Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Johdatus yhteisölliseen mediaan järjestötoiminnassa 4.2.2012

991 views

Published on

Johdatus yhteisölliseen mediaan järjestötoiminnassa 4.2.2012 Tampereella
Suomen Kissaliiton toimikuntien ja hallituksen koulutuspäivässä

Published in: Education
 • Be the first to comment

Johdatus yhteisölliseen mediaan järjestötoiminnassa 4.2.2012

 1. 1. Johdatus yhteisölliseen mediaan järjestötoiminnassa Suomen Kissaliiton toimikuntien ja hallituksen koulutuspäivä Tampere 4.2.20121 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 2. 2. @PauliinaMakela Hei! Olen yhteisöllisen median kiltteyden lähettiläs Pauliina Mäkelä, Kinda Oy:stä. Verkosta minut löytää tunnuksella PauliinaMakela. Hauska tutustua!2 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 3. 3. Kinda Oy • Suomen kiltein yritys • Perustettu heinäkuussa 2010 • Verkossa sorsastettu nimi, blogikirjoitus http:// kinda.fi/blog/kinda-oy-kiltteyden-lahettilas- yhteisollisessa-mediassa • Nettisivut http://kinda.fi/ • Wiki http://kinda.purot.net/ • Facebook-sivu http://www.facebook.com/KindaOy • Twitter-profiili @Kindafi • Läsnäolo verkossa takaa löydettävyyden, asiakkaat ottavat yhteisöllisen median kautta yhteyttä3 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 4. 4. Työpaikkani verkossa4 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 5. 5. Lähdetään yhdessäoppimismatkalle! Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 6. 6. Yksilön oppimispolku • Jokainen oppii omaan tahtiinsa omalla kokeilevalla oppimispolullaan6 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 7. 7. Yksilön oppimispolku •Yhteisöllisen median työvälineiden ja uuden ajattelutavan omaksuminen opitaan vähitellen •Vanhasta pois oppiminen •Työn ohessa oppiminen, muun tekemisen ohessa ja välissä, pieninä annoksina hetkittäin ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa keskustellen ja ihmetellen •Kokeile, opi, sovella käyttöön, löydä uusia asioita ja toimi rohkeasti!7 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 8. 8. Oppiminen ...on virrassa kuljemista.8 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 9. 9. Elinikäisessä oppimisessa pelot pois • Onko oppimisen tiellä esteitä? • Uskomuksia, ennakkoluuloja tai pelkoja? • Onko ympäristö oppimista tukevaa? • Kun on tahtoa, ihminen oppii mitä vaan! • Kirjasuositus: Jill Bolte Taylor/Elämäni oivallus. Kuinka toivuin aivohalvauksesta9 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 10. 10. Sukupolvelta toiselle10 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 11. 11. Sukupolvelta toiselle11 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 12. 12. Yhteisöllinen media odottaa sinua, tule mukaan!12 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 13. 13. Yhteisöllinen media •Muuttaa käsityksemme ajasta, tilasta, työskentelytavoista ja -menetelmistä •Lähityö, etäosallistuminen •Läsnäolo fyysisesti, verkossa virtuaalisesti •Globaalit tiimit •Henkilökohtainen oppimisympäristö •Tiedon jakaminen, sisällön tuottaminen •Verkostoituminen13 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 14. 14. Yhteisöllinen media mahdollistaa työskentelyn yhdessä14 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 15. 15. Aito voimavara ihmisissä • Teknisissä välineissä sivuoivallukset jäävät talteen, tallenna tekstinä, äänenä, kuvina, videona • Hiljainen tieto – Vaikeasti jaettava henkilökohtainen tieto tai taito – Menetetään henkilön siirryttyä muualle työtehtävää tai työpaikkaa vaihdettaessa – Tuodaan esille, syntyy arvostusta ja tieto nähdään aidosti voimavarana – Henkilöllä, johon viitataan usein sanomalla “Kysy siltä!” • Epäonnistumiset merkittäviä tietolähteitä; moka on lahja! Niistäkin saatu kokemus kannattaa dokumentoida hyötykäyttöön15 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 16. 16. Työskentely- ja oppimistilat 1/316 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 17. 17. Työskentely- ja oppimistilat 2/317 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 18. 18. Työskentely- ja oppimistilat 3/318 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 19. 19. Viestinnän kenttä19 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 20. 20. Uudet ammatit20 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 21. 21. Verkossa voin •oppia uutta, omaksua uusia toimintatapoja, olla luova, opettaa muita •olla ajankohtaisten asioiden äärellä, olla tavoitettavissa •kerätä ideoita, innostua ja innostaa21 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 22. 22. Verkossa voin •hoitaa sisäistä ja ulkoista viestintää tehokkaasti •käynnistää keskusteluita •käydä vuoropuhelua yhteistyökumppaneiden kanssa, ryhmäytyä ja verkostoitua22 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 23. 23. Verkossa voin •jakaa asiantuntijuutta •lisätä avoimuutta ja hyvinvointia •työskennellä tiimin kanssa tehokkaammin, tehdä yhteistyötä, pitää yllä yhteyksiä muihin •vähentää kuluja ja byrokratiaa, organisoida tehokkaammin23 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 24. 24. Verkossa voin •lisätä kansalaisvaikuttamista, uudistaa yhteiskunnallista osallistumista •tavoittaa kohderyhmät markkinoinnissa •muuttaa maailmaa24 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 25. 25. Työskentelytapamuutokset •Sähköpostista pikaviestimiin •Wikit intranetin tukena ja tallennuspaikkana •Blogit keskustelun herättäjinä •Verkkokokoukset verkkoprosessin tukena25 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 26. 26. Yhteisesti omistettu ja ylläpidetty tietovarasto •Tiedon säilöminen pelkästään sähköpostiin ja ihmisten omaan päähän on riski järjestön toiminnan jatkuvuudelle •Jokainen blogikirjoitus ja wikisivun muokkaus kartuttaa järjestön omaisuutta •Vähennetään sähköpostin käyttöä ja hyödynnetään verkkotyökaluja työn tekemisessä26 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 27. 27. Jaettu asiantuntijuus •Tiedon jakamista nykypäivän hajautuneissa organisaatioissa ja virtuaalitiimeissä •Tietojen ja taitojen yhdistämistä uudeksi tiedoksi27 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 28. 28. Jaettu asiantuntijuus • Voimavarat kootaan monimutkaisen ongelman ratkaisemiseksi • Jokainen ryhmän jäsen toimii oman osaamisensa asiantuntijana • Yksittäinen ryhmän jäsen tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan, tämä tuodaan esiin ja hyödynnetään28 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 29. 29. Jaettu asiantuntijuus •Tiedoiltaan ja taidoiltaan jäsenet eritasoisia, mutta kaikkien osaamista voidaan käyttää hyödyksi •Jakavat ja kehittävät toistensa ideoita •Sekä työskentely- että oppimistilanne29 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 30. 30. Jaettu asiantuntijuus •Tykkääminen, peukutus sekä tiedon jakaminen eteenpäin isolla sydämellä •Sisäisen motivaation lisääntyminen työssä30 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 31. 31. Verkossa käyttäytymisen 10 kultaista sääntöä31 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 32. 32. 1. Ole aito ja kiltti •Jalansijan yhteisöllisessä mediassa mahdollistat olemalla helposti lähestyttävä, ystävällinen, joustava, toiset huomioon ottava, utelias, kohtelias, lempeä, armelias, antelias ja suvaitsevainen32 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 33. 33. 2. Kuuntele •Kuuntele ensin, keskustele sitten33 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 34. 34. 3. Hanki medialukutaito • Hanki hyvä medialukutaito ja muista lähdekritiikki! • Tieto- ja informaatioyhteiskunnan perustaito, sidoksissa sähköisiin viestimiin kuten TV, internet ja mobiiliyhteydet • Taito käyttää asianmukaisia laitteita ja niissä olevia käyttöjärjestelmiä ja ohjelmia sekä taito suodattaa ja arvioida vastaanotettua informaatiota • Lisätietoa: • http://www.mediakasvatus.fi/ • http://www.tietoturvaopas.fi/ • http://www.tietoturvakoulu.fi/ • http://www.tietosuoja.fi/34 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 35. 35. 4. Luo rajat •Luo omat rajasi ja tiedä mihin sitoudut! •Varaa aikaa •Infoähky ja ahdistuminen - hae oma tasapaino!35 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 36. 36. 5. Käyttäydy hyvin •Älä kiusaa, loukkaa tai spämmää muita! •Jätä tietokoneen luokse meneminen, kun olet tunnekuohun vallassa, älä provosoidu!36 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 37. 37. 6. Harkitse, mitä jaat •Muista, että netillä on pitkä muisti ja niin hyvä kuin pahakin tieto liikkuu vapaasti! •Tarkista maineesi hakukoneiden avulla •Jos et pidä hakutuloksista, vahvista verkkonäkyvyyttäsi37 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 38. 38. 7. Kunnioita tekijänoikeuksia • Osaa tekijänoikeudet ja kunnioita niitä! • Omia tekstejä, valokuvia ja videoita käyttämällä pääsee helpoimmalla • Verkkoon ei saa laittaa tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa ilman sen tekijän lupaa. Nettisivujen kuvituksena ei saa käyttää kuvia, joiden käytölle ei ole kuvan tekijän lupaa. • Lisätietoa: • Opettajan tekijänoikeus http://www.opettajantekijanoikeus.fi/ • Opettajan tekijänoikeus Facebook-sivu http:// www.facebook.com/opettajantekijanoikeus • Tekijänoikeuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/ 1961/19610404 • Tietoa avoimista lisensseistä ja sisällöistä http:// creativecommons.fi/38 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 39. 39. 8. Jaa, verkostoidu ja joukkoista •Sopeudu verkkomaailman kulttuuriin: jakamiseen, verkostoitumiseen ja joukkoistamiseen heimolle, parvelle39 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 40. 40. 9. Siedä keskeneräisyyttä •Keskeneräisyys on olennainen osa yhteisöllistä mediaa •Kannattaa lähteä rohkeasti mukaan tekemään asioita näkyväksi40 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 41. 41. 10. Tiedosta tietoturvariskit • Turvaa tietosi ja osaa netiketti! Älä tule huijatuksi ja muista, että rikollinen toiminta on poliisiasia. • Tietotekniikkaan ja tietoverkkoihin kohdistuvia rikoksia ovat tietomurrot, haittaohjelmien avulla tehdyt tietojen kaappaukset tai erilaiset verkkohyökkäykset • Tietotekniikkaa ja tietoverkkoja hyväksi käyttäen tehtyjä rikoksia ovat rikokset, joiden tekemisessä on käytetty tietotekniikkaa eri tavoin hyväksi, mm. talousrikoksissa, luvattomassa käytössä, vahingonteossa, petoksissa, tekijänoikeusrikoksissa, perättömissä vaarailmoituksissa, nimettyihin henkilöihin kohdistetaan uhkauksissa tai kunnianloukkauksissa yhteisöllisessä mediassa ja nettikeskusteluissa41 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 42. 42. Tietoturvariskit42 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 43. 43. Identiteettivarkaus • “Feikkiprofiili” eli identiteettivarkaukselle ei löydy tällä hetkellä sopivaa rikosnimikettä. Asiaa voisi verrata löyhästi varkausrikokseen, jossa itse varkausnimike puuttuu ja poliisin pitää valita kätkemisrikoksen, kavalluksen, hallinnan loukkaamisen ja luvattoman käytön väliltä • Jos sinun profiilisi on varastettu yhteisöpalvelussa, ilmoita ylläpitoon asiasta ja pyydä poistamaan kyseinen väärä profiili.43 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 44. 44. Vältä riskit 1/3 • Suojaa yksityisyytesi oikeilla asetuksilla ja mieti avoimuuttasi • Vahvan salasanan luominen sekä salasanan vaihtaminen riittävän usein • Toimi yhteneväisellä tyylillä viestiessäsi • Julkisen profiilin kautta toimiminen • Jätä vieraat, hämäräperäiset linkit napsauttamatta • Suojaa henkilökohtaiset tietosi puhelimessa asettamalla kännykkään suojakoodin, niin tietosi ovat paremmassa tallessa44 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 45. 45. Vältä riskit 2/3 • Luottokorttitietoja, verkkopankkitunnuksia tai salasanoja ei saa lähettää koskaan sähköpostitse • Huolehdi tietokoneesi käyttöjärjestelmäpäivitykset ja työvälineohjelmistot ajan tasalle, tarvittavat palomuuri- ja haittaohjelmien torjuntaohjelmistot käyttöön ja automaattisesti päivittyviksi • Jos epäilet, että olet joutunut huijatuksi tai muun hyökkäyksen kohteeksi, älä epäröi pyytää apua. Älä jätä tekemättä asiasta rikosilmoitusta, vaikka taloudellinen menetys saattaa osaltasi jäädä vaatimattomaksi45 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 46. 46. Vältä riskit 3/3 •Lisätietoa: •http://www.poliisi.fi/irc-galleria •http://www.poliisi.fi/ virtuaalinenlahipoliisi •http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/ huijaukset/46 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 47. 47. Kurkistusviestintää47 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 48. 48. Eri roolit verkossa 1/2 •Henkilökohtainen vapaa-ajan verkkoidentiteetti/yksityinen toiminta verkossa; talous, terveys, asiointi, ostokset, sähköpostit •Oman alansa osaajan verkkoidentiteetti/ henkilökohtainen ammatillinen toiminta verkossa; sisällöntuotanto, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, läsnäolo ja toiminta verkon yhteisöissä48 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 49. 49. Eri roolit verkossa 2/2 • Julkinen ammatillinen verkkoidentiteetti/näkyvä ammatillinen toiminta verkossa; työblogi, Facebook, Twitter, LinkedIn, läsnäolo ja toiminta verkon yhteisöissä • Ei-julkinen ammatillinen verkkoidentiteetti/ suljettu toiminta verkossa; sähköpostit, intranet, extranet, pikaviestit, videokokoukset, läsnäolo ja toiminta työnantajan tarjoamissa ympäristöissä • LÖYDY - Brändää itsesi verkossa http:// www.loydy.fi/ • Tuija Aalto & Marylka Yoe Uusisaari49 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 50. 50. Digitaalinen jalanjälki50 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 51. 51. Sosiaalinen objekti51 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 52. 52. Case Senja opettaa sinulle ruotsia • Talkoohenkeä, yhteisöllisyyttä ja parviälyä parhaimmillaan • Editointiprosessi, konehuone, häiriköt, teemat, sosiaalisuuden säännöt • http://www.facebook.com/Senjaopettaa • http://hurrinhurmauskone.com/2012/01/03/12miljoonaa- miten-se-tehtiin/52 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 53. 53. Yhteisöllinen media auttaa •Missä verkostoissa olet mukana? •Oletko saanut apua niiden kautta? •Oletko kokeillut joukkoistamista eli verkossa sorsastamista? Verkostopilvi luotu LinkedInLabs - palvelulla http://www.linkedinlabs.com/ inmaps53 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 54. 54. Verkostoituminen • Verkostoitumisella tarkoitetaan sosiaalisen verkoston laajentamista tutustumalla uusiin ihmisiin • Sosiaalinen verkosto voi toimia ns. sosiaalisena pääomana • On ammatillisesti hyödyllistä, että sinut tunnetaan54 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 55. 55. Yhteisöllinen media on hyödyksi •Ammatillinen verkostoituminen, työnhaku55 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 56. 56. LinkedIn http://www.linkedin.com/56 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 57. 57. Oletko passiivinen seurailija?57 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 58. 58. Vai oletko aktiivisesti mukana?58 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 59. 59. Erotutko joukosta?59 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 60. 60. Kun kiinnostut, sinusta tulee kiinnostava60 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 61. 61. Tutkaile •Tutustu oman järjestöalasi tilanteeseen •Vertaile muiden toimijoiden yhteisöllisen median läsnäoloa ja toimintatapoja •Pidä mielessä verkossa käyttäytymisen 10 kultaista sääntöä61 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 62. 62. Verkostoidu •Lisää omiin yhteystietoihisi yhteisöllisen median läsnäolosi, esim. tunnukset Skypeen ja Facebookiin • Kysy uusilta työtovereilta, kontakteilta ja yhteistyökumppaneilta heidän yhteisöllisen median läsnäolostaan • Verkostoidu kasvotusten ja verkossa • Ole läsnä verkostoissa62 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 63. 63. Lisätietoa yhteisöllisestä mediasta wikistä63 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 64. 64. Kaunis kiitos ja onnistumisen iloa jokaisen oppimispolulle!64 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

×