Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yhteisöllinen media työyhteisön kehittämisen tukena

1,685 views

Published on

Pieksämäen kaupungin johdon henkilöstölle johdatus yhteisölliseen mediaan 18.2.2011 Pieksämäellä Kanttila-salissa otsikolla Yhteisöllinen media työyhteisön kehittämisen tukena

Published in: Education
 • Be the first to comment

Yhteisöllinen media työyhteisön kehittämisen tukena

 1. 1. Yhteisöllinen media työyhteisön kehittämisen tukena Pieksämäen kaupunki 18.2.20111 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 2. 2. @PauliinaMakela2 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 3. 3. Kinda Oy • Heinäkuussa 2010 perustettu, nimi joukkoälytyksellä Facebookin ja Twitterin kautta • 10 asiakasyhteydenotosta tulee 4 sähköpostin/puhelinsoiton, 2 Facebookin, 1 Twitterin, 1 SlideSharen, 1 Prezin ja 1 LinkedInin kautta26 3 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 4. 4. Yhteisöllinen media •Mahdollisuus vuorovaikutukseen sosiaalisella / yhteisöllisellä toiminnalla •Tuotetaan yhdessä sisältöjä, muokataan niitä, kommentoidaan, keskustellaan, jaetaan aineistoja ja asiantuntijuutta sekä verkostoidutaan •Uusi tapa viestiä •Tärkeintä ihmiset!4 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 5. 5. Aito voimavara ihmisissä • Teknisissä välineissä sivuoivallukset jäävät talteen • Hiljainen tieto – Vaikeasti jaettava henkilökohtainen tieto tai taito – Ei voi helposti selostaa tekstinä, kädestä pitäen opettaminen vaikeaa – Menetetään henkilön siirryttyä muualle työtehtävää tai työpaikkaa vaihdettaessa – Tuodaan esille, syntyy arvostusta ja tieto nähdään aidosti voimavarana – Henkilöllä, johon viitataan usein sanomalla “Kysy siltä!” • Epäonnistumiset merkittäviä tietolähteitä; moka on lahja! • Niistäkin saatu kokemus kannattaa dokumentoida hyötykäyttöön5 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 6. 6. Miten lähden liikkeelle?6 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 7. 7. Yksilön oppimispolku •Jokainen oppii omaan tahtiinsa omalla kokeilevalla oppimispolullaan •Yhteisöllisen median työvälineiden ja uuden ajattelutavan omaksuminen opitaan vähitellen •Kokeile, opi, sovella käyttöön, löydä uusia asioita ja toimi rohkeasti!7 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 8. 8. Oppiminen ...on virrassa kuljemista.8 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 9. 9. Oppiminen ..on eri näkökulmien ymmärtämistä. •Pelot pois •Kun on tahtoa, ihminen oppii mitä vaan!9 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 10. 10. Muutoksen keskellä •Organisaation toimintakulttuurin sekä yksilöiden ajattelutavan muutos •Asenneilmaston asteittainen muuttaminen •Muutosagenttien löytäminen •Muutosprosessi yhteisöllisesti, kaikilla mahdollisuus osallistua •Kasvotusten toiminta muiden kanssa täydentyy netin toiminnalla ja toisinpäin10 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 11. 11. Verkkoläsnäolo • Mukavuuskäyttäjä - intohimosomettaja • http://mjansson.wordpress.com/2010/09/26/ somekouluttajan-arkipaivaa/: herännyt, kiinnostunut, kokeilija, innostaja, aktiivi, edelläkävijä, intohimoinen • Kurkistusviestintää monikanavaisessa tietoyhteiskunnassa • Kaikki ovat tervetulleita ja koska tahansa voi aloittaa • Verkossa ollaan ennen, aikana ja jälkeen tapahtuman • Aito läsnäolo, kiinnostus, vuorovaikutus ja läpinäkyvyys • http://www.tuhatsanaa.net/n %25C3%25A4kyinen_sosiaalisessa_mediassa_on_merkki_opinha lusta: Läsnäolo verkossa on merkki opinhalusta • Verkon läsnäolijat rakentavat sisällön • Osallistava kulttuuri11 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 12. 12. Yhteisöllinen media auttaa •Missä verkostoissa olet mukana? •Oletko saanut apua niiden kautta? •Oletko kokeillut joukkoälytystä? ?12 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 13. 13. Yhteisöllinen media lähentää •SomeTime2010 tapahtuma (http:// sometime.fi/) Helsingissä toukokuussa 2010 •SomeTime2011 tapahtuma tulossa, suunnittelu käynnissä http://sometime2011.purot.net/ Photo by Oskari Uotinen Photo by Oskari Uotinen Photo by Janne Ruohisto Photo by Oskari Uotinen Photo by Janne Ruohisto Photo by Janne Ruohisto Photo by Anne Rongas Photo by Oskari Uotinen Photo by Oskari Uotinen13 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 14. 14. Yhteisöllinen media kokoaa yhteen •http://www.tweettaakirja.fi/ •Maailman ensimmäinen kollektiivinen twitter- kirja14 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 15. 15. Verkostoituminen •Verkostoitumisella tarkoitetaan sosiaalisen verkoston laajentamista tutustumalla uusiin ihmisiin •Sosiaalinen verkosto voi toimia ns. sosiaalisena pääomana •On ammatillisesti hyödyllistä, että sinut tunnetaan15 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 16. 16. Verkostoissa toimiminen • Ryhmäydy, verkostoidu • Ystäväyrittäjät, http:// www.facebook.com/friendtrepreneur (~1200 jäsentä) • Sometu, http://www.sometu.fi/ (~3600 jäsentä) • Muut heimot eri yhteisöllisen median palveluissa, http://kinda.fi/blog/ yhteisollisen-median-heimoni-vuonna-2010 • xTune -asiantuntijaparvi, http://xtune.fi/ fi/index.html16 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 17. 17. SOMETU-verkosto ja työni http://sometu.fi/17 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 18. 18. Kiltteys •Jalansijan yhteisöllisessä mediassa mahdollistat olemalla helposti lähestyttävä, ystävällinen, joustava, toiset huomioon ottava, utelias, kohtelias, lempeä, armelias, antelias ja suvaitsevainen18 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 19. 19. Vältä kuopat reitillä • Suojaa yksityisyytesi oikeilla asetuksilla • Mieti avoimuuttasi • Huomio tekijänoikeusasiat • Pidä mielessä tietoturva-asiat sekä verkkoviestinnän nettiketti • Vaihda salasanasi riittävän usein • Toimi yhteneväisellä tyylillä viestiessäsi • Julkisen profiilin kautta toimiminen • Jätä tietokoneen luokse meneminen, kun olet tunnekuohun vallassa, älä provosoidu • Tarkista maineesi hakukoneiden avulla • Jos et pidä hakutuloksista, vahvista verkkonäkyvyyttäsi19 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 20. 20. Digitaalinen jalanjälki20 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 21. 21. Sinun digitaalinen jalanjälkesi •Twitter ?21 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 22. 22. Sinun digitaalinen jalanjälkesi •Twitter •Facebook ?22 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 23. 23. Sinun digitaalinen jalanjälkesi •Twitter •Facebook •LinkedIn ?23 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 24. 24. Sinun digitaalinen jalanjälkesi •Twitter •Facebook •LinkedIn •Blogi ?24 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 25. 25. Sinun digitaalinen jalanjälkesi •Twitter •Facebook •LinkedIn •Blogi ? •GoogleDocs25 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 26. 26. Yhteisöllisessä mediassa liikkuminen26 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 27. 27. Eri roolit verkossa • Henkilökohtainen vapaa-ajan verkkoidentiteetti • Henkilökohtainen ammatillinen, oman alansa osaajan verkkoidentiteetti • Rajattu työrooli verkossa • Ei-julkinen ja julkinen ammatillinen ulottuvuus • Ei-julkinen yksityinen ja julkinen henkilökohtainen • LÖYDY - Brändää itsesi verkossa http:// www.loydy.fi/ • Tuija Aalto & Marylka Yoe Uusisaari27 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 28. 28. Linkki: Aalto / Uusisaari28 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 29. 29. Mitä voin tehdä verkossa? •Oppia uutta, omaksua uusia toimintatapoja, olla luova, opettaa muita •Olla ajankohtaisten asioiden äärellä, olla tavoitettavissa •Kerätä ideoita, innostua ja innostaa •Hoitaa sisäistä ja ulkoista viestintää tehokkaasti •Käynnistää keskusteluita •Käydä vuoropuhelua kunnan eri toimijatahojen kanssa, ryhmäytyä, verkostoitua29 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 30. 30. Mitä voin tehdä verkossa? • Jakaa asiantuntijuutta • Lisätä avoimuutta ja hyvinvointia • Työskennellä tiimin kanssa tehokkaammin, tehdä yhteistyötä, pitää yllä yhteyksiä muihin • Vähentää kuluja ja byrokratiaa, organisoida tehokkaammin • Lisätä kansalaisvaikuttamista, uudistaa yhteiskunnallista osallistumista • Tavoittaa kohderyhmät markkinoinnissa • Muuttaa maailmaa30 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 31. 31. Välineet vuorovaikutukseen •Wikit, blogit, keskustelupalstat, podcastit, erilaiset uutisten ja linkkien jakopalvelut, mediapalvelut ja verkkoyhteisöt •Sukelletaan seuraavaksi tutustumaan erilaisiin yhteisöllisen median palveluihin31 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 32. 32. Yhteisöllinen media on hyödyksi •Ammatillinen verkostoituminen, työnhaku32 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 33. 33. LinkedIn • http://www.linkedin.com/ • CV profiili • Kokemus • Koulutus • Verkosto • Ryhmät • Työpaikkahaut • Viestit • Yritykset • Suositukset • Tapahtumat • Sovellukset • Päivitykset - Jaa päivitys • Kysymykset & vastaukset33 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 34. 34. LinkedIn verkostokartta •Millainen on sinun verkostokarttasi? http:// inmaps.linkedinlabs.com/34 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 35. 35. Yhteisöllinen media on avointa •Qaiku - Mikrobloggauspalvelu, http:// www.qaiku.com/, #seminaarikannu35 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 36. 36. SlideShare •Materiaalien jakaminen, verkostoituminen ja oppiminen, http://www.slideshare.net/36 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 37. 37. Facebook • http://www.facebook.com/ • Ystävät, profiilit, sivut, ryhmät (vanhat ja uudet), yhteisösivut • Tapahtumat • Pelit, sovellukset • Yksityisviestit • Valokuvat • Videot • Muistiinpanot • Chätti • Statusviestit - mitä mielessä? • Pyynnöt • Kutsut • Haku • Asetukset tilille, yksityisyydelle ja sovelluksille37 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 38. 38. Facebook-profiilit • Facebookin käyttöehdot, http://www.facebook.com/terms.php • Henkilökohtainen profiili – Yksityishenkilöiden käyttöön tarkoitettu – Oikeilla omilla ajanmukaisilla tiedoilla täytetty – 13v. täyttänyt henkilö – Jokainen ystävä pitää hyväksyä erikseen • Julkinen profiili – Paikallinen yritys tai paikka – Yritys, organisaatio tai instituutio – Brändi tai tuote – Artisti, bändi tai julkinen henkilö – Viihde (esim. lehti, tv-ohjelma, kirja, elokuva) – Aate tai keskustelunaihe – Kuka vaan voi tykätä julkisesta profiilista38 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 39. 39. Facebookissa sivun luominen •http://www.facebook.com/pages/create.php •http://www.facebook.com/username/39 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 40. 40. Facebook-sivut •Löydä Facebook-sivut, http:// www.facebook.com/pages/browser.php40 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 41. 41. Facebook • Facebookin tukikeskus – http://www.facebook.com/help/ • Luo ystävälistoja helpottaaksesi yksityisviestien lähettämistä useammalle henkilölle kerrallaan (max 20), tallentaaksesi tiedon, mistä tunnette sekä hallitaksesi yksityisyyttäsi • Yksityisasetukset kuntoon – http://www.facebook.com/settings/?tab=privacy • Vinkkinä: @ -merkillä täggäys ja linkin voi poistaa statuspäivityksestä, kun Facebook on hakenut sisällön statuspäivityksen alle41 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 42. 42. Yhteisöllinen media tukee42 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 43. 43. Twitter http://twitter.com/ • Liverrykset - Mitä tapahtuu? • Profiili • Seurattavat • Seuraajat • Hashtagit # - hashtag • Uudelleenliverrykset - retweet • @Maininnat • Listat - 20 listaa per käyttäjä • Yhdellä listalla voi olla 500 seurattavaa • 3200 liverrystä näkyy yhdessä profiilissa • Suosikit • Viestit • Haut • #FF follow friday • TweetDeck, Seesmic, Yoono43 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 44. 44. Twitter-apuvälineitä • Twitter Seach – Twitter haku • Twitter Grader – voit tarkistaa oman Twitter-profiilisi voiman • Twitaholic - voit tarkistaa oman Twitter-tilisi statistiikan • TweetStats – voit tarkistaa oman Twitter-tilisi statistiikan • retweetrank – voit tarkistaa oman RT-sijoituksesi • TwitPic – jaa kuvasi Twitterissä • wefollow – tämän hakemiston avulla löydät Twitter-julkkikset, - näyttelijät, -tv-henkilöt ja uudet Twitter-ystävät alueeltasi • Analyze Words – analysoi persoonallisuutesi Twitterissä käyttämiesi sanojesi avulla • twistori – Twitter-taidetta sanoina • mentionmap – Twitter-keskustelut verkostokarttana • tweetmeme – mikä on tällä hetkellä pinnalla Twitterissä? • FriendOrFollow.com – Twitter-seuraajien hallintasivusto • TwitBlock – skannaa Twitter-seuraajien joukosta spämmääjät pois44 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 45. 45. Twazzup •Hakunäkymä Twitteriin45 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 46. 46. Ning • Etusivu • Oma sivusi • Jäsenet • Valokuvat • Videot • Foorumi • Tapahtumat • Ryhmät • Blogit • Viestit • Statusviestit • Kaverit46 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 47. 47. Ning-sivustoja • http://avoinammattiopisto.ning.com/ Avoin Ammattiopisto • http://edelfoi.ning.com/ eDelfoi - Tulevaisuudentutkimuksen metodiyhteisö kehittäjille ja tutkijoille • http://ilmiopohjaisuus.ning.com/ Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus • http://keketeko.ning.com/ Kestävä kehitys • http://kielitaituri.ning.com/ Kielitaituri-yhteisö • http://lemonproject.ning.com/ LEMON - Learning Communities of Modern Liberal Adult Education 2009--2011 -project helps to modernise Finnish and Estonian liberal adult education centres • http://sometu.ning.com/ Sometu - Sosiaalinen median oppimisen tukena • http://tammelankylat.ning.com/ Tammelan kylien kehittäjäverkosto • http://vinkkiverkko.ning.com/ Vinkkiverkko - Oppimisen ja opettamisen verkkoja • http://yhteisollinenmedia.ning.com/ Kirja yhteisöllisesta mediasta • http://mediapaja.ning.com/ Mediapaja mediasta kiinnostuneille47 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 48. 48. Blogit • säännöllisesti ja helposti päivitettävä • verkkosivu tai -sivusto • yksi tai useampi kirjoittaja • uusin blogikirjoitus ylimpänä, vanhemmat alempana • kommentointimahdollisuus, keskustelua, linkitykset muihin blogeihin • blogikirjoituksessa tekstiä, kuvia, videokuvaa ja/tai ääntä • pysyvät verkko-osoitteet blogikirjoituksilla • seurantaa ja levitystä varten RSS (engl. Really Simple Syndication) syöte • blogien ja niiden kirjoittajien yhteisöä kutsutaan blogistaniksi tai blogosfääriksi (engl. Blogosphere) • aihealueena voi olla ajankohtaiset aiheet, valokuvaus, videokuvaus, muoti, uutiset, opiskelu, koulutus, harrastukset, politiikka, taide jne. • sarjakuva-, päiväkirja-, projekti- tai yritysblogi • WordPress, Blogger, Posterous, Thumblr, LiveJournal jne.48 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 49. 49. Wikit • verkostosivut; sisällön muokkaus helppoa • Wikipedia, http://fi.wikipedia.org/wiki/ Wikipedia:Etusivu • Wikikirjasto, http://fi.wikibooks.org/wiki/Etusivu • Wikiopisto, http://fi.wikiversity.org/wiki/Etusivu • Confluence, http://www.atlassian.com/software/ confluence/ • Wikispaces, http://www.wikispaces.com/ • TWiki, http://twiki.org/ • Purot-wiki, http://purot.net/49 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 50. 50. Prezi •Työkalu uudenlaiseen esitystapaan, http:// prezi.com/50 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 51. 51. Quora •Tiedon voimaa; palvelu, jossa kuka tahansa voi esittää kysymyksen ja kuka tahansa voi vastata, kunhan sekä kysyjät että vastaajat ovat rekisteröityneet palveluun, http:// www.quora.com/51 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 52. 52. RockMelt •Yhteisöllisen median selain, http:// rockmelt.com/52 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 53. 53. Flock •Yhteisöllisen median selain, http://flock.com/53 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 54. 54. Diaspora •Yhteisöpalvelu, https://joindiaspora.com/54 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 55. 55. Sosiaaliset kirjanmerkit •Delicious, http://delicious.com/ •Profiili •Tagit •Henkilöt •Jakaminen •Verkosto •Fanit •Diigo, http://www.diigo.com/55 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 56. 56. Yhteisöllinen media yhdistää •Skype, http://www.skype.com/intl/fi/home56 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 57. 57. Flickr • http:// www.flickr.com/ • kuvien sekä videoiden jakaminen57 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 58. 58. Viesti vaikuttavasti videolla • YouTube, http://www.youtube.com/ • Viddler, http://www.viddler.com/ • Vimeo, http://vimeo.com/ • Flickr, http://www.flickr.com/ • Qik (livevideostreamaus), http://qik.com/ • Bambuser (livevideostreamaus), http:// bambuser.com/ • Sisältö, ajoitus ja kohderyhmän löytyminen määrittelevät onnistumisen videon välityksellä • Videon levittäminen: – Jaa, kokeile eri nimiversioita, tägitä hyvin, linkitä muualle58 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 59. 59. Etherpad http://muistio.tieke.fi/59 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 60. 60. GoogleDocs •kansio •asiakirja •laskenta- taulukko •esitys •piirustus •yhteisöllinen kirjoittaminen ja sisällöntuotanto, https://docs.google.com/60 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 61. 61. Yhteisöllinen media innostaa •HeiaHeia, http://www.heiaheia.com/ •Sosiaalinen tapa pitää kirjaa omasta liikkumisestaan •Helppo tapa pitää treenipäiväkirjaa •Positiivinen yhteisöpaine saa liikkumaan enemmän •Suomalainen verkkopalvelu61 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 62. 62. Yhteiset pelisäännöt •Sosiaalinenmedia.org, http:// wiki.eoppimiskeskus.fi/display/someorg/ Some-ohjeistuksia62 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 63. 63. Esimerkkejä kuntien käyttämistä palveluista63 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 64. 64. Savonlinna • Savonlinnan matkailun viestinviejät Facebookissa – Oopperatiivinen kulttuuriattasea Olavi Torni, http://www.facebook.com/profile.php? id=100000550097155 – Lomaehtoisen huvittelun asiantuntija Erik Torni, http://www.facebook.com/profile.php? id=100000520217058 – Luonto-opas ja seikkailuspesialisti Axel Torni, http://www.facebook.com/profile.php? id=100000525767265 – antavat Savonlinnan seudulle suuntaaville matkailijoille vinkkejä ja opastavat kiinnostaviin paikkoihin ja aktiviteettien pariin64 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 65. 65. Mikkeli •Maaseutukaupunki Mikkeli, avoin Ning-foorumi Mikkelin kehittämiseksi, http:// makami.ning.com/65 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 66. 66. Mikkeli •www.minunmikkelini.fi •66 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 67. 67. Mikkeli •http://mikkelileikkii.fi/67 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 68. 68. Helsinki •Fillarikanava, http://fillarikanava.hel.fi/ •http://www.facebook.com/group.php? gid=3605383448268 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 69. 69. Tampere •Valma, http://valma.tampere.fi/69 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 70. 70. Tampere •Kansalaiskioski, http://palvelut.tampere.fi/ osallistu/kansalaiskioski/70 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 71. 71. Tampere •Mansetori, http://www.mansetori.fi/71 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 72. 72. Tampere •Tampereen kaupunki Twitterissä, http:// twitter.com/Tamperekaupunki72 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 73. 73. Oulu •Oulun kaupunki Twitterissä, http:// twitter.com/Oulunkaupunki73 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 74. 74. Turku •Turun kaupunki Twitterissä, http:// twitter.com/Turkukaupunki74 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 75. 75. Rauma •Rauman kaupunki Twitterissä, http:// twitter.com/raumafi75 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 76. 76. Esimerkkejä kansalaisvaikuttamisesta76 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 77. 77. Nettiajan kansalaisyhteiskunta •http://www.mahdollista.fi/ •http://www.facebook.com/ kansalaisyhteiskunta77 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 78. 78. Kansanmuisti •http://www.kansanmuisti.fi/ •Verkkopalvelu kansalaisille seurata kansanedustajien toimintaa helposti, ymmärrettävästi ja tasa-arvoisesti78 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 79. 79. Pikkuparlamentti •http://www.pikkuparlamentti.fi/ •Uudenlainen, riippumaton poliittinen keskustelufoorumi79 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 80. 80. Aloitekanava •http://aloitekanava.fi/ •Verkkopalvelu, jonka avulla nuoret voivat muuttaa maailmaa – tai ainakin tehdä kotikunnastaan hiukan paremman paikan elää80 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 81. 81. Valto.fi •http:// www.valto.fi/ •Suomen Lasten Parlamentin vaikuttamis- sivusto kaikille Suomen lapsille81 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 82. 82. Valtikka.fi •http://www.valtikka.fi/ •Verkkodemokratiahanketta, jonka tarkoitus on jakaa tietoa nuorten oikeuksista ja vaikuttamismahdollisuuksista nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville tahoille82 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 83. 83. Digitalkoot - Sähköistetään kulttuuriperintö •http://www.digitalkoot.fi/fi •83 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 84. 84. Mahdollisuuksia84 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 85. 85. Twitter-virtaa •16.2.2011 järjestetyn Ratkaisuja ja mahdollisuuksia verkossa - sosiaalinen media kunnan viestinnässä tapahtuman Twitter-virtaa85 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 86. 86. Pieksämäki •Pieksämäen Seutuopisto, http:// www.facebook.com/pages/Pieksämäen- Seutuopisto/12036316800429186 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 87. 87. Pieksämäki •Pieksämäen Nuorisotoimi Seija Laitinen, http://www.facebook.com/profile.php? id=58480367787 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 88. 88. Pieksämäki •Minun kouluni Pieksämäellä, http:// www.facebook.com/pages/Minun-kouluni- Pieksämäellä/11042393897555288 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 89. 89. Tutustu rauhassa •Lähde tutustumaan eri palveluihin, luo itsellesi tunnukset, kokeile •Löydä itsellesi sopivat välineet •Ota avuksi Google Alerts (http:// www.google.com/alerts) tai Social Mention (http://www.socialmention.com/) •Seuraa blogeja •Ota toiminta osaksi prosesseja89 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 90. 90. Ota välineet käyttöösi • Hyödynnä itsellesi sopivia välineitä omassa työssäsi • Valitse itsellesi sopivat toimintatavat • Esim. kerää Deliciousiin kirjanmerkkejä, sovi tapaamiset Sumplilla (http://sumpli.com/) tai Doodlella (http://doodle.com/), hoida palaverit Skypellä, tee muistiinpanot GoogleDocsilla, hoida sähköpostit Gmaililla, tee muistioita yhdessä Etherpadilla • Verkostoidu ja opi lisää Facebookin, Twitterin ja LinkedInin välityksellä90 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 91. 91. Tutkaile, oivalla •Seuraa, mitä kunnasta tai toimialastasi puhutaan •Vertaile muiden kuntien yhteisöllisen median läsnäoloa ja toimintatapoja •Älä spämmää, kuuntele ja keskustele, ole avoin ja aito •Varaa aikaa •Infoähky ja ahdistuminen - hae oma tasapaino!91 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 92. 92. Verkostoidu •Lisää omiin yhteystietoihisi yhteisöllisen median läsnäolosi, esim. tunnukset Skypeen, LinkedIniin, Twitteriin ja Facebookiin •Kysy uusilta työtovereilta, kontakteilta ja yhteistyökumppaneilta heidän yhteisöllisen median läsnäolostaan •Verkostoidu kasvotusten ja verkossa •Ole läsnä verkostoissa92 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 93. 93. Pienin askelin eteenpäin93 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 94. 94. Tietoa yhteisöllisestä mediasta wikistä94 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 95. 95. Plain English YouTube-videot • Social Media in Plain English (http://www.youtube.com/watch?v=MpIOClX1jPE) • Social Networking in Plain English (http://www.youtube.com/watch? v=6a_KF7TYKVc) • Twitter in Plain English (http://www.youtube.com/watch?v=ddO9idmax0o) • Google Docs in Plain English (http://www.youtube.com/watch?v=eRqUE6IHTEA) • Blogs in Plain English (http://www.youtube.com/watch?v=NN2I1pWXjXI) • Wikis in Plain English (http://www.youtube.com/watch?v=-dnL00TdmLY) • Google Reader in Plain English (http://www.youtube.com/watch?v=VSPZ2Uu_X3Y) • Podcasting in Plain English (http://www.youtube.com/watch?v=vMgemQahuFM)95 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 96. 96. Lue Ville Oksanen, Tarmo Maija Haavisto: Eija Kalliala, Tarmo Toikkanen: Toikkainen: Opettajan Näin käytät Twitteriä Sosiaalinen media opetuksessa tekijänoikeusopas Tuija Aalto, Marylka Tuija Aalto, Marylka Christina Forsgård, Yoe Uusisaari: Yoe Uusisaari: Juha Frey: Nettielämää LÖYDY - Brändää SUHDE - Sosiaalinen itsesi verkossa media muuttaa johtamista, markkinointia ja viestintää96 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 97. 97. Kaunis kiitos! Jatketaan keskustellen :D97 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

×