksille       http://prezi.com/   • Huhtikuusta 2010    lähtien   • 10 esitystä   • 8575 katseluk...
SlideShare esityksille   •http://www.slideshare.net   • Kesäkuusta 2010 lähtien   • 58 esitystä   • 50585 katseluk...
Viesti vaikuttavasti videolla   •YouTube - http://www.youtube.com/   •Viddler - http://www.viddler.com/   •Vimeo - h...
Käänteinen opetusmenetelmä   - Opetus.tv   http://opetus.tv/58            Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www....
Käänteinen opetusmenetelmä -   Matematiikan opetuksen tulevaisuus   http://maot.fi59          Kinda Oy | Pau...
Yhteisöllinen media innostaa   •HeiaHeia - suomalainen   verkkopalvelu   •Sosiaalinen tapa pitää kirjaa   omasta...
Hyväntekeväisyyttä   yhteisöllisessä mediassa61         Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Sosiaalinenmedia.org wiki62         Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Sisältöjen kuratointi63         Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Sisältöjen kuraattori   • etsii, tutkii, osuu kohdalle, poimii talteen    tietoa, suodattaa tietoa   • johdattaa oi...
Storify koostetarinoille   •http://storify.com/65             Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Pinterest kuvatarinoille   •http://pinterest.com/66              Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Scoop.it tarinavirralle   •http://www.scoop.it/   •Timo Ilomäen Scoop.it   http://www.scoop.it/t/   education-te...
Liveraportointi68         Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Liveraportoija   • osallistuu tapahtumaan paikan päällä tai verkossa   • raportoi verkossa tapahtuman etenemisestä,  ...
Linkkejä liveraportoinnista   •Case MindTrekkers https://   www.facebook.com/groups/MindTrekkers/   •Tapahtumien sa...
Livestriimaus71          Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Livestriimaaja   • lähettää videointia suoraan verkkoon   • tekee kuin oman tv-lähetyksen   • käyttää välineinä esim...
Linkkejä livestriimauksesta   • SomeTime - Live Task Force -ryhmä Facebookissa    https://www.facebook.com/groups/  ...
Nettifasilitointi74          Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Nettifasilitaattori   • luo yhteisöllisyyden tilaisuuksia ja mahdollisuuksia muille   • tekee ja kokoaa asioita näkyvi...
Linkkejä nettifasilitoinnista 1/2   •Nettifasilitointi-blogi http://   fasilitaattori.blogspot.fi/   •Opeblogissa n...
Linkkejä nettifasilitoinnista 2/2   • Alan osaajien ryhmiä:   • Nettifasilitointi-ryhmä Facebookissa https://    ww...
Sisältöjen tuottaminen78         Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
Digitaalinen tarinankerronta   •Luo oma digitaalinen tarinasi verkossa   käyttäen tekstiä, kuvia, ääntä, videoita ja ...
Linkkejä tarinallisuudesta   • Tarinakone https://www.facebook.com/Tarinakone   • Satu ja tarina https://www.facebook....
Linkkejä elokuvan tarinasta      ja kuvaviestinnästä   •Elokuvan tarina http://elokuvantaju.uiah.fi/   oppimater...
Oppilaitoksen osaamisen      näkyväksi tekeminen   •Oppilaitos käyttää aktiivisesti erilaisia   markkinoinnin k...
Blogien käyttäminen      oppilaitoksissa   • Blogia kirjoittaessa kannattaa muistaa, että    kenelle kirjoittaa...
Esimerkkejä blogeista ja       blogialustoista   • Metropolian Blogit http://blogit.metropolia.fi/   • Helsingi...
Hyödynnä QR-koodeja   • Kaksiulotteisen kuviokoodin eli QR-koodin (Quick    Response) voi luoda maksutta ja helposti ...
Kiteytystä illan teemoista   • Oma oppimispolku, elinikäinen oppiminen ->    oma osaaminen näkyväksi -> oman    op...
Kaunis kiitos ja onnistumisen iloa jokaisen muutos- ja oppimispolulle!87         Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Yhteisöllinen media oppimisen tukena

1,458 views

Published on

Yhteisöllinen media oppimisen tukena

Lukio-opettajille esitysmateriaali otsikolla "Yhteisöllinen media oppimisen tukena" keskustelujen tueksi
14.12.2012 Vantaa
Vaskivuoren lukio

Kiteytystä illan keskusteluteemoista:

1. Oma oppimispolku, elinikäinen oppiminen -> oma osaaminen näkyväksi -> oman oppilaitoksen osaaminen näkyväksi
2. Sisältöjen jakaminen ja tuottaminen
3. Digitaalinen jalanjälki
4. Tarinallisuus
5. Asiantuntijaverkostot
6. Jaettu asiantuntijuus
7. Uudet tehtävät ja ammatit: sisältöjen kuratointi, liveraportointi, livestriimaus, nettifasilitointi

Published in: Education

Yhteisöllinen media oppimisen tukena

 1. 1. Yhteisöllinen media oppimisen tukena Vaskivuoren lukio 14.12.2012 Vantaa1 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 2. 2. @PauliinaMakela Hei kaikille! Olen yhteisöllisen median kiltteyden lähettiläs Pauliina Mäkelä, Kinda Oy:stä. Verkosta minut löytää tunnuksella PauliinaMakela. Hauska tavata!2 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 3. 3. Case Kinda Oy • Suomen kiltein yritys, nettisivut kinda.fi • Perustettu heinäkuussa 2010 • Auttaa yksilöitä, yhteisöjä, hankkeita, oppilaitoksia ja yrityksiä yhteisöllisen median hyödyntämisessä • Yli 70 koulutustilaisuudessa yli 2000 osallistujaa • Verkossa sorsastettu nimi: http://kinda.fi/blog/kinda- oy-kiltteyden-lahettilas-yhteisollisessa-mediassa • Aineistot kinda.purot.net • Facebook-sivu http://www.facebook.com/KindaOy • Twitter-profiili @Kindafi • Läsnäolo verkossa takaa löydettävyyden, asiakkaat ottavat yhteisöllisen median kautta yhteyttä3 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 4. 4. Yhteisöllinen media •Tapa jakaa ja tuottaa tietoa •Organisaatioiden sisäinen viestintä ja dokumentaatio •Ihmisten välinen yhteydenpito ja yhteistyö •Toimintatapojen muutos •Ylittää (rikkoo) organisaatiorajoja •Välineitä tarjolla lukematon määrä4 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 5. 5. Yhteisöllisen median ominaisuuksia •Tiedotuskanavien pirstoutuminen •Uudet tavat osallistua ja osallistaa •Madaltaa kynnystä osallistua •Kokeilemista ja oma-aloitteisuutta •Kaiken läpinäkyvyys eli avoimuus ja keskeneräisyys •Kaikkialla läsnäoleva, osallistuva kommunikaatio5 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 6. 6. Yhteisöllinen media luo uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia mm. • Oppimiseen (tietojen ja taitojen karttumiseen) lähellä ja globaalisti • Oman osaamisalueen löytämiseen • Työn löytämiseen ja tekemiseen • Työn ja itsensä kehittämiseen • Yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen • Luovuuteen • Viestintään • Verkostoitumiseen • Organisaation toimintaan6 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 7. 7. Yhteisöllinen media •Muuttaa käsityksemme ajasta, tilasta, työskentelytavoista ja -menetelmistä •Lähityö, etäosallistuminen •Läsnäolo fyysisesti, verkossa virtuaalisesti •Mahdollistaa globaalit tiimit •Henkilökohtainen oppimisympäristö •Tiedon jakaminen, sisällön tuottaminen •Verkostoituminen, somesukulaiset, heimot virtuaalisella leirinuotiolla7 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 8. 8. Työskentely- ja oppimistilat 1/38 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 9. 9. Työskentely- ja oppimistilat 2/39 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 10. 10. Työskentely- ja oppimistilat 3/310 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 11. 11. Joukkoistettu kysymys 1/211 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 12. 12. Joukkoistettu kysymys 2/212 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 13. 13. Yhteisöllinen media odottaa sinua, tule mukaan!13 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 14. 14. Yksilön oppimispolku Oppiminen • Jokainen oppii omaan ...on virrassa tahtiinsa omalla kokeilevalla kulkemista. oppimispolullaan14 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 15. 15. Yksilön oppimispolku •Yhteisöllisen median työvälineiden ja uuden ajattelutavan omaksuminen opitaan vähitellen •Vanhasta pois oppiminen •Työn ohessa oppiminen, muun tekemisen ohessa ja välissä, pieninä annoksina hetkittäin ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa keskustellen ja ihmetellen •Kokeile, opi, sovella käyttöön, löydä uusia asioita ja toimi rohkeasti!15 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 16. 16. Elinikäisessä oppimisessa pelot pois • Onko oppimisen tiellä esteitä? • Uskomuksia, ennakkoluuloja tai pelkoja? • Onko ympäristö oppimista tukevaa? • Kun on tahtoa, ihminen oppii mitä vaan! • Kirjasuositus: Jill Bolte Taylor/Elämäni oivallus. Kuinka toivuin aivohalvauksesta16 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 17. 17. Kiinnostunut - kokeilija - mukavuuskäyttäjä - aktiivinen käyttäjä - intohimosomettaja17 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 18. 18. Oman osaamisen näkyväksi tekeminen • Millainen on sinun henkilökohtainen oppimisympäristösi? • Millaisiin asiantuntijaverkostoihin kuulut? • Kuinka tuot omaa osaamistasi näkyväksi? • Kuinka paljon jaat verkossa löytöjäsi? • Hyödynnetäänkö osaamistasi omassa oppilaitoksessasi?18 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 19. 19. Henkilökohtainen oppimisympäristöni 04/201119 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 20. 20. Henkilökohtainen oppimisympäristöni 10/2012 Sanapilvi luotu Wordle -palvelulla http://www.wordle.net/20 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 21. 21. Oletko passiivinen seurailija? 90%21 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 22. 22. Vai oletko aktiivisesti mukana? 9%22 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 23. 23. Erotutko joukosta? 1%23 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 24. 24. Digitaalinen jalanjälki näkyy ja säilyy24 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 25. 25. Verkkopersoona 1/2 • Tarvitaan henkilökohtainen sähköpostiosoite • Nimi, nimimerkki (pituus, harvinaisuus) • Profiilikuva kertoo henkilöstä, auttaa tunnistamaan kasvotusten, antaa äänelle sävyn • Avatar eli verkkopersoonan valitsema visuaalinen hahmo tai profiilikuva • Tiedot itsestä • Mitä ja miten sanoo, mitä jättää sanomatta • Näkyy verkossa teksteinä, kuvina, videoina, livestreamauksina ja linkkeinä • http://oppimassa.kinda.fi/2010/09/pauliina-verkossa/25 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 26. 26. Verkkopersoona 2/2 •Maine •Brändi - aito ja pohjautuu osaamiseen •Yksityinen ja julkinen •Henkilökohtainen ja ammatillinen •Verkossa ja oikeassa elämässä - sama ihminen valmiina kohtaamaan muita •Kirjasuositus: Löydy - Brändää itsesi verkossa (Tuija Aalto, Marylka Yoe Uusisaari)26 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 27. 27. Verkkokäyttäytymisen 10 kultaista sääntöä 1. Ole aito ja kiltti 2. Kuuntele ensin, keskustele sitten 3. Hanki medialukutaito 4. Luo rajat, mieti roolisi, varaa aikaa, pidä tasapaino 5. Käyttäydy hyvin, älä provosoidu, tilannetaju 6. Harkitse, mitä jaat 7. Kunnioita tekijänoikeuksia 8. Jaa, verkostoidu ja joukkoista 9. Siedä keskeneräisyyttä, tee näkyväksi 10. Tiedosta tietoturvariskit27 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 28. 28. Opi jakamaan •Opi jakamaan ja kertomaan tarinoita •Opi yhdistämällä erilaisia tietolähteitä ja jakamalla eteenpäin •Jaa omaa osaamistasi samalla oppien •Jaa linkkejä, statuspäivityksiä, valokuvia, blogikirjoituksia, videoita, tapahtumakutsuja, uutisia, verkkosivustoja, työpaikkailmoituksia, ohjeita, ideoita, vinkkejä yms.28 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 29. 29. Kurkistusviestintää29 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 30. 30. Työskentelytapamuutoksista kohti jaettua asiantuntijuutta30 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 31. 31. Työskentelytapamuutokset •Sähköpostista pikaviestimiin •Wikit intranetin tukena ja tallennuspaikkana •Blogit keskustelun herättäjinä •Verkkokokoukset verkkoprosessin tukena31 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 32. 32. Yhteisesti omistettu ja ylläpidetty tietovarasto • Tiedon säilöminen pelkästään sähköpostiin ja ihmisten omaan päähän on riski toiminnan jatkuvuudelle • Jokainen blogikirjoitus ja wikisivun muokkaus kartuttaa yhteistä tietovarastoa • Siirretään hiljaista tietoa näkyville, esim. perehdytyksestä • Vähennetään sähköpostin käyttöä ja hyödynnetään verkkotyökaluja työn tekemisessä32 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 33. 33. Jaettu asiantuntijuus •Tiedon jakamista nykypäivän hajautuneissa organisaatioissa ja virtuaalitiimeissä •Tietojen ja taitojen yhdistämistä uudeksi tiedoksi33 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 34. 34. Jaettu asiantuntijuus •Voimavarat kootaan monimutkaisen ongelman ratkaisemiseksi, jolloin jokainen ryhmän jäsen toimii oman osaamisensa asiantuntijana •Yksittäinen ryhmän jäsen tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan, tämä tuodaan esiin ja hyödynnetään34 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 35. 35. Jaettu asiantuntijuus •Tiedoiltaan ja taidoiltaan jäsenet eritasoisia, mutta kaikkien osaamista voidaan käyttää hyödyksi •Sekä työskentely- että oppimistilanne •Jakavat ja kehittävät toistensa ideoita35 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 36. 36. Jaettu asiantuntijuus •Tykkääminen, peukutus sekä tiedon jakaminen eteenpäin isolla sydämellä •Sisäisen motivaation lisääntyminen •Verkostojen rakentaminen, luottamuksen synnyttäminen, verkostoissa läsnäolo, verkostojen hyödyntäminen36 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 37. 37. Asiantuntijaverkostoja • Mobiili ammattilaisella https://www.facebook.com/groups/ mobiilicase/ • Opeverkostot https://www.facebook.com/groups/269050213188098/ • Opi ulkona https://www.facebook.com/groups/396853363686826/ • Tablet-laitteet opetuksessa https://www.facebook.com/groups/ 294806730537020/ • Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa https://www.facebook.com/ groups/237930856866/ • Tietokoneet yo-kirjoituksissa https://www.facebook.com/groups/ 339542799419574/: Sähköinen yo-tutkinto on ajankohtainen aihe. Tavoitteena on toteuttaa vuonna 2016 sähköisesti 2-3 aineen kokeet ja edetä siitä sitten asteittan niin, että vuonna 2019 koko yo-tutkinto on sähköinen. Nyt viimeistään olisi tieto-ja viestintätekniikka otettava lukioissa osaksi normaalia opetusta.37 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 38. 38. Yhteisöllisen median palveluita • Käymme yhdessä läpi erilaisia yhteisöllisen median palveluita. • Tulee muistaa, että osa yhteisöllisen median palveluista on tehty sisältöjen tuottamista varten ja osa yhteisöllisen median palveluista on tehty sisältöjen jakamista varten. • Tärkeintä ovat yhteisöllisyys, voimaannuttaminen, jatkuvuus ja ihmiset. • Yhteisöllinen media mielummin kuin sosiaalinen media (engl. social media), Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: http://www.kotus.fi/index.phtml? s=334538 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 39. 39. Facebook http://www.facebook.com/ • Profiili, asetukset tilille, yksityisyydelle ja sovelluksille, listat • Parisuhdestatus, perhe • Aikajana, elämäntapahtumat • Tilaajat, tilaukset • Ystävät, ystäväpyynnöt, ystäväsuositukset • Ryhmä, sivu, sivun tilastointi • Sovellukset, pelit • Tapahtumat, kutsut • Statusviestit - mitä mielessä?, yksityisviestit • Tykkäykset, kommentointi, valokuvat, videot, linkit, kyselyt • Paikkatieto • Muistiinpanot • Chat, haku • Mainokset, tökkäykset39 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 40. 40. Google-tili40 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 41. 41. Google+ https://plus.google.com/41 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 42. 42. Google+ hangout42 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 43. 43. Google-dokumentit https://docs.google.com/ •Yhteisöllinen kirjoittaminen ja sisällöntuotanto43 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 44. 44. Tieken muistiopohja44 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 45. 45. Sosiaaliset kirjanmerkit •Delicious http://delicious.com •Diigo http://www.diigo.com45 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 46. 46. Ning http://www.ning.com/ • Etusivu • Oma sivusi • Jäsenet • Valokuvat • Videot • Foorumi • Tapahtumat • Ryhmät • Blogit • Viestit • Statusviestit • Kaverit46 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 47. 47. Wikit •verkostosivut; sisällön muokkaus helppoa •Wikipedia •Wikikirjasto •Wikiopisto •Confluence •Wikispaces •TWiki •Purot.net47 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 48. 48. Todaysmeet taustakanavana • http://todaysmeet.com/ • Voidaan luoda ryhmälle/tilaisuudelle oma taustakanava, avoinna kahdesta tunnista kuukauteen, jonka jälkeen taustakanava ja viestit poistuvat kokonaan • Käytetään kirjoittamalla nime Talk. -palkin alle kohtaan What’s your name? ja painamalla Join. -nappia • Sen jälkeen voi kirjoittaa omia kommentteja, ideoita, ajatuksia, muistiinpanoja, kysymyksiä yms. Message -kenttään (käytössä 140 merkkiä kerrallaan) • Viestit näkyvät Listen. -palkin alla • Muista, että viestit näkyvät kaikille, jotka sattuvat löytämään taustakanavan linkin! • Ota talteen tarvittavat asiat taustakanavalta ennen kuin ne poistuvat.48 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 49. 49. Twitter yhteisöviestintään •https://twitter.com/ •tiedon hakeminen •globaalit tapahtumat •uuden oppiminen •tilaisuudet •rekrytointi •liveraportointi •verkostoituminen •etäosallistuminen •keskustelut •somesukulaisuus •uutiset •joukkoistaminen •tiedotus •markkinointi •kriisiviestintä •Mitä sinä siellä teet?49 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 50. 50. Ammatillinen verkostoituminen, työnhaku50 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 51. 51. Ansioluettelo verkossa •Sähköinen CV LinkedIn-palvelussa ja blogissa https://www.linkedin.com/in/pauliinamakela http://pauliinamakela.wordpress.com/51 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 52. 52. Taidot ja kokemus näkyville, saat suosituksia52 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 53. 53. LinkedIn-verkostopilvi •Missä verkostoissa olet mukana? •Oletko saanut apua niiden kautta? •Oletko kokeillut joukkoistamista eli verkossa sorsastamista? Verkostopilvi luotu LinkedInLabs - palvelulla http://www.linkedinlabs.com/ inmaps53 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 54. 54. Empire Avenue http://www.empireavenue.com •Verkostoitumis- palvelu, jossa käyttäjät sijoittavat virtuaalirahaa heitä kiinnostaviin henkilöihin ja brändeihin.54 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 55. 55. Prezi esityksille http://prezi.com/ • Huhtikuusta 2010 lähtien • 10 esitystä • 8575 katselukertaa55 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 56. 56. SlideShare esityksille •http://www.slideshare.net • Kesäkuusta 2010 lähtien • 58 esitystä • 50585 katselukertaa56 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 57. 57. Viesti vaikuttavasti videolla •YouTube - http://www.youtube.com/ •Viddler - http://www.viddler.com/ •Vimeo - http://vimeo.com/ •Flickr - http://www.flickr.com/ •Animoto - http://animoto.com/ •Sisältö, ajoitus ja kohderyhmän löytyminen määrittelevät onnistumisen videon välityksellä57 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 58. 58. Käänteinen opetusmenetelmä - Opetus.tv http://opetus.tv/58 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 59. 59. Käänteinen opetusmenetelmä - Matematiikan opetuksen tulevaisuus http://maot.fi59 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 60. 60. Yhteisöllinen media innostaa •HeiaHeia - suomalainen verkkopalvelu •Sosiaalinen tapa pitää kirjaa omasta liikkumisestaan •Helppo tapa pitää treenipäiväkirjaa •Positiivinen yhteisöpaine saa liikkumaan enemmän60 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 61. 61. Hyväntekeväisyyttä yhteisöllisessä mediassa61 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 62. 62. Sosiaalinenmedia.org wiki62 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 63. 63. Sisältöjen kuratointi63 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 64. 64. Sisältöjen kuraattori • etsii, tutkii, osuu kohdalle, poimii talteen tietoa, suodattaa tietoa • johdattaa oikealle polulle tietovirtojen keskellä • tarjoilee sopivan koosteen erilaisia sisältöjä yhdistämällä • tuo oman näkymyksensä/tulkintansa esiin • oppii ja luo uutta • synnyttää digitaalista jalanjälkeä verkkoon • käyttää välineinä esim. seuraavia: Storify, Scoop.it ja Pinterest64 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 65. 65. Storify koostetarinoille •http://storify.com/65 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 66. 66. Pinterest kuvatarinoille •http://pinterest.com/66 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 67. 67. Scoop.it tarinavirralle •http://www.scoop.it/ •Timo Ilomäen Scoop.it http://www.scoop.it/t/ education-technology- theory-practice67 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 68. 68. Liveraportointi68 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 69. 69. Liveraportoija • osallistuu tapahtumaan paikan päällä tai verkossa • raportoi verkossa tapahtuman etenemisestä, tunnelmista, osallistujista ja asiasisällöistä • tekee sadonkorjuuta ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana, tapahtuman jälkeen • voi keskittyä raportoimaan vain yhteen välineeseen tai useampaan kerralla • käyttää välineinä esim. seuraavia: taustakanavana Twitter, Todaysmeet, status-, kuva- ja linkkipäivityksiin Facebook, Google+, LinkedIn, tekstien tuottamiseen EtherPad, Google-dokumentti, blogi, wiki, valokuviin Instagram, Hipstamatic ja paikkatietoon Foursquare69 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 70. 70. Linkkejä liveraportoinnista •Case MindTrekkers https:// www.facebook.com/groups/MindTrekkers/ •Tapahtumien sadonkorjuuta http:// oppimassa.kinda.fi/category/tapahtuma/ •Tapahtumiin liittyviä blogikirjoituksia http:// www.zento.fi/kategoria/tapahtumat •Muutamia alan osaajia: Tuija Aalto, Irmeli Aro, Antti Hirvonen, Mari Koistinen, Matleena Laakso, Oskari Niitamo70 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 71. 71. Livestriimaus71 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 72. 72. Livestriimaaja • lähettää videointia suoraan verkkoon • tekee kuin oman tv-lähetyksen • käyttää välineinä esim. seuraavia: • Bambuser http://bambuser.com/ • Google+ Hangouts on Air http:// www.google.com/+/learnmore/hangouts/ onair.html • Livestream http://new.livestream.com/ • Qik http://qik.com/ • Ustream http://www.ustream.tv/new72 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 73. 73. Linkkejä livestriimauksesta • SomeTime - Live Task Force -ryhmä Facebookissa https://www.facebook.com/groups/ 198152433548525/ • Striimaus.fi -sivu Facebookissa https:// www.facebook.com/striimaus.fi • Striimaus.fi http://striimaus.fi/ • Kurt Linderoosin Bambuser-kanava (yli 1100 livestriimausta) http://bambuser.com/channel/ personaleu • Muutamia alan osaajia: Jarmo Lahti, Kurt Linderoos, Toni Nummela, Jaana Nyström, Sami Voutilainen73 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 74. 74. Nettifasilitointi74 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 75. 75. Nettifasilitaattori • luo yhteisöllisyyden tilaisuuksia ja mahdollisuuksia muille • tekee ja kokoaa asioita näkyviksi, jakaa tietoa • herättää keskusteluja • osallistaa, kuuntelee, kysyy, ymmärtää, kannustaa ja innostaa • käsittelee myös hankalia asioita • jatkaa nettikätilön aloittamaa työtä synnytetyn verkoston hellänä huolehtijana, huolehtii jatkuvuudesta • toivottaa tervetulleiksi, opastaa, neuvoo ja rohkaisee verkoston jäseniä sekä mahdollistaa verkoston tapahtumien toteutumisen • käyttää välineinä niitä yhteisöllisen median välineitä, jotka sopivat kulloinkin kyseiseen asiaan75 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 76. 76. Linkkejä nettifasilitoinnista 1/2 •Nettifasilitointi-blogi http:// fasilitaattori.blogspot.fi/ •Opeblogissa nettifasilitoinnista http:// opeblogi.blogspot.fi/search/label/ nettifasilitointi •Oppimassa -blogssa nettikätilöinnistä http:// oppimassa.kinda.fi/category/nettikatilo/76 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 77. 77. Linkkejä nettifasilitoinnista 2/2 • Alan osaajien ryhmiä: • Nettifasilitointi-ryhmä Facebookissa https:// www.facebook.com/groups/296923973751315/ • Nettikätilöt-ryhmä Sometussa http:// sometu.ning.com/group/nettikatilot • CMF Community Managers in Finland -ryhmä LinkedInissä https://www.linkedin.com/groups? gid=4266856 • Tapahtuma Tampereella 28.1.2013 tulossa: • CMAD2013-tapahtuman ryhmä Facebookissa https://www.facebook.com/groups/CMAD2013/77 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 78. 78. Sisältöjen tuottaminen78 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 79. 79. Digitaalinen tarinankerronta •Luo oma digitaalinen tarinasi verkossa käyttäen tekstiä, kuvia, ääntä, videoita ja musiikkia. •Jaa digitaalinen tarinasi ja tutustu muiden tekemiin digitaalisiin tarinoihin verkossa. •Pääset alkuun liittymällä Digital Storytelling Finland -yhteisöön http:// dstfinland.ning.com/79 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 80. 80. Linkkejä tarinallisuudesta • Tarinakone https://www.facebook.com/Tarinakone • Satu ja tarina https://www.facebook.com/satujatarina • Olipa kerran hyvä tarina http://www.kauppalehti.fi/ sponsoroidutblogit/markkinointi-instituutti/olipa- kerran-hyva-tarina • Tarinallisuus http://taitoba.fi/en/menetelmat/ tarinallisuus/ • Tarinallisuus eli storytelling http:// kpamk.wordpress.com/testi-1/tarinallisuus/ • Tarinallisuus verkko-opetuksessa http:// taitavaksi.blog.jyu.fi/2012/03/tarinallisuus-verkko- opetuksessa.html80 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 81. 81. Linkkejä elokuvan tarinasta ja kuvaviestinnästä •Elokuvan tarina http://elokuvantaju.uiah.fi/ oppimateriaali/kasikirjoitus/tarina.jsp •Kaikki kuvaa -sivusto http://kaikkikuvaa.fi/ •Media ja kuvaviestintä esi- ja perusopetuksessa http://www.edu.fi/perusopetus/kuvataide/ media_ja_kuvaviestinta •Elokuva-alan linkkejä http:// www.elokuvakontakti.fi/site/? lan=1&page_id=1281 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 82. 82. Oppilaitoksen osaamisen näkyväksi tekeminen •Oppilaitos käyttää aktiivisesti erilaisia markkinoinnin keinoja ja välineitä, joilla oppilaitos viestii ja mainostaa tarkoituksestaan, arvoistaan ja tuotteistaan opiskelijoille, vanhemmille, henkilökunnalle ja laajemmalle yhteisölle. •Perinteisten markkinointikeinojen rinnalla käytössä ovat mm. nettisivut, Facebook-sivut, Twitter-profiili, YouTube-kanava, Pinterest- profiili, Foursquare-paikkatieto, blogit ja wikit.82 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 83. 83. Blogien käyttäminen oppilaitoksissa • Blogia kirjoittaessa kannattaa muistaa, että kenelle kirjoittaa ja ymmärtää lukijoiden tarpeita • Lukijat etsivät tietoa, kokemuksia, vastauksia kysymyksiin ja ratkaisuja ongelmiin • Arvokas ja hyödyllinen sisältö saa enemmän lukijoita ja sen myötä myös sisältöä kommentoidaan ja jaetaan verkossa sekä linkitetään muissa blogeissa • Kerro digitaalisia tarinoita ja näytä esimerkkejä • Jaa blogikirjoitukset verkossa83 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 84. 84. Esimerkkejä blogeista ja blogialustoista • Metropolian Blogit http://blogit.metropolia.fi/ • Helsingin yliopistolaisten blogeja tieteestä, tutkimuksesta, opetuksesta ja opiskelusta http://www.helsinki.fi/blogit/ • Kouvolan lyseon lukion ympäristöuutisten seuranta http:// kouvolanlyseonlukio.blogspot.fi/ -> Jarin blogi - biologiaa ja maantiedettä http://biologi-jari.blogspot.fi/ • Oppilaitosjohdon LUOTI-täydennyskoulutus http:// luotikoulutus.blogspot.fi/ • Blogialustoja: • WordPress http://wordpress.com/ • Blogger http://www.blogger.com/ • EduBlogs http://edublogs.org/84 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 85. 85. Hyödynnä QR-koodeja • Kaksiulotteisen kuviokoodin eli QR-koodin (Quick Response) voi luoda maksutta ja helposti http:// www.qr-koodit.fi/generaattori sivulla • QR-koodilla voi ohjata toimintaa (esim. koulutustilan ovessa lukujärjestys tai varaustilanne), markkinoida oppilaitosta (esim. julisteessa lisätietoa), antaa ohjeita (esim. videona oppilaiden oppimistehtävä eri tiloissa tai some-välineen käyttöohjeisiin), luoda strategisen joukkueroolipelin http:// www.slideshare.net/eOppimiskeskus/nyt-pelitt-opas tai tehdä hauskoja käsitöitä http:// www.kaspaikka.fi/suunnittelu/qr-koodista-kuvioita/85 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 86. 86. Kiteytystä illan teemoista • Oma oppimispolku, elinikäinen oppiminen -> oma osaaminen näkyväksi -> oman oppilaitoksen osaaminen näkyväksi • Sisältöjen jakaminen ja tuottaminen • Digitaalinen jalanjälki • Tarinallisuus • Asiantuntijaverkostot • Jaettu asiantuntijuus • Sisältöjen kuratointi, liveraportointi, livestriimaus, nettifasilitointi86 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 87. 87. Kaunis kiitos ja onnistumisen iloa jokaisen muutos- ja oppimispolulle!87 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

×