Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkkoyhteisön rakentamisen suunnitelma ja yhteisömanagerointi

1,179 views

Published on

Verkkoyhteisön rakentamisen suunnitelma ja yhteisömanagerointi
16.12.2014 Helsingissä
Kielikone Oy

Published in: Education
 • Be the first to comment

Verkkoyhteisön rakentamisen suunnitelma ja yhteisömanagerointi

 1. 1. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi1 Verkkoyhteisön rakentamisen suunnitelma ja yhteisömanagerointi Kielikone Oy 16.12.2014
 2. 2. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi @PauliinaMakela 2 Hei! Olen sosiaalisen median kiltteyden lähettiläs Pauliina Mäkelä, Kinda Oy:stä. Verkosta minut löytää tunnuksella PauliinaMakela. Hauska tutustua! © Antti Keskitalo
 3. 3. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Kinda Oy •kinda.fi •Twitter-vinkit #kindasome •Perustettu heinäkuussa 2010 3 © Antti Keskitalo
 4. 4. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Uusi aika luo uusia ammatteja 4
 5. 5. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Yhteisön muodostuminen 1/2 •Asiakkaisiin liittyen; Finnair (332 162 tykkääjää) https://www.facebook.com/ finnairsuomi •Ammattialaan liittyen; CMF Community Managers in Finland 298 jäsentä) http:// www.linkedin.com/groups?gid=4266856 •Teknologiaan liittyen; Sosiaalinen media oppimisen tukena, Sometu (5 009 jäsentä) http://sometu.ning.com/ 5
 6. 6. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Yhteisön muodostuminen 2/2 •Harrastukseen liittyen; kamppailijoiden Potku.net (6 191 jäsentä) http:// www.potku.net/forum/ •Yhdistykseen/järjestöön liittyen; Tehy (33 935 tykkääjää) https://www.facebook.com/tehy.fi •Elämäntilanteeseen liittyen; Mamaonbis (105 jäsentä) http://www.linkedin.com/groups/ Mamaonbis-6539598 •Hankkeeseen liittyen; Oppiminen online (77 jäsentä) https://www.facebook.com/groups/ oppiminenonline/ 6
 7. 7. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Verkkoyhteisön rakentamisen suunnitelma 1/2 •Suunnitelma tarvitaan yhdistettynä hyvään sisältöön ja prosesseihin. •Innostus, oikea asenne ja fiksu toteutus. •Organisaatioon syntyy uusia ammatteja. Ken toimiikaan muutosagenttina? •Organisaatiolla tulee olla selkeä kuva verkkoyhteisön rakentamisen suunnitelmastaan ja tavoitteistaan. •Sosiaalinen media otetaan osaksi organisaation toimintaa - sosiaalinen media ei siis ole esimerkiksi pelkästään markkinointia tai viestintää. •On huomioitava sekä sisäinen että ulkoinen viestintä. 7
 8. 8. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Verkkoyhteisön rakentamisen suunnitelma 2/2 •Miksi menemme? •Ketä tavoitamme? •Missä tulevan verkkoyhteisön jäsenet ovat ja mistä ovat kiinnostuneet? •Kuka tekee mitä ja milloin? •Onko meillä aikaa, resursseja ja osaamista? •Miten priorisoimme? •Mitä saavutamme? •Miten mittaamme? 8
 9. 9. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Suunnitelma sisältää vastauksia esim. seuraaviin pohdintoihin 1/3 •Minkä asian tulevan verkkoyhteisön jäsenet haluavat saada hoidetuksi eli mitkä ovat jäsenten tarpeet? •Miten organisaatio voi tässä auttaa? •Miten paljon aikaa organisaatio käyttää verkkoyhteisön rakentamisen jälkeen ylläpitoon, kehittämiseen ja fasilitointiin, ja kuinka kauan organisaatio on valmis jatkamaan? 9
 10. 10. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Suunnitelma sisältää vastauksia esim. seuraaviin pohdintoihin 2/3 •Missä sosiaalisen median kanavissa nykyiset ja mahdolliset uudet verkkoyhteisön jäsenet liikkuvat, ja miten niissä toimitaan? •Kuinka organisaatio osallistuu keskusteluihin? •Onko organisaation kriisiviestintä nopeaa, rehellistä ja henkilökohtaista? •Miten kehitämme toimintaa eteenpäin? 10
 11. 11. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Suunnitelma sisältää vastauksia esim. seuraaviin pohdintoihin 3/3 •Millaisiin mielikuviin organisaatio tähtää ja miten niitä luodaan käyttäen kuvaa ja ääntä? •Onko organisaation tuottama sisältö mielenkiintoista, informatiivista, luettavaa, oikein kirjoitettua, henkilökohtaista, kohderyhmää puhuttelevaa, organisaation edun ja strategian mukaista ja valittuun kanavaan tai sovellukseen sopivaa? 11
 12. 12. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Ideoita sisällöntuotantoon 1/3 •Esittele Facebook-sivun ylläpitäjät sekä organisaation muutosagentit. •Kuvaa muutosagentteja työssään ja julkaise kuva Facebook-sivulla. •Pyydä palautetta Facebook-sivun seuraajilta. •Tee kooste erilaisista alaa koskettavista blogikirjoituksista. •Poimi jokin alan historiatieto esiin ja kerro siitä tarina. 12
 13. 13. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Ideoita sisällöntuotantoon 2/3 •Järjestä avoimien ovien tapahtuma, jonne keräät osallistujat sosiaalisen median kautta. Kerro, kuinka tapahtuma luotiin. Liveraportoi. •Kirjoita talteen, kuinka sisällöntuottamisen askeleet lähtivät liikkeelle ja miten siinä onnistuttiin. Jaa tarina muille. •Käy verkoston muilla Facebook-sivuilla osallistumassa peukuttamalla, kommentoimalla ja vastaamalla kysymyksiin. •Haastattele sidosryhmän henkilöitä. 13
 14. 14. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Ideoita sisällöntuotantoon 3/3 •Tiivistelmiä •Pikaohjeita •Ristiinlinkityksiä •Hyvät otsikoinnit, tarinallisuus •Tunnista asiat, joita kysytään jatkuvasti ja laadi niistä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin •Säännöllisesti tarjottavat tietoiskut 14
 15. 15. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Yhteisömanagerin taidot 15 © Pauliina Mäkelä
 16. 16. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Matkalla yhteisömanageriksi •Ei ole yhtä polkua yhteisömanageriksi, eikä valmista toimenkuvaa. •Toimintamallit ovat kehittymässä, kuinka tuetaan yhteisöä sekä sisältä että ulkoa. •Ammattitaito, persoonallisuus, kiinnostuksen kohteet ja sattumat vaikuttavat ammattiuran kehittymiseen. •Uudet työhaasteet vahvistavat ammattitaitoa, itseluottamusta ja kuljettavat uusille urille. 16
 17. 17. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Nettikätilöstä yhteisömanageriksi •Yhteisön syntymisen/rakentumisen aikana toimii ensin nettikätilö. Hän perehtyy johonkin ilmiöön tai asiaan, selvittää eri lähteistä erilaisia näkökulmia, joista muodostaa kokonaiskuvan ja kätilöi yhteisön alkuun. •Nettikätilö/yhteisömanageri - tiedon metsästämisen ja jäsentämisen ammattilainen. •Kun yhteisö on syntynyt, voi varsinainen nettifasilitointi (eli ohjaaminen ja osallistaminen netissä) alkaa. Toivotetaan jäsenet tervetulleiksi yhteisöön. Yhteisön jäsenet alkavat tuottaa sisältöä. Yhteisössä syntyy kiinnostusta, innostusta, tekemistä ja lopulta luottamusta. 17
 18. 18. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Yhteisömanageri •toimii verkossa organisaation viestinnän ja sen kohderyhmän sekä yleisöjen rajapinnassa. •tuottaa sisältöjä sekä itsenäisesti että yhdessä kohderyhmän tai asiasta kiinnostuneiden kanssa. •toimii organisaatiossa palkattuna, alihankittuna tai vapaaehtoisena henkilönä. •toimii tietyn teeman (esim. oppimisen), tuotteen, palvelun, yrityksen, yhdistyksen, hankkeen tai vapaaehtoistoiminnan ympärille muodostuneen verkkoyhteisön sisällöntuottajana, ylläpitäjänä, kehittäjänä ja fasilitaattorina. 18
 19. 19. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Erilaisia yhteisömanagerin taitoja •Persoona peliin: kyky läsnäoloon, karismaa, rohkeutta, empatiaa muita ihmisiä kohtaan, laaja tietopohja, lisäksi jonkin alan erityisosaaminen tai vahva harrastaneisuus, hyvät viestinnän/ sosiaalisen median taidot, kyky selviytyä tilanteesta kuin tilanteesta ja harkintakykyä. •Muista, että on sekä ihmisten että asioiden johtamisesta. Kysele, ihmettele, kuuntele, kannusta, motivoi, kiitä ja keskustele. •Hyvä medialukutaito, että erottaa mielipiteet. •Jatkuva halu oppia ja kehittyä. 19
 20. 20. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Toiminta yhteisömanagerina •Kokemus, hiljainen tieto, omat tiedot ja taidot näkyviin •Oma kirjoitustyyli - tärkeätä mitä ja miten sanoo sekä mitä jättää sanomatta •Näkyy verkossa teksteinä, statuspäivityksinä, kuvina, videoina ja linkkeinä •Sisältöjen kiinnostavuus, ajankohtaisuus ja säännöllisyys sekä dialogi 20
 21. 21. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Viestintää •Verbaalinen eli kielellinen viesti - mitä sanotaan •Paralingvistinen viesti - miten sanotaan •Kasvotusten nonverbaalinen eli ei-kielellinen viesti - kehonkieli, tilankäyttö ja ihmisten välinen etäisyys ja kosketus •Olemme kulttuurista, jossa yleensä ollaan aika naama peruslukemilla. 21
 22. 22. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Tunneälyä •Tunneälyn kehittäminen vaatii elämänkokemusta, voimme oppia toimimaan asiallisesti ja ammatillisesti erilaisten ihmisten kanssa. •Palautetta on osattava suodattaa; keneltä se tulee, miksi, onko taustalla henkilökohtaista jne. •Teknologian/sosiaalisen median osaamisen rinnalla tulee ymmärtää myös psykologiaa, sosiologiaa ja viestintää. 22
 23. 23. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Tunneinventaario 23
 24. 24. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Omassa ja muiden toiminnassa huomioitavia asioita •Prof. Elam Nunnally: tietoisuuden kehä •1. Havainnot - kuvaukset, esimerkit, tosiasiat, huomiot, tilastotiedot •2. Tunne - turhautuminen, pettymys, epävarmuus, innostus, närkästys, ilo, suru •3. Ajatus - arviot, uskomukset, tulkinnat, mielipiteet, pohdinnat, oletukset •4. Tahto - toiveet, pyrkimykset, unelmat, tavoitteet, päämäärät •5. Toiminta - käytös, ehdotukset, suunnitelmat, saavutukset 24
 25. 25. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Kaunis kiitos! 25 © Pauliina Mäkelä

×