Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miten yhteisöllinen media muuttaa työtapoja?

1,283 views

Published on

Miten yhteisöllinen media muuttaa työtapoja? Workplace tutkimusseminaari - Tulevaisuuden työympäristö - mobiilityö - uudet työn tekemisen tavat 17.5.2011 Helsingissä.

Published in: Education, News & Politics

Miten yhteisöllinen media muuttaa työtapoja?

 1. 1. Miten yhteisöllinen media muuttaa työtapoja? Workplace-tutkimusseminaari Tulevaisuuden työympäristö - mobiilityö - uudet työn tekemisen tavat 17.5.20111 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 2. 2. Esittelyssä • @PauliinaMakela • järjesti kongresseja 1996-1999, asiantuntijatehtävissä Nokia Networks/Nokia Siemens Networks 1999-2010 • hanketyö AVO-hankkeessa Sometu- osahankkeessa 06/2010- • koulutusyritys Kinda Oy 07/2010- • sosiaaliseen mediaan keskittyvän audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon opinnot Otavan Opistolla 09/2010- ja opettajasta oppimisen valmentajaksi InnoOmniassa 01/2011-2 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 3. 3. Oivallusvuodet • Vuodet 2005-2007 – keskustelufoorumit, blogit sekä oppimispäiväkirjana ja tiimityöskentelyssä wikit • Vuosi 2008 – yhteisöllisyyttä pienin askelin omalla nimellä • Vuosi 2009 – imaisu mukaan ja sukellus some-mereen • Vuosi 2010 – verkostoituminen, hanketyö, oman yrityksen perustaminen ja opiskelu - yhteisölliset työvälineet ja mobiilielämä3 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 4. 4. Yhteisöllinen media • muuttaa työnteon käsityksemme ajasta, tilasta, työskentelytavoista ja - menetelmistä • lähityö, etäosallistuminen • läsnäolo fyysisesti, verkossa virtuaalisesti • globaalit tiimit • henkilökohtainen oppimisympäristö • tiedon jakaminen • verkostoituminen4 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 5. 5. Työpaikkani verkossa5 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 6. 6. Kinda Oy• Heinäkuussa 2010 perustettu, nimi saatu verkossa sorsastamalla Facebookin ja Twitterin kautta• 10 asiakasyhteydenotosta tulee 4 sähköpostin/puhelinsoiton, 2 Facebookin, 1 Twitterin, 1 SlideSharen, 1 Prezin ja 1 LinkedInin kautta6 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 7. 7. Nettikätilönä SOMETUssa http://www.sometu.fi/7 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 8. 8. Muutos herättää vastustusta8 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 9. 9. Elinikäinen oppiminen •Onko oppimisen tiellä esteitä? •Uskomuksia, ennakkoluuloja tai pelkoja? •Onko ympäristö oppimista tukevaa?9 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 10. 10. Yksilön oppimispolku • Jokainen oppii omaan tahtiinsa omalla kokeilevalla oppimispolullaan • Yhteisöllisen median työvälineiden ja uuden ajattelutavan omaksuminen opitaan vähitellen • Vanhasta pois oppiminen • Tietovirtoihin kurkistelua • Työn ohessa oppiminen, muun tekemisen ohessa ja välissä, pieninä annoksina • Omaksumista hetkittäin ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa keskustellen ja ihmetellen • Kokeile, opi, sovella käyttöön, löydä uusia asioita ja toimi rohkeasti!10 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 11. 11. Oppiminen ...on virrassa kuljemista.11 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 12. 12. Oppiminen ..on eri näkökulmien ymmärtämistä. •Pelot pois •Kun on tahtoa, ihminen oppii mitä vaan! •Kirjasuositus: Jill Bolte Taylor/Elämäni oivallus. Kuinka toivuin aivohalvauksesta12 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 13. 13. Muutoksen keskellä • Organisaation toimintakulttuurin sekä yksilöiden ajattelutavan muutos • Asenneilmaston asteittainen muuttaminen • Muutosagenttien löytäminen, luotava tahtotila minne halutaan mennä sekä paljon kärsivällisyyttä • Muutosprosessi yhteisöllisesti, kaikilla mahdollisuus osallistua, sovitaan yhteiset pelisäännöt • Kasvotusten toiminta muiden kanssa täydentyy netin toiminnalla ja toisinpäin13 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 14. 14. Yhteisöllinen media •Mahdollisuus vuorovaikutukseen sosiaalisella / yhteisöllisellä toiminnalla •Tuotetaan yhdessä sisältöjä, muokataan niitä, kommentoidaan, keskustellaan, jaetaan aineistoja ja asiantuntijuutta sekä verkostoidutaan •Uusi tapa viestiä •Tärkeintä ihmiset!14 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 15. 15. Aito voimavara ihmisissä • Teknisissä välineissä sivuoivallukset jäävät talteen, tallenna tekstinä, äänenä, kuvina, videona • Hiljainen tieto – Vaikeasti jaettava henkilökohtainen tieto tai taito – Menetetään henkilön siirryttyä muualle työtehtävää tai työpaikkaa vaihdettaessa – Tuodaan esille, syntyy arvostusta ja tieto nähdään aidosti voimavarana – Henkilöllä, johon viitataan usein sanomalla “Kysy siltä!” • Epäonnistumiset merkittäviä tietolähteitä; moka on lahja! Niistäkin saatu kokemus kannattaa dokumentoida hyötykäyttöön15 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 16. 16. Verkkoläsnäolo • Kiinnostunut - Kokeilija • Mukavuuskäyttäjä - intohimosomettaja • Kurkistusviestintää monikanavaisessa tietoyhteiskunnassa • Kaikki ovat tervetulleita ja koska tahansa voi aloittaa • Verkossa ollaan ennen, aikana ja jälkeen tapahtuman • Aito läsnäolo, kiinnostus, vuorovaikutus ja läpinäkyvyys • Läsnäolo verkossa on merkki opinhalusta • Verkon läsnäolijat rakentavat sisällön • Osallistava kulttuuri16 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 17. 17. Eri roolit verkossa • Henkilökohtainen vapaa-ajan verkkoidentiteetti • Henkilökohtainen ammatillinen, oman alansa osaajan verkkoidentiteetti • Rajattu työrooli verkossa • Ei-julkinen (sähköpostit, intra) ja julkinen (blogi, Twitter) ammatillinen ulottuvuus • Yksityinen (talous, terveys) ja julkinen (yhteiskunnallinen vaikuttaminen) henkilökohtainen • LÖYDY - Brändää itsesi verkossa http:// www.loydy.fi/ - Tuija Aalto & Marylka Yoe Uusisaari17 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 18. 18. Linkki: Aalto / Uusisaari18 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 19. 19. Mitä voin tehdä verkossa? •Oppia uutta, omaksua uusia toimintatapoja, olla luova, opettaa muita •Olla ajankohtaisten asioiden äärellä, olla tavoitettavissa •Kerätä ideoita, innostua ja innostaa •Hoitaa sisäistä ja ulkoista viestintää tehokkaasti •Käynnistää keskusteluita •Käydä vuoropuhelua yhteistyökumppaneiden kanssa, ryhmäytyä, verkostoitua19 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 20. 20. Mitä voin tehdä verkossa? • Jakaa asiantuntijuutta • Lisätä avoimuutta ja hyvinvointia • Työskennellä tiimin kanssa tehokkaammin, tehdä yhteistyötä, pitää yllä yhteyksiä muihin • Vähentää kuluja ja byrokratiaa, organisoida tehokkaammin • Lisätä kansalaisvaikuttamista, uudistaa yhteiskunnallista osallistumista • Tavoittaa kohderyhmät markkinoinnissa • Muuttaa maailmaa20 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 21. 21. Työvälineitä21 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 22. 22. Työskentelytiloja22 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 23. 23. SlideShare & ryhmätyötila http://www.slideshare.net/23 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 24. 24. Prezi & hotellihuone http://prezi.com/24 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 25. 25. Twitter & kahvila http://twitter.com/25 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 26. 26. Facebook & bussi http://www.facebook.com/26 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 27. 27. YouTube & juna http://www.youtube.com/27 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 28. 28. Foursquare & kauppakeskus https://foursquare.com/28 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 29. 29. Ditto & ruokakauppa http://www.ditto.me/29 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 30. 30. EtherPad & koulun ruokala http://muistio.tieke.fi/30 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 31. 31. LinkedIn & autopesula http://www.linkedin.com/31 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 32. 32. xTune & odotushuone http://www.xtune.fi/32 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 33. 33. Delicious & tieto- ja viestintäopetuksen luokka http://www.delicious.com/33 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 34. 34. Blogi & puiston penkki http://www.blogilista.fi/34 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 35. 35. Flickr & luonto http://www.flickr.com/35 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 36. 36. Viesti vaikuttavasti videolla tilasta riippumatta •YouTube, http://www.youtube.com/ •Viddler, http://www.viddler.com/ •Vimeo, http://vimeo.com/ •Flickr, http://www.flickr.com/ •Qik (livevideostreamaus), http://qik.com/ •Bambuser (livevideostreamaus), http:// bambuser.com/ •Sisältö, ajoitus ja kohderyhmän löytyminen määrittelevät onnistumisen videon välityksellä36 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 37. 37. Yhteisöllinen media innostaa •HeiaHeia, http://www.heiaheia.com/ •Sosiaalinen tapa pitää kirjaa omasta liikkumisestaan •Helppo tapa pitää treenipäiväkirjaa •Positiivinen yhteisöpaine saa liikkumaan enemmän •Suomalainen verkkopalvelu37 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 38. 38. GoogleDocs https://docs.google.com/ •kansio •asiakirja •laskenta- taulukko •esitys •piirustus •yhteisöllinen kirjoittaminen ja sisällöntuotanto38 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 39. 39. Case Saattaen vaihto •Esimerkki hanketyön perehdytyksestä ja saattaen vaihdosta Google docsin avulla39 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 40. 40. Käyttötarkoituksia 1/2 • Osaamisen ja tiedon jakaminen • Avun pyytäminen • Toiminnan tehostaminen • Sähköpostin vähentäminen • Läpinäkyvyyden luominen • Sisäinen rekrytointi ja resursointi eli oikean ihmisen löytäminen oikeaan tehtävään • Tuotekehitys ja ongelmanratkaisu • Etäkokoukset • Raporttien, pöytäkirjojen, muistioiden ja suunnitelmien kirjoittaminen40 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 41. 41. Käyttötarkoituksia 2/2 • Työyhteisön yhteenkuuluvuuden nostaminen • Mahdollistaa uusia entistä parempia toimintatapoja • Tapa ilmaista itseään luovasti • Parantaa tietojen löydettävyyttä, luotettavuutta ja ajantasaisuutta • Perehdytystietopankki, oppimispäiväkirja • Vinkkien jako • Organisointi • Osana sisäisiä prosesseja • Organisaatiokulttuurin tukeminen ja yhteistyön edistäminen sekä motivointi41 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 42. 42. Heimoni42 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 43. 43. Yhteisöllinen media on hyödyksi •Ammatillinen verkostoituminen, työnhaku43 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 44. 44. Parvityö http://www.scoop.it/t/parvityo •Asiantuntijaparvi ratkaisee ongelmia yhdessä organisaatiorajojen ylitse44 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 45. 45. LinkedIn verkostokartta •Millainen on sinun verkostokarttasi? http:// inmaps.linkedinlabs.com/45 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 46. 46. Viestinnän kenttä46 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 47. 47. Yritysviestinnän haasteet •Yhteisöllisyys ja avoimuus - uudenlaisia tapoja ja väyliä hoitaa viestintää •Yrityksen sisäisessä viestinnässä haasteina ovat tiedon liikkuminen, hajautetut tietovarastot ja -verkot, esimiesten viestintätaidot ja erilaiset tietotorit •Yhteisöllisen median myötä osallistuvuus, vuorovaikutus, yksilöllisyys ja kustannustehokkuus lisääntyvät47 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 48. 48. Työskentelytapamuutokset •Sähköpostista pikaviestimiin •Wikit intranetin tukena ja tallennuspaikkana •Blogit keskustelun herättäjinä •Verkkokokoukset verkkoprosessin tukena48 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 49. 49. Wikien käyttötapoja • Intranet • Ohjeita, neuvoja, FAQ, hiljaista tietoa • Tietosanakirja • Osana julkisia nettisivuja • Markkinointi • Dokumentointi • Uusien ideoiden jakaminen ja jatkojalostus • Lomalistat • Projektinhallinta • Keikkaraportointi • Tietämyskanta - kokemustiedon kokoaminen, tallentaminen ja arviointi • Uutisointi ja tiedottaminen49 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 50. 50. 50 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 51. 51. Jaettu asiantuntijuus 1/2 • Tiedon jakamista nykypäivän hajautuneissa organisaatioissa ja virtuaalitiimeissä • Tietojen ja taitojen yhdistämistä uudeksi tiedoksi • Voimavarat kootaan monimutkaisen ongelman ratkaisemiseksi • Jokainen ryhmän jäsen toimii oman osaamisensa asiantuntijana • Yksittäinen ryhmän jäsen tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan, tämä tuodaan esiin ja hyödynnetään51 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 52. 52. Jaettu asiantuntijuus 2/2 •Tiedoiltaan ja taidoiltaan jäsenet eritasoisia, mutta kaikkien osaamista voidaan käyttää hyödyksi •Jakavat ja kehittävät toistensa ideoita •Sekä työskentely- että oppimistilanne •Tykkääminen, peukutus sekä tiedon jakaminen eteenpäin isolla sydämellä •Sisäisen motivaation lisääntyminen työssä52 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 53. 53. Yhteisesti omistettu ja ylläpidetty tietovarasto •Tiedon säilöminen pelkästään sähköpostiin ja ihmisten omaan päähän on riski yrityksen toiminnan jatkuvuudelle •Jokainen blogikirjoitus ja wikisivun muokkaus kartuttaa yrityksen omaisuutta •Vähennetään sähköpostin käyttöä ja hyödynnetään verkkotyökaluja työn tekemisessä53 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 54. 54. Kiltteys •Jalansijan yhteisöllisessä mediassa mahdollistat olemalla helposti lähestyttävä, ystävällinen, joustava, toiset huomioon ottava, utelias, kohtelias, lempeä, armelias, antelias ja suvaitsevainen54 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 55. 55. Tietoturvariskit55 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 56. 56. Vältä riskit 1/2 • Suojaa yksityisyytesi oikeilla asetuksilla ja mieti avoimuuttasi • Huomio tekijänoikeusasiat • Pidä mielessä tietoturva-asiat sekä verkkoviestinnän nettiketti • Vahvan salasanan luominen sekä salasanan vaihtaminen riittävän usein • Toimi yhteneväisellä tyylillä viestiessäsi • Julkisen profiilin kautta toimiminen • Jätä vieraat, hämäräperäiset linkit napsauttamatta56 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 57. 57. Vältä riskit 2/2 • Huolehdi tietokoneesi käyttöjärjestelmäpäivitykset ja työvälineohjelmistot ajan tasalle, tarvittavat palomuuri- ja haittaohjelmien torjuntaohjelmistot käyttöön ja automaattisesti päivittyviksi • Jätä tietokoneen luokse meneminen, kun olet tunnekuohun vallassa, älä provosoidu • Jos epäilet, että olet joutunut huijatuksi tai muun hyökkäyksen kohteeksi, älä epäröi pyytää apua. Älä jätä tekemättä asiasta rikosilmoitusta, vaikka taloudellinen menetys saattaa osaltasi jäädä vaatimattomaksi • Tarkista maineesi hakukoneiden avulla • Jos et pidä hakutuloksista, vahvista verkkonäkyvyyttäsi57 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 58. 58. Tutustu rauhassa •Lähde tutustumaan eri palveluihin, luo itsellesi tunnukset, kokeile •Löydä itsellesi sopivat välineet •Ota avuksi Google Alerts (http:// www.google.com/alerts) tai Social Mention (http://www.socialmention.com/) •Seuraa blogeja •Ota toiminta osaksi prosesseja58 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 59. 59. Ota välineet käyttöösi • Hyödynnä itsellesi sopivia välineitä omassa työssäsi • Valitse itsellesi sopivat toimintatavat • Esim. kerää Deliciousiin kirjanmerkkejä, sovi tapaamiset Sumplilla (http://sumpli.com/) tai Doodlella (http://doodle.com/), hoida palaverit Skypellä, tee muistiinpanot GoogleDocsilla, hoida sähköpostit Gmaililla, tee muistioita yhdessä Etherpadilla • Verkostoidu ja opi lisää Facebookin, Twitterin ja LinkedInin välityksellä59 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 60. 60. Tutkaile, oivalla •Seuraa, mitä toimialastasi puhutaan •Vertaile muiden toimialasi henkilöiden yhteisöllisen median läsnäoloa ja toimintatapoja •Älä spämmää, kuuntele ja keskustele, ole avoin ja aito •Varaa aikaa •Infoähky ja ahdistuminen - hae oma tasapaino!60 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 61. 61. Verkostoidu •Lisää omiin yhteystietoihisi yhteisöllisen median läsnäolosi, esim. tunnukset Skypeen, LinkedIniin, Twitteriin ja Facebookiin •Kysy uusilta työtovereilta, kontakteilta ja yhteistyökumppaneilta heidän yhteisöllisen median läsnäolostaan •Verkostoidu kasvotusten ja verkossa •Ole läsnä verkostoissa61 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 62. 62. Tietoa yhteisöllisestä mediasta wikistä62 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 63. 63. Kaunis kiitos ja onnistumisen iloa jokaisen muutos- ja oppimispolulle!63 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

×