Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yhteisöllinen media paikallistoiminnassa, vuorovaikutus verkossa

967 views

Published on

Yhteisöllinen media paikallistoiminnassa - vuorovaikutus verkossa
SataKylät ry
Osallistava paikalliskehittäjäkoulutus Spurtti
Työpaja 9.2.2013
Huvila Haapsaari, Säkylä

Published in: Education
 • Be the first to comment

Yhteisöllinen media paikallistoiminnassa, vuorovaikutus verkossa

 1. 1. Yhteisöllinen media paikallistoiminnassa - vuorovaikutus verkossa SataKylät ry Osallistava paikalliskehittäjäkoulutus Spurtti Työpaja 9.2.2013 Huvila Haapsaari, Säkylä1 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 2. 2. @PauliinaMakela Hei! Olen yhteisöllisen median kiltteyden lähettiläs ja muutosagentti Pauliina Mäkelä, Kinda Oy:stä. Verkosta minut löytää tunnuksella PauliinaMakela. Hauska tavata!2 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 3. 3. Case Kinda Oy • Suomen kiltein yritys, nettisivut kinda.fi • Perustettu heinäkuussa 2010 • Auttaa yksilöitä, yhteisöjä, hankkeita, oppilaitoksia ja yrityksiä yhteisöllisen median hyödyntämisessä • Yli 70 koulutustilaisuudessa yli 2000 osallistujaa • Verkossa sorsastettu nimi: http://kinda.fi/blog/kinda- oy-kiltteyden-lahettilas-yhteisollisessa-mediassa • Aineistot kinda.purot.net • Facebook-sivu http://www.facebook.com/KindaOy • Twitter-profiili @Kindafi • Läsnäolo verkossa takaa löydettävyyden, asiakkaat ottavat yhteisöllisen median kautta yhteyttä3 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 4. 4. Päivän ohjelma • klo 8.00 aamiainen • klo 9.00 koulutus alkaa - perehdytystä yhteisöllisen median maailmaan ja käyttöön, pidetään taukoja tarvittaessa, edetään keskustellen työpajatyöskentelyssä • klo 12.00 lounas • klo 12.45 koulutus jatkuu - vauhti kiihtyy • klo 14.00 kahvi • klo 14.30 koulutus jatkuu - loppuhuipennus • klo 15.00 kotiinlähtö4 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 5. 5. Päivän keskustelujen taustakanava • http://todaysmeet.com/ • Luotu oma taustakanava eilen (huoneen nimi jaettu Facebook- ryhmässä sekä kerrotaan nyt), käytössämme tänään, avoinna kuukauden, sitten taustakanavamme ja viestit poistuvat kokonaan • Kirjoita etunimesi Talk. -palkin alle kohtaan What’s your name? ja paina Join. -nappia • Sen jälkeen voit kirjoittaa päivän aikana omia kommentteja, ideoita, ajatuksia, kysymyksiä yms. Message -kenttään (käytössä 140 merkkiä kerrallaan) • Viestit näkyvät Listen. -palkin alla • Muista, että viestit näkyvät kaikille, jotka sattuvat löytämään taustakanavamme linkin! • Ota talteen tarvittavat asiat taustakanavalta ennen kuin ne poistuvat.5 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 6. 6. Yhteisöllinen media •Tapa jakaa ja tuottaa tietoa •Organisaatioiden sisäinen viestintä ja dokumentaatio •Ihmisten välinen yhteydenpito ja yhteistyö •Toimintatapojen muutos •Ylittää (rikkoo) organisaatiorajoja •Välineitä tarjolla lukematon määrä6 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 7. 7. Yhteisöllisen median ominaisuuksia •Tiedotuskanavien pirstoutuminen •Uudet tavat osallistua ja osallistaa •Madaltaa kynnystä osallistua •Kokeilemista ja oma-aloitteisuutta •Kaiken läpinäkyvyys eli avoimuus ja keskeneräisyys •Kaikkialla läsnäoleva, osallistuva kommunikaatio7 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 8. 8. Yhteisöllinen media luo uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia mm. • Oppimiseen (tietojen ja taitojen karttumiseen) lähellä ja globaalisti • Oman osaamisalueen löytämiseen • Työn löytämiseen ja tekemiseen • Työn ja itsensä kehittämiseen • Yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen • Luovuuteen • Viestintään • Verkostoitumiseen • Organisaation ja yhteisön toimintaan8 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 9. 9. Yhteisöllinen media •Muuttaa käsityksemme ajasta, tilasta, työskentelytavoista ja -menetelmistä •Lähityö, etäosallistuminen •Läsnäolo fyysisesti, verkossa virtuaalisesti •Mahdollistaa globaalit tiimit •Henkilökohtainen oppimisympäristö •Tiedon jakaminen, sisällön tuottaminen •Verkostoituminen, somesukulaiset, heimot virtuaalisella leirinuotiolla9 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 10. 10. Verkkopersoona 1/2 • Tarvitaan henkilökohtainen sähköpostiosoite • Nimi, nimimerkki (pituus, harvinaisuus) • Profiilikuva kertoo henkilöstä, auttaa tunnistamaan kasvotusten, antaa äänelle sävyn • Avatar eli verkkopersoonan valitsema visuaalinen hahmo tai profiilikuva • Tiedot itsestä • Mitä ja miten sanoo, mitä jättää sanomatta • Näkyy verkossa teksteinä, kuvina, videoina, livestreamauksina ja linkkeinä10 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 11. 11. Verkkopersoona 2/2 •Maine •Brändi - aito ja pohjautuu osaamiseen •Yksityinen ja julkinen •Henkilökohtainen ja ammatillinen •Verkossa ja oikeassa elämässä - sama ihminen valmiina kohtaamaan muita •Kirjasuositus: Löydy - Brändää itsesi verkossa (Tuija Aalto, Marylka Yoe Uusisaari)11 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 12. 12. Verkkokäyttäytymisen 10 kultaista sääntöä 1. Ole aito ja kiltti 2. Kuuntele ensin, keskustele sitten 3. Hanki medialukutaito 4. Luo rajat, mieti roolisi, varaa aikaa, pidä tasapaino 5. Käyttäydy hyvin, älä provosoidu, tilannetaju 6. Harkitse, mitä jaat 7. Kunnioita tekijänoikeuksia 8. Jaa, verkostoidu ja joukkoista 9. Siedä keskeneräisyyttä, tee näkyväksi 10. Tiedosta tietoturvariskit12 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 13. 13. Oletko passiivinen seurailija? 90%13 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 14. 14. Vai oletko aktiivisesti mukana? 9%14 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 15. 15. Erotutko joukosta? 1%15 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 16. 16. Kiinnostunut - kokeilija - mukavuuskäyttäjä - aktiivinen käyttäjä - intohimosomettaja16 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 17. 17. Digitaalinen jalanjälki näkyy17 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 18. 18. Heimo, somesukulaiset18 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 19. 19. Opi jakamaan •Opi jakamaan ja kertomaan tarinoita •Kokeile ja heittäydy mukaan! •Opi yhdistämällä erilaisia tietolähteitä ja jakamalla eteenpäin •Jaa omaa osaamistasi samalla oppien •Jaa linkkejä, statuspäivityksiä, kuvia, blogikirjoituksia, videoita, tapahtumakutsuja, uutisia, verkkosivustoja, työpaikkailmoituksia, ohjeita, ideoita, vinkkejä yms.19 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 20. 20. Oman osaamisen näkyväksi tekeminen • Millainen on sinun henkilökohtainen oppimisympäristösi? • Millaisiin asiantuntijaverkostoihin kuulut? • Kuinka tuot omaa osaamistasi näkyväksi? • Kuinka paljon jaat verkossa löytöjäsi? • Hyödynnetäänkö osaamistasi omassa yhteisössäsi?20 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 21. 21. Henkilökohtainen oppimisympäristöni 10/2012 Sanapilvi luotu Wordle -palvelulla http://www.wordle.net/21 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 22. 22. Työskentely- ja oppimistilat 1/322 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 23. 23. Työskentely- ja oppimistilat 2/323 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 24. 24. Työskentely- ja oppimistilat 3/324 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 25. 25. Työskentelytapamuutokset •Sähköpostista pikaviestimiin •Wikit intranetin tukena ja tallennuspaikkana •Blogit keskustelun herättäjinä •Verkkokokoukset verkkoprosessin tukena25 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 26. 26. Yhteisesti omistettu ja ylläpidetty tietovarasto • Tiedon säilöminen pelkästään sähköpostiin ja ihmisten omaan päähän on riski toiminnan jatkuvuudelle • Jokainen blogikirjoitus ja wikisivun muokkaus kartuttaa yhteistä tietovarastoa • Siirretään hiljaista tietoa näkyville, esim. perehdytyksestä • Vähennetään sähköpostin käyttöä ja hyödynnetään verkkotyökaluja työn tekemisessä26 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 27. 27. Jaettu asiantuntijuus •Tiedon jakamista nykypäivän hajautuneissa organisaatioissa ja virtuaalitiimeissä •Tietojen ja taitojen yhdistämistä uudeksi tiedoksi27 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 28. 28. Jaettu asiantuntijuus •Voimavarat kootaan monimutkaisen ongelman ratkaisemiseksi, jolloin jokainen ryhmän jäsen toimii oman osaamisensa asiantuntijana •Yksittäinen ryhmän jäsen tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan, tämä tuodaan esiin ja hyödynnetään28 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 29. 29. Jaettu asiantuntijuus •Tiedoiltaan ja taidoiltaan jäsenet eritasoisia, mutta kaikkien osaamista voidaan käyttää hyödyksi •Sekä työskentely- että oppimistilanne •Jakavat ja kehittävät toistensa ideoita29 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 30. 30. Jaettu asiantuntijuus •Tykkääminen, peukutus sekä tiedon jakaminen eteenpäin isolla sydämellä •Sisäisen motivaation lisääntyminen •Verkostojen rakentaminen, luottamuksen synnyttäminen, verkostoissa läsnäolo, verkostojen hyödyntäminen30 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 31. 31. Kurkistusviestintää31 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 32. 32. Yhteisöllisen median palveluita • Käymme yhdessä läpi erilaisia yhteisöllisen median palveluita. • Tulee muistaa, että osa yhteisöllisen median palveluista on tehty sisältöjen tuottamista varten ja osa yhteisöllisen median palveluista on tehty sisältöjen jakamista varten. • Tärkeintä ovat yhteisöllisyys, voimaannuttaminen, jatkuvuus ja ihmiset. • Yhteisöllinen media mielummin kuin sosiaalinen media (engl. social media), Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: http://www.kotus.fi/index.phtml? s=334532 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 33. 33. Facebook http://www.facebook.com/ • Profiili, asetukset tilille, yksityisyydelle ja sovelluksille, listat • Parisuhdestatus, perhe • Aikajana, elämäntapahtumat • Tilaajat, tilaukset • Ystävät, ystäväpyynnöt, ystäväsuositukset • Ryhmä, sivu, sivun tilastointi • Sovellukset, pelit • Tapahtumat, kutsut • Statusviestit - Mitä mietit?, yksityisviestit • Tykkäykset, kommentointi, valokuvat, videot, linkit, kyselyt • Paikkatieto • Muistiinpanot • Chat, haku • Mainokset, tökkäykset33 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 34. 34. Google-tili34 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 35. 35. Google+ https://plus.google.com/35 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 36. 36. Google+ hangout36 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 37. 37. Google-dokumentit https://docs.google.com/ •Yhteisöllinen kirjoittaminen ja sisällöntuotanto37 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 38. 38. Tieken muistiopohja38 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 39. 39. Sosiaaliset kirjanmerkit •Delicious http://delicious.com •Diigo http://www.diigo.com39 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 40. 40. Ning http://www.ning.com/ • Etusivu • Oma sivusi • Jäsenet • Valokuvat • Videot • Foorumi • Tapahtumat • Ryhmät • Blogit • Viestit • Statusviestit • Kaverit40 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 41. 41. Wikit •verkostosivut; sisällön muokkaus helppoa •Wikipedia •Wikikirjasto •Wikiopisto •Confluence •Wikispaces •TWiki •Purot.net41 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 42. 42. Blogit •tavoite •hyödyllinen sisältö yleisölle •teemat •osallistuminen •kommentointi •keskustelut •yhteisö •linkitykset •jakaminen42 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 43. 43. Twitter yhteisöviestintään •https://twitter.com/ •tiedon hakeminen •globaalit tapahtumat •uuden oppiminen •tilaisuudet •rekrytointi •liveraportointi •verkostoituminen •etäosallistuminen •keskustelut •somesukulaisuus •uutiset •joukkoistaminen •tiedotus •markkinointi •kriisiviestintä •Mitä sinä siellä teet?43 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 44. 44. Ammatillinen verkostoituminen, työnhaku44 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 45. 45. Ansioluettelo verkossa •Sähköinen CV LinkedIn-palvelussa ja blogissa https://www.linkedin.com/in/pauliinamakela http://pauliinamakela.wordpress.com/45 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 46. 46. Taidot ja kokemus näkyville, saat suosituksia46 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 47. 47. LinkedIn-verkostopilvi •Missä verkostoissa olet mukana? •Oletko saanut apua niiden kautta? •Oletko kokeillut joukkoistamista eli verkossa sorsastamista? Verkostopilvi luotu LinkedInLabs - palvelulla http://www.linkedinlabs.com/ inmaps47 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 48. 48. Prezi esityksille http://prezi.com/ • Huhtikuusta 2010 lähtien • 10 esitystä • yli 8900 katselukertaa48 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 49. 49. SlideShare esityksille •http://www.slideshare.net • Kesäkuusta 2010 lähtien • 61 esitystä • yli 56800 katselukertaa49 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 50. 50. Yhteisöllinen media innostaa •HeiaHeia - suomalainen verkkopalvelu •Sosiaalinen tapa pitää kirjaa omasta liikkumisestaan •Helppo tapa pitää treenipäiväkirjaa •Positiivinen yhteisöpaine saa liikkumaan enemmän50 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 51. 51. Hyväntekeväisyyttä yhteisöllisessä mediassa51 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 52. 52. Sosiaalinenmedia.org wiki52 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 53. 53. Kaunis kiitos ja onnistumisen iloa jokaisen muutos- ja oppimispolulle!53 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

×