Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ypäjä Hevosopisto Oy Asiantuntijana viestimässä ja sisältömarkkinoimassa -somekoulutus

152 views

Published on

Ypäjä Hevosopisto Oy Asiantuntijana viestimässä ja sisältömarkkinoimassa -somekoulutus perjantaina 15.3.2019 Ypäjällä Hevosopisto Oy:llä henkilökunnalle

Kouluttajana toimi Kinda Oy:n viestintäkouluttaja Pauliina Mäkelä.

Koulutuksen aikana osallistujat saivat vastauksia kysymyksiinsä ja käsittelimme mm. sosiaalisen median käyttöä Suomessa, some-etikettiä, miten fiksusti viestitään ja sisältömarkkinoidaan asiantuntijana sekä toivottuja aiheita. Kävimme työpajaosiossa seuraavia some-palveluita läpi: Facebook, Twitter, LinkedIn, Jodel, Tik Tok, Snapchat ja Instagram.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ypäjä Hevosopisto Oy Asiantuntijana viestimässä ja sisältömarkkinoimassa -somekoulutus

 1. 1. @PauliinaMakela!1 Asiantuntijana viestimässä ja sisältömarkkinoimassa 15.3.2019 klo 10-15 Hevosopisto Oy, Ypäjä
 2. 2. @PauliinaMakela Viestintäkouluttaja Pauliina Mäkelä, Kinda Oy Kuvasitaatti: Ihana Nainen -elämys, Niina Stolt & Mirkku Merimaa
 3. 3. @PauliinaMakela!3 Pauliinan someverkostoja •15 500 Twitter-seuraajaa omalla Twitter- tilillä https://twitter.com/PauliinaMakela • 8 100 LinkedIn-kontaktia http:// fi.linkedin.com/in/pauliinamakela • 4 600 Facebook-kaveria ja 400 seuraajaa https://www.facebook.com/pauliina.makela • 2 300 Instagram-seuraajaa https:// www.instagram.com/PauliinaMakela • 960 SlideShare-seuraajaa http:// www.slideshare.net/PauliinaMakela !3
 4. 4. @PauliinaMakela Koulutuksen 15.3.2019 aikataulu •klo 10.00-11.00 koulutuksen ensimmäinen osio/yhteinen luento •klo 11.00-12.00 yhteinen lounastauko •klo 12.00-14.00 koulutuksen toinen osio/ yhteistä työpajatyöskentelyä •klo 14.00-14.15 kahvitauko •klo 14.15-15.00 koulutuksen kolmas osio/ yhteistä työpajatyöskentelyä !4
 5. 5. @PauliinaMakela Koulutuksen sisältö •Koulutuksen aikana osallistujat saavat vastauksia kysymyksiinsä. •Koulutus sisältää paljon keskusteluja ja yhteistä työpajatyöskentelyä. •Käsittelemme tänään mm. somen käyttö Suomessa, jaettu asiantuntijuus verkossa, työntekijälähettilyys, some-etiketti, asiantuntijaviestinnän ja sisältömarkkinoinnin teemoja sekä toivottuja aiheita !5
 6. 6. @PauliinaMakela Somen käyttö Suomessa •WhatsApp suomalaisten suosituin somepalvelu (15–74-vuotiaista 70 % käyttää) •Facebook toiseksi suosituin (15–74-vuotiaista 60 % käyttää) •YouTube kolmanneksi suosituin (15–74-vuotiaista 59 % käyttää) •Instagram neljänneksi suosituin (15–74-vuotiaista 35 % käyttää) •LinkedIn (15–74-vuotiaista 15 % käyttää) •Snapchat (15–74-vuotiaista 11 % käyttää, 15–24-vuotiaista 48 % käyttää) •Twitterissä on suomalaisia uniikkeja käyttäjiä Pinnalla-palvelun tekijän arvion mukaan noin 100 tuhatta kuukaudessa, ja yhteensä suomalaisia Twitterin käyttäjiä on noin 250-260 tuhatta. •Tilastot: Sanomalehtien liiton kysely ja Pinnalla-palvelu
 7. 7. @PauliinaMakela!7 Jaettu asiantuntijuus verkossa
 8. 8. @PauliinaMakela!8 •Verkko ja yhteisölliset työtilat ovat virtuaalisia kohtauspaikkoja, joissa kehitetään asioita yhdessä toisten kanssa. •Osallistuminen on merkki opinhalusta. •Tietoa ja taitoa jaetaan ryhmissä sekä tietoja ja taitoja yhdistetään uudeksi tiedoksi. •Vuoropuhelua erilaisten asiantuntijoiden kanssa. •Jokainen ryhmän jäsen toimii oman osaamisensa asiantuntijana. Jaettu asiantuntijuus verkossa 1/4
 9. 9. @PauliinaMakela!9 •Ryhmä kokoaa voimavaransa monimutkaisen ongelman ratkaisemiseksi. •Jäsenet ovat tiedoiltaan ja taidoiltaan eritasoisia, mutta kaikkien osaamista voidaan käyttää hyödyksi. •Ryhmän jäsenet jakavat ja kehittävät toistensa ideoita. •Yksittäinen ryhmän jäsen tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan. Jaettu asiantuntijuus verkossa 2/4
 10. 10. @PauliinaMakela!10 •Jaettu asiantuntijuus on sekä työskentely- että oppimistilanne. •Tykkääminen, peukuttaminen sekä tiedon jakaminen eteenpäin isolla sydämellä edistää osallistavaa kulttuuria. •Verkon läsnäolijat rakentavat sisällön aidolla läsnäololla ja vuorovaikutuksella. •Luovuus, tuottavuus ja kyvyt tulevat esiin. Jaettu asiantuntijuus verkossa 3/4
 11. 11. @PauliinaMakela!11 •Intohimo, innostuminen, innostaminen - jokaisella on oma osaamisalue. •Syntyy innovaatioita. •Arvokkaimmat asiat elämässä ovat ilmaisia; innostus, sinnikkyys, ystävällisyys, myötätunto, itseluottamus, halu auttaa toisia jne. Jaettu asiantuntijuus verkossa 4/4
 12. 12. @PauliinaMakela Työntekijälähettilyys
 13. 13. @PauliinaMakela Työntekijälähettilyys •Mitä enemmän organisaation henkilöstöä on mukana »seuraamassa työhön liittyvää keskustelua, »jakamassa tietoa eteenpäin ja »osallistumassa keskusteluun somessa, •sen tehokkaampi on näkyvyytemme verkossa.
 14. 14. @PauliinaMakela Some-etiketti
 15. 15. @PauliinaMakela!15 Vapaus ja vastuu Medialukutaito
 16. 16. @PauliinaMakela!16 Reilun somen säännöt Kuvasitaatti 2019: http://etiikka.fi/some/reilun-somen-saannot/
 17. 17. @PauliinaMakela!17 Reilun somen säännöt Kuvasitaatti 2019: http://etiikka.fi/some/reilun-somen-saannot/
 18. 18. @PauliinaMakela!18 Reilun somen säännöt Kuvasitaatti 2019: http://etiikka.fi/some/reilun-somen-saannot/
 19. 19. @PauliinaMakela Asiantuntijana viestimässä ja sisältömarkkinoimassa
 20. 20. @PauliinaMakela Asiantuntijana viestimässä ja sisältömarkkinoimassa 1/4 •Ole läsnä ja näy toimillasi verkossa eli seuraa, verkostoidu, tykkää, jaa, keskustele ja luo sisältöä •Tee näkyväksi osaamisesi monipuolisesti •Ymmärrä oma ja muidenkin toimiala •Anna apua, niin saat apua •Rakenna ja hyödynnä verkostoasi säännöllisesti •Ole luotettava lähde •#lojaliteettivelvollisuus #luottamuksellisuus #tekijänoikeudet
 21. 21. @PauliinaMakela Ilmaisia kuvapankkeja •https://pixabay.com/ •https://stocksnap.io/ •https://unsplash.com/ •https://www.pexels.com/ •https://digitalcollections.nypl.org/ •https://finna.fi/ •https://www.kansallisgalleria.fi/avoin-data/ •http://kuviasuomesta.fi/
 22. 22. @PauliinaMakela Asiantuntijana viestimässä ja sisältömarkkinoimassa 2/4 •Erotu muista asiantuntijoista - Kuka tuntee sinut? •Muiden kuva sinusta asiantuntijana/ ammattilaisena, syntyy vuorovaikutuksessa muiden kanssa •Valitse itsellesi kiinnostavia/innostavia/ merkityksellisiä aihealueita, joiden asiantuntijana haluat tulla tunnetuksi •Jaa omaa kokemuksiasi, ideoitasi, näkymystäsi ja osaamistasi verkostoissa sekä ajankohtaisista teemoista artikkeleita, uutisia ja aineistoja
 23. 23. @PauliinaMakela Asiantuntijana viestimässä ja sisältömarkkinoimassa 3/4 •Verkostoidu aina ja kaikkialla, käyntikortit ja jatkojohto mukaan tapahtumiin! •Somekanavilla läsnäolo, osallistuminen, sisällöntuotanto ja ylläpito •Hyvä tarinankerronta ja puheiden pitäminen; opi ja treenaa puhe- ja esiintymistaitoja sekä lue, keskustele ja kirjoita
 24. 24. @PauliinaMakela Asiantuntijana viestimässä ja sisältömarkkinoimassa 4/4 •Sisältömarkkinoinnissa kokeile: luovu+uus=luovuus •Tee yhteistyötä sisältöjen, näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi -> esim. kokonaisuuksia, jotka pysäyttävät, koskettavat ja vaikuttavat •Ajattele isosti! •Maailma muuttuu, pysy mukana!
 25. 25. @PauliinaMakela!25 Esimerkki Viestintä-Pirittalta
 26. 26. @PauliinaMakela Sisällöt muuttuvat •Tänä päivänä tehdään ja jaetaan enemmän »kuvia, »videoita, »striimauksia eli livelähetyksiä, »tarinoita, »tilauspohjaisia äänitiedostojen verkkojulkaisuja eli podcasteja ja »puhehakuja sekä »käytetään enemmän aihetunnisteita eli hashtageja. •Millaisia sisältöjä meidän tulisi tehdä?
 27. 27. @PauliinaMakela Toimivat sisällöt 1/2 •Sisältö on tärkein, huonoa sisältöä ei saa eri välineillä/keinoilla/filttereillä paremmaksi. •Kenelle kirjoitat ja jaat sisältöjä? Mitä kohderyhmiä olet tavoittelemassa? •Kiinnostuisitko/innostuisitko itse sisällöstä, jota olet julkaisemassa? •Kiinnostuisitko niin paljon, että tykkäisit, kommentoisit tai jakaisit sitä eteenpäin?
 28. 28. @PauliinaMakela Toimivat sisällöt 2/2 •Tähtää siihen, että verkostosi ja verkostojäseniesi kaverit kiinnittävät päivitykseen niin paljon huomiota, että reagoivat siihen jotenkin. •Ole sisällöistäsi syntyvissä keskusteluissa mukana. •Aseta tavoitteet, seuraa, mittaa ja opi uutta ja kehitä sisältöjäsi jatkuvasti kävijäseurannan avulla.
 29. 29. @PauliinaMakela Sisältöyksiköitä 1/2 •Aihetunniste eli hashtag •Artikkeli •Blogikirjoitus •Infograafi •Kooste esim. Hetket Twitterissä •Kuva •Kysely
 30. 30. @PauliinaMakela Sisältöyksiköitä 2/2 •Linkki •Livelähetys •Podcast •Teksti statuspäivityksessä •Tilasto •Video
 31. 31. @PauliinaMakela Turvallisesti verkossa
 32. 32. @PauliinaMakela!32 someturva.fi
 33. 33. @PauliinaMakela!33 Help.some
 34. 34. @PauliinaMakela!34 Nettivihje.fi
 35. 35. @PauliinaMakela Työpajatyöskentelyä •Käydään yhdessä työpajassa läpi keskustellen ja työskennellen niitä teemoja, joita toivotte. !35
 36. 36. @PauliinaMakela!36 •Sosiaalisen median luentokoulutus/työpaja ryhmille •Verkkosparraus Facebook-ryhmässä •Johdon yksilövalmennus •Sosiaalisen median nykytila-analyysit, koosteet sekä sparraaminen strategioissa ja ohjeistuksissa •Mediakasvatusluento •Liveraportointi tapahtumissa •Somekätilöinti lanseerauksissa •Yhteisömanagerointi •Opi yhteisömanageriksi -valmennus Kinda Oy:n palveluita
 37. 37. @PauliinaMakela Lämmin kiitos! kinda.fi

×