Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yhteisöllinen media yrityksen sisäisessä käytössä

2,711 views

Published on

Yhteisöllinen media yrityksen sisäisessä käytössä 13.10.2010 Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia sosiaalisen median seminaarisarjassa Sosiaalinen media työyhteisöjen ja osaamisen kehittämisessä päivä

Published in: Education
 • Be the first to comment

Yhteisöllinen media yrityksen sisäisessä käytössä

 1. 1. Yhteisöllinen media yrityksen sisäisessä käytössä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 13.10.2010 Pauliina Mäkelä 1 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 2. 2. @PauliinaMakela 2 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 3. 3. Oivallusvuodet • Vuodet 2005-2007 – keskustelufoorumit, blogit sekä oppimispäiväkirjana ja tiimityöskentelyssä wikit • Vuosi 2008 – yhteisöllisyyttä pienin askelin omalla nimellä • Vuosi 2009 – imaisu mukaan ja sukellus some-mereen • Vuosi 2010 – verkostoituminen, hanketyö ja oman yrityksen perustaminen - yhteisölliset työvälineet ja mobiilielämä 3 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 4. 4. Työkalupakki 4 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 5. 5. Kinda Oy • Heinäkuussa 2010 perustettu, nimi joukkoälytyksellä Facebookin ja Twitterin kautta • Elokuussa 2010 yrityksen toiminnan aloittaminen • 10 asiakasyhteydenotosta tulee 6 sähköpostin/puhelinsoiton, 2 Facebookin, 1 Twitterin ja 1 LinkedInin kautta Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 6. 6. Yrityksen arvot 6 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 7. 7. Kiltteys 7 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 8. 8. Yksilön oppimispolku • Jokainen oppii omaan tahtiinsa omalla kokeilevalla oppimispolullaan • Yhteisöllisen median työvälineiden ja uuden ajattelutavan omaksuminen opitaan vähitellen, oman kokemukseni mukaan yleensä ensin omassa vapaa-ajan käytössä • Sen jälkeen opittuja asioita sovelletaan työelämässä • Tänä päivänä omaksuminen voi mennä toisinkin päin 8 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 9. 9. Oppiminen ...on virrassa kuljemista. 9 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 10. 10. Oppiminen ..on eri näkökulmien ymmärtämistä. •Pelot pois •Kun on tahtoa, ihminen oppii mitä vaan! 10 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 11. 11. Muutoksen keskellä •Organisaation toimintakulttuurin sekä yksilöiden ajattelutavan muutos •Asenneilmaston asteittainen muuttaminen •Muutosagenttien löytäminen •Muutosprosessi yhteisöllisesti, kaikilla mahdollisuus osallistua 11 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 12. 12. Yhdessä yhteisöllisesti 12 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 13. 13. Yhteisöllinen media •Tapa jakaa ja tuottaa tietoa •Organisaatioiden sisäinen viestintä ja dokumentaatio •Ihmisten välinen yhteydenpito ja yhteistyö •Toimintatapojen muutos •Ylittää (rikkoo) organisaatiorajoja 13 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 14. 14. Aito voimavara ihmisissä • Teknisissä välineissä sivuoivallukset jäävät talteen • Hiljainen tieto – Vaikeasti jaettava henkilökohtainen tieto tai taito – Ei voi helposti selostaa tekstinä, kädestä pitäen opettaminen vaikeaa – Menetetään henkilön siirryttyä muualle työtehtävää tai työpaikkaa vaihdettaessa – Tuodaan esille, syntyy arvostusta ja tieto nähdään aidosti voimavarana – Henkilöllä, johon viitataan usein sanomalla “Kysy siltä!” • Epäonnistumiset merkittäviä tietolähteitä • Niistäkin saatu kokemus kannattaa dokumentoida hyötykäyttöön 14 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 15. 15. Aiemmin •Työ ja koulutus erillään •Omaa koulutustarjontaa yrityksen sisällä •Täydennyskoulutukset ja kurssit •Samat työvälineet käytössä pitkään •Tietoa, asioita ja prosesseja hallittiin 15 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 16. 16. Nyt • Työn ohessa oppiminen, muun tekemisen ohessa ja välissä, pieninä annoksina • Tietoa omaksutaan hetkittäin ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa • Opitaan keskustellen ja ihmetellen muiden kanssa • Vanhasta pois oppiminen ja uuden omaksuminen nopeasti • Jatkuvasti muuttuvat työvälineet • Tietovirtoihin kurkistelua • Yhdessä innostumista, innostamista ja voimaannuttamista 16 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 17. 17. Käyttötarkoituksia 1/2 • Osaamisen ja tiedon jakaminen • Avun pyytäminen • Toiminnan tehostamiseen • Sähköpostin vähentäminen • Läpinäkyvyyden luomiseen • Sisäinen rekrytointi ja resursointi eli oikean ihmisen löytäminen oikeaan tehtävään • Tuotekehitys ja ongelmanratkaisu • Etäkokoukset • Raporttien, pöytäkirjojen, muistioiden ja suunnitelmien kirjoittaminen 17 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 18. 18. Käyttötarkoituksia 2/2 • Työyhteisön yhteenkuuluvuuden nostaminen • Mahdollistaa uusia entistä parempia toimintatapoja • Tapa ilmaista itseään luovasti • Parantaa tietojen luotettavuutta ja ajantasaisuutta • Perehdytystietopankki, oppimispäiväkirja • Vinkkien jako • Organisointi • Osana sisäisiä prosesseja • Organisaatiokulttuurin tukeminen ja yhteistyön edistäminen sekä motivointi 18 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 19. 19. Jaettu asiantuntijuus 1/2 • Tiedon jakamista nykypäivän hajautuneissa organisaatioissa ja virtuaalitiimeissä • Tietojen ja taitojen yhdistämistä uudeksi tiedoksi • Voimavarat kootaan monimutkaisen ongelman ratkaisemiseksi • Jokainen ryhmän jäsen toimii oman osaamisensa asiantuntijana • Yksittäinen ryhmän jäsen tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan, tämä tuodaan esiin ja hyödynnetään 19 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 20. 20. Jaettu asiantuntijuus 2/2 •Tiedoiltaan ja taidoiltaan jäsenet eritasoisia, mutta kaikkien osaamista voidaan käyttää hyödyksi •Jakavat ja kehittävät toistensa ideoita •Sekä työskentely- että oppimistilanne •Tykkääminen, peukutus sekä tiedon jakaminen eteenpäin isolla sydämellä •Sisäisen motivaation lisääntyminen työssä 20 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 21. 21. otakantaa.fi 21 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 22. 22. SAK:n ohjeistus 22 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 23. 23. Muutamia välineitä •Wikit •Blogit •Uutissyötteet •Google Docs •Yammer •Skype •EtherPad •Flowdock 23 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 24. 24. Case Saattaen vaihto •Esimerkki hanketyön perehdytyksestä ja saattaen vaihdosta Google docsin avulla 24 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 25. 25. Yammer 25 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 26. 26. Skype 26 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 27. 27. Etherpad 27 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 28. 28. Flowdock 28 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 29. 29. Wikien käyttötapoja • Intranet • Tietosanakirja • Osana julkisia nettisivuja • Markkinointi • Dokumentointi • Uusien ideoiden jakaminen ja jatkojalostus • Lomalistat • Projektinhallinta • Keikkaraportointi • Tietämyskanta - kokemustiedon kokoaminen, tallentaminen ja arviointi • Uutisointi ja tiedottaminen 29 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 30. 30. Miten edetään? • Katsele, kuuntele, seuraa, tutustu, opi, lähde rohkeasti mukaan ja innostu :D • Aloita kahvipöytäkeskusteluita vaikka kertomalla tästä tilaisuudesta • Luokaa yhdessä tarvittavat ohjeistukset ja valitkaa välineet • Jaa tietoa • Järjestä työpajoja • Kirjoita blogikirjoituksia • Kommentoi muiden blogikirjoituksia • Tee wikisivuja 30 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 31. 31. Halu auttaa Arvokkaimmat asiat elämässä ovat ilmaisia; innostus, sinnikkyys, ystävällisyys, myötätunto, itseluottamus ja halu auttaa! 31 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 32. 32. Kysymyksiä? 32 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 33. 33. Kaunis kiitos! 33 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

×